Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Szwajcarska jakość systemów DSO

Printer Friendly and PDF

lead.jpgRozwój cywilizacyjny oraz rosnące tempo życia generują wiele nowych zagrożeń, z którymi wcześniej się nie stykaliśmy. W natłoku codziennych spraw i zawrotnym tempie życia już nawet sobie nie uświadamiamy, jak często znajdujemy się w miejscach, gdzie narażone jest nasze życie lub zdrowie. Robiąc zakupy w supermarkecie, uczestnicząc w koncercie czy siedząc w kinie, nieświadomie wkraczamy w obszar, gdzie nasze życie może zależeć od prawidłowej organizacji procesu ewakuacji, a więc i od technicznych systemów, które ją wyzwalają. Chcemy jednak wierzyć, że jesteśmy bezpieczni i w sytuacji zagrożenia ktoś wyprowadzi nas poza zagrożony obszar. Aby tak się stało, konieczne jest wcześniejsze, właściwe zaprojektowanie wielu różnych technicznych systemów bezpieczeństwa, spośród których jednymi z istotniejszych są Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO). Zwiększając zagrożenia, współczesność wyposaża nas jednocześnie w technologie, które pomagają uchronić się przed nimi. Warunkiem powodzenia jest jednak stosowanie systemów niezawodnych i produkowanych ze „szwajcarską” precyzją...

System PRODAS UNITON jest takim właśnie systemem. Produkowany przez szwajcarską firmę UNITON, która posiada wieloletnie doświadczenie i tradycję w zakresie elektroakustyki, daje gwarancję najwyższej „szwajcarskiej” jakości i niezawodności. Ciągły rozwój stosowanych technologii oraz szczególna szwajcarska dbałość o jakość oferowanych produktów owocują satysfakcją i zadowoleniem klientów w ponad 50 krajach na całym świecie. UNITON specjalizuje się szczególnie w budowie systemów nagłośnieniowych dużych obiektów – zarówno centrów handlowych, hoteli, jak i obiektów przemysłowych.

rys1.gif
Rys. 1. Przykładowa konfi guracja systemu w szafie teleinformatycznej

Dźwiękowy System Ostrzegawczy PRODAS UNITON (zgodny ze standardem PN-EN 60849) jest najnowszą ofertą firmy UNITON oraz jej polskiego partnera handlowego – firmy AAT Holding.
W przypadku pożaru lub innego zagrożenia PRODAS UNITON pozwala w sposób automatyczny (po otrzymaniu sygnału sterującego z Systemu Sygnalizacji Pożarowej – SSP) przekazywać komunikat do zagrożonych w obiekcie stref, co umożliwia sprawną ewakuację. Komunikaty nadawane z systemu mogą być odtwarzane z ich wcześniejszych nagrań lub podawane na żywo przez osobę kierującą akcją ratowniczą. PRODAS jako system ratujący ludzkie życie posiada wszystkie cechy wymagane przez PN EN 60849 – co znalazło potwierdzenie w Certyfikacie Zgodności 2651/2008 oraz Świadectwie Dopuszczenia 0346/2008, które zostały przyznane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

Cechy tego systemu to:

  • stałe nadzorowanie wszystkich elementów istotnych dla funkcjonowania DSO oraz automatyczne sygnalizowanie ewentualnej usterki za pomocą sygnału dźwiękowego i świetlnego;
  • wbudowany system zasilania awaryjnego, gwarantujący poprawną pracę systemu w przypadku awarii zasilania podstawowego;
  • zbiór komunikatów ewakuacyjnych i ostrzegawczych zapisanych w pamięci nieulotnej systemu, które można automatycznie wyemitować w sytuacji zagrożenia;
  • możliwość integracji z systemem wykrywania i sygnalizacji pożaru (do 32 niezależnych wejść strefowych).

Konfiguracja PRODAS UNITON jest tworzona indywidualnie dla każdego obiektu. Całość konfiguracji jest umieszczona w szafie teleinformatycznej (z wyłączeniem konsoli operatora oraz mikrofonu strażaka). System PRODAS UNITON jest elastyczny i umożliwia ekonomiczny dobór liczby wzmacniaczy mocy w zależności od rozległości instalacji rozgłoszeniowej w obiekcie budowlanym. Na rys. 2 zaprezentowano przykładowo system dla czterech stref rozgłoszeniowych, zbudowany przy zastosowaniu jedynie dwóch wzmacniaczy mocy (w tym jednego rezerwowego). Zastosowany moduł wyjściowy PSU-R81 zapewnia selektywne załączanie dowolnej konfiguracji czterech składowych wzmacniaczy logicznych 100 W (po jednym dla każdej ze stref) tworzących wzmacniacz MPA-4100. Pozwala on również na przełączanie dwóch różnych wejść sygnałowych – komunikatów oraz nagłośnienia muzyczno-reklamowego.

rys2.gif
Rys. 2. Przykład konfi guracji dla obiektu 4-strefowego

Rys. 3 przedstawia konfigurację systemu dla 32 stref rozgłoszeniowych. W tym przypadku zastosowanie znalazły cztery moduły komutujące strefy rozgłoszeniowe (każdy z nich posiada dowolną konfigurację – maksymalnie do ośmiu przypisanych mu stref). Rozwiązanie takie umożliwia znaczną redukcję liczby wzmacniaczy mocy (zastosowano ich łącznie tylko siedem, w tym jeden rezerwowy) poprzez odejście od zasady sztywnego przyporządkowania jednego wzmacniacza do jednej strefy bądź wręcz do jednej linii głośnikowej. Jeżeli efektywne zapotrzebowanie mocy w linii i strefie nie uzasadnia potrzeby wydzielenia dedykowanego wzmacniacza mocy, to moduł komutujący umożliwia załączanie do tego wzmacniacza więcej niż jednej strefy – bez utraty możliwości selektywnego rozgłaszania w strefach. Efekt ekonomiczny takiego rozwiązania jest oczywisty.

rys3.gif
Rys. 3. Przykład konfi guracji dla obiektu 32-strefowego

Dźwiękowy System Ostrzegawczy PRODAS UNITON ratuje ludzkie życie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia (np. terrorystycznego). Do stref zagrożonych pożarem wysyłany jest automatycznie uprzednio nagrany i zapisany w pamięci nieulotnej komunikat głosowy, który ostrzega przed zagrożeniem lub wprost podaje właściwy sposób ewakuacji. Ponadto umożliwia przekazywanie „na żywo” adresowalnych komunikatów nadawanych z poziomu konsoli operatora – będących natychmiastową reakcją na dynamicznie zmieniającą się sytuację w trakcie ewakuacji ludzi z obiektu. Najwyższy priorytet ma komunikat rozgłaszany przez kierującego akcją ratowniczą przy wykorzystaniu mikrofonu strażaka. Oferowane przez system PRODAS UNITON rozwiązanie, umożliwiające komutowanie stref rozgłoszeniowych, redukuje liczbę niezbędnych wzmacniaczy mocy i przekłada się na ekonomiczne koszty centrali. Swój udział w wysokiej ocenie tego produktu ma również jego szwajcarska jakość oraz precyzja wykonania.

Krzysztof Kycia
Rafał Kowal
Dariusz Mieszkowski
AAT Holding

Zabezpieczenia 3/2009

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony