Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

PX200N, OSM.2007. Para na medal

Printer Friendly and PDF

leadSystem transmisji alarmu wykorzystujący nadajnik PX200N z redundantnym Odbiornikiem Systemu Monitoringu OSM.2007 uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie „Polski Mistrz Techniki Alarmowej 2010” w kategorii „urządzenia i systemy transmisji alarmu oraz monitoringu”.

Produkowane przez EBS urządzenia – nadajnik PX200N i odbiornik OSM.2007 – zostały nagrodzone przez kapitułę konkursu z uwagi na ich innowacyjne funkcje, a także długą listę korzyści, jakie oferują użytkownikom.

Korzyści związane ze stosowaniem nadajnika PX200N

Wygoda

Podstawowym przeznaczeniem nadajników PX200N jest transmisja sygnałów z systemów zabezpieczeń w kanałach GPRS, SMS i PSTN. Urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby wszyscy, którzy mają styczność z systemem zabezpieczeń – instalatorzy, operatorzy stacji monitorowania i użytkownicy końcowi (właściciele lub zarządcy monitorowanych obiektów) – mieli jak najwyższy komfort korzystania z tych urządzeń.

Nadajniki zostały wyposażone w funkcję o nazwie „monitor zdarzeń” – graficzny interfejs, który pokazuje stan danego nadajnika (czy jest podłączony, czy odbiera sygnał GPRS, jak silny jest sygnał i wiele innych informacji). Ta funkcja bardzo ułatwia pracę instalatorom, zarówno podczas zapoznawania się z urządzeniem, jak i wtedy, gdy w trakcie normalnej eksploatacji pojawią się jakiekolwiek kłopoty. Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w trakcie pracy urządzenia, można wykorzystać funkcję „historia zdarzeń”. Możliwość zdalnego wglądu w historię zdarzeń często pozwala znaleźć przyczynę pojawienia się nieprawidłowości w pracy systemu bez konieczności wyjazdu do monitorowanego obiektu.

IMG_0189

Fot. 1. PX200N

Z myślą o wygodzie pracy instalatorów nadajniki PX200N wyposażono w złącze śrubowe z windą – element, który, dzięki swojej konstrukcji, ułatwia instalatorom mechaniczne ­połączenie nadajnika z innymi urządzeniami. Istotnym udogodnieniem jest możliwość zdalnej konfiguracji nadajników za pośrednictwem SMS, GPRS lub CSD, a także możliwość zdalnej aktualizacji firmware’u poprzez GPRS lub CSD. Dzięki zastosowaniu tych funkcji w nadajnikach PX200N instalatorzy nie muszą za każdym razem wyjeżdżać do monitorowanego obiektu celem skonfigurowania nadajnika lub aktualizacji jego oprogramowania wbudowanego.  Nadajniki są fizycznie najbardziej oddalonymi elementami systemu transmisji alarmów, więc właściwość ta pozwala zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy.

Podczas projektowania nadajnika PX200N konstruktorzy EBS uwzględnili również potrzeby końcowych użytkowników urządzeń, czyli właścicieli i zarządców monitorowanych obiektów. Nadajniki PX200N umożliwiają wysyłanie sygnałów SMS o dowolnej, programowalnej treści na dowolne numery telefonów komórkowych (do pięciu numerów telefonów), dzięki czemu istotne informacje o zdarzeniach w monitorowanych obiektach mogą być wysyłane bezpośrednio do ich właścicieli i innych zainteresowanych osób. Nadajniki mają również możliwość wysyłania jawnych informacji o testach urządzenia w postaci SMS na wskazany numer, a więc końcowi użytkownicy urządzeń mogą na bieżąco kontrolować, czy instalacja chroniąca ich nieruchomość lub inny obiekt jest sprawna.

Elastyczność

Cechą nadajników PX200N jest duża elastyczność aplikacyjna – urządzenia obsługują wiele różnych typów modemów (­SIMCOM SIM300C/SIM340C, Cinterion MC55, MC55i, MC56, Wavecom Q55), dzięki czemu można je dostosować do różnych wymagań odbiorców pod względem jakości i kosztu systemu. Nadajniki mogą być również łatwo zastosowane w już istniejącym systemie alarmowym, gdyż obsługują dwa numery telefonów stacji monitorowania. Znaczną elastyczność nadajników PX200N uzyskano dzięki wyposażeniu ich w porty szeregowe – RS232 ze sprzętową kontrolą przepływu i RS485. Dzięki temu do nadajników można przyłączyć zewnętrzne urządzenia przemysłowe, zwiększając w ten sposób zakres ich stosowania.

Oszczędność

Inżynierowie, którzy zaprojektowali PX200N, mieli na uwadze także potrzebę ciągłego kontrolowania i ograniczania kosztów funkcjonowania systemów transmisji alarmów. Możliwość zdalnego konfigurowania i aktualizacji oprogramowania systemowego nie stanowi jedynie udogodnienia dla instalatorów; jest także narzędziem pozwalającym na istotne ograniczenie kosztów uruchomienia i funkcjonowania systemu. PX200N umożliwia ustalenie limitu komunikatów SMS wysyłanych przez nadajnik, co pozwala kontrolować ponoszone koszty. Wyposażono go również w funkcję przesyłania dalej przychodzących wiadomości SMS zapisywanych na zamontowanej w nim karcie SIM. Dzięki temu wiadomość od operatora sieci komórkowej o przekroczeniu limitu trafia bezpośrednio do zainteresowanych osób, które mogą na bieżąco nadzorować koszty generowane przez nadajnik.


Nadajniki PX200N zostały wyposażone w nowatorską funkcję automatycznej blokady wejść, która zabezpiecza przed generowaniem zbędnych kosztów w przypadku wystąpienia awarii (np. awarii jednej z czujek podłączonych do nadajnika). W nadajnikach, które nie mają takiego zabezpieczenia, wyeliminowanie tego problemu (czyli wysyłania fałszywych sygnałów alarmowych spowodowanych awarią) jest możliwe tylko przez całkowite wyłączenie nadajnika, czyli zmniejszenie bezpieczeństwa monitorowanego obiektu. Funkcja automatycznej blokady wejść umożliwia ustawienie parametrów, które określają, jak dużą liczbę alarmów w zadanym przedziale czasowym należy uznać za alarmy fałszywe. Wejście generujące fałszywe alarmy jest automatycznie blokowane. Możliwe jest również zaprogramowanie czasu, po jakim wejście powinno zostać odblokowane w celu sprawdzenia, czy awaria ustąpiła. Funkcja ta nie tylko pozwala wyeliminować zbędne koszty – jest również korzystna dla pracowników stacji monitoringu, którzy mają obowiązek reagowania na wszystkie alarmy. Jeśli do stacji monitorowania dochodzą sygnały fałszywych alarmów, ­pracownicy tracą czas, reagując na nie, a ponadto w systemie zapisują się nieprawidłowe dane, które zniekształcają historię zdarzeń i niepotrzebnie powiększają rozmiar bazy zdarzeń.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Odpowiednie zabezpieczenie przesyłanych danych i wysoka niezawodność transmisji z nadajników to podstawowe cechy wymagane od urządzeń wspomagających ochronę osób i mienia. Nadajniki PX200N wyposażono w szereg funkcji służących do ochrony danych, zabezpieczania transmisji i eliminacji wszelkich zakłóceń. Wysoki poziom zabezpieczenia danych osiągnięto dzięki szyfrowaniu danych przesyłanych przez GPRS/SMS szyfrem AES. Przed nieautoryzowanym dostępem do nadajników chroni hasło i rozpoznawanie numeru, z jakiego przychodzą polecenia do nadajnika (nadajnik nie reaguje na komendy wysyłane z nieznanych numerów). Nadajniki wyposażono także w funkcję kontroli łącza GSM/GPRS, co zwiększa niezawodność ich działania, szczególnie w takich sytuacjach, jak zmiana firmware’u w stacjach bazowych GSM, usterki po stronie operatorów GSM czy kłopoty z połączeniem z serwerem. Nadajniki monitorują podniesienie słuchawki i bezczynność na linii telefonicznej, co pozwala przełączyć je na inny tor transmisji w przypadku awarii lini telefonicznej. Mogą obsługiwać dwa różne serwery. Jeśli nie uda im się połączyć z pierwszym serwerem, próbują transmitować dane do drugiego. Zastosowano również funkcję generacji sygnału zgłoszeniowego centrali o konfigurowalnej częstotliwości oraz symulacji linii telefonicznej o napięciu 28 V, co ułatwia komunikację z centralą alarmową. Z kolei funkcja wysokoimpedancyjnego monitorowania linii telefonicznej pozwala wyeliminować zakłócenia na linii telefonicznej, które mogą utrudniać działanie podłączonych do niej innych urządzeń (np. faksów). Warto też przypomnieć wymienianą już funkcję historii zdarzeń systemowych, która umożliwia odczytanie zapisanych w pamięci zdarzeń nawet w przypadku zniszczenia nadajnika. PX200N wyposażono także w nowatorską funkcję „usypiania” modemu, która pozwala tak zaprogramować urządzenie, aby przy niskim stanie akumulatora modem został wprowadzony w stan uśpienia. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której nadajnik stara się wysyłać informację, ale nie jest w ­stanie ­dokończyć przesyłu z powodu nadmiernego rozładowania akumulatora. W ten sposób unikamy przesyłania niepotrzebnych komunikatów, dezorganizacji pracy stacji monitorowania oraz chronimy akumulator nadajnika przed całkowitym rozładowaniem skracającym jego żywotność.

Współpracujący z nadajnikiem PX200N Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 stanowi interfejs pomiędzy urządzeniami transmisji danych zainstalowanymi w dozorowanych obiektach a oprogramowaniem stacji monitorowania. Włączenie tego elementu w system monitorowania pozwala na tworzenie rozległych systemów telemetrycznych. Odbiorniki OSM.2007 zostały wyposażone także w szereg funkcji mających na celu podniesienie zarówno komfortu użytkowania, jak i bezpieczeństwa, niezawodności oraz elastyczności systemu.

Korzyści wynikające z zastosowania odbiornika OSM.2007

Wygoda

Odbiorniki OSM.2007 oferują łatwe zarządzanie systemem dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu z graficznym interfejsem. Odbiornik umożliwia segregowanie i filtrowanie sygnałów według kryteriów (numerów seryjnych albo rodzaju sygnału) oraz przekazywanie danych o sygnałach bezpośrednio do bazy danych PostgresSQL. Istotną zaletą jest także to, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych osiągnięto znaczne uproszczenie procedur programowania urządzenia. W związku z tym dostosowanie trybu jego pracy do konkretnych wymagań użytkownika jest niezwykle proste. Dostęp do statystyk odbieranych sygnałów oraz konfiguracji sieciowej odbiornika jest możliwy także przez stronę WWW. Ponadto odbiorniki wyposażono w funkcję SNMP (Simple Network Management Protocol – Prosty Protokół Zarządzania Siecią), która jest udogodnieniem dla administratora systemu. Komfort  użytkowania zwiększają funkcje automatycznej synchronizacji zegarów w urządzeniach nadawczych oraz synchronizacja czasu odbiornika z serwerem czasu NTP.

OSM.2007_fot1

Fot. 2. OSM.2007

Elastyczność

Odbiorniki OSM.2007 umożliwiają przekazywanie danych do innych systemów poprzez porty RS232 (trzy porty do wyboru), konwertery USB–RS232 (trzy porty)a, LAN przy użyciu ­protokołu MLR-2 (format SIA, ContactID) lub XML. Odbiorniki obsługują urządzenia MOXA, a także wiele typów modemów GSM i wiele portów TCP/IP lub UDP. Wyposażono je również w łącza SMSC umożliwiające odbieranie komunikatów SMS bezpośrednio od operatora.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Tak jak w przypadku nadajników, najistotniejsze są jednak funkcje poprawiające bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń. Odbiorniki OSM.2007 wyposażono m.in. w funkcję automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa całej konfiguracji nadajnika, a także szyfrowane połączenie z systemem. Urządzenia mają też funkcję automatycznego restartu systemu w przypadku jego zawieszenia się (watchdog sprzętowy), a także firewall (listy dostępu IP, limit połączeń itp.) zabezpieczający przed sabotażem i uniemożliwiający „spamowanie” serwera. Sprzęt nie posiada mechanicznego dysku twardego, a wszystkie dane zapisywane są w mniej zawodnych pamięciach typu flash. Odbiorniki OSM.2007 zapewniają większą wydajność pracy niż poprzednie wersje, dzięki czemu mogą obsługiwać do 30 000 urządzeń i do 240 000 zdarzeń na minutę.

schemat-PX200N_Pl2

Rys. 1. Schemat PX200N

Najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa i niezawodności całego systemu transmisji danych jest jednak zastosowanie rozwiązań redundantnych, zabezpieczających system odbiorczy na wypadek uszkodzenia jego części. Dzięki unikatowej funkcji pracy w klastrze (w grupie komputerów dublujących nawzajem swoje funkcje) w razie awarii jednej z maszyn następuje automatyczne przejęcie jej funkcji przez inny węzeł grupy. Funkcja ta zapewnia ciągłość pracy odbiornika OSM.2007 bez stałej kontroli i udziału administratora systemu.

Wszyscy użytkownicy opisanych urządzeń mogą uzyskać fachowe wsparcie techniczne – nie tylko w języku polskim, ale także angielskim, rosyjskim i hiszpańskim. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

EBS

Zabezpieczenia 4/2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony