Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Prosty i funkcjonalny system KaDe

Printer Friendly and PDF

leadBadania rynkowe oraz opinie uzyskane od instalatorów i klientów wykazują wzrastające zapotrzebowanie na proste i funkcjonalne systemy kontroli dostępu przeznaczone do obiektów, w których potrzebne są tylko funkcje podstawowe, a jednym z ważniejszych kryteriów wyboru systemu jest cena. Tendencja ta jest bardzo ważną wskazówką dla producentów, importerów i dystrybutorów elektronicznych systemów zabezpieczeń. Parafrazując wieszcza, można powiedzieć, że w ślad za systemami alarmowymi trafia pod strzechy również kontrola dostępu.

System kontroli dostępu oferowany pod marką KaDe jest przeznaczony dla małych i średnich obiektów, w których potrzebna jest prosta, ale skuteczna kontrola dostępu za przystępną cenę. Mam tu na myśli zwłaszcza obiekty użyteczności publicznej finansowane z budżetu państwa (szpitale, przychodnie, urzędy administracji miejskiej), które, jak powszechnie wiadomo, dysponują najczęściej skromnym budżetem na tego rodzaje wydatki. Zarazem jednak ze względu na charakter obiektu (dużą liczbę interesantów) powinny być zabezpieczone przed dostępem tych osób do miejsc przeznaczonych tylko dla pracowników.

System KaDe spełnia te warunki. Jest prosty i szybki w instalacji, łatwy w obsłudze i posiada intuicyjny interfejs dla administratora. Również instalacja urządzeń nie powinna sprawiać kłopotów. W artykule tym zostaną przedstawione elementy systemu KaDe oraz jego najważniejsze funkcje.

Program nadzorczy KaDe-Soft V1

Program nadzorczy KaDe-Soft V1 jest przeznaczony do współpracy ze zintegrowanymi kontrolerami typu KZ-1000 w trybie sieciowym. Praca w takim trybie znacznie zwiększa funkcjonalność systemu kontroli dostępu opartego na wspomnianych kontrolerach w porównaniu z kontrolerami w trybie autonomicznym.

Program jest bardzo prosty w instalacji i posiada przyjazny interfejs graficzny dla operatora. Przystosowany jest do pracy w środowisku Windows 2000/2003/XP/Vista i współpracuje z domyślną bazą danych Microsoft Access. Możliwa jest również współpraca z bazą SQL. Bardzo przydatną funkcją jest możliwość importu danych użytkowników z pliku (np. z programu kadrowego). Na uwagę zasługują również wyświetlane na pulpicie operatora okna „dynamicznej pomocy”, czyli podręcznej instrukcji. Po kliknięciu dowolnego pola w oknie pulpitu wyświetlany jest opis tej pozycji i metoda definiowania lub konfiguracji danego elementu systemu.

rys1

Rys. 1. Schemat systemu KaDe

 

Program nadzorczy KaDe-Soft V1 przeznaczony jest do małych i średnich systemów kontroli dostępu. Interfejs operatora umożliwia między innymi:

 • konfigurację parametrów fizycznych elementów systemu,
 • definiowanie elementów logicznych,
 • monitorowanie stanu systemu „na żywo” poprzez system graficznych map obiektów, zdjęć, obrazów z kamer i komunikatów,
 • wyświetlanie zdjęć użytkownika po użyciu karty,
 • integrację z CCTV poprzez kartę przechwytującą wideo (wbudowaną w PC lub rejestrator DVR) oraz kamery przypisane do kontrolowanych przejść,
 • operacje na elementach systemu (kontrolery, drzwi) z menu kontekstowego,
 • rejestrację i kasowanie alarmów – automatyczne lub przez operatora,
 • generowanie filtrowanych raportów zdarzeń i zapis w formacie *.xls.

Program KaDe-Soft V1 oferuje szereg funkcji, które umożliwiają spełnienie różnych nietypowych wymagań stawianych przez administratora systemu, takich jak: dostęp po użyciu dwóch, trzech lub czterech kart, pierwsze otwarcie kontrolowanego przejścia przez tzw. „pierwszą kartę” ze specjalnymi uprawnieniami lub dostęp po potwierdzeniu przez operatora.

Magistrale kontrolerów wykorzystujące protokół RS485 mogą być połączone z programem nadzorczym na komputerze poprzez konwerter RS485/232 lub poprzez konwerter RS485/TCP. Program może obsłużyć do dziesięciu magistral, po 32 kontrolery każda.

Pojemność systemu czyli liczba użytkowników kart, jakich może on obsłużyć, jest uzależniona od modelu kontrolera. W przypadku kontrolera KZ-1000 wynosi ona 3000 kart.

Elementy systemu – kontroler zintegrowany KZ-1000

rys2

Rys. 2. Przejście kontrolowane jednostronnie

Kontroler zintegrowany typu KZ-1000 jest przeznaczony do pracy w systemie kontroli dostępu KaDe. Jest to kontroler jednego przejścia. Przejście to może być kontrolowane jedno- lub dwustronnie. Aby zrealizować kontrolę dwustronną, należy dołączyć do portu kontrolera drugi czytnik.

Kontroler KZ-1000 może pracować w trybie autonomicznym (programowanie za pomocą klawiatury) lub sieciowym (pod kontrolą programu nadzorczego KaDe-Soft V1 na PC). W trybie sieciowym przy braku komunikacji z programem zdarzenia związane z dostępem oraz alarmy są zapisywane w pamięci kontrolera. Pojemność bufora to 8200 rekordów z funkcją kasowania najstarszych pozycji. Identyfikacja użytkownika odbywa się przez prezentację karty lub przez przedstawienie karty i wprowadzenie kodu PIN. Uprawnienia związane z dostępem mogą podlegać ograniczeniom poprzez zdefiniowanie poziomów dostępu oraz terminarzy tygodniowych i dni świątecznych.

 

Urządzenie integruje w sobie następujące elementy:

 • moduł kontrolera jednego przejścia,
 • czytnik kart zbliżeniowych w standardzie 125 kHz ISO UNIQUE,
 • klawiaturę do wprowadzania kodu PIN i programowania oraz przycisk dzwonkowy,
 • sygnalizator optyczny (diody LED) i akustyczny (brzęczyk),
 • czujnik antysabotażowy.
 Moduł kontrolera zawiera:
rys3

Rys. 3. Przejście kontrolowane dwustronnie

 • zaciski do podłączenia zasilania (+12 V, 110 mA),
 • port komunikacyjny typu RS232 do bezpośredniego połączenia z programem nadzorczym na komputerze,
 • port komunikacyjny typu RS485 do podłączenia magistrali komunikacyjnej,
 • port drugiego czytnika do kontroli dwustronnej (format: 26 bitów, Wiegand),
 • wejście linii dozorowej do podłączenia czujnika stanu drzwi,
 • wejście linii dozorowej do podłączenia przycisku wyjścia,
 • wyjście przekaźnikowe do sterowania zamkiem elektrycznym,
 • wyjście przekaźnikowe do sterowania sygnalizatorem alarmowym,
 • zestaw mostków do ustawiania trybu komunikacji.

Wszystkie wymienione elementy zamontowane są w estetycznej obudowie. Kontroler KZ-1000 przeznaczony jest do instalacji wewnątrz pomieszczeń. Jeżeli kontrolujemy wejście z zewnątrz budynku, należy do kontrolera podłączyć czytnik w wykonaniu zewnętrznym (np. C-10). Zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami o parametrach kontrolera odsyłam do jego instrukcji.

Elementy systemu – czytniki

rys4

Rys. 4. Pulpit operatora systemu KaDe w trybie monitorowania

Seria czytników kart zbliżeniowych obejmuje następujące modele:

 • C-10,
 • C-20,
 • C-60,
 • C-70.

Modele te różnią się obudowami, ale są identyczne pod względem parametrów elektrycznych. Zróżnicowanie obudów umożliwia dopasowanie wybranego modelu do miejsca i sposobu montażu oraz do kolorystyki wnętrza. Model C-20 wyposażony jest w klawiaturę kodową. Wszystkie modele przystosowane są do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odległość czytnika od kontrolera nie powinna przekraczać 60 metrów. Zasięg odczytu z kartami standardowymi wynosi do 10 cm. Wszystkie wyżej wymienione modele mają standardowy 26-bitowy format wyjściowy Wieganda, co umożliwia zastosowanie ich również do innych kontrolerów i w innych systemach, obsługujących ten format. Posiadają wbudowane sygnalizatory (optyczny – LED, i akustyczny – brzęczyk); tymi sygnalizatorami steruje kontroler w przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z dostępem lub alarmem.

Zamierzamy nadal rozwijać system KaDe, wprowadzając do oferty wersje oprogramowania z rozszerzoną funkcjonalnością oraz nowe kontrolery standardowe do kontroli jednych, dwojga lub czworga drzwi, obsługujące czytniki identyfikatorów w dowolnej technologii (Mifare, iClass, biometryczne). Dużym zainteresowaniem będą się z pewnością cieszyły kontrolery z portami IP.

Polecam ten system firmom instalacyjnym i klientom, którzy szukają prostego i taniego systemu kontroli dostępu. Radzę również odwiedzić naszą stronę www.aat.pl, gdzie dostępna jest bezpłatna, pełna wersja instalacyjna programu KaDe oraz dokumentacja. Pozwoli to zainteresowanym na bardziej szczegółowe zapoznanie się z tym systemem.

Ryszard Sobierski
AAT Holding

Zabezpieczenia 2/2011

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony