Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Integracja platformy VENO z systemami kontroli dostępu

Printer Friendly and PDF

leadW numerze 1/2014 Zabezpieczeń Patryk Gańko opisał najważniejsze funkcje platformy integrującej VENO. W niniejszym artykule opiszę, w jaki sposób dwa najbardziej popularne systemy kontroli dostępu z naszej oferty – EntraPass firmy Kantech oraz KaDe Premium – są zintegrowane z VENO i jak podwyższa to poziom bezpieczeństwa nadzorowanego obiektu.

Integracja z systemami kontroli dostępu

System kontroli dostępu stał się w ostatnich latach jednym z podstawowych składników elektronicznych systemów monitorowania i nadzoru obiektu. W przypadku nowoczesnych budynków biurowych jest standardowym elementem instalacji teletechnicznych – obok systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pożarowej i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Dlatego w zestawie systemów, które integruje platforma VENO, nie mogło zabraknąć bardzo popularnych na polskim rynku systemów kontroli dostępu z naszej oferty.

Integracja platformy VENO z systemem kontroli dostępu, podobnie jak w przypadku pozostałych systemów, ma na celu pozyskanie informacji o jego stanie oraz umożliwia wykonywanie określonych operacji na jego elementach za pośrednictwem pulpitu operatora. Wymiana informacji pomiędzy platformą VENO i systemem KD odbywa się poprzez sieć LAN/WAN, z wykorzystaniem protokołu TCP.

fot1

Fot. 1. Integracja systemu EntraPass firmy Kantech z VENO

System KD w trybie on-line wysyła do programu VENO informacje dotyczące wybranych zdarzeń związanych z alarmami (takich jak sforsowanie drzwi czy naruszenie czujek dołączonych do linii dozorowych kontrolerów) oraz informacje dotyczące statusu poszczególnych elementów systemu w celu właściwej wizualizacji ikon na mapach obiektu. Informacje o zdarzeniach, które wywołały alarm, i innych, które mają związek z dostępem, są wyświetlane w specjalnym oknie. Operacje na elementach systemu KD, takich jak kontrolowane przejścia, linie dozorowe czy wyjścia sterujące, przeprowadza się, wykorzystując w tym celu kontekstowe menu przypisane do każdej ikony umieszczonej na mapie obiektu wyświetlanej na pulpicie operatora VENO.

Platforma VENO umożliwia również programowanie scenariuszy – można powiązać zdarzenia i alarmy w systemie KD z działaniem elementów innych systemów. Na przykład wysłanie informacji o wykryciu ognia z systemu sygnalizacji pożarowej do VENO skutkuje automatycznym wysłaniem polecenia otwarcia na stałe określonych przejść ewakuacyjnych.

Integracja z systemem EntraPass firmy Kantech

Jak już wspomniałem, jednym z systemów KD współpracujących z platformą VENO jest bardzo znany naszym rynku i oferowany od kilkunastu lat system EntraPass firmy Kantech. W jego skład wchodzi oprogramowanie w wersjach Special, Corporate i Global. Do współpracy z platformą VENO można wykorzystać jedynie wersje Corporate i Global, ponieważ wersja Special nie zawiera aplikacji Smartlink, która jest konieczna do integracji.

Wersje Corporate i Global są pakietami oprogramowania zawierającymi cały szereg aplikacji przeznaczonych do realizacji różnych funkcji. Do integracji z platformą VENO służy wspomniana powyżej aplikacja Smartlink. Jest to program, który tworzy dwukierunkowy port komunikacyjny służący do wymiany informacji pomiędzy serwerem programu EntraPass i aplikacją klienta. W naszym przypadku tą aplikacją jest serwer VENO. Mówiąc potocznie, serwery EntraPass i VENO „rozmawiają ze sobą”, korzystając z tłumacza, którym jest Smartlink.

fot2

Fot. 2. Integracja systemu KaDe
z VENO

Jeżeli system EntraPass ma być zintegrowany z platformą VENO, oprócz podstawowych składników oprogramowania należy zainstalować również aplikacje Smartlink i Smartlink Interface. Obie z nich są dostępne na płycie DVD z oprogramowaniem instalacyjnym. Aplikacje najczęściej instaluje się na serwerze EntraPass. Komunikacja pomiędzy serwerem EntraPass, aplikacją Smartlink i serwerem VENO odbywa się poprzez sieć Ethernet, z wykorzystaniem protokołu TCP.

Przed przystąpieniem do czynności związanych z dodaniem systemu KD EntraPass do platformy VENO należy skonfigurować go w programie EntraPass. Jest to konieczny warunek, ponieważ w procesie integracji serwer VENO przenosi tę konfigurację do swojej bazy danych i tylko te elementy, które zostały wprowadzone do systemu Entra Pass mogą być wykorzystywane do wizualizacji na mapach obiektu. Następnie, w trybie edycji, ikony reprezentujące te elementy są umieszczane na mapach obiektu. Elementami systemu EntraPass, które mogą być wizualizowane na pulpicie operatora systemu VENO, są kontrolowane przejścia, czujki dołączone do wejść linii dozorowych kontrolera oraz stany wyjść sterujących. Ikony reprezentujące te elementy zmieniają swój wygląd w zależności od stanu fizycznych elementów systemu KD. W przypadku ikony reprezentującej stan kontrolowanego przejścia pokazany jest stan zamka (odryglowany/zaryglowany) oraz stan skrzydła drzwi (otwarte/zamknięte). Dodatkowo uprawniony operator systemu VENO może wysłać kilka poleceń do systemu KD, wykorzystując w tym celu menu kontekstowe – klikając prawym przyciskiem myszy ikonę reprezentującą dany element i wybierając odpowiednie polecenia. W przypadku kontrolowanego przejścia operator może na stałe lub na chwilę odryglować/zaryglować zamek i zablokować/odblokować czytnik.

W oknie zdarzeń są wyświetlane informacje o zdarzeniach dotyczących dostępu i zdarzeniach alarmowych będących skutkiem sforsowania drzwi lub pobudzenia czujek. Zdarzenia alarmowe są również sygnalizowane na górnym, czerwonym pasku oraz w oknie bufora alarmów oczekujących na potwierdzenie. Operator jest zobowiązany do potwierdzenia tych alarmów. Potwierdzenie jest przesyłane również do systemu EntraPass.

Operator VENO ma dostęp do zakładki Uprawnienia, która wyświetla listę użytkowników kart pobraną z systemu EntraPass. Dzięki temu operator może dodawać nowych użytkowników, zmieniać parametry istniejących użytkowników lub usuwać informacje z bazy danych. Wszystkie zmiany są automatycznie przesyłane poprzez aplikację Smartlink do bazy danych systemu EntraPass.

rys1

Rys. 1. Schemat wymiany danych pomiędzy systemami EntraPass i VENO

Zdarzenia powstające w systemie EntraPass mogą wywoływać odpowiednie reakcje w innych podsystemach zintegrowanych na platformie VENO. Możliwe jest także oddziaływanie odwrotne.

Integracja z systemem KaDe Premium

System kontroli dostępu KaDe Premium jest przeznaczony dla obiektów, które nie wymagają tak zaawansowanych funkcji, jakie oferuje system EntraPass firmy Kantech. Został on włączony do zestawu systemów zintegrowanych z platformą VENO ze względu na jego rosnącą popularność wśród instalatorów, projektantów i klientów końcowych.

System KaDe Premium jest integrowany z platformą VENO w zupełnie inny sposób niż system EntraPass, gdyż ma inną strukturę. Integracja polega na bezpośredniej komunikacji serwera VENO ze standardowymi kontrolerami systemu KaDe Premium typu KS-1012-IP/KS-1024-IP. Już same symbole zawierają informację o tym, że są to kontrolery wyposażone w sieciowy port Ethernet. Tylko te dwa modele można zintegrować z platformą VENO. Nie ma w tym przypadku aplikacji pośredniczącej (takiej jak Smartlink w systemie EntraPass), co ułatwia i przyspiesza proces integracji z VENO.

Podobnie jak system EntraPass, system KaDe Premium musi być uprzednio skonfigurowany i baza danych (zawierającą również uprawnienia dotyczące dostępu dla użytkowników kart) musi być przesłana do kontrolerów.

Po zintegrowaniu systemu KaDe Premium z platformą VENO na mapie obiektu można umieścić ikony kontrolowanych przejść oraz czujek dołączonych do wejść linii dozorowych kontrolerów. Daje to możliwość przesyłania poleceń z programu VENO do kontrolerów KaDe. Polecenia te dotyczą stałego odryglowania/zaryglowania zamka oraz zablokowania/odblokowania czytnika. Zwracam uwagę na fakt, że w programie KaDe Premium nie ma możliwości wykonywania takich operacji w trybie monitorowania, bezpośrednio z poziomu mapy. To duży plus i ułatwienie obsługi systemu dla służb ochrony.

rys2

Rys. 2. Schemat wymiany danych pomiędzy systemami KaDe i VENO

Oczywiście, podobnie jak w systemie EntraPass, zdarzenia w systemie KaDe Premium mogą wywoływać odpowiednie reakcje w innych podsystemach zabezpieczeń zintegrowanych na platformie VENO. Możliwe jest także oddziaływanie odwrotne.

Korzyści wynikające z integracji

Główne korzyści wynikające z integracji systemów kontroli dostępu na platformie VENO są następujące:

  • uproszczenie obsługi systemu kontroli dostępu, szczególnie w sytuacjach alarmowych poprzez interfejs dla operatorów i służb ochrony obiektu (jednolity dla wszystkich podsystemów);
  • służby ochrony korzystające z platformy VENO nie muszą uczyć się obsługi skomplikowanego i bardzo rozbudowanego systemu EntraPass;
  • możliwość integracji systemu telewizji dozorowej bazującego na rejestratorach marki NOVUS z systemem EntraPass (która nie jest możliwa bez VENO);
  • możliwość wykonywania operacji na elementach systemu KaDe Premium z wykorzystaniem kontekstowego menu wyświetlanego na mapie;
  • programowanie interakcji pomiędzy systemem kontroli dostępu i innymi systemami zabezpieczeń.

Szczegółowy opis procesu przystosowania systemów kontroli dostępu EntraPass i KaDe do współpracy z platformą VENO oraz sposobu dodawania tych podsystemów do VENO jest opisany w instrukcji, którą instalator i użytkownik otrzymują wraz z zakupionym programem VENO.

 

Ryszard Sobierski
AAT Holding

 

Zabezpieczenia 2/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony