Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Ocena działań na rynku zabezpieczeń w 2018 roku i ich potencjalny wpływ na aktywność w roku 2019

Printer Friendly and PDF

Chociaż Axis Communications jest firmą, która stara się patrzeć w przyszłość, czasami warto zrobić przerwę, żeby pomyśleć o niedalekiej przeszłości. Zakończył się rok 2018, nadszedł właściwy czas na to, by przyjrzeć się niektórym spośród najbardziej znaczących zeszłorocznych działań i trendów, które ukształtowały branżę zabezpieczeń i które, jak sądzimy, będą miały na nią wpływ także w roku 2019 i później.

Rozwój i konsolidacja

Szybkość zmian w branży zabezpieczeń nadal rośnie. Firma Axis Communications powstała w połowie lat 80. ubiegłego wieku, a stworzyła pierwszą na świecie kamerę sieciową zaledwie 20 lat temu. W ciągu tylko dwóch dekad nastąpiło niemal całkowite zastąpienie produkowanych wcześniej urządzeń analogowych urządzeniami cyfrowymi. Kamery są coraz lepsze, ich jakość i wydajność poprawia się wykładniczo, a potencjał sztucznej inteligencji i tzw. głębokiego uczenia się przez maszyny lub systemy stworzy możliwości innowacji, o których nam się nie śniło. Takie tempo zmian obarcza wymaganiami rynkowych graczy, którzy muszą za nimi nadążyć. Wielu z nich chce rozszerzyć swoją ofertę lub działalność międzynarodową poprzez przejęcie innych firm.

Jednym z przykładów może być przejęcie Avigilonu przez Motorolę na początku roku [2018 – przyp. red.], a wcześniej dodanie przez nią funkcji nadzoru wizyjnego do dotychczas oferowanych urządzeń radiokomunikacyjnych stosowanych w sektorze bezpieczeństwa publicznego. Ostatnio firma UTC – najbardziej znana jako producent systemów chłodniczych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji – zakończyła proces wykupu S2 Security.

Nie należy oczekiwać spowolnienia konsolidacji firm w 2019 roku, gdyż coraz więcej z nich dostrzega, że bogatszy asortyment to sposób na rozwój, a przejęcie może być sposobem na szybsze wprowadzenie innowacji aniżeli rozwój w obrębie jednego przedsiębiorstwa, o ile wyzwania związane z połączeniem dwóch firm, które mają różne struktury, dorobki i specyfiki, zostaną szybko przezwyciężone. Chociaż fuzje i przejęcia mogą szybko pomóc organizacjom rozszerzyć ich oferty, połączenie osobnych produktów w jedno spójne rozwiązanie może stać się dodatkowym wyzwaniem. Niezwykły rozwój rozwiązań technicznych przeznaczonych na rynek konsumencki, jaki nastąpił w ostatnich dwóch dekadach, ma wpływ na oczekiwania dotyczące zdobyczy techniki wykorzystywanych w biznesie. Łatwość użycia i zarządzania są szczególnie ważne. W końcu dlaczego ktoś miałby oczekiwać, że zabezpieczenia będą trudniejsze w użyciu niż telefon komórkowy? Istotne są również parametry użytkowe systemu, sposób instalacji, wzornictwo i intuicyjny interfejs.

Ograniczenie i ochrona prywatności

Nie sposób zignorować widocznego w ostatnich 12 miesiącach zwiększonego nacisku na zachowanie prywatności, zwłaszcza w odniesieniu do danych osobowych. Uderzające jest uwydatnienie się kulturowych i geograficznych różnic w postawach i podejściach do tego tematu – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

W Europie nacisk na ochronę danych osobowych jest prawdopodobnie największy. Nie jest to zaskakujące, gdyż to właśnie Parlament Europejski stworzył najbardziej rygorystyczne na świecie regulacje, zawarte w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), które określają, jak dane osobowe mogą być gromadzone, przetwarzane, przechowywane, udostępniane i używane. Ponieważ każda firma z branży zabezpieczeń, która jest w posiadaniu danych osobowych obywateli Unii Europejskiej, będzie oczywiście musiała przestrzegać RODO, regulacje będą miały konkretne skutki dla tych, którzy korzystają z nadzoru wizyjnego (o czym można przeczytać w naszej białej księdze).

Poza Europą postawy są inne. Na przykład w USA jest, jak się zdaje, większe zainteresowanie cyberbezpieczeństwem niż prywatnością, przynajmniej w porównaniu z Europą. Obywatele USA są bardziej skłonni udostępniać swoje dane osobowe (o ile są pewni, że firmy, które je przechowują, zabezpieczą je przed cyberprzestępcami) i zezwalać na dostęp do nich organom rządowym. Finansowany przez państwo program nadzorczy PRISM, który za zgodą sądu umożliwia Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) dostęp do danych osobowych gromadzonych przez firmy działające w Internecie, prawdopodobnie spowodowałby oburzenie, gdyby został wprowadzony w Europie.

Te odmienne pod wieloma względami podejścia wskazują na różnice w priorytetach. Po prostu w USA kładzie się nacisk na ochronę państwa, a w Europie najważniejsza jest ochrona jednostki. W innych regionach i krajach świata – od Kanady po Chiny, od Brazylii po Rosję – postawy, działania i prawa także się różnią. Podejścia są zróżnicowane bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – przynajmniej w tej dziedzinie nastąpiła regionalizacja, a nie globalizacja.

Wzrost podatności na cyberataki

Niestety nigdy nie przestaniemy poruszać kwestii cyberbezpieczeństwa. Magazyn Wired UK opisuje wiele naruszeń bezpieczeństwa, a są to tylko te najbardziej znane, dotyczące ogólnodostępnych danych. Faktem jest, że bardzo dobrze finansowani, wprawni i zorganizowani cyberprzestępcy wprowadzają innowacje w takim tempie, że trudno za nimi nadążyć (zwłaszcza że nie są skrępowani żadnymi krajowymi czy regionalnymi przepisami). Ponadto jest coraz więcej dowodów na to, że niektóre państwa przeprowadzają wyrafinowane cyberataki wymierzone w inne państwa, organizacje handlowe i publiczne oraz infrastrukturę krytyczną.

Zwiększa się liczba połączeń między urządzeniami, które mogą być również punktami końcowymi systemów i poprzez które cyberprzestępcy mogą próbować uzyskać dostęp do tych systemów i zgromadzonych w nich danych. Bez efektywnych środków zabezpieczających przed cyberatakami poprzez któreś z połączonych urządzeń – drukarkę, inteligentne urządzenie domowe czy kamerę sieciową – może nastąpić wtargnięcie do systemu. Z kolei w związku z niepokojącymi dowodami na to, że urządzenia wytwarzane w niektórych krajach są infekowane już na etapie produkcji, znajomość pochodzenia wszystkich urządzeń, które podłącza się do systemów, jest niezbędna.

Konsekwencje etyczne

Wygląda na to, że będziemy żyć w świecie, w którym będzie się próbowało uzyskać finansowany przez państwo wzmożony nadzór – na większych obszarach i w większej liczbie państw niż kiedykolwiek wcześniej. To coraz ważniejsza kwestia, która powinna być wysoko na liście priorytetów wszystkich firm, zwłaszcza tych z branży zabezpieczeń (i każdej organizacji, która kupuje produkty od tych firm). Każda organizacja powinna wyraźnie określić, jakiego wykorzystania swoich produktów oczekuje (chodzi zarówno o aspekt techniczny, jak i etyczny). Powinna informować swoich partnerów i prowadzić działania marketingowe, żeby uczynić to jasnym. W niektórych przypadkach może to oznaczać także podjęcie decyzji o tym, komu produkty zostaną sprzedane i (co ważniejsze) komu nie zostaną sprzedane, jeżeli nie ma pewności, że ich wykorzystanie nie przekroczy etycznych granic wyznaczonych przez producenta.

Technika przyniosła ogromne korzyści społeczeństwu i nadal je przynosi. Firma Axis Communications wierzy, że jej wizja lepszego i bezpieczniejszego świata urzeczywistni się właśnie dzięki postępowi w dziedzinie techniki. W związku z innowacjami i postępem – zwłaszcza w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja i uczenie się przez maszyny lub systemy – kwestie etyczne jeszcze bardziej zyskają na znaczeniu. Samo to, że możemy coś zrobić, nie zawsze oznacza, że powinniśmy. Czy jednak każda organizacja ma niezbędne narzędzia kontroli i rozstrzyga kwestie natury etycznej? To sprawa wewnętrzna każdej z nich, jednak wspieranie takich inicjatyw jak The Copenhagen Letter jest ważnym publicznym obowiązkiem.

Zaufanie

Zaufanie zawsze było jednym z najważniejszych aspektów relacji biznesowej, ale tradycyjnie to, co o nim przesądzało, było bardziej namacalne, konkretne – mogło to być dostarczenie czegoś w terminie, za uzgodnioną cenę. Można jednak dostrzec, że bardziej „miękkie” wyznaczniki zaufania wysuwają się na pierwszy plan. Tak jest dziś i z pewnością było tak w minionym roku. Ważne jest na przykład to, czy mogę Ci zaufać, by powierzyć Ci swoje dane, czy wyznajemy podobne wartości, czy popierasz firmy lub kraje, których metody działania są uczciwe i przyzwoite itd.

Bycie godnym zaufania będzie coraz częściej postrzegane jako szczególnie istotny atut, jako coś o rzeczywistej wartości, podobnie jak aktywa firmy. Z pewnością oczywiste nadużycie zaufania wpływa niekorzystnie na wartość i wyniki firmy. W biznesie nie ma przerw, ale koniec jednego roku i początek następnego jest dobrym momentem na refleksję i planowanie. Chociaż powitałem rok 2019, wiedząc, że pojawią się nowe i nieprzewidziane wyzwania, którym trzeba będzie sprostać, jestem nastawiony optymistycznie. Mam pewność, że ogromna większość ludzi, organizacji i rządów podziela nasz pogląd, że możemy sprawić, że świat będzie lepszym i bezpieczniejszym miejscem dla każdego.

Ray Mauritsson
Axis Communications
Tłumaczenie: Paweł Karczmarzyk

 

Zabezpieczenia 1/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony