Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Użycie sieciowych systemów dozoru wizyjnego w ochronie instalacji wchodzących w skład infrastruktury krytycznej

Printer Friendly and PDF

leadOchrona obiektów należących do infrastruktury krytycznej przed kradzieżą, zniszczeniem czy działaniami dywersyjnymi stanowi nie lada wyzwanie. Coraz więcej organizacji chce zabezpieczyć takie obiekty, wykorzystując sieciowe systemy dozorowe. Należy jednak pamiętać, że poszczególne fragmenty instalacji wchodzących w skład infrastruktury krytycznej wymagają zastosowania różnych zabezpieczeń.

Sieciowe systemy dozoru wizyjnego mogą zostać zintegrowane z innymi systemami zabezpieczającymi i z systemami sterowania procesem produkcyjnym. Scentralizowany system zarządzania obiektem umożliwia sterowanie wszystkimi procesami technologicznymi i zarazem podwyższenie poziomu bezpieczeństwa przez zastosowanie zintegrowanych systemów dozoru wizyjnego, sygnalizacji włamania i kontroli dostępu. Można wykrywać niebezpieczne incydenty i weryfikować ich przyczyny zarówno lokalnie, na stanowiskach roboczych, jak i centralnie, w głównej dyspozytorni obiektu.

Głównym i jednocześnie najtrudniejszym zadaniem służb ochrony obiektów należących do infrastruktury krytycznej jest zabezpieczenie obwodowe obszarów przyległych do obiektu oraz obserwacja wjazdów, wejść i innych miejsc wymagających szczególnej ochrony. Konieczna jest analiza zagrożeń i kalkulacja poziomu ryzyka. Ponadto powinno się brać pod uwagę możliwość łatwej modernizacji systemów zabezpieczających, dostosowania ich do zmieniających się warunków eksploatacyjnych, zintegrowania ich z innymi systemami sterującymi i zabezpieczającymi, a także łatwość napraw i konserwacji. Podczas projektowania wizyjnych systemów dozorowych oraz innych systemów zabezpieczających obiekty należące do infrastruktury krytycznej na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie doboru odpowiednich kamer sieciowych i ich właściwego rozmieszczenia. Przykładowo, do wykrywania intruzów mogą służyć zespolone punkty kamerowe, zawierające kamery termowizyjne i wysokoczułe kamery zdolne do pracy przy słabym oświetleniu.

Zabezpieczenia obwodowe

Rozważania dotyczące zabezpieczenia jakiegoś obiektu należy zacząć od skali makro, czyli od zabezpieczenia terenów zewnętrznych, przylegających do obiektu. Następnie należy rozpatrzyć zagadnienia związane z ochroną budynków i instalacji znajdujących się na terenie obiektu. Na koniec należy przejść do skali mikro i zastanowić się nad bezpieczeństwem poszczególnych składników instalacji biorących udział w procesie produkcyjnym.

W systemach zabezpieczeń peryferyjnych wykorzystywanych jest wiele różnorodnych technologii umożliwiających wczesne wykrywanie intruzów. Stosowane są bariery mikrofalowe, kable sensoryczne wplecione w ogrodzenia, czujki sejsmiczne i urządzenia radarowe. W niektórych przypadkach, gdy chronione są obszary szczególnie podatne na zagrożenia, systemy ochrony obwodowej mogą być zintegrowane z wizyjnymi systemami dozorowymi. Wynikają z tego znaczne korzyści, gdyż obrazy z kamer pozwalają stwierdzić, kto wtargnął do wnętrza chronionego obszaru, czym dysponuje i jakie podjął działania.

fot1

Fot. 1. Dźwigi w porcie Bilbao

Rozpatrzmy teraz przykładowy system zabezpieczający, który wykrywa intruzów za pomocą kamer termowizyjnych z zainstalowanym programem umożliwiającym analizę treści obrazów. Kamery termowizyjne są skuteczne zarówno w kompletnej ciemności, jak i w pełnym świetle dziennym. Na ich działanie nie mają wpływu takie czynniki zakłócające jak deszcz, mgła czy oślepiające światło słoneczne, zaś wpływ spadających liści czy małych zwierząt pojawiających się w polu widzenia kamery jest zminimalizowany dzięki wykorzystaniu inteligentnych algorytmów detekcji ruchu. W przypadku wykrycia jakiegoś niepokojącego zdarzenia kamera termowizyjna wysyła sygnał ostrzegawczy, który powoduje automatyczną zmianę ustawienia sąsiednich kamer PTZ i skierowanie ich na zagrożony obszar, aby operator systemu mógł natychmiast prawidłowo ocenić sytuację. Istotne znaczenie ma wysoka rozdzielczość kamer PTZ wytwarzających obraz w standardzie HDTV, która umożliwia rozróżnienie drobnych szczegółów obserwowanej sceny. Na obrazie można łatwo odróżnić zwierzę przebiegające w pobliżu ogrodzenia od intruza, który próbuje wtargnąć na teren obiektu i dokonać aktu sabotażu. Tym samym pracownicy ochrony otrzymują jasne komunikaty, z których wynikają dalsze działania zabezpieczające.

By zapewnić niezakłóconą rejestrację obrazów oraz umożliwić realizację innych funkcji systemowych, kamery mają wbudowane karty pamięci SD. W przypadku awarii sieci IP kamery pracują autonomicznie, niezależnie od siebie, zaś materiał wizyjny zgromadzony na kartach SD może być odczytany i poddany szczegółowej analizie zaraz po przywróceniu połączeń sieciowych.

Ochrona rurociągów i innych instalacji podatnych na uszkodzenia

Połączenie sieciowych kamer termowizyjnych z kamerami PTZ jest również pożądane podczas ochrony systemów dystrybucyjnych, które charakteryzują się dużą podatnością na uszkodzenia i których ochrona jest trudna i kosztowna. Takimi obiektami są na przykład rurociągi służące do transportu gazu, przebiegające przez rozległe, rzadko zaludnione tereny. Zdalny nadzór nad działaniem takich instalacji staje się koniecznością. Dzięki wykorzystaniu kamer termowizyjnych sprzężonych z kamerami PTZ operator systemu otrzymuje czytelne informacje, które umożliwiają podejmowanie odpowiednich decyzji dotyczących liczebności i wyposażenia ekip interwencyjnych wysyłanych na miejsce zdarzenia.

Oprócz ochrony obwodowej obiektów duże znaczenie ma kontrola dostępu i kontrola ruchu w wyznaczonych miejscach. Na przykład podczas ewakuacji pracowników trzeba mieć pewność, że nikt nie pozostał w zagrożonym miejscu. Dzięki zintegrowaniu sieciowego systemu dozoru wizyjnego z systemem kontroli dostępu można uzyskiwać wiarygodne informacje na podstawie analizy obrazów i dźwięków, a także danych telemetrycznych transmitowanych z poszczególnych kamer. Wysoka czułość kamer i wysoka rozdzielczość obrazów umożliwia pracownikom ochrony szybką ocenę sytuacji nawet w przypadku bardzo słabego oświetlenia obserwowanych miejsc. W wielu przypadkach oświetlenie wyjść awaryjnych jest wystarczająco jasne, więc można uzyskać czytelne obrazy terenów objętych ewakuacją. Dodatkową pomocą mogą być aplikacje służące do inteligentnej analizy obrazów i dźwięków, w tym do budowy wirtualnych bramek i ogrodzeń, których przekroczenie powoduje alarm, zliczania osób widocznych w polu widzenia kamer, analizy głośnych dźwięków dobywających się w pobliżu kamer czy tworzenia połączeń interkomowych z terminalami pracującymi w systemach kontroli dostępu. W przypadku ograniczeń widoczności spowodowanych dymem lub mgłą możliwe jest wykorzystanie obrazów z kamer termowizyjnych.

Bezpieczeństwo jest podstawą utrzymania ciągłości produkcji

fot2

Fot. 2. Port w Szanghaju nocą

Przechodząc od systemów ochrony obwodowej do systemów monitorowania procesu technologicznego i ochrony specyficznych obszarów wewnątrz obiektu, można stwierdzić, że szybkie podejmowanie właściwych decyzji ma największy wpływ na funkcjonowanie obiektu. Dostęp do informacji na temat sytuacji panującej w newralgicznych obszarach obiektu ułatwia zachowanie wysokiej wydajności procesu produkcji. W większości przypadków konieczny jest dostęp do informacji pochodzących z wielu źródeł.

Kamery zainstalowane na terenie obiektu, wykorzystywane w systemie dozoru wizyjnego, mogą także brać udział w procesie produkcyjnym. Można zwiększyć wydajność produkcji dzięki obserwacji pracy urządzeń i obsługujących je osób. Na podstawie obrazów z kamer można podejmować decyzje dotyczące prac konserwacyjnych. Można też pilnować przestrzegania zasad BHP, a także właściwego wykorzystywania narzędzi przez pracowników.

Aby umożliwić zintegrowanie systemów bezpieczeństwa z systemami zarządzania obiektem i systemami sterowania procesem produkcyjnym, należy wykorzystać otwarte standardy i protokoły komunikacyjne. Dzięki temu można stworzyć jednolity, nadrzędny system zarządzania całym obiektem. Przykładowo, system SCADA może być połączony z sieciowym systemem dozoru wizyjnego, przekazującym informacje z mierników temperatury, ciśnienia i prędkości obrotowej na stacji pomp. Informacja odczytywana wizualnie z mierników może stanowić potwierdzenie prawidłowości pracy automatycznych systemów kontrolujących pracę poszczególnych urządzeń.

Możliwość rozbudowy systemów

W sieciowych systemach zabezpieczających wykorzystuje się okablowanie strukturalne. Systemy te można łatwo modernizować i rozbudowywać, co nie powoduje pogorszenia ich parametrów i nie wpływa na właściwości użytkowe. Sieciowe systemy dozoru wizyjnego stanowią obecnie najlepsze, najbardziej efektywne rozwiązanie technologiczne, gdyż umożliwiają zdalne zarządzanie całym systemem zabezpieczającym w różnych miejscach, między innymi w siedzibie dyrekcji firmy, w centralnym pomieszczeniu kontrolnym, na lokalnych stanowiskach roboczych, a nawet za pomocą urządzeń przenośnych, takich jak smartfony. Jest to szczególne ważne dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania obiektów należących do infrastruktury krytycznej, gdyż decyzje co do dalszego postępowania mogą być podejmowane natychmiast, niezależnie od miejsca pobytu tych osób.

We współczesnych sieciowych systemach dozoru wizyjnego wykorzystywane są aplikacje służące do inteligentnej analizy treści obrazów z kamer. Możliwe jest tworzenie wirtualnych bramek i ogrodzeń, których przekroczenie powoduje alarm, a także automatyczne odróżnianie ludzi od innych ruchomych obiektów, na przykład zwierząt przemieszczających się w polu widzenia kamer. Dzięki temu możliwa jest skuteczna ochrona całych newralgicznych obiektów i instalacji. Przyczyny incydentów mogą być natychmiast sprawdzane, co ułatwia podejmowanie właściwych decyzji dotyczących potencjalnych działań interwencyjnych.

W przypadku poważnych incydentów możliwe jest szybkie podjęcie akcji ratunkowej z udziałem straży pożarnej, rządowych służb ochrony czy policji. Wizyjne systemy dozorowe nie tylko ułatwiają szybką ocenę sytuacji i podejmowanie właściwych decyzji, ale także umożliwiają dwukierunkową komunikację osób kierujących akcją ratowniczą i koordynujących działanie różnych służb i instytucji. To oznacza, że zdobycze technologiczne są istotną pomocą dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i bezawaryjną pracę obiektów należących do infrastruktury krytycznej.

Axis Communications

 

Zabezpieczenia 4/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony