Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Bezpieczeństwo na PGE Narodowym - największym stadionie w Polsce

Printer Friendly and PDF

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach sportowych jest dużym wyzwaniem. Dotyczy to zwłaszcza stadionów, które odwiedzają dziesiątki tysięcy ludzi. Podczas imprez masowych, takich jak mecze czy koncerty, uczestnicy mogą być narażeni na akty agresji i wandalizmu, pożary czy zamieszki. W takich sytuacjach niezwykle istotne jest efektywne zarządzanie stadionem wspomagane przez systemy zabezpieczeń. Dobrze widać to na przykładzie PGE Narodowego.

Ochronę PGE Narodowego i jego użytkowników wspierają systemy firmy Bosch – system sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowy system ostrzegawczy. Dzięki nim zapewnione jest zarówno szybkie wykrywanie zagrożeń pożarowych, jak i przeprowadzenie sprawnej i kontrolowanej ewakuacji obiektu.

PGE Narodowy został wybudowany w Warszawie w latach 2008–2012 na miejscu dawnego Stadionu Dziesięciolecia. Pierwszą wielką imprezą, która się na nim odbyła, były piłkarskie mistrzostwa Europy Euro 2012. Ten wielofunkcyjny obiekt sportowy umożliwia organizację imprez sportowych, koncertów, jest miejscem różnych wydarzeń kulturalnych, mieszczą się w nim biura, na jego terenie prowadzona jest działalność handlowa i gastronomiczna. W efekcie codziennie na stadionie przebywa 2–3 tysiące osób. Podczas imprez sportowych obiekt jest w stanie pomieścić na trybunach 58 500 kibiców, natomiast w czasie imprez muzycznych – do 72 900 osób.

Za zabezpieczenie techniczne PGE Narodowego odpowiada Paweł Okoń, Wicedyrektor ds. Inwestycji i Technicznego Utrzymania PGE Narodowego. Zapytaliśmy go o jego doświadczenia z codziennego użytkowania systemów marki Bosch. Oto jego wypowiedź:
„PGE Narodowy to wyjątkowe miejsce, które jest użytkowane przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, przez 365 dni w roku. Rocznie przez stadion przewija się bardzo duża liczba uczestników imprez, zwiedzających, najemców i innych (w zeszłym roku ponad dwa mln osób), których bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Zainstalowane systemy bezpieczeństwa, w tym system sygnalizacji alarmów pożarowych i dźwiękowy system ostrzegawczy marki Bosch, od początku pomagają nam w zapewnieniu ochrony pożarowej zarówno ludzi, jak i obiektu. Zainstalowane systemy z powodzeniem wykrywają zagrożenia pożarowe i umożliwiają szybką i sprawną ewakuację. Muszę przyznać, że po kilku latach użytkowania jesteśmy zadowoleni z systemów sygnalizacji pożarów zbudowanych na centralach FPA-5000 oraz dźwiękowym systemie ostrzegawczym Praesideo marki Bosch, a także z poziomu wsparcia, jakiego udzielają nam pracownicy firmy Bosch Security & Safety Systems. Szczególnymi cechami, za które je cenię, jest obecna stabilność pracy systemu SAP oraz elastyczność i niezawodność, z jaką realizuje on skomplikowany scenariusz pożarowy. Dodatkowo modułowa budowa centrali SAP ułatwia zmiany systemu związane z przebudowami i nowymi aranżacjami wnętrz obiektu. Dlatego jako użytkownik jesteśmy zadowoleni i możemy potwierdzić, że zainstalowane systemy Bosch na PGE Narodowym spełniają nasze oczekiwania i możemy je rekomendować dla tego typu obiektów”.

Jak systemy zabezpieczeń Bosch wpływają na bezpieczeństwo uczestników imprez oraz samego obiektu?

W trakcie prac nad tak dużym i złożonym obiektem jak PGE Narodowy wyzwania projektowe są nieuniknione. W tym przypadku źródłem wyzwań był bardzo złożony scenariusz pożarowy, który miał uwzględnić:

 • ogromną liczbę urządzeń wysterowywanych przez system SAP podczas pożaru,
 • skomplikowane zależności logiczne pomiędzy stanami elementów detekcyjnych i sterowanymi wyjściami,
 • zewnętrzne warunki pogodowe w przestrzeniach półotwartych i otwartych,
 • dziesięciokondygnacyjną bryłę, której obwód wynosi blisko jeden kilometr,
 • wysokie ryzyko fałszywych alarmów związanych z charakterystyką i przeznaczeniem obiektu.

W przypadku pożaru w takim obiekcie musimy liczyć się z wystąpieniem ponad miliona zależności podczas współdziałania systemów zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Ciężar realizacji scenariusza spoczywa na specjalnych centralach w sieciowym systemie sygnalizacji pożarowej.

Do sterowania systemami biorącymi udział w ewakuacji, np. systemami kontroli dostępu, oddymiania, wentylacji bytowej, oraz do ich monitorowania wykorzystywane są moduły wejść/wyjść instalowane na pętlach dozorowych LSN.

Po wykryciu pożaru w jednej z 26 stref pożarowych system natychmiast uruchamia około 2000 sterowań, a poprawność zadziałania uruchamianych systemów jest wizualizowana na monitorach w pomieszczeniu ochrony. Dzięki temu ochrona obiektu ma precyzyjne informacje o tym, co się dzieje, przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu.

Duży projekt wymaga od dostawcy urządzeń SAP i DSO możliwości rozproszenia systemów w obiekcie i pracy w sieci. Dzięki temu wiele central SAP i szaf DSO wraz ze wzmacniaczami pracuje jako jeden spójny system. Tylko takie podejście gwarantuje bezpieczne zarządzanie obiektem i umożliwia bezpieczną ewakuację we wszystkich strefach obiektu równocześnie.

Na stadionach panują zróżnicowane wewnętrznie warunki. W ich obrębie mogą znajdować się przeszklone antresole, windy, kuchnie, sale konferencyjne czy duże garaże podziemne. Może to utrudniać działanie systemu detekcji pożaru. Fałszywe alarmy podczas imprez są wręcz niedopuszczalne, a na pewno bardzo kosztowne dla organizatora. Na PGE Narodowym zastosowane są następujące elementy detekcyjne dostarczone przez firmę Bosch, dostosowane do panujących warunków:

 1. Czujki optyczne dokonujące inteligentnej analizy sygnałów ISP, która umożliwia niezawodne wykrywanie pożarów i odporność na fałszywe alarmy. Dodatkowo każda czujka ma możliwość indywidualnego zaprogramowania czułości.
 2. Czujki punktowe z sensorem termicznym w pomieszczeniach kuchni, gdzie para wodna i podgrzewanie potrawy mogłyby zakłócić pracę czujki wyposażonej wyłącznie w sensor optyczny.
 3. Optyczne czujki liniowe w przeszklonym atrium o wysokości powyżej dziesięciu metrów. Dzięki nadajnikowi, który wysyła niewidoczną wiązkę podczerwieni ogniskowaną w obiektywie, wiązka jest odbijana przez zwierciadło pryzmatyczne zamontowane po przeciwnej stronie i powraca do urządzenia. Jeżeli wiązka podczerwieni zostanie przesłonięta przez dym, a siła sygnału w odbiorniku spadnie poniżej określonej wartości progowej, czujka wyzwoli alarm i zewrze styki przekaźnika alarmowego.
 4. Centrala FPA 5000, która zapewnia detekcję w konkretnej części garażu oraz drogi pożarowej, a także uruchomienie wentylacji strumieniowej dla konkretnej strefy dymowej, dzięki czemu umożliwia szybkie oddymienie całego garażu oraz sterowanie bramami, wentylacją strumieniową i napowietrzaniem.

 

Największy dźwiękowy system ostrzegawczy w Polsce

Wraz z systemem sygnalizacji pożarowej zainstalowano w pełni cyfrowy dźwiękowy system ostrzegawczy, na który składają się dwa kontrolery Praesideo. Dzięki systemowi firmy Bosch na PGE Narodowym spełniono wymagania dotyczące nagłośnienia. W tym celu zastosowano:

 • nagłośnienie informacyjne, wykorzystywane podczas codziennej eksploatacji, oraz ewakuacyjne, które jest stosowane w przypadku zagrożenia;
 • dopasowane do panujących warunków akustycznych głośniki zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach, w których są wymagane;
 • podział obiektu na wiele stref nagłośnieniowych (garaże, restauracje, ciągi komunikacyjne, sale konferencyjne itp.), alarmowanie ludzi o niebezpieczeństwie.

Rozgłaszanie komunikatów ewakuacyjnych na trybunach stadionu jest możliwe indywidualnie, przez mikrofon znajdujący się w reżyserce (w centrum zarządzania kryzysowego).

Systemy zabezpieczeń Bosch na PGE Narodowym w liczbach

Systemy sygnalizacji pożarowej zainstalowane w obiekcie to: 14 węzłów w sieci w sześciu lokalizacjach, co stanowi 138 pętli dozorowych, 12 central pracujących w sieci, centrala w centrum ochrony oraz wyniesione pole obsługi w centrum zarządzania kryzysowego. Ponadto zainstalowano ok. 7500 elementów detekcyjnych, 1500 modułów sterujących i monitorujących, realizujących blisko 4000 sterowań i 5000 monitorowań. Dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo to 180 wzmacniaczy mocy, dwa kontrolery sieciowe, 150 sztuk systemowych kabli światłowodowych, 10 stacji mikrofonowych i 44 klawiatury rozszerzeń, 7000 głośników DSO, 400 linii głośnikowych.

Jakub Bednarz
Bosch Security and Safety Systems

Zabezpieczenia 3/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony