Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Kompletny radiowy system detekcji pożaru SAGITTARIUS

Printer Friendly and PDF

Przez długi czas w naszym kraju systemami bezprzewodowymi było kilka osobnych elementów detekcyjnych „dostawianych” do systemu pętlowego. Powodem było to, że żaden z dużych graczy na polskim rynku ochrony przeciwpożarowej nie zaproponował dotąd kompletnego systemu w wersji bezprzewodowej.

Pojawiło się wiele artykułów na ten temat, opisujących nowoczesne techniki macierzowe w komunikacji bezprzewodowej (standard ten nie został zatwierdzony przez IEEE) czy zaawansowane techniki nakładek bezprzewodowych używanych razem z tradycyjnymi przyciskami pożarowymi włączanymi do pętli lub linii dozorowych. Nie można jednak określać pojedynczych bezprzewodowych elementów detekcyjnych (takich jak np. czujka dymu) mianem bezprzewodowego systemu detekcji pożaru.

Większość producentów nadal traktuje elementy bezprzewodowe jako uzupełnienie systemu przewodowego lub gadżet marketingowy, który w ramach tzw. odświeżenia informacji rynkowej służy do przypomnienia o firmie lub o dotychczas przez nią sprzedawanym systemie.

Jedyną normą wprowadzającą regulacje dotyczące komunikacji bezprzewodowej w systemach sygnalizacji pożarowej jest europejska norma EN54-25. Niespełnienie jej wymogów eliminuje z gry. Elementy bezprzewodowe, takie jak sygnalizatory dźwiękowe, przyciski pożarowe czy centrale, muszą uzyskać świadectwa dopuszczenia oraz – podobnie jak czujki i moduły – spełniać wymogi norm zharmonizowanych EN i uzyskać certyfikat CPD – Certyfikat Właściwości Użytkowych produktu zgodny z Dyrektywą 89/106/EEC Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (Dyrektywa Wyrobów Budowlanych – CPD).

SAGITTARIUS jest kompletnym systemem bezprzewodowym spełniającym wymagania norm europejskich i przepisów krajowych. To nowoczesne, zaprojektowane od podstaw i niezawodne rozwiązanie pozwala na swobodne stworzenie niezależnego, kompletnego bezprzewodowego systemu sygnalizacji pożarowej, kompletnego pętlowego systemu sygnalizacji pożarowej, systemu hybrydowego (umożliwia integrację części pętlowej z bezprzewodową) i rozbudowę istniejących lub nowo powstających systemów innych producentów – dodanie elementów bezprzewodowych dzięki modułom łączności konwencjonalnej.

Rys.1. Przykładowy schemat hybrydowego systemu SAGITTARIUS

 

System SAGITTARIUS to pierwsze kompletne rozwiązanie bezprzewodowe dla wszystkich obiektów, których zarządcy dotychczas wzbraniali się przed montażem systemu detekcji pożaru. Standardowo podawanym przez nich powodem jest konieczność poprowadzenia tradycyjnego okablowania pętli systemu, wykonania prac budowlanych czy nawet przeprowadzenia drobnego remontu – efektem mogą być utrudnienia lub przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Najwięcej korzyści z zastosowania systemu SAGITTARIUS można uzyskać w obiektach zabytkowych o wysokich walorach estetycznych i znaczeniu historycznym oraz w obiektach użyteczności publicznej (szpitalach, hotelach, hostelach, kościołach, bibliotekach, przedszkolach, szkołach czy rezydencjach), gdzie nienaruszalność wnętrz lub zapewnienie nieprzerwanej pracy są kluczowe. Istotne jest to, że elementy systemu nie wymagają tradycyjnego okablowania, a dzięki bezprzewodowej łączności umożliwiają szybką oraz bezinwazyjną instalację, praktycznie niezauważalną dla użytkowników, którą można przeprowadzić w zaledwie kilka dni.

Fot. 1. Translator VW2W100

 

Bezprzewodowa część systemu SAGITTARIUS wykorzystuje sprawdzony cyfrowy protokół, zaakceptowany przez europejską branżę systemów bezpieczeństwa i przeznaczony do komunikacji bezprzewodowej w częstotliwościach 868–870 MHz. Zakodowany sygnał jest przesyłany poprzez urządzenia nadawczo-odbiorcze, które wykorzystują aktywne dopasowanie w jednym z siedmiu kanałów transmisji, co praktycznie eliminuje zakłócenia i zaniki sygnału. Komunikacja w systemie spełnia wymagania techniczne sformułowane w normie EN54:25.

Zasięg transmisji każdego urządzenia wynosi 200 m. Oczywiście można go zwiększyć – np. w złożonych architektonicznie pomieszczeniach – za pomocą modułów retransmisyjnych zwanych ekspanderami (SGWE), które z kolei łączą się z translatorami (VW2W) pracującymi w głównej pętli systemu. Ze względu na różnorodność miejsc instalacji oraz konstrukcji budynków zasięg rzeczywisty może odbiegać od podanego (zasięg może być zdecydowanie większy lub mniejszy). Przed instalacją systemu zalecane jest dokonanie pomiaru siły sygnału i sporządzenie raportu technicznego.

Fot. 2. Wybrane elementy bezprzewodowe systemu SAGITTARIUS – sygnalizator dźwiękowy SGRS100, czujka dymu SG100 oraz ręczny ostrzegacz pożarowy SCGP100

 

W skład systemu SAGITTARIUS wchodzą następujące elementy: czujki (dymu – SG100, temperatury – SG350, multisensorowe – SG200), ręczne ostrzegacze pożarowe (SGCP100), sygnalizatory dźwiękowe (SGRS), wskaźniki zadziałania (SGFI), elementy wejściowo-wyjściowe (moduły wejściowe SGMI, moduły wyjściowe SGMC, moduły wejściowe zasilane bateryjnie SGMCB) oraz elementy komunikacyjne (translator VW2W, ekspander SGWE czy ekspander z modułem do przyłączenia systemu konwencjonalnego SGCWE).

Wszystkie wymienione powyżej zespoły łączą się z translatorem systemowym VW2W (ang. wire to wireless), który zgodnie z przepisami jest włączony do przewodowej pętli systemu detekcji pożaru. Jeden translator VW2W umożliwia przyłączenie maksymalnie 32 dowolnych urządzeń bezprzewodowych tworzących sekcję (ang. micro cell). W każdej pętli inteligentnego systemu detekcji pożaru może znaleźć się maksymalnie siedem sekcji bezprzewodowych. Translator VW2W umożliwia transmisję komunikatów alarmowych, informacji o usterkach oraz danych identyfikacyjnych pochodzących z elementów bezprzewodowych do centrali systemu sygnalizacji pożarowej. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, zapisuje w pamięci własnej wszelkie zdarzenia, które w przypadku wątpliwości lub uszkodzenia centrali głównej mogą posłużyć jako źródło informacji na potrzeby weryfikacji (lub kopia rejestru zdarzeń).

Urządzenia wchodzące w skład systemu SAGITTARIUS zasilane są powszechnie dostępnymi, standardowymi bateriami litowymi o napięciu 3 V, które można kupić w każdym kiosku czy sklepie. Baterie główne zapewniają pięcioletni czas pracy, zaś baterie pomocnicze podtrzymują stan modułów alarmowych przez sześć miesięcy po rozładowaniu baterii głównej. Stan baterii jest monitorowany w sposób ciągły, a ich rozładowanie jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem w centrali systemu.

Urządzenia systemu SAGITTARIUS mogą być wygodnie programowane za pomocą komputera PC wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. Każde urządzenie jest wyposażone w dwukolorową diodę LED służącą do sygnalizacji jego statusu oraz mocy sygnału.
Dostępne jest również narzędzie testujące umożliwiające pomiar mocy i zakłóceń sygnału, a także opracowanie na tej podstawie tzw. mapy zasięgu i mocy sygnału.

Fot. 3. Centrala AD302 w wersji COLORLINE

 

Niewątpliwą zaletą systemu bezprzewodowego jest to, że w dłuższym okresie eksploatacji nie występują zwarcia, które często pojawiają się w okablowaniu tradycyjnego systemu pętlowego podczas remontów czy prac serwisowo-budowlanych. Nie ma też problemu związanego ze starzeniem się kabli oraz styków połączeniowych. Ponadto zachowana jest swoboda aranżacji i wprowadzania zmian w pomieszczeniach w dowolnym momencie „życia” budynku, a wymiana zużytych baterii jest prosta i nieinwazyjna. Na uwagę zasługuje niski koszt eksploatacji, który jest możliwy dzięki zastosowaniu standardowych baterii zamiast dedykowanych pakietów akumulatorów, oraz bardzo niski pobór prądu urządzeń bezprzewodowych.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu SAGITTARIUS są zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych (sygnał o demontażu/ingerencji wysyłany do centrali). Wbudowana dwukolorowa (czerwono-zielona) dioda LED  zapewnia dobrą sygnalizację statusu danego urządzenia (pole dostrzegania diody wynosi 360°). Czujki mogą kompensować poziom zabrudzenia, zmieniając swą czułość, zaś w przypadku ich oczyszczenia zaktualizowana zostanie informacja o stanie ich czystości.

Do obsługi systemu wykorzystywane jest otwarte oprogramowanie, które nie wymaga użycia klucza sprzętowego do weryfikacji stanu urządzeń przez przeszkolonego użytkownika.

Jeżeli inwestor zapomniał o zamontowaniu systemu detekcyjnego w danym obiekcie (co powinno być niedopuszczalne, ale jednak jest częste) lub chce podnieść poziom bezpieczeństwa obiektu, to może zdecydować się na system bezprzewodowy, który można zainstalować na samym końcu procesu budowlanego. Unika się w ten sposób zabrudzenia czujek w wyniku prac budowlanych, a co za tym idzie przedłuża ich żywotność.

Właściciele ruchomych, wielkopowierzchniowych systemów ekspozycyjnych zyskują możliwość łatwego przenoszenia całego systemu na inne miejsca oraz łatwej rozbudowy instalacji przez dodawanie do niej kolejnych elementów.

Nie bez znaczenia jest też wygląd czujek, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jak najmniej rzucały się w oczy i w związku z tym można było łatwo dopasować je do chronionych pomieszczeń. Konserwatorów zabytków zapewne ucieszy to, że w wersji DECORLINE czujki mają powierzchnię imitującą marmur lub ozdobne drewno, a w wersji COLORLINE obudowy elementów mają jednolity kolor z palety RAL.

mgr inż. Arkadiusz Waligóra
CREATIO

 

Zabezpieczenia 1/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony