Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Korzyści z integracji zasobów w inteligentnym mieście

Printer Friendly and PDF

Tak zwane inteligentne miasta (ang. smart cities) będą się rozwijać. Być może nakłady na innowacje techniczne w smart city nie osiągną w 2022 roku prognozowanego jeszcze niedawno poziomu 158 mld USD1, ale z pewnością będą zwiększane, podobnie jak nakłady na IoT. Rozwijana jest technika przetwarzania brzegowego i zwiększa się zakres wykorzystania urządzeń przenośnych. W związku z tym pojawiają się nowe sposoby integracji już funkcjonujących rozwiązań umożliwiające lepsze wykorzystanie dostępnych technik. Otwarte interfejsy programistyczne pomagają łączyć urządzenia oraz kreować nowe rozwiązania

Ze względu na postępującą cyfryzację sfery biznesowej i publicznej warto zwrócić uwagę na kwestie mające związek ze smart city. Punktem odniesienia będą tu wizyjne systemy dozorowe ze względu na ich dostępność i powszechność stosowania.

Spodziewamy się, że inwestowanie w wizyjne systemy dozorowe będzie w najbliższym czasie przebiegać bardzo indywidualnie, w zależności od potrzeb konkretnych miast, gmin czy powiatów. Największym wyzwaniem będzie maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Administracja i użytkownicy będą szukać nowych możliwości, starając się wykorzystać istniejącą infrastrukturę. Integracja dostępnych narzędzi umożliwi automatyzację, stworzy dodatkowe funkcje i zaspokoi potrzeby. Utrzymanie i lepsze wykorzystanie smart city będzie wymagało eksperckich konsultacji.

W inteligentnym mieście potrzebne jest ekonomiczne planowanie wykorzystania zasobów. W transporcie miejskim efektywność wykorzystania zasobów może zwiększyć np. analiza zapełnienia autobusów czy tramwajów dokonywana w czasie rzeczywistym. Spółki odpowiedzialne za transport miejski będą wymieniać się danymi podczas zarządzania taborem i ruchem. Spodziewamy się także, że ze względów bezpieczeństwa wzrośnie rola przepływu informacji pomiędzy władzami miasta, spółkami transportowymi i policją. Chodzi tu o wypadki drogowe, duże zgromadzenia, wyłączenia z ruchu, remonty.

Ważne jest gospodarowanie powierzchnią parkingową na poziomie dzielnic i aglomeracji, gdyż w inteligentnych miastach można z niej czerpać regularne przychody obciążone niewielkim kosztem pozyskania. Dostępne już systemy monitoringu miejskiego mogą rozpoznawać tablice rejestracyjne, a nawet je rozróżniać, a w efekcie umożliwiać dostęp do parkingów zgodny z uprawnieniami (np. na podstawie podziału pojazdów na prywatne, służbowe i uprzywilejowane) i automatyczne naliczanie stosownych opłat. Integracja istniejących rozwiązań z nowymi aplikacjami za pomocą otwartych platform programistycznych umożliwi automatyzację procesów.

Uważnie obserwujemy kolejną dziedzinę, która będzie wymagała wykorzystania inteligentnych systemów – gospodarowanie odpadami miejskimi. Nie wykluczamy, że coraz wyższe wymagania dotyczące segregowania śmieci, bezpieczeństwa ich składowania i higieny poskutkują cyfryzacją w tej dziedzinie w efekcie integracji różnych rozwiązań. Podrzucanie śmieci i niewłaściwe ich segregowanie staje się zmorą spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, spółek komunalnych i mieszkańców. W związku z tym coraz bardziej przydatny staje się prywatny dozór wizyjny.

Jako urządzenia brzegowe nowoczesne kamery mogą zostać wyposażone, podobnie jak smartfony, w różnego typu aplikacje i sensory, co daje im możliwość nadawania komunikatów głosowych, analizowania sytuacji czy uruchamiania pewnych procesów lub alarmów. Dzięki temu możliwy jest zautomatyzowany i jednocześnie inteligentny nadzór obszarów miejskich, a także terenów prywatnych czy zakładów przemysłowych. Możliwe jest potwierdzanie informacji z innych systemów lub odpowiednie łączenie obrazów z komunikatami dźwiękowymi.

Integracja jest naturalnym procesem prowadzącym do coraz szerszego wykorzystywania możliwości istniejącej infrastruktury. Nadal najważniejsza jest zgodność produktów i tworzenie niezawodnych rozwiązań sieciowych. Dostęp do otwartych interfejsów programistycznych, narzędzi i dokumentacji technicznej, zestawów SDK (ang. software development kit) oraz indywidualnej pomocy technicznej staje się powszechny. Ułatwia to dziś twórcom oprogramowania integrację wielu stosowanych już wcześniej rozwiązań umożliwiających nadzór wizyjny. Inteligentne aplikacje wizyjne uruchamiane w urządzeniach brzegowych to przyszłość inteligentnego miasta.

Konrad Badowski
ekspert od smart city
Axis Communications

 1https://channellife.com.au/story/idc-forecasts-smart-city-spending-reach... (data dostępu: 18.05.2020)

Zabezpieczenia 3/2020

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony