Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Belgacom wybiera AEOS aby całkowicie przejść na technologię IP

Printer Friendly and PDF

leadW 2006 roku grupa Belgacom – wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Belgii – stwierdziła, że istnieje potrzeba przeniesienia różnych systemów kontroli dostępu do systemu bazującego na IP, który byłby jednolity w całej firmie. Grupa chciała także wprowadzić zintegrowaną platformę bezpieczeństwa wyższego stopnia. Szczegółowe porównania skłoniły Belgacom do wyboru systemu spełniającego wszystkie wymagania – AEOS firmy Nedap. Za implementację systemu AEOS odpowiada Telindus, jeden z partnerów biznesowych Nedap w Belgii.

Podobnie jak w wielu innych firmach, systemy kontroli dostępu w Belgacom w sposób naturalny rozrastały się wraz z rozwojem firmy. Skutkiem tego było stosowanie trzech różnych systemów kontroli dostępu, z których każdy miał własną bazę danych, a dwa z nich nie wykorzystywały miejscowej sieci IP. Niemal 300 budynków wykorzystywało system VSK (Wesp & Foxnet) z 1250 czytnikami kart. Ponad 450 budynków było wyposażonych w system ID-Tech z 1600 czytnikami kart, podczas gdy w siedzibie głównej Belgacom w Brukseli stosowano MAXxess. Jedynym wspólnym mianownikiem było to, że wszystkie trzy systemy wykorzystywały identyfikatory Hitag 2.

fot1

Fot. 1. Sterownik czytników AP4000

Czas na zmiany

– Zdecydowanie nadszedł czas na zmiany – powiedział Marc Moris, dyrektor ds. prewencji i ochrony w Belgacom. – Systemy, które nie wykorzystują technologii IP, należą już do przeszłości. Chcieliśmy przenieść się do jednego systemu opartego na IP, który zostałby wdrożony w całej firmie. Standaryzacja miała rozpocząć się od wymiany „antycznych” systemów nie opartych na IP VSK (1250 czytników kart).

Początkowo Belgacom chciał wprowadzić jednocześnie platformę zarządzania bezpieczeństwem na wyższym poziomie, aby zintegrować swoje systemy bezpieczeństwa (kontrolę dostępu, kamery, system wykrywania pożarów i wtargnięć. Później postanowiono o rozbiciu przedsięwzięcia na dwa odrębne projekty: „Przeniesienie kontroli dostępu na IP” oraz „Zintegrowana platforma bezpieczeństwa”. Podział projektów znacznie przyspieszył proces decyzyjny i ułatwił implementację. Belgacom wybrał AEOS firmy Nedap do wdrożenia systemu IP oraz Entelec Skywalker jako platformę (graficzną) do integracji wszystkich systemów bezpieczeństwa firmy. Zaplanowano, że oba projekty będzie wdrażać firma Telindus.

Bez dinozaurów

Głównym powodem, dla którego Belgacom wybrał AEOS, była architektura systemu, a w szczególności jego skalowalność i elastyczność. AEOS może pracować z nieograniczoną liczbą urządzeń zdalnych, a w przypadku ogromnych systemów – z wieloma aplikacjami i serwerami baz danych przy zachowaniu standardowej wysokiej wydajności. Główną zaletą jest to, że AEOS wykorzystuje standardowe moduły sprzętowe i wbudowane komponenty oprogramowania. Oznacza to, że system może być rozbudowywany stale, wraz ze zmieniającymi się potrzebami Belgacom, bez potrzeby nabywania nowego sprzętu lub funkcji do momentu, w którym rzeczywiście okaże się to konieczne. Ponadto AEOS może obsługiwać nieograniczoną liczbę identyfikatorów. – Z uwagi na podział projektu na etapy oraz możliwość tego, że technologia kart zmieni się w przyszłości, istotne było znalezienie systemu na tyle elastycznego, aby można było dostosować go do rozwoju i zmian. Nie chcieliśmy pozostać w przyszłości z dinozaurem. Chcieliśmy mieć absolutną pewność, że będziemy mogli zmienić technologie kart lub zintegrować aplikacje biometryczne bez konieczności wymiany wszystkich czytników kart – powiedział Marc Moris. Był to kolejny wymóg, jaki AEOS mógł bez trudu spełnić – bez problemu integruje się on z większością technologii kart, takich jak Hitag, HID, Mifare oraz kody kreskowe, z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych Wiegand, Omron, RS232 i podobnych. ­Migracja jest prosta i nie ma potrzeby wymiany istniejących kart i czytników. AEOS nadaje się także do integracji z systemami biometrycznymi i oferuje platformę użytkownika do rejestracji i weryfikacji parametrów biometrycznych (linie papilarne, odcisk dłoni, rozpoznanie twarzy, identyfikacja tęczówki).

W pełni zgodny

– Inną istotną kwestią był wymóg komunikowania się miejscowych kontrolerów IP w systemie – każdy z każdym, niezależnie od serwera. Belgacom kładł duży nacisk na nadmiarowość i bezpieczeństwo systemu. Chciał uzyskać możliwość wykorzystania różnych serwerów przy aplikacji i bazie danych, a ponadto – w celu umożliwienia komunikacji za pośrednictwem IP pomiędzy kontrolerami – pomiędzy kontrolerami a serwerem oraz klientami na bazie przeglądarki internetowej – dodał Michael van der Heijden z Telindus. Kontrolery AEOS stanowią inteligencję rozproszoną systemu. Procesory AEOS (AEpu) przechowują zdefiniowane dla użytkownika funkcje lokalne, takie jak wszystkie upoważnienia dla podłączonych czytników. Każdy AEpu może funkcjonować jako oddzielne urządzenie lub może być podłączony do sieci IP, aby zapewnić komunikację typu „każdy z każdym” z innymi AEpu i urządzeniami opartymi na IP niezależnie od serwera. Innymi słowy – jest to prawdziwe lokalne IP. – Oczywiście nasze zapytanie o ofertę dotyczyło także matrycy zgodności – powiedział Marc Moris. – Jest to wyczerpująca lista wszystkich funkcji, których Belgacom wymagał jako minimum. Sprzedający mieli określić, czy są w pełni zgodne, jeszcze niezgodne, ale będą gotowe do czasu rozpoczęcia projektu, częściowo zgodne czy niezgodne. AEOS wypadł niebywale dobrze. Firma była w stanie odpowiedzieć „w pełni zgodny” na niemal wszystkie pytania dotyczące systemu kontroli dostępu.

Funkcjonalność na miarę

Peter Rommens z Nedap Belgia dodał, że elastyczność systemu AEOS po raz kolejny okazała się jego największą zaletą. – Jesteśmy gotowi do opracowania funkcji dostosowanych do poszczególnych klientów, pod warunkiem, że są one zgodne z naszą filozofią tworzenia oprogramowania, które można włączyć do systemu ogólnego oraz udostępnić innym klientom. W tym przypadku postanowiliśmy potraktować priorytetowo życzenie Belgacom dotyczące zaawansowanej obsługi alarmów w ramach naszego ogólnego procesu rozwoju. Chciałbym jednak podkreślić, że nie oznacza to, że obsługa alarmów jest dostępna wyłącznie dla Belgacom. Przeciwnie, funkcja ta jest w pełni zintegrowana z najnowszą wersją AEOS. Takie rozwiązanie przynosi ogromne korzyści dla naszych klientów, ponieważ każda nowa funkcja jest automatycznie włączana do kolejnego uaktualnienia. Celowo unikamy tworzenia specyficznych funkcji dla klienta, ponieważ mogą one sprawiać problemy podczas uaktualnień – powiedział Rommens.

Wdrożenie kroczące (Wdrożenie typu roll-out)

Implementację systemu rozpoczęto na początku 2007 roku, realizując kilka projektów pilotażowych w mniejszych budynkach. Obecnie Telindus wdraża system w kolejnych lokalizacjach. Na system składa się pięć serwerów – serwer aplikacji oraz serwer bazy danych, dwa serwery rezerwowe aplikacji i bazy danych oraz serwer testowy. Jak dotąd zastosowany sprzęt obejmuje 148 kontrolerów AP4803 oraz 54 sterowniki czytników AP4003, 32 moduły wejść cyfrowych AP3002 i 21 modułów wyjść przekaźnikowych AP3004, a także istniejące czytniki kart oraz identyfikatory Hitag 2. W przyszłości Belgacom prawdopodobnie dokona migracji do czytników kart i identyfikatorów Mifare. System jest połączony z oprogramowaniem HRM (służącym do importu danych osobowych) oraz Entelec Skywalker (przeznaczonym do zarządzania bezpieczeństwem wyższego stopnia).

Obecnie, gdy implementacja jest w trakcie realizacji, Marc Moris jest przekonany, że wybór AEOS był właściwy. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z wydajności systemu oraz wsparcia zapewnionego przez Nedap. Bardzo doceniamy ich postawę („to da się zrobić”). Naprawdę chcieli nas słuchać. Ta nowa, zaawansowana funkcjonalność obsługi alarmu powstała, ponieważ była nam potrzebna. Uważamy, że nawiązaliśmy cenną, długotrwałą współpracę – powiedział Moris.

Belgacom Group jest dostawcą wzorców zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Belgii. Grupa oferuje klientom prywatnym i instytucjonalnym szeroki zakres rozwiązań w sieciach stałych i mobilnych. Proponuje kompletne, poczwórne rozwiązanie integrujące telefonię stacjonarną, komórkową, Internet i telewizję. Belgacom inwestuje w innowacje i wykorzystuje najnowsze technologie, aby spełniać oczekiwania swoich klientów.

W momencie ogłoszenia przetargu na omówiony w niniejszym artykule projekt firma Telindus była jednym z belgijskich partnerów biznesowych Nedap. Po fuzji Belgacom i Telindus usługi ICT grupy Belgacom zostały zaoferowane pod marką Telindus, która w czerwcu 2006 roku została zmieniona na Telindus-Belgacom ICT. W okresie czterdziestoletniego istnienia firma Telindus rozwinęła się z dostawcy technologii w integratora rozwiązań i partnera zaopatrzeniowego.

belgacom

Belgacom – fakty i dane liczbowe:

  • ogółem 751 obiektów,
  • 292 witryn VSK (50 migrowało do AEOS,242 pozostało),
  • ok. 17000 pracowników,
  • 50000 identyfikatorów,
  • 1370 punktów dostępu.

Robert Mazur
Nedap

Zabezpieczenia 2/2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony