Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Seek Scan - system do automatycznego pomiaru temperatury ciała

Printer Friendly and PDF

Jednym z objawów zachorowania na COVID-19 jest gorączka. Szybkie identyfikowanie osób o podwyższonej temperaturze ciała może być pomocne w wykrywaniu zachorowań i ograniczaniu zarażeń. W miejscach, w których znajduje się i przemieszcza się dużo ludzi, nie sprawdzi się ręczny pomiar temperatury. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu Seek Scan do automatycznego, bezkontaktowego i szybkiego pomiaru za pomocą kamery termowizyjnej.

Rys. 1. System Seek Scan zawiera moduł składający się z dwóch kamer przeznaczonych do jednoczesnego wykorzystania – kamery termowizyjnej i kamery pracującej w świetle widzialnym – oraz zawiera moduł referencyjny o stałej temperaturze, który zapewnia dużą dokładność pomiaru temperatury przez kamerę termowizyjną

 

Seek Scan to nowoczesny i wydajny system pomiarowy opracowany w USA przez firmę Seek Thermal, która od 40 lat zajmuje się konstruowaniem urządzeń termowizyjnych dla rynku bezpieczeństwa publicznego i jest jednym z największych dostawców kamer na świecie. W ciągu kilku sekund system Seek Scan automatycznie wykrywa i identyfikuje twarz, wyświetla szacunkową temperaturę ciała i uruchamia alarm w przypadku wykrycia osoby z podwyższoną ciepłotą ciała.

Pomiaru dokonują jednocześnie dwie kamery – termowizyjna i pracująca w świetle widzialnym, umieszczone w niewielkiej obudowie o wymiarach 3 x 9 x 8 cm. Kamera termowizyjna wykorzystuje precyzyjny mikrobolometr zbudowany na bazie tlenku wanadu. Charakteryzuje się dużą czułością, wysoką rozdzielczością i dużą częstotliwością wykonywania pomiarów. Kamera pracująca w świetle widzialnym ma rozdzielczość 1280 x 1024 piksele. Umożliwia analizę treści obrazu oraz szybką lokalizację twarzy w kadrze. Aby zagwarantować dużą dokładność pomiaru temperatury (+/- 0,3°C), w systemie Seek Scan zastosowano rozwiązanie wykorzystujące zewnętrzne źródło ciepła o stałej temperaturze 37°C będącej punktem odniesienia. Moduł źródła referencyjnego o stałej temperaturze ma wymiary zbliżone do modułu kamerowego. Oba elementy należy umieścić na statywach, w odległości 1,5 m od siebie. Moduł źródła referencyjnego o stałej temperaturze wymaga zasilania z gniazdka sieciowego 230 V (lub za pomocą kabla USB-5 ze źródła o napięciu 5 V). Moduł kamerowy należy podłączyć do komputera PC za pomocą kabla USB-A.

Rys. 2. Instalacja systemu Seek Scan zajmuje zaledwie kilka minut – wystarczy ustawić moduły na statywach w odległości ok. 1,5 m od siebie i podłączyć moduł źródła referencyjnego o stałej temperaturze do gniazdka sieciowego a moduł kamerowy do komputera, by automatycznie rozpocząć pomiary z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy osobą obsługującą system, a osobą kontrolowaną

 

Skanowanie twarzy, pomiar temperatury oraz rejestrowanie wyników (np. w celu archiwizacji lub analizy ruchu przechodzących osób) odbywa się automatycznie, nieinwazyjnie i bezkontaktowo. Zachowywana jest bezpieczna odległość pomiędzy osobą obsługującą a osobą sprawdzaną, a ruch kontrolowanych osób jest szybki i płynny.

Pomiar jest dokonywany bardzo szybko. W ciągu jednej sekundy system lokalizuje twarz w kadrze i skanuje ją, dokładnie mierzy temperaturę oraz zapisuje obraz i wynik pomiaru na dysku komputera. Skanowanie rozpoczyna się automatycznie po uruchomieniu systemu Seek Scan. Twarz osoby, której temperatura jest mierzona, zostaje pokazana w kadrze, a w tle widać źródło ciepła o temperaturze będącej punktem odniesienia. Obok zdjęcia twarzy pojawia się obraz termalny osoby z oznaczeniem miejsca pomiaru oraz podanymi wartościami temperatur – zmierzonej i punktu odniesienia. Podczas tej fazy pomiaru na ekranie widoczna jest niebieska ramka okalająca obraz osoby podlegającej pomiarom.

Rys. 3. Obraz z kamery w fazie analizy

 

Wartość graniczna temperatury jest ustawiana manualnie podczas konfiguracji oprogramowania. Jeżeli zmierzona temperatura jest niższa od temperatury granicznej (czyli jest w normie), system informuje o tym za pomocą zielonej ramki. Obraz i wynik pomiaru zostają automatycznie zapisane i zarchiwizowane na dysku komputera.

W przypadku wykrycia osoby o podwyższonej temperatury ciała, czyli przekroczenia ustawionej temperatury granicznej, system automatycznie uruchamia sygnalizację ostrzegawczą – ramka okalająca zdjęcie oraz obraz punktu pomiaru zmieniają kolor na czerwony. Podobnie jak w pozostałych przypadkach, obraz i wynik pomiaru zostają automatycznie zapisane na dysku komputera.

Rys. 4. Obraz osoby o prawidłowej temperaturze ciała

 

System Seek Scan jest funkcjonalny i szybki w działaniu. Pomiary i rejestracja są przeprowadzane w krótkim czasie i z dużą dokładnością. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka rozdzielczość kamery termowizyjnej – aż 206 x 156 punktów. Wysoka jest też częstotliwość odświeżania (9 Hz), co umożliwia precyzyjne dokonanie pomiaru. Z kolei wysoka rozdzielczość kamery pracującej w świetle widzialnym (wynosząca 1280 x 1024 piksele) zapewnia bardzo czytelny obraz zeskanowanej osoby oraz błyskawiczne zlokalizowanie twarzy w kadrze.

W skład systemu Seek Scan wchodzi: kamera termowizyjna i kamera pracująca w świetle widzialnym (z kablem USB-A), moduł referencyjny o stałej temperaturze stanowiący punkt odniesienia dla kamery termowizyjnej (z kablem USB-A), zasilacz 230 V/5 V, USB Stick z oprogramowaniem do komputera PC, instrukcja obsługi. Instalacja systemu zajmuje dosłownie kilka minut. Należy:

  • wyznaczyć na podłodze dwie linie oddalone o 1,5 m od siebie;
  • ustawić dwa statywy o wysokości 1,5 m (uwaga: statywy nie wchodzą w skład systemu);
  • umieścić na statywie moduł źródła referencyjnego o stałej temperaturze będący punktem odniesienia dla kamery termowizyjnej i podłączyć go do źródła zasilania (chwilę po włączeniu zasilania dioda kontrolna na module zacznie migać; gdy przestanie, moduł będzie miał prawidłową temperaturę i będzie gotowy do pracy);
  • umieścić moduł kamerowy na drugim statywie i podłączyć go do komputera PC za pomocą przewodu USB-A;
  • włożyć USB Stick do gniazda komputera i zainstalować oprogramowanie Seek Scan, postępując zgodnie z czytelnymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po prawidłowym wykonaniu tych prostych czynności system Seek Scan jest gotowy do pracy, a skanowanie i pomiar odbywają się automatycznie.

Rys. 5. Obraz osoby mającej gorączkę

 

Seek Scan to skuteczny i tani system obrazowania termicznego, rekomendowany do stosowania w miejscach z natężonym ruchem ludzi, gdzie gorączkujące osoby stanowią potencjalne zagrożenie dla innych. Szczególnie sprawdzi się w szpitalach, biurowcach i zakładach pracy, na dworcach, w centrach handlowych i usługowych, urzędach i innych miejscach użyteczności publicznej. Należy pamiętać, że system Seek Scan nie tylko szybko i dokładne mierzy temperaturę (pomiar w ciągu 1 sekundy, z dokładnością ± 0,3 °C), ale przede wszystkim zapewnia automatyzację procesu i zachowanie bezpiecznej odległości między operatorami systemu a przechodniami, co jest szczególnie ważne podczas walki z koronawirusem.

To, co wyróżnia Seek Scan spośród podobnych rozwiązań termowizyjnych, to także przystępna cena, dostępność w ciągu 24 h i łatwa instalacja. Cena systemu kształtuje się na poziomie 10-20 proc. wartości innych tego typu rozwiązań. Instalatorom oferujemy dobre warunki handlowe.

Seek Scan działa już w wielu obiektach w Polsce, m.in. w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dystrybutor:
Fire-Max
wyłączny dostawca na rynek europejski produktów amerykańskiej firmy Seek Thermal, takich jak: Seek Scan, Seek Shot Pro, Seek Fire Pro,
Seek Shield Pro.
tel.: +48 22 578 84 00
e-mail: biuro@firemax.pl
www.firemax.pl

 

Zabezpieczenia 3/2020

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony