Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

KD i RCP w małych i średnich obiektach z wykorzystaniem rozwiązań firmy ROGER

Printer Friendly and PDF

lead.jpg Firma ROGER od 20 lat projektuje i produkuje elektroniczne urządzenia do kontroli dostępu. Trzonem oferty jest system kontroli dostępu RACS4 przeznaczony do wykorzystania w małych i średnich obiektach. System RACS4 umożliwia pełną integrację z zaawansowanym programem do rejestracji czasu pracy RCP Master, tworząc w ten sposób kompleksowe rozwiązanie kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Główny produkt firmy – system kontroli dostępu RACS4 – został wprowadzony do oferty prawie 10 lat temu. Od tego momentu jest on stale rozwijany w zakresie sprzętu, oprogramowania oraz funkcjonalności. Od początku istnienia systemu zachowywana jest jego pierwotna architektura, która sprawdziła się w kilku tysiącach instalacji. Obecnie system kontroli dostępu ROGER jest rozwiązaniem popularnym na rynku polskim i znanym w ponad 40 krajach, a marka ROGER jest regularnie promowana na międzynarodowych imprezach targowych.

W niniejszym artykule zawarte są podstawowe informacje na temat systemu RACS4 oraz nowości – tych wprowadzonych do sprzedaży ostatnio oraz tych, których można spodziewać się w najbliższym czasie.

Podstawowe elementy systemu RACS4

System RACS4 obejmuje:

 • standardowe kontrolery dostępu serii PRxx1 (PR411, PR311, PR621, PR611),
 • zaawansowane kontrolery dostępu serii PRxx2 (PR602LCD, PR402, PR302),
 • centralę systemu sieciowego z funkcjami globalnymi (CPR32-SE),
 • czytniki zbliżeniowe serii: PRTxxLT, PRTxxEM, PRTxxMF,
 • interfejsy komunikacyjne: UT-4, UT-2USB, UT-2,
 • zasilacze: PS-10, PS-20, PS-15,
 • moduły rozszerzeń wejść/wyjść: XM-2, XM-8,
 • program PR Master.

Kontrolery RACS4

Obie serie kontrolerów są elementami systemu RACS4 i różnią się przede wszystkim zestawem oferowanych funkcji. Główna różnica pomiędzy obydwiema seriami polega na tym, że w odróżnieniu do serii PRxx1 kontrolery serii PRxx2 mają wbudowaną pamięć zdarzeń oraz zegar czasu rzeczywistego. W przypadku kontrolerów PRxx1 funkcje bufora zdarzeń i zegara można zrealizować poprzez przyłączenie centrali CPR32-SE do systemu.

Wszystkie kontrolery w systemie RACS4 są kontrolerami jednego przejścia, które może być dozorowane jedno- lub dwustronnie. Architektura typowego systemu RACS4 została przedstawiona na rys. 1.

W ramach serii PRxx1 i PRxx2 dostępne są urządzenia z wbudowanymi czytnikami zbliżeniowymi (EM125 kHz) oraz kontrolery wymagające podłączenia zewnętrznych czytników (PR402 i PR411). Bez względu na typ urządzenia wszystkie kontrolery serii PRxx1 i PRxx2 oferują możliwość obsługi dwóch punktów identyfikacji.

Rozwiązanie oparte na czytniku scalonym z kontrolerem dostępu w jednej obudowie niewątpliwie upraszcza instalację i obniża jej koszty, niemniej poziom bezpieczeństwa przejścia jest niższy niż wówczas, gdy moduł elektroniczny kontrolera jest odseparowany od miejsca, w którym dokonywana jest identyfikacja.

W systemie RACS4 można stosować czytniki kart innych producentów, o ile potrafią one komunikować się za pomocą powszechnie stosowanych interfejsów Wiegand 26–66 bitów lub Magstripe. System RACS4 może składać się z maksymalnie 250 podsystemów, a każdy podsystem może obsługiwać do 32 przejść (kontrolerów) połączonych poprzez interfejs komunikacyjny z komputerem, na którym zainstalowane jest darmowe oprogramowanie zarządzające i monitorujące PR Master.

rys.1

Rys. 1. Struktura systemu kontroli dostępu RACS4

 

Czytniki kart

Oferta ROGER obejmuje szereg czytników zbliżeniowych przeznaczonych do obsługi standardu zbliżeniowego EM 125 kHz oraz 13.56 MHz Mifare. Większość oferowanych czytników jest dostosowana do pracy w warunkach zewnętrznych. Dostępny jest również czytnik zbliżeniowy w obudowie wandaloodpornej (PRT64EM-VP). Czytniki firmy ROGER mają duże możliwości programowe. Każdy z nich obsługuje wiele formatów transmisji (Wiegand 26–66 bitów, Magstripe, RACS4), co powoduje, że mogą one współpracować nie tylko z kontrolerami ROGER, ale również z większością dostępnych na rynku kontrolerów dostępu innych producentów.

Czytniki ROGER są podzielone według ich funkcji na trzy grupy urządzeń:

 • czytniki serii PRTxxLT,
 • czytniki serii PRTxxEM,
 • czytniki serii PRTxxMF.

Czytniki PRTxxLT oraz PRTxxEM współpracują z kartami w standardzie EM 125 kHz, natomiast czytniki serii PRTxxMF wymagają transponderów zgodnych z ISO/IEC 14443A i Mifare. Opcjonalnie czytniki PRTxxEM oraz PRTxxMF można skonfigurować do pracy autonomicznej jako proste zbliżeniowe punkty kontroli dostępu, lecz bez możliwości łączenia ich w system sieciowy.

Dla ułatwienia pracy administratorom systemów kontroli dostępu firma ROGER opracowała rodzinę czytników USB, w skład której w chwili obecnej wchodzą czytniki RUD-2 (EM 125 kHz) oraz RUD-3 (Mifare).

Komunikacja w RACS4

fot.1

Fot. 1. Przykładowe elementy systemu kontroli dostępu RACS

Do komunikacji w systemie RACS4 wykorzystuje się przemysłowy standard RS485, który umożliwia rozmieszczenie urządzeń w maksymalnej odległości 1200 m. Do budowy magistrali komunikacyjnej systemu RACS4 można użyć dowolnej pary przewodów sygnałowych, przy czym preferowana jest skrętka nieekranowana (UTP kat. 5). Do komunikacji pomiędzy komputerem a urządzeniami potrzebny jest jeden z dostępnych interfejsów komunikacyjnych:

 • UT-2USB (USB),
 • UT-2 (RS232),
 • UT-4 (TCP/IP).

Zastosowanie interfejsu UT-4 umożliwia komunikację z systemem za pośrednictwem sieci LAN lub WAN (Internet). Możliwość ta powoduje, że system RACS4 może obsługiwać instalacje rozmieszczone w oddalonych budynkach, miastach, a nawet krajach.

Zasilanie w RACS4

Wszystkie urządzenia do kontroli dostępu w systemie RACS4 można zasilać napięciem 12 VDC. Ponadto kontrolery serii PR411, PR402 oraz centralę CPR32 można zasilać napięciem stałym 24 VDC lub przemiennym 18 VAC.

Moduły PR411, PR402 oraz CPR32 mają wbudowany zasilacz (przetwornicę DC/DC), który służy do zasilania elementów infrastruktury systemu kontroli dostępu (czytników zewnętrznych, modułów rozszerzeń, urządzeń wykonawczych), a także do baterii rezerwowej (typowo 12 V/7 Ah).

W przypadku zasilania napięciem 12 VDC zalecane jest stosowanie buforowych zasilaczy sieciowych, które są dostępne w ofercie firmy ROGER, to jest PS10 lub PS20. Zasilacze te są sprawdzonymi urządzeniami i gwarantują niezawodną pracę systemu.

Firma ROGER oferuje różne modele obudów do instalacji modułów kontroli dostępu. Nowością w tej dziedzinie jest obudowa ME-4, fabrycznie przystosowana do instalacji modułów przeznaczonych do montażu na szynie DIN. Obudowa ta jest wyposażona w transformator zasilający PS-10ACDR. Ciekawostką techniczną jest możliwość instalacji obudowy ME-4 w pozycji poziomej, co jest szczególnie ważne w obiektach z sufitami podwieszanymi.

Oprogramowanie

Do konfigurowania, zarządzania oraz monitorowania systemu kontroli dostępu służy program PR Master. Jest to program bezpłatny, który daje wiele możliwości związanych z wizualizacją raportowania pracy systemu oraz jego integracją z innymi systemami. Pakiet PR Master pozwala też na wdrożenie prostego systemu rejestracji czasu pracy z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych obszarów (tzw. Obszarów Obecności). System RACS4 może również przygotowywać dane do dalszego przetwarzania w przeznaczonych do tego celu specjalistycznych programach RCP. Takim programem jest RCP Master firmy ROGER, dostępny w wersji jedno- i wielostanowiskowej.

PR Master umożliwia monitorowanie zdarzeń i alarmów w czasie rzeczywistym. Ponadto oferuje wiele funkcji narzędziowych, przydatnych podczas nadzorowania pracy systemu, takich jak lokalizacja aktualnego miejsca przebywania użytkownika, powiadamianie o wystąpieniu zdarzeń wcześniej zdefiniowanych kategorii i wyświetlanie danych tekstowych na monitorach telewizji dozorowej (dzięki generatorom tekstu). Nowością wprowadzoną do programu jest integracja z cyfrowymi rejestratorami obrazu (DVR), która umożliwia podgląd obrazów z kamer na żywo i odtwarzanie sekwencji scen zarejestrowanych przez rejestrator DVR.

Integracja z systemem alarmowym

Oprócz funkcji ściśle związanych z kontrolą dostępu kontrolery PRxx1 i PRxx2 mają możliwość integracji z systemem alarmowym. Integracja taka bazuje na logice stref alarmowych, które są definiowane w ramach systemu KD, oraz możliwości rozróżnienia trybów uzbrojony/rozbrojony w ramach każdego kontrolowanego przejścia. Fizycznie integracja polega na stworzeniu połączeń pomiędzy odpowiednio skonfigurowanymi wyjściami i wejściami sterującymi centrali alarmowej i kontrolerów. Możliwe są dwa scenariusze integracji – pierwszy polega na tym, że centrala alarmowa steruje trybami dostępu kontrolerów, w przypadku drugiego kontrolery sterują czuwaniem stref alarmowych w centrali. W najbliższym czasie firma ROGER wprowadzi do sprzedaży nową centralę systemu KD o oznaczeniu CPR32-NET, która będzie umożliwiała programową integrację systemu alarmowego INTEGRA (SATEL) z systemem RACS4 za pośrednictwem interfejsu INT-RS (SATEL).

Program RCP Master

fot.2

Fot. 2. Rozwiązanie RCP zintegrowane z systemem RACS

System RACS4 współpracuje także z płatnym, dedykowanym oprogramowaniem RCP Master do rejestracji czasu pracy (na stronie www.roger.pl znajduje się 60-dniowa, w pełni funkcjonalna wersja testowa). RCP Master jest oferowany wraz z różnymi licencjami, w zależności od liczby korzystających z niego pracowników oraz liczby stanowisk komputerowych, na których ma działać. Zalecane jest stosowanie tego programu wszędzie tam, gdzie prosta rejestracja czasu pracy dostępna w PR Master jest niewystarczająca. Program RCP Master działa tylko razem z systemem RACS4. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem autonomicznego systemu RCP, który mógłby współpracować z kontrolerm PR602LCD bez udziału systemu RACS4.

Inne zastosowania i aplikacje

Dzięki wbudowanym funkcjom system RACS4 może być stosowany w różnych aplikacjach i konfigurowany w zależności od wymagań klienta. Dzięki dostępności mechanizmu funkcji antypowrotu (ang. antipassback) RACS4 może być stosowany na płatnych parkingach, gdzie jeden identyfikator powinien umożliwiać dostęp jednej osobie i nie powinien być użyczany nikomu innemu, dopóki samochód nie opuści parkingu. W oparciu o tzw. Obszary Obecności w programie PR Master lub w oparciu o program RCP Master możliwe jest również rejestrowanie czasu pobytu dzieci w przedszkolach. Wykorzystując urządzenia firmy ROGER do kontroli dostępu można bez trudu zbudować śluzę bankową. System wykorzystujący kontrolery serii podstawowej może być również stosowany w hotelach, gdyż ma odpowiednie do takiej aplikacji funkcje. W przypadku zastosowania modułu rozszerzeń XM-8 można zapewnić kontrolę dostępu w windach obsługujących do 32 pięter. Tryb monitorowania oraz interaktywna mapa w PR Master umożliwiają nadzór nad działaniem systemu oraz interaktywne ingerowanie w jego działanie.

System kontroli dostępu RACS4 firmy ROGER oferuje kilkadziesiąt funkcji linii sterujących i klawiszy funkcyjnych. Potencjalnie istnieje ogromna liczba miejsc, w których można go zastosować. Ostateczny kształt systemu zależy od projektanta. Jeśli będzie prosty, jego konfiguracja będzie łatwa – nie ma potrzeby wprowadzania funkcji, które nie będą używane, a w większości przypadków można zastosować ustawienia domyślne.

Nowości

fot.3

Fot. 3. PR402DR - nowa wersja popularnego kontrolera dostępu serii PRxx2

Firma ROGER sukcesywnie wprowadza do swojej oferty nowe urządzenia, z których część jest przystosowana do montażu na szynie DIN 35 mm. Oto kilka przykładów:

 • PR402DR – kontroler serii zaawansowanej w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN,
 • PR411DR – kontroler serii podstawowej w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN,
 • UT-4DR – interfejs komunikacyjny RS485/Ethernet w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN,
 • PR411DR-SET – zestaw kontrolera PR411DR w obudowie metalowej ME-4 z transformatorem,
 • PR402DR-SET – zestaw kontrolera PR402DR w obudowie metalowej ME-4 z transformatorem,
 • RUD-3 – czytnik i programator USB do kart w standardzie Mifare.

Wkrótce w ofercie pojawią się kolejne urządzenia, między innymi centrala CPR32-NET wyposażona we wbudowany interfejs komunikacyjny TCP/IP, która ma możliwość integracji programowej z centralami INTEGRA (SATEL), czytnik linii papilarnych (seria RADIUS) oraz nowe wersje oprogramowania firmowego umożliwiające kontrolerom serii PR411 i PR402 obsługę dwóch niezależnych przejść. Firma ROGER pracuje również nad integracją systemu RACS4 z czytnikami Mifare montowanymi w zamkach drzwiowych serii Sallis (SALTO).

Podsumowanie

Dzięki swojej funkcjonalności i niezawodności system RACS4 jest jednym z najbardziej popularnych systemów kontroli dostępu na polskim rynku i jest dobrze przyjmowany na wielu rynkach zagranicznych. Firma ROGER oferuje profesjonalne rozwiązania od 20 lat i jest znana z nowatorstwa i dużego doświadczenia w dziedzinie systemów kontroli dostępu. Jej produkty charakteryzują się uniwersalnością i nowoczesnym wzornictwem. Ważnym elementem działalności firmy ROGER jest profesjonalne wsparcie techniczne, które można uzyskać pod stałymi numerami telefonów oraz przez Internet. Urządzenia firmy ROGER są stale rozwijane i udoskonalane. Zdobyły uznanie wielu instalatorów i użytkowników systemów kontroli dostępu zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kamil Stadnicki
ROGER

Zabezpieczenia 6/2011

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony