Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Kompletne rozwiązania w instalacjach niskoprądowych oferowanych przez DTS System

Printer Friendly and PDF

Fot. 1. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Jasionce k. Rzeszowa

W roku 2012 firma DTS System została zaproszona przez firmę projektową do współpracy przy projektowaniu instalacji niskoprądowych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce k. Rzeszowa.

Inżynierowie firmy DTS System, biegli w zakresie projektowania i wdrażania instalacji niskoprądowych, takich jak CCTV, KD, SSWiN, SSP, DSO, oraz systemu integracji BIS, rozpoczęli opracowywanie jednolitej koncepcji dotyczącej wyżej wymienionych systemów. Głównym celem była spójna i jednorodna integracja systemów z interfejsem pozwalającym użytkownikom w łatwy sposób zarządzać wszystkimi systemami niskoprądowymi. W rozwiązaniach koncepcyjnych przewidziano wykorzystanie sprzętu marki Bosch Security Systems. Spotkały się one z uznaniem biura projektowego, które przedstawiło inwestorowi naszą propozycję dotyczącą omawianego projektu.

– W wyniku ścisłej współpracy z inżynierami firmy DTS System została stworzona pełna koncepcja dotycząca poszczególnych systemów bezpieczeństwa. Dodatkowo zostały zaproponowane rozwiązania w zakresie systemu kongresowego i tłumaczeń symultanicznych. Przeprowadzono także symulacje akustyczne. Przed wyborem finalnego rozwiązania firma DTS System przedstawiła listę referencyjną obiektów, w których zastosowano tego typu systemy – powiedział Dawid Sałagaj, projektant biorący udział w pracach.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis systemów, które zaproponowano i zastosowano w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa.

DSO

Utworzono system bazujący na cyfrowych urządzeniach Praesideo, który umożliwia wykorzystanie systemu DSO w celach komercyjnych. W salach konferencyjnych, w restauracji i na korytarzach zamontowano ekspandery dźwiękowe w celu ułatwienia inwestorowi dobrania elementów odpowiedzialnych za odtwarzanie muzyki w wybranych strefach bez konieczności ponownej konfiguracji i ingerencji w system DSO. W części wystawienniczej, po wykonaniu symulacji akustycznych, zastosowano głośniki hemisferczyne. Dzięki ich unikatowej budowie dają one nieograniczone możliwości, które pozwoliły na zamontowanie tylko sześciu głośników w całym centrum, co ułatwiło instalację i późniejszą eksploatację obiektu.

Fot. 2. Wstępne pomiary akustyczne

 

SSP

Wdrożono system FPA 5000 wraz z czujkami i modułami odpowiedzialnymi za prawidłową detekcję pożaru i za uniknięcie fałszywych alarmów, które podczas wystaw i konferencji mogłyby spowodować duże straty ze względu na specyfikę obiektu. Wykorzystano m.in. system zasysający TITANUS i czujki liniowe oraz różnego rodzaju czujki punktowe. W celu uzyskania większej elastyczności połączenie pomiędzy centralami SSP i DSO zostało zestawione za pośrednictwem interfejsów IP.

CCTV

Głównym założeniem było ułatwienie zarządzania dużą liczbą kamer w systemie. W tym celu wykorzystaliśmy funkcję IVA zaimplementowaną w kamerach marki Bosch. Dało nam to możliwość przypisania każdej z kamer kilku funkcji alarmowych wykorzystujących analizę treści obrazu. Każdy z alarmów powoduje wyświetlenie na monitorze obrazu z danej kamery z napisem alarm oraz opisem przyczyny alarmu. Dzięki takiemu rozwiązaniu operator nie musi cały czas obserwować obrazów z ponad 100 kamer jednocześnie. Rozwiązanie to pozwoliło również zaoszczędzić czas i pieniądze inwestora, które musiałby on wydać na monitory i komputery obsługujące ponad 100 kamer.

KD

System kontroli dostępu służy do zabezpieczenia pomieszczeń przed wejściem osób nieuprawnionych. Zaletą zainstalowanego systemu jest to, że w momencie wybuchu pożaru moduły systemu SSP zostaną połączone z kontrolerami systemu KD. Uzyskaliśmy to dzięki certyfikacji systemu w CNBOP. Dzięki temu nie musieliśmy dodawać dużej liczby modułów do przerywania obwodu między zasilaczami a zamkami elektrycznymi i zworami.

SSWiN

W systemie zastosowano pętlową, adresowalną centralę MAP 5000, która pozwoliła uzyskać redundancję połączeń pomiędzy czujkami. Dzięki komunikacji z wykorzystaniem protokołu IP i możliwości połączeń za pośrednictwem serwera OPC centrala ta komunikuje się z serwerem BIS (SMS), dzięki czemu operator ma pełen wgląd w to, co się dzieje w systemie.

BIS

Zastosowano system integrujący instalacje niskoprądowe BIS (Building Integration System) marki Bosch. Dzięki niemu operator ma dostęp do wszystkich systemów zabezpieczających. Dzięki wizualizacji pracy systemu i mapom synoptycznym obiektu ma możliwość łatwego podglądu stanu urządzeń i wyświetlania obrazu z wybranej w danym momencie kamery. Dzięki połączeniu wszystkich systemów możliwa jest automatyczna realizacja odpowiedniego scenariusza w momencie zagrożenia. Np. podczas alarmu z systemu pożarowego operatorowi wyświetla się mapa i opis wskazujący miejsce wystąpienia zagrożenia, a także okno z obrazem z odpowiedniej z kamery. Dodatkowo operator może zarządzać systemami SSWiN oraz KD z poziomu jednego oprogramowania.

System kongresowy

System kongresowy pozwala na tłumaczenie symultaniczne wykładu lub prelekcji na kilka języków jednocześnie. Uczestnicy otrzymują odbiorniki, dzięki którym mogą wybrać interesujące ich tłumaczenie oraz dobrać głośność dźwięku. Dzięki zastosowaniu rozwiązania marki Bosch zintegrowaliśmy system kongresowy z systemem DSO. W momencie nadawania komunikatów ewakuacyjnych przez głośniki system transmituje te same komunikaty do odbiorników systemu kongresowego.
Wszystkie instalacje niskoprądowe zostały bez problemu wykonane zgodnie z dokumentacją projektową w połowie bieżącego roku, przy wsparciu firmy DTS System w postaci szkoleń dotyczących ich uruchomienia.
Zachęcamy Państwa do współpracy i odwiedzenia oddziałów DTS System.

Piotr Amlicki
Mariusz Wiśniowski
DTS System

Centrala Lublin
20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 1
Tel. +48 (81) 748 93 33
e-mail: dtslublin@dts-system.pl

 

Zabezpieczenia 6/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony