Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Koszty ponoszone przez posiadacza wizyjnego systemu dozorowego

Printer Friendly and PDF

„Niemądrze jest płacić zbyt dużo, lecz równie niemądrze jest płacić zbyt mało. Gdy płacisz zbyt dużo, tracisz pewną sumę pieniędzy, to wszystko. Gdy płacisz zbyt mało, czasami tracisz wszystko, gdyż przedmiot, który nabyłeś, nie jest w stanie pełnić swoich funkcji. Zgodnie z prawami obowiązującymi w biznesie nie można zyskać dużo, gdy płaci się mało. Po prostu nie jest to możliwe. Jeśli wchodzisz w układ z osobą oferującą najniższą cenę, będziesz musiał przewidzieć pewne dodatkowe wydatki na pokrycie kosztów ryzyka, a to oznacza, że masz wystarczająco dużo pieniędzy, by zapłacić za coś lepszego.” – John Ruskin – dziewiętnastowieczny publicysta i poeta.

Nie można narzekać na brak konkurujących ze sobą producentów wizyjnych systemów dozorowych, którzy starają się oferować swoje wyroby po możliwie niskich cenach. Konkurencyjność stanowi siłę napędową dla rynku, na którym pojawiają się coraz nowsze i coraz doskonalsze urządzenia o funkcjach, których pojawienia się jeszcze kilka lat temu nie mogliśmy przewidzieć. Ta sama siła powoduje obniżanie cen, dzięki któremu nabywcy mogą oczekiwać szybkiego zwrotu kosztów związanych z wdrażaniem wizyjnych systemów dozorowych.

Jednakże w obecnej, trudnej sytuacji ekonomicznej mamy do czynienia z koniecznością ograniczania wydatków i często zwrot kosztów inwestycji (ROI) związanych z systemami bezpieczeństwa staje się natychmiastowym lub krótkoterminowym celem ekonomicznym, a nie jest rozpatrywany jako długoterminowy proces zwrotu całkowitych kosztów posiadania systemu dozorowego, rozkładających się na długie lata jego eksploatacji.

fot1Fot. 1. Cyfrowy rejestrator wizyjny Samsung SRD-1673D wykorzystujący technologię 960H

 

Przy obliczaniu całkowitego kosztu systemu należy uwzględnić zarówno koszty jednorazowe, związane z jego zaprojektowaniem, kupnem urządzeń i ich instalacją, jak i koszty związane z eksploatacją i konserwacją, opłaty za usługi telekomunikacyjne, a także koszty związane z jego ewentualną rozbudową. Gdy weźmie się pod uwagę wszystkie te czynniki, okazuje się, że opcja, która wydawała się najtańsza, wcale nie jest opłacalna. Najtańsza kamera może doskonale prezentować się w ulotce reklamowej, z pozoru może idealnie spełniać wymagania inwestora, jednak podczas eksploatacji okaże się, że trzeba ją wymienić na inną znacznie wcześniej niż zakładano, a kamera droższa zaledwie o kilkadziesiąt złotych mogłaby okazać się znacznie trwalsza.

Jak dowiodły badania przeprowadzone przez niezależne firmy badawcze, Samsung jest w Europie postrzegany jako jedna z trzech najlepszych firm produkujących sprzęt zabezpieczający. Do niedawna Samsung był utożsamiany z technologią analogową, jednak obecnie ma w swojej ofercie wiele rozwiązań sieciowych. Wszystkie te produkty są bardzo konkurencyjne cenowo, mają zapewnioną dobrą obsługę gwarancyjną i – co najważniejsze – zostały zaprojektowane z uwzględnieniem potencjalnych przyszłych potrzeb użytkowników. Z tego powodu Samsung nie obawia się konkurencji ze strony producentów tańszych urządzeń, których dostępność stanowi ogromną pokusę dla projektantów, instalatorów i użytkowników końcowych.

Tak więc niniejszy artykuł stanowi obiektywny opis aktualnej sytuacji rynkowej, zaś jego celem jest uwypuklenie kluczowych czynników, które powinny być brane pod uwagę podczas oceny długoterminowych korzyści wynikających z wdrożenia wizyjnych systemów dozorowych.

Uczelnia Manchester Metropolitan University może stanowić doskonały przykład tego, w jaki sposób organizacja publiczna dokonała właściwej oceny sytuacji w celu zagwarantowania maksymalnych korzyści, zarówno natychmiastowych, jak i długoterminowych, wynikających z zainstalowania wizyjnego systemu dozorowego. Nowa Szkoła Biznesu, otwarta na tej uczelni we wrześniu 2012 r., mieści się w budynku, którego rozwiązania architektoniczne kosztowały 75 milionów funtów, zlokalizowanym na terenie kampusu University All Saints. 4000 studentów i 1000 doktorantów może korzystać z nowoczesnych rozwiązań, które w nim zastosowano, co wpływa na komfort studiów i poziom badań naukowych prowadzonych we wszystkich dziedzinach biznesu i zarządzania.

fot2Fot. 2. Kompaktowa, płaska kamera sieciowa LiteNet o rozdzielczości 1,3 megapiksela

 

Pomieszczenia dydaktyczne i sale wykładowe w nowej Szkole Biznesu są wyposażone w najnowszy sieciowy sprzęt audiowizualny – powiedział Mark Shutt, Security Manager w Manchester Metropolitan University. – W związku z tym musimy podjąć wysiłki w celu wykrycia potencjalnych złodziei, mogących pokusić się o kradzież cennego sprzętu, w który zainwestowaliśmy w celu zapewnienia możliwie najlepszych warunków do nauki. Oprócz kosztów związanych z wymianą przedmiotów, które mogłyby zostać skradzione lub uszkodzone, mamy do czynienia z nieuniknionymi kosztami związanymi z przerwami w procesie nauczania. Zamierzamy również prowadzić politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do zachowań antyspołecznych.

W nowych budynkach zainstalowano kamery kopułkowe firmy Samsung, w tym 95 stałopozycyjnych kamer typu SNV-3080 i 15 szybkoobrotowych kamer typu SNP-3301 z obiektywami zmiennoogniskowymi, zapewniającymi trzydziestokrotne optyczne powiększenie obrazu. Pozwala to operatorom systemu na dokładną obserwację obiektów lub ludzi przebywających w znacznej odległości od kamer. Oba z wymienionych modeli mają funkcję automatycznej zmiany trybu pracy – z dziennego na nocny i odwrotnie – oraz funkcję rozszerzania zakresu dynamiki obrazu (WDR). Dzięki temu kamery mogą pracować w miejscach, w których oświetlenie jest zmienne lub bardzo kontrastowe. Ponadto oba modele kamer mogą wytwarzać wiele strumieni wizyjnych z odpowiednio dobraną metodą kompresji obrazu, w tym MJPEG, MPEG-4 i H.264, co umożliwia transmisję obrazów do różnych lokalizacji jednocześnie, z poklatkowością dochodzącą do 25 ramek na sekundę i ze zróżnicowaną jakością i rozdzielczością. 

fot3Fot. 3. Wandaloodporna kamera kopułkowa Samsung SNV-7082

 

Dzięki temu obrazy z kamer mogą być obserwowane przez wielu autoryzowanych użytkowników systemu. Przykładowo – pracownicy służb ochrony uczelni mogą obserwować obrazy z kamer w pomieszczeniach kontrolnych i jednocześnie te same obrazy mogą być rejestrowane w celach dowodowych przez urządzenia umieszczone w innym miejscu. Te same obrazy mogą być także rejestrowane na lokalnych kartach pamięci SD i, jeśli to jest wymagane, wysyłane pocztą elektroniczną i przeglądane na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfony. Obrazy ze wszystkich 110 kamer są przesyłane do pomieszczenia pracowników ochrony uczelni, mieszczącego się w budynku Manchester Metropolitan University Cambridge South Hall. Pracujący w tym pomieszczeniu operatorzy systemu mogą przeglądać bieżące obrazy lub analizować te, które zostały zarejestrowane podczas incydentów, w czym pomocne jest oprogramowanie firmy Samsung umożliwiające odtwarzanie materiału archiwalnego na jednym z sześciu monitorów.

Co na temat tego systemu mają do powiedzenia jego projektanci? – Wysłuchaliśmy uwag wielu osób, a także prowadziliśmy własne badania, gdyż chcieliśmy stworzyć system dozoru wizyjnego, który nie tylko spełniałby dzisiejsze wymagania, lecz także mógłby być unowocześniony i rozbudowany w przyszłości. Nie mieliśmy nieograniczonego budżetu, dlatego początkowo kusił nas pomysł zbudowania tradycyjnego systemu analogowego. Nie mieliśmy jednak wątpliwości, że system sieciowy jest najlepszym rozwiązaniem ze względu na jego elastyczność, która będzie potrzebna, jeżeli zmienią się wymagania użytkowników. Zwróciliśmy uwagę na właściwy dobór kamer. Doszliśmy do wniosku, że możemy zaufać firmie Samsung i ich kamerom szybkoobrotowym, które zapewniają najlepszą z możliwych proporcję między jakością a ceną.

fot4Fot. 4. Modułowy system rejestratorów wizyjnych Samsung

 

Co należy wziąć pod uwagę, jeśli planuje się zastosowanie wizyjnego systemu dozorowego? Oto kilka sugestii:

 1. Podczas doboru sprzętu nie należy polegać jedynie na ulotkach reklamowych. Należy żądać od instalatorów pisemnych zapewnień, że zaoferowane kamery, rejestratory wizyjne i inne urządzenia będą spełniać konkretne wymagania danego użytkownika końcowego.
 2. Należy sprawdzić, czy producent sprzętu świadczy darmowe usługi projektowe. Mimo iż projektant czy instalator może mieć bardzo dobrych doradców, to właśnie przedstawiciel producenta wie najlepiej, które kamery i inne składniki systemu będą najbardziej odpowiednie.
 3. Należy sprawdzić, jak długo będą trwały prace związane z instalacją i uruchomieniem systemu. Oprócz kosztów związanych z robocizną należy brać pod uwagę straty związane z utrudnieniami w działalności własnego przedsiębiorstwa.
 4. Należy sprawdzić, czy producent określił przybliżony czas bezawaryjnej pracy oferowanych urządzeń. Ma to szczególne znaczenie w przypadku urządzeń zawierających części ruchome, takich jak kamery szybkoobrotowe.
 5. Należy oszacować koszty związane z konserwacją zainstalowanych urządzeń w całym przewidywanym okresie ich eksploatacji.
 6. Należy sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje oprogramowania dla użytkowanych urządzeń. Przykładowo – kamery najnowszej generacji mają oprogramowanie fabryczne, które może być uaktualniane zawsze wtedy, gdy na rynku pojawią się nowe opcje czy funkcje użytkowe.
 7. Należy sprawdzić, czy oferowane urządzenia są i będą kompatybilne z pozostałymi składnikami systemu.
 8. Należy sprawdzić, czy producent oferuje darmowe oprogramowanie służące do zarządzania systemem dozoru wizyjnego. Jeśli nie, to należy sprawdzić, jakie są koszty nabycia licencji i wdrożenia takiego oprogramowania.
 9. Należy sprawdzić, czy producent zadbał o kompatybilność swoich kamer, rejestratorów wizyjnych i innych urządzeń z platformami oferowanymi przez wiodące, niezależne firmy tworzące oprogramowanie systemowe. Jest to bardzo ważne, gdyż zgodność z powszechnie używanym oprogramowaniem może mieć duży wpływ na koszt eksploatacji i możliwość rozbudowy systemu w przyszłości, gdy wymagania wobec niego ulegną zmianie. Mimo iż wiodący producenci sprzętu, tacy jak Samsung, mogą zapewnić wszystkie elementy niezbędne do zbudowania kompletnego systemu, trzeba mieć możliwość zastosowania sprzętu pochodzącego od innych dostawców. Twórcy oprogramowania VMS, tacy jak Axxon, Aimetis, Digifort, Griffid, Ipronet, Exacq, Genetec, ISS, Milestone, Mirasys, ONssi i Seetec mogą oferować otwarte platformy programowe ułatwiające integrację urządzeń i systemów pochodzących od różnych producentów. Oczywiście funkcje programów oferowanych przez różnych dostawców nie będą identyczne, lecz niezależnie od doboru platformy programowej można oczekiwać poprawnej obsługi kamer i rejestratorów wizyjnych pochodzących od różnych producentów, a także możliwości integracji z innymi urządzeniami i systemami, takimi jak analizatory treści obrazów, systemy kontroli dostępu oraz urządzenia przenośne.
 10. Należy sprawdzić, jakie są przybliżone koszty energii zużywanej przez system dozorowy oraz przez jego poszczególne składniki. Dane dotyczące zużycia energii mogą być bardzo zaskakujące dla użytkowników. Na szczęście większość współczesnych kamer sieciowych korzysta z zasilania metodą PoE i odznacza się niskim zużyciem energii.
 11. Należy sprawdzić, czy zaproponowane kamery mogą pracować w zmieniających się warunkach oświetleniowych. Jeśli nie, należy przeanalizować koszty instalacji i eksploatacji dodatkowego oświetlenia.
 12. Jeśli głównym celem inwestora jest podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w danym obiekcie, należy wyjaśnić, czy system ma służyć jedynie do weryfikacji przebiegu zaistniałych incydentów, czy też ma dostarczać materiału dowodowego, który można wykorzystać w sądzie.
 13. Ze względu na to, że w chwili obecnej większość wizyjnych systemów dozorowych wykorzystuje technologię sieciową, już na etapie projektu należy dowiedzieć się, jakie będą koszty eksploatacji sieci IP i koszty jej ewentualnej rozbudowy.
 14. Należy podać wszystkie wymagania w pisemnej umowie, która ma określać, czego przyszły użytkownik oczekuje od systemu, z jakimi warunkami środowiskowymi należy się liczyć podczas jego eksploatacji, czy planowane jest rozbudowanie go w przyszłości itd. Istnienie takiego dokumentu umożliwi uniknięcie wielu nieporozumień na wszystkich etapach realizacji inwestycji.


Peter Ainsworth
Samsung Techwin Europe

Zabezpieczenia 2/2013

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony