Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Specjalistyczne rozwiązania w systemach zabezpieczeń technicznych

Printer Friendly and PDF

Skuteczność zabezpieczeń zależy w dużej mierze od umiejętności ich stosowania i obsługi. Coraz częściej klienci oczekują od dostawców rozwiązań spersonalizowanych, dostosowanych do konkretnych zastosowań.

W dalszej części artykułu chciałbym przedstawić trzy interesujące przykłady takiego trendu. Dwa z nich dotyczą tzw. wizji maszynowej (ang. machine vision), która już od dawna jest stosowana nie tylko w przemyśle, ale i w branży zabezpieczeń technicznych. Ostatni przykład dotyczy systemów, jakie będą stosowane w przyszłości.

Ochrona mienia – automatyczny system identyfikacji numeru pociągu i wagonów

Transport kolejowy w Polsce jest ważnym elementem krajowej polityki transportowej i drugim co do wielkości, po transporcie samochodowym, rodzajem transportu. W procesie dystrybucji i transportu kolejowego ważne jest zachowanie bezpieczeństwa i jednoznacznej identyfikacji taboru.

Obecnie kontrola warunków przewozów towarów wymaga od personelu przeprowadzania rutynowych kontroli, co wiąże się z dużym nakładem pracy i wymaga czasu. Skutkuje to nadmiernymi kosztami zapewniania bezpieczeństwa przewozów towarów.

Istnieją na rynku urządzenia, które w pełni automatycznie identyfikują numer pociągu i numery poszczególnych wagonów, a ponadto mają funkcję sprawdzania stanu załadunku. Takim urządzeniem jest np. MV-RDS5021ME-00 firmy Dahua Technology.

„Identyfikacja taboru odbywa się na podstawie międzynarodowego systemu oznaczania taboru kolejowego zgodnego z normami UIC. Oznaczenie pojazdu nadane zgodnie z wytycznymi składa się z 17 znaków, z których 12 jest cyframi. Zasady stosowania oznaczeń UIC w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 105, poz. 713)” (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Oznaczenia_UIC_taboru_kolejowego). Możemy również pozyskać wiele cennych informacji, np. informację o zmianie objętości towaru w trakcie przejazdu z punktu A do punktu B, oraz zidentyfikować wiele zagrożeń, takich jak zbyt wysoki załadunek, nierównomierne obciążenie ładunkiem, przesunięcie przewożonych pojazdów, naruszony właz cysterny.

Wspomniane urządzenia firmy Dahua Technology działają w trakcie przejazdu pociągu (nawet przy szybkości powyżej 200 km/h) w każdych warunkach pogodowych, ze skutecznością powyżej 95%. W pierwszej kolejności czujniki wykrywają nadjeżdżający pociąg i określają jego szybkość. Następnie moduł wizyjny rejestruje zdjęcia taboru i zapisuje je na serwerze. Dzięki zastosowaniu modułów analitycznych serwer – serce systemu – sczytuje numery identyfikacyjne poszczególnych wagonów oraz dokonuje automatycznej analizy stanu wagonów. W razie wykrycia anomalii operator systemu zostaje automatycznie powiadomiony o zajściu. Wszelkie wyniki są zapisywane na serwerze i archiwizowane.

Zastosowanie takiego systemu na kolei może znacznie ułatwić sprawdzenie, czy określone w dostawie wagony dotrą na miejsce z kompletnym załadunkiem, oraz wyeliminować ewentualne wypadki związane z nieprawidłowym przewożeniem ładunków.

Fot. 1. MV-RDS5021ME

 

 

Ochrona wjazdu do infrastruktury krytycznej – system skanowania podwozia pojazdów

W systemach służących do ochrony obszarów wymagających wyższego stopnia zabezpieczenia może być zastosowane urządzenie do skanowania podwozia pojazdów (np. DH-MV-VDF5020CE-00 firmy Dahua Technology), które ułatwia kontrolę wjazdu na teren chronionego obiektu.

System skanowania podwozia pojazdu jest przeznaczony m.in. do zabezpieczenia portów lotniczych, obiektów wojskowych, agencji rządowych, przejść granicznych, ambasad oraz więzień. Podaje on czas wjazdu/wyjazdu pojazdu, jego numer rejestracyjny, jaka jest jego marka oraz informację o tym, czy pod autem nie umieszczono narkotyków lub niebezpiecznych przedmiotów, takich jak bomba, broń, nadajnik lub narkotyki. Można zeskanować pojazdy o szerokości do 4,5 m poruszające się z prędkością nawet 80 km/h. System skanuje zarówno auta osobowe, jak i ciężarówki z naczepą. Skaner stosuje metodę widzenia maszynowego wykorzystującą kamerę linijkową o wysokiej rozdzielczości. Proces identyfikacji pojazdu odbywa się w następujących etapach: czujnik w postaci pętli indukcyjnej wykrywa poruszające się pojazdy; kamera ANPR robi zdjęcia tablicy rejestracyjnej, a następnie przesyła je do systemu; kamera liniowa skanuje podwozie i przesyła jego obraz do systemu; oprogramowanie zapisuje obrazy i możliwe jest odtworzenie wjazdu/wyjazdu pojazdów. Zastosowanie tego typu rozwiązania znacznie zwiększa skuteczność kontroli wjazdu auta na teren chroniony.

Fot. 2. Skaner podwozia

 

Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej – wizualizacja systemów w wirtualnej rzeczywistości

Jednym ze stosowanych w systemach ochrony perymetrycznej rozwiązań jest użycie radaru (np. PFM861-B300 firmy Dahua Technology) zintegrowanego z kamerą PTZ. Radar wykrywa poruszający się obiekt i wysyła dokładną informację o jego lokalizacji i szybkości do kamery PTZ, która na podstawie tych informacji zaczyna śledzić obiekt. Dotychczas śledzone z użyciem radaru obiekty były pokazywane na mapie dwuwymiarowej. Dr Marek Piszczek z Wojskowej Akademii Technicznej opracował znaczące udogodnienie – funkcje systemu zostały przeniesione do wirtualnej rzeczywistości, a śledzony obiekt jest ukazywany w trójwymiarowej przestrzeni. Dzięki temu operator uzyskuje bardziej przejrzyste dane, co przekłada się na szybkość reakcji. Zastosowanie tej metody wizualizacji również w systemach integrujących PSIM dałoby ogromne korzyści wynikające ze sprawnego zarządzania w obiekcie z wieloma rozproszonymi systemami informacyjnymi i zabezpieczającymi, takimi jak VSSV, KD, SSP, SSWiN, DSO. Najlepiej przedstawia to fot. 3 z testowego systemu.

Fot. 3. Radar – wizualizacja 3D

 

Podsumowanie

Wizja maszynowa jest wykorzystywana w zaawansowanych systemach nadzoru nowej generacji, które dają wymierne korzyści – liczba potrzebnych pracowników jest mniejsza, koszty są niższe, operator uzyskuje pomoc w podejmowaniu kluczowych decyzji. Powyższe przykłady zastosowania tylko w niewielkim stopniu pokazują możliwości zastosowania wizji maszynowej, która jest stale rozwijana i która ma ogromny potencjał. Z kolei rozwiązania osadzone w wirtualnej rzeczywistości to nowy sposób wizualizacji i kontaktu operatora z systemem. W przyszłości sygnały z różnych urządzeń będą narzędziem w rękach programistów tworzących mobilne systemy zabezpieczenia technicznego. Zarządzanie nimi nie będzie wymagało w pełni wyposażonego centrum nadzoru – wystarczy komputer i gogle VR.

Robert Sienkiewicz
Dahua Technology Poland

 

Zabezpieczenia 3/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony