Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Integracja wideofonów Bpt z telefonami

Printer Friendly and PDF

Niniejszy artykuł omawia zagadnienia współdziałania systemu wideofonowego Bpt serii 300/X2 z instalacją telefoniczną i centralami telefonicznymi Bpt. Przy zastosowaniu aparatów wideofonowych Bpt posiadających funkcję telefonu oraz wykorzystaniu central telefonicznych można w łatwy sposób zrealizować łączność wideofonową, telefoniczną oraz interkomową pomiędzy odbiornikami. Artykuł przedstawia sposób wykorzystania zwykłych telefonów do łączności z wideofonowymi panelami wejściowymi oraz do sterowania ryglami elektrycznymi, bramami i innymi urządzeniami towarzyszącymi.

Wprowadzenie

Rozwiązania techniczne Bpt w zakresie integracji systemu wideofonowego z instalacją telefoniczną mają na celu:

1. połączenie funkcji odbiornika wideofonowego z aparatem telefonicznym w celu zredukowania liczby urządzeń oraz ilości okablowania,

2. przekazywanie (transferowanie) wywołań z wejściowych paneli wideofonowych do numerów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych (np. komórkowych) w czasie nieobecności lokatorów w domu,

3. wykorzystanie zwykłych dostępnych na rynku aparatów telefonicznych do realizacji funkcji łączności z panelami wejściowymi instalacji wideofonowej w celu zwiększenia wygody obsługi systemu i zmniejszenia kosztów tej instalacji.

    Realizacja powyższych funkcji wymaga zastosowania systemowych rozwiązań Bpt, tj. aparatów serii Exedra lub Integra oraz interfejsu telefonicznego IT/300 dla systemu cyfrowego (S300, X2 lub X1), IT/200 dla systemu analogowego serii 200 lub central telefonicznych CT1/6U (jedna linia zewnętrzna, sześć linii wewnętrznych) i CT2/8U (dwie linie zewnętrzne, osiem linii wewnętrznych). W niniejszym artykule omówione zostaną rozwiązania dla systemu cyfrowego.

Interfejs telefoniczny IT/300

Najprostszy sposób podłączenia telefonów do instalacji wideofonowej (lub domofonowej) Bpt, zarówno tych systemowych, jak i standardowych, wymaga zastosowania interfejsu linii telefonicznej IT/300. Umożliwia on podłączenie jednej linii zewnętrznej oraz kilku aparatów telefonicznych, nie wykluczając zarazem możliwości zastosowania w systemie dowolnej liczby odbiorników wideofonowych

Na rys. 1 przedstawiono schemat instalacji z interfejsem IT/300 dla dwóch użytkowników A i B, z których jeden posiada odbiorniki wideo i audio Bpt z funkcją telefonu (XT/200+XV, XT/200+XVC, XT/200, IM/TC), a drugi odbiorniki audio Bpt i standardowe aparaty telefoniczne. Oprócz panelu wejściowego wideo serii Targha kolor, do systemu podłączona jest dodatkowa kolorowa kamera CCTV do obserwacji bramy wjazdowej oraz moduł przekaźników do sterowania bramą i zapalania światła. Każdy z użytkowników posiada również standardowe odbiorniki wideofonowe, nie powiązane z instalacją telefoniczną (Nova, Ophera). W układzie użytkownika A zastosowano rozdzielacz wizji XDV/304 ze względu na odbiorniki wideo (XV/200+XKP/300, XVC/200+XKP/300, IM/TC) oraz wzmacniacz sygnału wizji XDV/300A ze względu na kaskadowe połączenie rozdzielaczy XDV/304. Zagregowane sygnały wizji, fonii i sterowań (dla instalacji wideofonowej i telefonicznej) przesyłane są od interfejsu IT/300 do odbiorników po jednej parze skrętki.

Użytkownik A widzi obraz z kamery panelu wejściowego, jeśli w czasie rozmowy telefonicznej zadzwoni ktoś z panelu. Dodatkowo wywołanie z panelu sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym w słuchawce. Odbiorniki wideo wymagają doprowadzenia drugiej pary zasilającej od zasilacza XA/300LR (lub innego zasilacza systemowego: VAS/100.20, AS/200).

Użytkownik B wykorzystuje aparaty telefoniczne Bpt i standardowe aparaty telefoniczne i nie ma możliwości podglądu obrazu z kamery w trakcie połączenia z panelem wejściowym.

Aparaty wideofonowe Bpt z funkcją telefonu posiadają dedykowane przyciski do realizacji takich funkcji, jak: łączenie z panelem wejściowym, otwieranie rygla elektrycznego, dodatkowe sterowanie (otwieranie bramy, zapalanie światła), komunikacja z portierem, przełączanie między rozmową telefoniczną a połączeniem z panelem wejściowym. Te same funkcje w standardowych telefonach mogą być realizowane za pomocą odpowiednich kodów DTMF zestawionych w tabeli 1.

Interfejs IT/300 generuje różne sygnały dzwonka dla połączeń telefonicznych, wywołań z panelu wejściowego i połączenia pochodzącego od portiera, umożliwiając rozróżnienie źródła przychodzącego połączenia.

Maksymalna odległość aparatu telefonicznego od modułu IT/300 wynosi 100 m. Jeden moduł może obsłużyć maksymalnie pięć aparatów w dowolnej kombinacji.

 

Image
Tab. 1. Klawisze funkcyjne w telefonach Bpt oraz kody sterujące dla standardowych aparatów telefonicznych

 

Centrala telefoniczna CT2/8U (CT1/6U)

Centrale telefoniczne Bpt CT1/6U i CT2/8U umożliwiają zrealizowanie większej liczby funkcji niż interfejs IT/300.

Funkcjonowanie central telefonicznych Bpt we współpracy z instalacją wideofonową przedstawione jest w poglądowy sposób na rys. 2. Ponumerowane połączenia oznaczają odpowiednio:

1. zwykłe połączenie telefoniczne,

2. połączenie pomiędzy panelem wejściowym a aparatem,

3. połączenie interkomowe pomiędzy aparatami,

4. połączenie pomiędzy panelem wejściowym a zewnętrznym numerem telefonicznym,

5. transferowanie zewnętrznego połączenia z jednej linii na inny numer zewnętrzny poprzez drugą linię.

Centrala telefoniczna CT2/8U (z interfejsem CTI/300) może być funkcjonalnie podzielona między dwóch użytkowników, a poszczególne linie wewnętrzne mogą być aktywowane przez wciśnięcie pierwszego lub drugiego przycisku wywołania w panelu wejściowym.

   

Image
Rys. 1. Schemat instalacji z interfejsem IT/300 dla dwóch użytkowników

 

Centrala CT2/8U może obsługiwać maksymalnie osiem aparatów w dowolnej kombinacji z zestawu: domofon z funkcją telefonu Exedra XT/200, wideofon z funkcją telefonu Exedra XT/200+XKP/128+XKP/300+XV/200 (XVC/200 w wersji kolorowej), wideofon z funkcją telefonu Integra IM/T (IM/TC w wersji kolorowej) lub standardowy telefon.

 

Image
Rys. 2. Funkcjonalność central telefonicznych Bpt CT2/8U i CT1/6U

 

Użycie wideofonu z funkcją telefonu wymaga zastosowania modułu CTI/304, który odpowiednio formuje i selekcjonuje sygnały do poszczególnych aparatów wideo. Domofony Bpt z funkcją telefonu lub standardowe aparaty mogą być podłączone bezpośrednio do centrali telefonicznej.

Na rys. 3 przedstawiono schemat rozwiązania dla pojedynczego użytkownika, który korzysta z czterech odbiorników telefonicznych wideo, dwóch odbiorników telefonicznych audio, jednego standardowego telefonu i faksu. Ponadto w systemie znajdują się odbiorniki wideofonowe nie powiązane z instalacją telefoniczną (Nova i Ophera).

Magistrala standardu X2, wychodząca z rozdzielacza XDV/304, dołączona jest najpierw do interfejsu CTI/304, skąd prowadzi dalej do modułu CTI/300 w centrali CT2/8U. Z centrali CT2/8U wychodzą cztery linie wewnętrzne, które dochodzą do czterech odpowiednich wejść modułu. Z czterech wyjść modułu CTI/304 (skojarzonych z czterema wspomnianymi wejściami) wychodzi sygnał po jednej parze skrętki do aparatów wideo z funkcją telefonu. Wybór przycisku wywołania z panelu wejściowego dla każdego wyjścia modułu CTI/304 dokonywany jest za pomocą czterech zworek. O tym, którym przyciskiem dokonano wywołania, informują dwie linie aktywacji doprowadzone do modułu CTI/304 z centrali CT2/8U. W układzie można zastosować maksymalnie dwa moduły CTI/304, jeśli liczba aparatów wideo z funkcją telefonu jest większa niż cztery.

Aparaty audio z funkcją telefonu podłączone są bezpośrednio do pozostałych wyjść centrali CT2/8U z pominięciem modułu CTI/304.

Na każdej linii centrali CT2/8U (lub interfejsu CTI/304) można podłączyć tylko jeden aparat telefoniczny.

Funkcje realizowane przez odbiorniki wideofonowe Bpt z funkcją telefonu i odpowiadające im przyciski funkcyjne, a także kody sterujące DTMF dla standardowych aparatów telefonicznych, zestawione są w tabeli 2.

 

Image
Tab. 2. Klawisze funkcyjne w odbiornikach wideofonowych Bpt z funkcją telefonu oraz kody sterujące DTMF dla centrali CT2/8U

 

Oprócz typowych funkcji sterujących podanych w tabeli, centrala telefoniczna może realizować wiele innych ciekawych funkcji. Oto niektóre możliwości, jakie daje:

- automatyczne przekierowywanie miejskiego połączenia telefonicznego na inny numer zewnętrzny (poprzez drugą linię zewnętrzną),

- automatyczne przekierowywanie wywołania z panelu wejściowego na numer zewnętrzny (np. w trakcie naszej nieobecności),

- funkcja telekonferencji pomiędzy trzema aparatami (w tym jedną linią zewnętrzną),

- wybór aparatów, które mają odpowiadać na wywołanie z panelu wejściowego,

- transferowanie połączeń telefonicznych i połączeń z panelem wejściowym do innych aparatów,

- możliwość połączenia się z innym, dodatkowym aparatem (np. w celu przeprowadzenia konsultacji) w trakcie rozmowy telefonicznej lub połączenia z panelem wejściowym,

- połączenie z wszystkimi aparatami wewnętrznymi;

- możliwość przełączania się między rozmową telefoniczną i rozmową z panelem wejściowym przy równoległych połączeniach,

- przechwytywanie połączenia do innego aparatu, jeśli nasz aparat nie dzwoni,

- wybieranie automatyczne numeru alarmowego (jeśli słuchawka jest podniesiona, a klawisz nie został wciśnięty w ciągu dziesięciu sekund),

- dzwonienie do jeden wybranej grupy użytkowników (spośród czterech),

- możliwość wybrania z zewnątrz numeru wewnętrznego aparatu po odebraniu połączenia przez centralę,

- możliwość sterowania P1 i P2 przez telefon - z zewnątrz, po podaniu hasła (np. otwarcie bramy).

Centrala telefoniczna CT2/8U może być wyposażona dodatkowo w opcjonalne moduły: CTM - karta muzyczna, CTM/GV - karta muzyczna z czterema zapowiedziami (komunikatami) głosowymi, CT/ST - skrzynka głosowa z pamięcią 17 minut nagrań.

 

Image
Rys. 3. Schemat instalacji z centralą CT2/8U dla jednego użytkownika

 

Odbiorniki domofonowe i wideofonowe z funkcją telefonu

Bpt posiada dwie linie odbiorników domofonowych i wideofonowych z funkcją telefonu. Seria Exedra jest systemem modułowym przeznaczonym do montażu na ścianie lub na biurku. Wersja audio składa się tylko ze słuchawki XT/200.

Exedra w wersji wideo składa się ze słuchawki XT/200, podstawki pod słuchawkę XKP/128, podstawki monitora XKP/300 oraz monitora w wersji czarno-białej XV/200 lub kolorowej XVC/200. Wersja na biurko wymaga zastosowania dodatkowo przystawek XKT/128 i XKT/200. Exedra jest dostępna również w kolorze antracytowym.

Odbiornik XT/200 posiada klawisz funkcji głośnomówiącej.

Odbiorniki serii Integra w wersji czarno-białej IM/T i kolorowej IM/TC posiadają wbudowany monitor. Zasilane są z lokalnego zasilacza IA/S. Przeznaczone są do pracy na biurku.

Podsumowanie

Integracja systemu wideofonowego Bpt z systemem telefonii daje duże możliwości funkcjonalne realizacji zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej łączności między użytkownikami. Ponadto umożliwia połączenie się z osobami, które pod naszą nieobecność dzwonią do domu z linii miejskiej lub z panelu wejściowego przed domem. 

Andrzej Grodecki

ADD

Zabezpieczenia 2/2007 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony