Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Co potrafi kamera telewizji dozorowej?

Printer Friendly and PDF

lead.jpgCzy wiecie Państwo, że w sieciach handlowych cenne wcale nie są towary na półce, ale sama przestrzeń na tychże półkach? Zabawne, ale zarządcy sieci handlowych nie od dziś uważają, że sprzedają powietrze... powietrze na półkach. Im bardziej uczęszczana jest aleja, w której znajduje się półka, lub im bliżej wysokości wzroku umieszczona jest półka, tym wyższy dla producenta sprzętu/żywności/chemii jest koszt umieszczenia na niej towaru.

Wyobraźmy sobie, że możemy zaoferować klientowi rozwiązanie, które nie tylko spełni jego oczekiwania co do poprawy bezpieczeństwa, ale także da mu dodatkowe informacje dotyczące przepływu osób na określonym terytorium. Skoro dla sieci handlowych tak ważna jest powierzchnia i sprzedanie jej w jak najwyższej cenie, zapewne interesujący będzie fakt, że za pomocą instalacji telewizji dozorowej można nie tylko obserwować klientów sklepu, ale także badać ich zachowanie, przepływ, liczbę osób znajdujących się w poszczególnych alejach, w poszczególnych miejscach. Dzięki tym danym zarządcy sklepów mają jeszcze dokładniejsze informacje, które mogą im pomóc lepiej wycenić powierzchnię, ale też zrozumieć zachowanie klientów ich sklepu.

fot1.jpg
Fot. 1. Mapa cieplna (ang. Heat Map), czyli wskazanie lokalizacji, w których najczęściej pojawiają się ludzie

 

Sony wprowadza na polski rynek kompleksową ofertę skierowaną do tych, którzy chcą wiedzieć więcej o zachowaniu klientów w określonej lokalizacji. W pierwszej chwili na myśl przychodzą wspomniane już sklepy, ale w rzeczywistości wiedza o tym, jak zachowują się ludzie – klienci, zwiedzający, kibice – jest cenna nie tylko w klasycznym handlu.

rys1.jpg
Rys. 1. Wykres przedstawiający liczbę osób/ruchów na godzinę piątek 23 marca – niedziela 25 marca)

 

Dzięki zaawansowanej inteligencji zaimplementowanej w kamerach IP Sony możliwe jest wykorzystanie tychże urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz równocześnie do generowania danych o przepływie osób. Kamery IP Sony wytwarzają różne strumienie danych. Może być to obraz zakodowany w formacie MPEG-4, H.264, JPEG albo metadane wygenerowane przez kamerę w efekcie analizy obrazu. Funkcja wysyłania podwójnego strumienia danych umożliwia pracę jednej kamery z dwoma rodzajami oprogramowania.

Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w określonym obszarze, kamery przekazują przeanalizowany wstępnie obraz, który jest zakodowany w formacie JPEG lub MPEG-4, do programu Real Shot Manager.

rys2.jpg
Rys. 2. Struktura telewizji dozorowej z inteligentnymi kamerami w technologii IP

 

Równocześnie kamery przesyłają metadane (informacje o obiektach, ich wielkości, liczbie, pozycji itd.) do oprogramowania zajmującego się zliczaniem osób, rysowaniem linii przepływu obiektów, wskazywaniem tzw. „gorących punktów”, czyli miejsc, gdzie jest największe zagęszczenie osób. Raporty mogą być generowane z dowolną częstością (godzinowe, na zakończenie dnia, tygodniowe, miesięczne) i zawierać dowolnie wybrane dane. Co ważne, działanie jednego systemu nie ma żadnego wpływu na funkcje drugiego. Są one od siebie niezależne, ale zarazem można je umieścić na jednym serwerze. W efekcie mamy dwa różne systemy, które korzystają z tych samych kamer i wykorzystują ten sam serwer. Skutek – rozwiązanie, o którym mówimy, jest bardzo efektywne kosztowo.


Dzięki zastosowaniu kamer z rozwiniętą detekcją ruchu czy detekcją przedmiotów oraz wykorzystaniu systemu Real Shot Manager systemy telewizji dozorowej wchodzą w nową erę rozwiązań „proaktywnych”. Dostrzeżenie zdarzenia negatywnego czy też podejrzanego nie zależy już tylko od uważnej pracy operatora. Linia kamer IP Sony przekazuje do systemu Real Shot Manager już przeanalizowane dane dotyczące tego, co dzieje się na obserwowanym przez nią obszarze. System wykonuje analizę wtórną przekazanego obrazu oraz metadanych.

W przypadku zdarzenia spełniającego określone wcześniej założenia – np. gdy na korytarzu przebywa siedem osób, a alarm jest uruchamiany, kiedy liczba osób przekroczy sześć – alarm generowany jest przez system, w efekcie czego operator dostaje informację dźwiękową o alarmie, okno pokazujące obraz z kamery jest podświetlone, a system może od momentu zdarzenia polepszyć parametry nagrywanego obrazu albo uruchomić nagrywanie obrazu, jeśli wcześniej włączony był tylko tryb podglądu.

Kamery mają zaimplementowane następujące filtry:

  • pojawianie się i znikanie obiektów (ludzi, przedmiotów, zwierząt),
  • obecność przedmiotów (może być dodany parametr czasu, przez jaki obiekt jest obecny),
  • pojemność obszaru (np. liczba osób lub przedmiotów, których obecność może powodować alarm),
  • przekraczanie wirtualnych granic,
  • nieobecność, usuwanie obiektów.

Spełnienie warunków dowolnego filtru może powodować alarm, rozpoczęcie nagrywania (o ile nie było ono skonfigurowane wcześniej), polepszenie parametrów nagrywanego obrazu, przekazanie informacji (np. do systemu kontroli dostępu), rozpoczęcie nagrywania dźwięku. Co ciekawe, w efekcie zgodności obserwowanej sytuacji z dowolnym filtrem kamera może być – poprzez połączony bezpośrednio z nią głośnik – źródłem ostrzeżeń dźwiękowych zapisanych w pamięci kamery lub też wydawanych bezpośrednio przez operatora.

fot2.jpg
Fot. 2. Działanie filtrów detekcji zdarzeń w systemie Real Shot Manager

 

Kombinacja kamer IP Sony, oprogramowania Real Shot Manager oraz oprogramowania badającego przepływ osób pozwala stworzyć interesującą ofertę nie tylko dla sieci handlowych, choć te oczywiście wydają się być naturalnym użytkownikiem tego rodzaju rozwiązań. Na lotniskach czy dworcach kwestia przepływu osób również wydaje się być nie bez znaczenia. W końcu kluczowa w przypadku rozległych obiektów, przez które przewijają się masy ludzi, jest wiedza o tym, gdzie następuje koncentracja osób. Dzięki takim informacjom można optymalnie zaplanować trasy patroli policji lub ochrony, przez co zwiększy się bezpieczeństwo w newralgicznych miejscach. Podobnie można zaadaptować to rozwiązanie w obiektach sportowych. Dobrze jest wiedzieć, gdzie zbierają się kibice, gdzie są największe skupiska ludzkie podczas przerw czy też gdzie tworzą się kolejki. Dzięki tej wiedzy można poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort kibiców, klientów czy podróżnych.


Rozwiązanie oferowane przez Sony pozwala wykorzystać zaprojektowaną dla potrzeb bezpieczeństwa instalację telewizji dozorowej w technologii IP do innych celów, nie mnożąc równocześnie niepotrzebnych kosztów. Kamery IP Sony z założenia przejęły znaczną część funkcji systemu telewizji dozorowej i od dawna zajmują się nie tylko dostarczaniem obrazów.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, jak wiele potrafią kamery Sony, zapraszamy do odwiedzenia strony www.sonybiz.pl.

Marta Małecka
Sony Poland

Zabezpieczenia 2/2009

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony