Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

INTEGRA – alarm i automatyka

Printer Friendly and PDF

leadMożliwości wykorzystania cenionych przez branżę zabezpieczeń central serii INTEGRA wykraczają daleko poza dziedzinę wykrywania włamania i napadu. Właściwości oferowane przez te urządzenia można docenić, projektując i realizując nawet rozbudowane systemy automatyki w tak zwanym inteligentnym budynku.

Ogólnie rzecz ujmując, instalacje inteligentne łączą w jeden spójny system wiele podsystemów, które tradycyjnie funkcjonują niezależnie (oświetlenie, ogrzewanie,klimatyzacja, wentylacja, podnoszenie i opuszczanie rolet itp.). Wspólne, inteligentne sterowanie instalacjami jest nie tylko komfortowe, ale także zapewnia oszczędność energii. Jądrem takiego inteligentnego systemu może być system alarmowy, który ze swojej natury musi obejmować praktycznie cały obszar chroniony. Ważna jest także możliwość wykorzystywania elementów systemu do realizacji zupełnie różnych zadań. Poprawia to efektywność wykorzystania sprzętu, zmniejsza zużycie energii i umożliwia ograniczenie kosztów.

Zastosowania systemu inteligentnego

ikona-zarowki
Jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji instalacji inteligentnej jest sterowanie oświetleniem. Zautomatyzowane sterowanie można wykorzystać np. w przypadku oświetlania ciągów komunikacyjnych. W tym przypadku wykorzystuje się sygnały z czujek ruchu służących w systemie alarmowym do wykrywania intruza. Dzięki temu nie trzeba szukać włącznika na ścianie, gdy jest on potrzebny. Dodatkowo automatyczne sterowanie spowoduje wyłączenie światła wówczas, gdy nie będzie już ono potrzebne. Takie rozwiązanie jest nie tylko wygodne, ale i skutkuje znacznymi oszczędnościami. Inteligentne sterowanie oświetleniem może również umożliwić realizację mechanizmu „scen świetlnych”. W przypadku pomieszczeń wyposażonych w wiele różnych źródeł światła można uzyskać ciekawe efekty, włączając wybrane spośród nich, w zależności od potrzeb. Przykładowo, inne źródła światła będą wykorzystywane w trakcie seansu fi lmowego, gdy używamy kina domowego, a inne w trakcie popołudniowego spotkania z przyjaciółmi lub czytania książek. Dzięki możliwości szybkiego wybrania z menu kombinacji źródeł światła nie trzeba włączać i wyłączać pojedynczych przełączników i zapamiętywać ich funkcji. W systemie wyposażonym w sterowanie oświetleniem światło może być centralnie wyłączane w chwili wyjścia domowników (np. w momencie włączenia systemu alarmowego w dozór). Światło może być także włączane i wyłączane w celu symulowania obecności domowników (np. w czasie urlopu).

 

ikona-ogrzewania
Równie powszechnym zastosowaniem systemów inteligentnych jest sterowanie ogrzewaniem czy klimatyzacją. Wykorzystując sygnały z sensorów temperatury, można sterować elektrycznymi zaworami doprowadzającymi wodę do poszczególnych obwodów centralnego ogrzewania. W przypadku sterowania klimatyzacją można bezpośrednio włączać i wyłączać moduł klimatyzatora. Oprócz utrzymywania zadanej temperatury możliwe jest reagowanie na zdarzenia w systemie, np. otwarcie okna przez domownika w celu przewietrzenia pomieszczenia może automatycznie przełączyć ogrzewanie lub klimatyzację w tryb ekonomiczny, zapobiegając utracie energii.

 

ikona-wentylatora
System wentylacji wymuszonej może być połączony z czujkami wykrywającymi ulatnianie się niebezpiecznego gazu. W chwili wykrycia niebezpieczeństwa system może uruchomić ostrzeganie oraz maksymalnie zwiększyć wydajność systemu wentylacyjnego. Oprócz tego odpowiednie czujki mogą na bieżąco monitorować parametry atmosfery i na przykład uruchamiać wymuszoną wentylację gdy stężenie dwutlenku węgla w powietrzu będzie za wysokie.

 

ikona-garazuikona-rolety
W systemach inteligentnych można zintegrować automatykę sterującą otwieraniem i zamykaniem wszelkich „przegród”, np. rolet zewnętrznych, bramy garażowej czy wjazdowej. Możliwe jest na przykład domykanie wszystkich rolet w związku z wyjściem z domu i włączeniem systemu alarmowego w dozór. Jeżeli sterujemy bramami za pomocą pilotów, możemy na przykład łatwo zmodyfi kować ich funkcje tak, by pojedynczym pilotem można było równocześnie otwierać bramy i włączać oświetlenie na zewnątrz. 

 

ikona-zraszacza
Inteligentny system można wykorzystać nawet do sterowania zraszaniem w przydomowym ogrodzie. Włączanie podlewania może być uzależnione np. od sygnałów z czujników opadów. Może też być realizowane według określonego harmonogramu. 

 

Tworzenie systemów inteligentnych z wykorzystaniem centrali INTEGRA

Podstawą inteligentnej instalacji w systemie INTEGRA są czujniki podłączone do wejść systemu oraz urządzenia wykonawcze podłączone do jego wyjść. System INTEGRA może wykorzystywać praktycznie każdy rodzaj czujników z wyjściem dwustanowym (włącz – wyłącz). Mogą to być proste przyciski, czujki alarmowe wykrywające ruch czy otwarcie drzwi i okien, czujki gazu i inne. W przypadku sensorów temperatury konieczne est użycie urządzeń ze sterowaniem progowym – np. programowalnych czujek temperatury TD-1. Liczba dostępnych wejść w systemie może być zwiększana za pomocą standardowych ekspanderów wejść. Urządzenia wykonawcze inteligentnego systemu mogą być sterowane za pomocą odpowiednio oprogramowanych wyjść. W zależności od charakterystyki elektrycznej danego modułu wykonawczego może to być niskoprądowy sygnał z wyjść typu otwarty kolektor lub bezpotencjałowe wyjście przekaźnika. Dzięki modułom INT-ORS i INT-IORS, zaprojektowanym specjalnie pod kątem realizacji systemów automatyki, możliwe jest bezpośrednie sterowanie urządzeniami zasilanymi z sieci 230 V – na przykład żarówkami. Decydując się na takie rozwiązanie, należy dokładnie zapoznać się z charakterem obciążenia. Bezpośrednie przełączanie dużych obciążeń pojemnościowych lub indukcyjnych mogłoby doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia styków przekaźnika. W porównaniu z INT-ORS moduł INT-IORS oferuje dodatkowo osiem wejść, które mogą być wykorzystane na przykład do sterowania. 

rys1
Rys. 1. Schemat pokazujący połączenie systemu alarmowego z systemem inteligentnym w ramach europejskiego standardu KNX

 

W przypadku bardziej nietypowych zastosowań można wykorzystać właściwości modułu INT-KNX umożliwiającego wykorzystanie urządzeń wykonawczych automatyki w standardzie KNX. Ten moduł współpracuje z wieloma specjalistycznymi modułami automatyki – od ściemniaczy oświetlenia po elektrycznie sterowane napędy zasłon.

fot1
Fot. 1. Centrala INTEGRA 128 WRL dzięki swojej bogatej funkcjonalności umożliwia tworzenie inteligentnych
instalacji łączących w ramach jednego systemu zarówno urządzenia przewodowe, jak i bezprzewodowe

łączących w ramach jednego systemu zarówno urządzenia
przewodowe, jak i bezprzewodowe

 

Sterowanie

System inteligentny może pełnić swoje funkcje, jeżeli jest wyposażony w wygodny interfejs do sterowania urządzeniami wchodzącymi w jego skład. Już nawet standardowy manipulator systemu alarmowego pozwala zrealizować podstawowe funkcje sterowania. Nie jest to jednak rozwiązanie wygodne w bardziej rozbudowanych instalacjach. W takich zastosowaniach znacznie lepiej sprawdzą się bardziej zaawansowane urządzenia. Manipulator sensoryczny INT-KSG pozwala na zdefi niowanie „makropoleceń”, a dodatkowo charakteryzuje się atrakcyjnym wzornictwem. Po zdefi niowaniu przez instalatora można do pojedynczego polecenia (wybieranego z menu ekranowego) przypisać wiele akcji realizowanych po wydaniu tego jednego polecenia.

fot2
Fot. 2. System INTEGRA oferuje wiele możliwości w zakresie sterowania systemem inteligentnym

 

Możliwości komunikacyjne systemów INTEGRA umożliwiają też zdalne sterowanie z wykorzystaniem komputera czy smartfonu. Dostępne dla platform Android oraz iOS aplikacje MobileKPD2 i MobileKPD2 Pro umożliwiają nieograniczone sterowanie zintegrowanym systemem alarmowym oraz automatyką domową praktycznie z każdego miejsca na świecie.

 

Michał Konarski
SATEL

Zabezpieczenia 3/2013

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony