Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Bezpieczny Dom - nietypowy monitoring

Printer Friendly and PDF

lead.jpgKomu dedykowany jest Bezpieczny Dom?

Bezpieczny Dom jest usługą, którą firma Centrum Monitorowania Alarmów (CMA) adresuje do Klientów chcących wiedzieć, co dzieje się z ich nieruchomością podczas nieobecności właścicieli, a także chcących mieć pewność, że ktoś czuwa nad ich mieniem i natychmiast powiadomi o zagrożeniu lub problemach technicznych.

To usługa dla:

 • lokatora mieszkania w bloku,
 • mieszkańca zamkniętego osiedla domków jednorodzinnych,
 • właściciela działki,
 • właściciela garażu,
 • właściciela magazynu,
 • zarządcy nieruchomości etc.

W trosce o jak najlepszą obsługę Klienta przygotowany został program współpracy z instalatorami, to oni bowiem mają bezpośredni kontakt z odbiorcą końcowym, znają jego potrzeby i oczekiwania.

Co wyróżnia na rynku usługę Bezpieczny Dom?

Istnieje wiele obiektów, w których interwencja patrolu ochrony jest praktycznie niemożliwa. Trudno bowiem sprawdzić w wysokim bloku czy zamkniętym osiedlu domków, czy ktoś kręci się po mieszkaniu. Do miejsc słabo zamieszkanych lub odległych ochrona nie ma szans dojechać na czas. Istnieją obiekty, np. domy sezonowe, działki, garaże, dla których standardowa ochrona z przyjeżdżającym patrolem jest zbyt droga. Do ochrony wszystkich tych obiektów CMA dedykuje usługę Bezpieczny Dom.

Są rzeczy, których nie da się kupić za żadne pieniądze – należą do nich spokój i poczucie bezpieczeństwa. Dlatego nawet tam, gdzie nie ma potrzeby lub możliwości korzystania z patrolu ochrony, wskazane jest, aby informacje o zagrożeniach niezwłocznie docierały do klienta.

Interwencja ochrony zazwyczaj kojarzy się z włamaniem, ale włamanie to tylko jedno z zagrożeń pozostawionego bez nadzoru mienia. Usługa Bezpieczny Dom informuje Klienta nie tylko o włamaniu, ale także o innych zagrożeniach, takich jak:

 • alarmy techniczne,
 • zalanie pomieszczenia wodą,
 • ulatnianie się gazu,
 • spadek zasilania w monitorowanej instalacji,
 • włączenie/wyłączenie monitorowanej instalacji,
 • zagrożenie pożarowe,
 • ogólne usterki.

Usługa Bezpieczny Dom w ramach stosunkowo niskiego abonamentu pozwala dość dowolnie definiować te sygnały, które są istotne dla właściciela. Informacje o zagrożeniach powinny niezwłocznie docierać do Klienta, dzięki czemu interwencja ochrony w tych przypadkach jest zbędna.

Jak działa usługa Bezpieczny Dom?

Korzystanie z usługi Bezpieczny Dom ma być w swoim założeniu proste i przyjazne dla odbiorcy. Usługa polega na odbieraniu z nieruchomości różnych sygnałów alarmowych i przekazywaniu ich upoważnionym osobom w postaci SMS-a. Istnieją dwa rodzaje powiązanych ze sobą powiadomień:

1. Powiadomienie automatyczne

Po odebraniu alarmu system klasyfikuje jego typ, generuje go i właścicielowi obiektu wysyła automatycznie SMS-a z treścią zdefiniowaną dla zaistniałego zdarzenia. Po wysłaniu SMS -a system czeka przez trzy minuty na potwierdzenie doręczenia. Jeżeli osoba upoważniona otrzyma SMS, do systemu dociera potwierdzenie tego faktu i procedura powiadamiania zostaje zakończona.

2. Powiadomienie ręczne

Jeżeli w ciągu trzech minut osoba upoważniona nie odbierze wiadomości tekstowej, operator Stacji Monitorowania Alarmów dzwoni na kolejne numery telefonów wskazane w karcie zgłoszenia obiektu. Jeżeli mimo to powiadomienie się nie uda, operator ponawia próby co 15 minut. Po 4 godzinach operator kończy obsługę alarmu, wpisując raport o niepowodzeniu zgłoszenia o zagrożeniu.

Realizacja umowy na świadczenie usługi Bezpieczny Dom rozpoczyna się tego samego dnia, w którym została podpisana umowa. Po dostarczeniu do CMA dokumentów, w tym stosownych haseł i telefonów, zostają one wpisane do systemu i usługa zostaje uruchomiona.

Jakie zalety posiada korzystanie z usługi Bezpieczny Dom?

 • Dzięki technologii GSM/GPRS usługa działa na terenie całego kraju.
 • Zapewnia ochronę elektroniczną przez 24 h/7 dni.
 • Zniżki w ubezpieczeniach.
 • Niski abonament.
 • 24-godzinny nadzór nad pracą systemu alarmowego i natychmiastowa reakcja na usterki.
 • Stała kontrola łączności z obiektem i natychmiastowa reakcja na usterki.

Kto dostarcza odbiorcy usługę Bezpieczny Dom?

Nad technicznym procesem instalacji czuwa instalator posiadający odpowiednie uprawnienia i rekomendację dostawcy usługi. Teoretycznie jest jedyną osobą, która kontaktuje się z odbiorcą końcowym.

Powierzając swoje mienie firmom świadczącym usługi szeroko rozumianej ochrony, każdy chce mieć pewność jej wiarygodności i doświadczenia. CMA świadczy usługi w zakresie technicznej ochrony osób i mienia na terenie całego kraju. Firma funkcjonuje na polskim rynku od 1995 roku. Podstawą prawną do działalności jest wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych koncesja Nr L-1836/00. Zaufanie kilkudziesięciu tysięcy Klientów stanowi najlepsze świadectwo i gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług. Ważnym etapem rozwoju firmy było przejęcie w październiku 2005 r. Satelitarnego Systemu Pozycjonowania Pojazdów Liberty GPS, co umocniło CMA na pozycji jednej z największych w Polsce firm świadczących usługi ochrony. Znając specyfikę rynku zabezpieczeń, CMA nieustannie weryfikuje wewnętrzne struktury bezpieczeństwa. Mimo posiadania koniecznych zezwoleń i certyfikatów dobrowolnie poddaje się kontroli upoważnionych do tego organów, mając zawsze na względzie bezpieczeństwo danych Klienta. CMA jest członkiem PISA (CMA posiada rekomendację wiarygodności PISA), homologację Ministerstwa Transportu i Budownictwa Nr E20 10R-02 1917, Świadectwo Autoryzacji PIMOT Nr 02A/BLE/SMP/08. Dodatkowo ubezpieczyciele, honorujący systemy zabezpieczeń CMA i udzielający po ich zainstalowaniu znacznych zniżek, są z oczywistych względów gwarantem ich niezawodności i skuteczności. 

CMA

Zabezpieczenia 4/2009

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony