Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Nowe technologie

Printer Friendly and PDF

Siedząc przed monitorem komputera, możemy zarządzać kilkoma setkami aut. Określamy położenie każdego samochodu, nadzorując poczynania kierowców. Dodatkowe zalety widać wówczas, gdy samochód zostaje skradziony. To nie gra komputerowa, a system monitoringu pojazdów.

Image

Cały świat spogląda dziś ku technologiom mobilnym. Wykorzystanie łączności bezprzewodowej do zwiększającej się z czasem liczby zastosowań komercyjnych ma coraz szerszy zasięg. Rozwój technologiczny, a także wzrost konkurencji powodują stopniową obniżkę cen usług telekomunikacyjnych, co dodatkowo sprzyja wdrażaniu nowych rozwiązań. Jednym z dynamicznie rosnących rynków, związanych z technologiami mobilnymi, jest monitorowanie pojazdów przy wykorzystaniu GPS i GPRS.

Sama technologia to jednak nie wszystko. Rozwój rynku wymusza na dostawcach usług nie tylko wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych technicznie produktów, lecz także przede wszystkim koncentrację na osiąganiu wymiernych korzyści przez klientów stosujących nowoczesne rozwiązania. Nie wystarczy ciekawy gadżet. Trzeba jeszcze sprawić, aby jego wykorzystanie było możliwie proste, a zwłaszcza użyteczne.

Współczesny świat pełen jest oszałamiających wynalazków, które bywają zupełnie nieprzydatne. Z drugiej strony postęp technologiczny powoduje wprowadzanie wielu produktów, które umożliwiają osiąganie wymiernych korzyści. Do której grupy zaliczyć monitoring GPS-owy? Moim zdaniem - zdecydowanie do tej drugiej. Zastosowanie rozwiązań opisywanych w niniejszym artykule pozwala na uzyskanie istotnych korzyści w kilku obszarach. 

Jak to działa - Automonitoring GPS

System monitorowania działa z wykorzystaniem zainstalowanego w pojeździe urządzenia, wyposażonego w moduł GPS oraz modem komunikacyjny wykorzystujący infrastrukturę telefonii komórkowej i przez GPRS przesyłający dane z pojazdu do centralnego serwera firmy monitorującej. Montowane w pojeździe urządzenie ma stosunkowo niewielkie rozmiary, dzięki czemu nie ma problemu z jego instalacją. Możliwe jest jego umieszczenie w różnych miejscach pojazdu, co utrudnia ewentualny sabotaż.

Przy niewielkich wymiarach, urządzenia tego typu zaskakują możliwościami. Oprócz lokalizacji pojazdu są w stanie zbierać i wysyłać wiele informacji o zdarzeniach dotyczących pojazdu, począwszy od otwarcia drzwi lub przestrzeni ładunkowej, poprzez uruchomienie stacyjki, a skończywszy na różnorodnych  parametrach użytkowych pojazdu takich jak poziom i zużycie paliwa, prędkość czy też obroty silnika. Po zebraniu wszelkich niezbędnych informacji o pojeździe i jego lokalizacji (dzięki technologii satelitarnej GPS lokalizacja auta jest podawana z dokładnością do kilku metrów) dane te docierają do serwera firmy monitorującej. Z kolei zainstalowana na tym serwerze aplikacja internetowa umożliwia użytkownikom systemu (np. administratorom floty) bieżący podgląd pozycji i statusu wszystkich pojazdów. Z zasobów systemu można korzystać w każdym miejscu, potrzebny jest tylko dostęp do Internetu. W czasie rzeczywistym można sprawdzać położenie samochodów flotowych.

Bezpieczeństwo

Instalacja w pojeździe urządzenia, które jest w stanie nie tylko zidentyfikować powstałe zagrożenie, ale również natychmiast o tym poinformować, stanowi istotny postęp w ochronie pojazdu, jego kierowcy i ładunku. Dzięki rozpoznawaniu przez urządzenie każdorazowego otwarcia drzwi, uruchomienia stacyjki, ruchu pojazdu bez włączania silnika (np. wywołanego wciąganiem na lawetę), a także weryfikacji, czy dokonuje tego uprawniony użytkownik, możliwe jest błyskawiczne powiadomienie o niepokojącym zdarzeniu. Alarm dociera do działającej w trybie 24-godzinnym stacji monitorowania. Ta niezwłocznie podejmuje niezbędne działania, kontaktując się z użytkownikiem pojazdu oraz, w razie potrzeby, z odpowiednimi służbami interwencyjnymi. Ponadto, w przypadku kradzieży pojazdu, urządzenie umożliwia bieżące lokalizowanie skradzionej własności i współpracę z policją aż do momentu jej skutecznego odzyskania. Jak pokazują statystyki, w Polsce udaje się odzyskać co piąty skradziony pojazd. Natomiast skuteczność odzyskania aut wyposażonych w pozycjoner GPS jest bliska 100%.

Użytkownikowi, który np. przewozi szczególnie wartościowe ładunki, można dodatkowo zaoferować funkcję bezpiecznych stref i korytarzy. Pozwala ona na automatyczne generowanie sygnałów ostrzegawczych w przypadku, gdy pojazd opuści wyznaczony obszar lub zboczy z zaplanowanej trasy. Gdy z pojazdu korzysta kilku kierowców, istnieje możliwość automatycznej weryfikacji, kto w danej chwili zajmuje miejsce kierowcy. Można nawet identyfikować naczepy w celu upewnienia się, czy zostały połączone z właściwym ciągnikiem siodłowym. 

Zimna kalkulacja

Stosowanie monitoringu pojazdu za pomocą GPS to nie tylko poprawa bezpieczeństwa, ale także wymierne korzyści finansowe. W związku z wysoką skutecznością odzyskiwania pojazdów w większości firm ubezpieczeniowych stosowanie GPS daje możliwość uzyskania istotnych zniżek. Część firm ubezpieczeniowych stawia wręcz wymóg posiadania pozycjonera GPS przy ubezpieczaniu pojazdu powyżej pewnej wartości (np. 150 tys. złotych). Jednak zniżki ubezpieczeniowe to nie jedyna finansowa korzyść ze stosowania takiego monitoringu.

Jak wspomniano wcześniej - urządzenie zbiera dane o poziomie i zużyciu paliwa. Dzięki temu stanowi skuteczne narzędzie do ograniczania oszustw paliwowych, polegających na spuszczaniu paliwa z baku czy też tankowaniu innych samochodów na rachunek auta firmowego. Co więcej, urządzenie rejestruje także prędkość, z jaką pojazd się porusza. To z kolei ma wpływ na możliwość dyscyplinowania kierowców i eliminowanie osób, które notorycznie przekraczają dopuszczalną prędkość. Takie działanie poprawia bezpieczeństwo jazdy, ograniczając także koszty paliwa i ogólne zużycie pojazdu. Według badań Amerykańskiego Urzędu ds. Paliw i Energii ( ang. - U.S. Department of Energy) średni wzrost prędkości o 1 km/h powoduje zwiększenie zużycia paliwa o 0,7%. To oznacza, że jeśli np. zamiast średniej prędkości 80 km/h auto jedzie średnio 100 km/h, zużycie paliwa jest większe o ok. 16%. Amerykańskie doświadczenia w tym zakresie wskazują, że zainstalowanie monitoringu w autach firmowych powoduje ograniczenie kosztów nawet o 10-15%. 

Efektywne wykorzystanie floty

Monitoring GPS jest narzędziem umożliwiającym zebranie w jednym miejscu aktualnej informacji o wszystkich nadzorowanych autach. Poprawia efektywność wykorzystania floty pojazdów firmowych. Dzięki informacji, gdzie w danym momencie znajduje się monitorowany samochód, zarządzający flotą jest w stanie na bieżąco stwierdzić, kiedy auto dojedzie do celu, a także kiedy będzie można wykorzystać je do kolejnego zlecenia. W sytuacji awaryjnej może dosłownie w ciągu kilku sekund zlokalizować najbliższy pojazd i skutecznie skoordynować pomoc. Nowe narzędzie pozwala zoptymalizować wykorzystanie i terminowe dostawy ładunków, poprawiając wiarygodność i efektywność firmy. System automonitoringu oddaje do dyspozycji użytkowników elektroniczne mapy, wraz z planami polskich miast. Dodatkową korzyścią z wykupu usługi jest więc możliwość odnalezienia w komputerze szukanej ulicy oraz planowanie trasy przejazdu. 

Zaufanie i kontrola pracowników

Skoro pracownik ma do dyspozycji służbowe auto, to zapewne dlatego, że dużo jeździ. Jeśli zaś często jest w trasie, siłą rzeczy możliwość nadzoru nad tym, gdzie przebywa i ile pracuje, jest trudniejsza. Korzystanie z systemu monitoringu GPS umożliwia sprawdzenie, gdzie pracownik znajduje się w danym momencie. To jednak nie wszystko. Aby ułatwić nadzór nad liczniejszą grupą pracowników, do systemu wprowadza się różnego rodzaju raporty, mające ułatwić i zautomatyzować proces nadzoru. Istnieje możliwość przygotowania zbiorczego raportu wskazującego, ile czasu pracownik spędził w drodze, a ile na spotkaniach z klientami. Jeśli dodać do tego możliwość sprawdzenia, o której rozpoczął pracę i o której skończył, mamy do dyspozycji kompletne narzędzie pozwalające na weryfikację czasu pracy podwładnego. Jest także możliwość wprowadzenia rozróżnienia jazdy prywatnej i służbowej. Jeśli więc pracownik może korzystać z auta do celów prywatnych, ale na własny koszt, system monitoringu ułatwi rozliczenie każdego przebytego kilometra. 

Przyjaciel fleet managera

Liczba parametrów, które mogą i powinny być analizowane przez administratora floty, ciągle rośnie. Co więcej, informacja jest warta tym więcej, im szybciej jest dostępna. Stąd wymagania wobec fleet managerów są coraz większe. Jeśli dodatkowo flota firmowych aut jest dość liczna, ilość przetwarzanych danych może znacząco wzrosnąć. Wychodząc temu naprzeciw, system monitorowania GPS jest ukierunkowany nie tylko na pobranie i prezentację danych z pojazdu. Coraz większy nacisk kładzie się na przetwarzanie i prezentację zbieranych informacji w taki sposób, aby ułatwić i zautomatyzować analizę. Stąd rozbudowane struktury raportowania, które w zależności od potrzeb umożliwiają szczegółową analizę pojedynczych obszarów eksploatacyjnych (np. raport przekroczeń prędkości) bądź też kompleksową analizę wybranego pojazdu. Możliwe jest też tworzenie zestawień porównawczych, które w prosty sposób dostarczą informacji np. o pojazdach, w których zużycie paliwa istotnie odbiega od podobnych aut. Wszystko po to, by administrator floty posiadał narzędzie umożliwiające nie tylko bieżący podgląd tego, co dzieje się z autami, ale również pozwalające na dokładną analizę sposobu wykorzystania floty.

Monitoring pojazdów za pomocą GPS pozwala na optymalizację wykorzystania floty, obniżenie kosztów eksploatacji, a także wzrost bezpieczeństwa kierowcy, pojazdu i ładunku. Jest więc z pewnością rozwiązaniem, któremu warto się przyjrzeć, by sprostać wyzwaniom stawianym przez rynek i konkurencję.

Jacek Antczak

Zabezpieczenia 5/2006 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony