Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

FAAST i FAAST LT. Czujki zasysające w zastosowaniach specjalnych

Printer Friendly and PDF

napis1

W ochronie przeciwpożarowej obiektów coraz częściej wykorzystuje się czujki zasysające. Jako elementy składowe profesjonalnych systemów sygnalizacji pożarowej są one dosyć nowe, ale stosowano je już na początku lat 80. XX wieku. Do niedawna w Polsce panowało powszechne przekonanie, że są to urządzenia bardzo drogie, po które sięga się dopiero wtedy, gdy nie można zastosować tradycyjnych czujek punktowych ze względu na konstrukcję obiektu, wygląd czy szczególne wymagania dotyczące poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego. W ostatnich latach czujki tego typu zostały udoskonalone. Są wykorzystywane coraz chętniej i bardzo często nie tylko uzupełniają standardowe systemy wykrywania pożaru, ale są fundamentem skutecznego zabezpieczenia obiektu.

Zastosowanie czujek zasysających umożliwia efektywną detekcję w miejscach, w których użycie tradycyjnych czujek punktowych jest utrudnione lub wręcz niemożliwe z uwagi na warunki panujące w otoczeniu (np. warunki środowiskowe) lub charakter obiektu (np. obiekt jest zabytkiem objętym ochroną konserwatorską).

Należąca do korporacji Honeywell firma System Sensor opracowała nową generację czujek zasysających FAAST (Fire Alarm Aspiration Sensing Technology). Można je stosować nawet w najbardziej skomplikowanych instalacjach i skrajnie trudnych warunkach. Wykorzystano w nich najnowocześniejsze technologie detekcyjne i komunikacyjne.

fot1

Fot. 1. Czujki FAAST i FAAST LT

fot2

Fot. 2. Zdalna obsługa czujki FAAST za pośrednictwem TCP/IP

FAAST – ultraczułe czujki zasysające

Czujka zasysająca FAAST jest ultraczułym urządzeniem do detekcji dymu, odpornym na fałszywe alarmy mogące zakłócać działanie systemu.

Podstawowe cechy systemu FAAST

  • pierwsza tego rodzaju trzystopniowa filtracja, na którą składa się m.in. tak zwany filtr skrzydłowy (rozwiązanie pochodzi z przemysłu lotniczego) uniemożliwiający wszelkim cząstkom mierzącym więcej niż 25 mikrometrów przedostanie się do komory detekcyjnej, co ogranicza występowanie fałszywych alarmów;
  • Dual Vision – zastosowanie detekcji z wykorzystaniem lasera IR i niebieskiej diody LED oraz użycie zaawansowanych algorytmów odczytu pozwala na odróżnienie cząsteczek dymu od pyłu itp., co uniemożliwia występowanie fałszywych alarmów;
  • ultraczuła detekcja wykrywająca zadymienie od 0,0015%/m;
  • komunikacja TCP/IP przez Internet umożliwiająca zdalne monitorowanie oraz zarządzanie systemem z każdego miejsca na świecie dzięki możliwości integracji z sieciami lokalnymi oraz rozległymi.

Czujka FAAST doskonale sprawdzi się w obiektach o znaczeniu krytycznym, np. w centrach przetwarzania danych, laboratoriach farmaceutycznych, zakładach produkujących elektronikę przemysłową. W takich obiektach skuteczność tradycyjnych systemów detekcji może być znacznie ograniczona z powodu intensywnej cyrkulacji powietrza wymuszonej przez urządzenia klimatyzacyjne. Aby zapobiec wystąpieniu potencjalnych szkód, należy stosować systemy umożliwiające bardzo wczesną detekcję.

FAAST LT – wykrywanie pożarów w najtrudniejszych warunkach

rys2

Rys. 1. Przykładowe zastosowanie czujki zasysającej – sterownia

Są dwie wersje czujki FAAST LT: adresowalna, przeznaczona do użycia na pętli detekcyjnej, pracująca pod nadzorem protokołu System Sensor, oraz konwencjonalna, którą można stosować na linii konwencjonalnej dowolnej centrali pożarowej. Czujka w wersji adresowalnej może być w pełni kontrolowana i zarządzana poprzez centralę sygnalizacji pożarowej. Do detekcji dymu wykorzystywany jest optyczny czujnik laserowy. Konfigurację rurek zasysających wspomaga dedykowany program PipeIQ LT. FAAST LT ma podobny do czujki FAAST panel czołowy, bezpośrednio pokazujący status urządzenia.

Czujki FAAST LT zapewniają wysoką czułość detekcji w obiektach, w których zastosowanie czujek punktowych jest utrudnione, niemożliwe lub nieracjonalne. Można je zastosować na przykład w obiektach o dużych powierzchniach, np. w halach produkcyjnych lub atriach, w których dostęp do czujek punktowych w celach serwisowych byłby utrudniony. FAAST LT jest również rozwiązaniem alternatywnym do liniowych czujek dymu instalowanych na przykład w magazynach wysokiego składowania.

FAAST LT jest również doskonałym rozwiązaniem w przypadku w miejsc o dużym zapyleniu (szyby windowe, budynki przeznaczone do hodowli zwierząt, stolarnie, taśmociągi przewożące materiały sypkie, zakłady przemysłu chemicznego itp.).  Coraz powszechniejsze jest stosowanie urządzeń FAAST LT w jednostkach penitencjarnych, gdzie tradycyjne czujki punktowe narażone są na złośliwą dewastację. Kolejnym z wielu typowych zastosowań jest montaż w chłodniach, zakładach produkcji artykułów spożywczych lub w miejscach o podwyższonej wilgotności.

Dobór techniki wykrywania pożaru – wyzwanie dla projektantów i instalatorów

Dobry projekt systemu detekcji pożaru jest często kompromisem – zagrożenia muszą być szybko wykrywane, ale zarazem trzeba ograniczyć ryzyko występowania fałszywych alarmów.

Szczególnie trudne jest projektowanie systemów dla obiektów zabytkowych. Podlegają one specjalnej ochronie konserwatorskiej i bardzo często trudno jest zarazem zachować pierwotną architekturę w nienaruszonym stanie i jednocześnie właściwie zabezpieczyć je przed pożarem.

Zastosowanie technologii FAAST umożliwiło zabezpieczenie bezcennych eksponatów w obiektach muzealnych otaczających kompleks Hagia Sophia w Stambule. Dzięki poprowadzeniu instalacji w sposób niewidoczny dla zwiedzających zapewniono pełne bezpieczeństwo obiektu zgodnie z wymaganiami zarówno straży pożarnej, jak i konserwatora zabytków.

napis2napis3napis4napis5napis6

napis7

Sebastian Nowak
Bernard Sokół

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
Lubieszyn 8, 72-002 Dołuje
tel.: +48 91 485 40 60–69
e-mail: info.pl@adiglobal.com
www.adiglobal.com/pl

Zabezpieczenia 2/2013

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony