Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Odmieniony Praesideo

Printer Friendly and PDF

lead.jpgCzterokrotnie szybciej działająca jednostka centralna, elektroniczna matryca przełączająca MCI (ang. Multichannel Interface), ekonomiczne wzmacniacze BAM (ang. Basic Amplifi ers) klasy D oraz dowolna topologia linii głośnikowych to tylko część zmian wprowadzonych w ostatnim czasie do systemu Praesideo.

Przypomnijmy, że system cyfrowy Praesideo, obecny od ponad pięciu lat na polskim rynku, jako jeden z pierwszych otrzymał certyfi kat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz został dopuszczony do stosowania jako dźwiękowy system ostrzegawczy w ochronie przeciwpożarowej budynków. Jego ogromne możliwości zaowocowały znaczną liczbą zakończonych sukcesem instalacji. Obecnie system Praesideo czuwa nad bezpieczeństwem milionów ludzi zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Firma Bosch szybko dostosowuje się do nowych wymagań użytkowników. Dzięki rozszerzeniu funkcjonalności systemu oraz technicznym możliwościom ich realizacji fi rma wprowadziła na rynek kolejną, lepszą wersję Praesideo. Nowy kontroler sieciowy NC (ang. Network Controler), zachowujący kompatybilność z dotychczasowymi modelami wzmacniaczy, jest teraz szybszy i potrafi zarządzać nowymi modułami. Jednym z nich jest cyfrowa matryca przełączająca MCI, która pełni zadanie komunikacji z innymi elementami sieci oraz służy do rozdziału sygnałów audio i kierowaniu ich do wybranych stref.

fot1.jpg
Fot. 1. Klawiatura numeryczna systemu Praesideo
 

Dodatkowym zadaniem matrycy jest monitorowanie poprawności działania dołączonych do niej wzmacniaczy BAM oraz linii głośnikowych. Należy zauważyć, że budowa linii głośnikowych może mieć teraz dowolną topologię. Linia głośnikowa ze względu na adresowalność układu kontroli linii może przybierać kształt zbliżony do układu naczyń krwionośnych w ciele człowieka, docierając w każde miejsce w najbardziej optymalny sposób. Ogranicza to koszty instalacji oraz umożliwia budowanie rozwiązań bardziej dopasowanych do potrzeb klienta. Warto wspomnieć, że kontrola linii głośnikowych nadal polega na zastosowaniu sprawdzonego sygnału pilota 20 kHz. Zatem, w przeciwieństwie do alternatywnie stosowanej metody kontroli linii wykorzystującej pomiar impedancji, tutaj nie występuje wymóg ograniczania liczby głośników w linii głośnikowej. Maksymalna konfi guracja nowego systemu Praesideo to 440 stref nagłośnieniowych dostarczających w sumie 160 kW mocy.

fot2.jpg
Fot. 2. Moduł pamięci wywołań „Call stacker”

Wzmacniacze typu BAM operujące w klasie D ściśle współpracują z matrycą MCI. W porównaniu z dotychczasowym typem wzmacniaczy PAM (ang. Power Amplifi ers) wyróżniają się niższą ceną przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych systemom DSO. Wzmacniacze BAM nie komunikują się bezpośrednio z kontrolerem sieciowym NC, dzięki czemu ich konstrukcja jest mniej złożona. Budowa systemu DSO ze wzmacniaczami BAM to obniżenie kosztu systemu nawet o dwadzieścia pięć procent w porównaniu z konfi guracją z PAM. W obliczu takich oszczędności nie sposób przejść obojętnie obok nowych możliwości. Nowością jest również numeryczna stacja wywoławcza, która umożliwia selektywne adresowanie dowolnej strefy systemu. W sytuacji zapewnienia selektywnego dostępu do 440 stref stosowanie stacji wywoławczych z tradycyjnymi przyciskami nie jest możliwe. Budowa takiego pulpitu wiązałaby się z koniecznością skonstruowania urządzenia o wysokości 5 m. Dzięki numerycznej stacji wywoławczej pulpit nadający komunikat do dowolnej z 440 stref jest niewielki i prosty w obsłudze.

rys1.gif
Rys. 1. Nowe elementy systemu Praesideo – matryca MCI, wzmacniacze BAM
 

Obsługa dużych systemów nagłośnienia przez wielu użytkowników jednocześnie zazwyczaj oznacza konfl ikt. Pojawia się on w przypadku żądania jednoczesnego dostępu do wybranej kombinacji stref przez np. dwóch operatorów. Aby wyeliminować tego typu niedogodności, fi rma Bosch proponuje zastosowanie w systemie zaledwie jednego pulpitu lub, co wygodniejsze, modułu pamięci wywołań, tzw. call stacker. Zadaniem call stacker jest buforowanie wszystkich wywołań odwołujących się do tej samej strefy. Nadanie ich z pamięci do wybranych przez operatorów stref następuje zgodnie z przyporządkowaną hierarchią ważności, czyli priorytetami. Wszystko dzieje się na tyle automatycznie i sprawnie, że użytkownik systemu nie zdaje sobie sprawy, iż jego komunikat napotkał problem dostępu do strefy. Wie natomiast, że komunikat został nadany zgodnie z przeznaczeniem i bez konieczności oczekiwania na zwolnienie zajętej strefy.

Dodatkową zaletą zastosowania modułu call stacker jest możliwość zapisania w jego pamięci treści komunikatu operatora. Po zakończeniu wypowiedzi operator może lokalnie odsłuchać nagrany komunikat i, w zależności od decyzji, wyemitować go lub poprawić. Niejednokrotnie jest to również jedyna możliwość uniknięcia sprzężenia zwrotnego w systemie DSO w przypadku trudnych warunków akustycznych w obszarze umiejscowienia pulpitu operatora. Dzięki innowacjom fi rmy Bosch wyeliminowany został problem spotykany w instalacjach DSO.

Znacznie więcej zmian i jeszcze więcej udogodnień odnajdziemy w oprogramowaniu systemu. Tworzenie interaktywnych paneli dotykowych operatora zawierających wizualizację nagłaśnianego obiektu czy też łączenie systemów przy użyciu sieci Internet to tylko fragment nowych możliwości. Dzięki wprowadzonym udoskonaleniom system ten jeszcze bardziej umocnił pozycję lidera wśród urządzeń DSO. Praesideo to symbol nowoczesnej technologii znacznie wyprzedzającej wymagania czasów, w których powstała.

Adrian Filip
Bosch Security Systems

Zabezpieczenia 3/2009

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony