Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

NOVUS zintegrowany z RBH

Printer Friendly and PDF

Instalatorów i klientów użytkujących systemy kontroli dostępu firmy RBH oraz systemy telewizji dozorowej z rejestratorami firmy Novus z pewnością zainteresuje informacja o tym, że firma RBH rozszerzyła funkcjonalność systemu Integra32. Obecnie może on integrować kontrolę dostępu (KD) z rejestratorami cyfrowymi serii NV-DVR5000. Z niniejszego artykułu dowiecie się Państwo, jak to działa i jakie nowe możliwości stwarza.

W jakim celu integruje się systemy KD z systemami CCTV?

System kontroli dostępu Integra32 firmy RBH posiada szereg opcji umożliwiających wizualizację stanu systemu:

- komunikaty dotyczące zdarzeń w systemie, wyświetlane na ekranie i zapisywane na dysku komputera,

- specjalne okna alarmowe, zawierające informacje o alarmie, wytyczne dla służb ochrony oraz generujące równocześnie sygnał akustyczny,

- wyświetlane w specjalnym oknie zestawy animowanych ikon, symbolizujących stan poszczególnych elementów systemu (kontrolery, drzwi, wejścia linii dozorowych, wyjścia sterujące).

Dotychczas współpraca z zewnętrznym systemem CCTV była możliwa poprzez wyjścia przekaźnikowe, zlokalizowane w kontrolerach. Przykładowo, po połączeniu wyjścia sterującego z kontrolera z wejściem alarmowym rejestratora cyfrowego systemu wideo, można było sterować przełączaniem kamer i wyświetlać żądany obraz na ekranie zlokalizowanego obok monitora systemu CCTV. Takie rozwiązanie powoduje kilka niedogodności, między innymi konieczność wykonania dodatkowych połączeń kablowych pomiędzy kontrolerami i rejestratorem cyfrowym wideo. Potrzebny jest również oddzielny monitor CCTV.


 

Można również rozważać rozwiązanie pośrednie, polegające na zainstalowaniu w komputerze systemu KD specjalnej karty wideo. Karta taka może mieć kilka lub kilkanaście wejść do podłączenia kamer oraz odpowiedni program obsługi. Takie rozwiązanie pozwala wyświetlać obrazy z kamer na jednym monitorze komputerowym. W tej wersji kable od kamer muszą być doprowadzone do komputera systemu KD. System taki jest mało elastyczny i nie można go nazwać w pełni zintegrowanym ze względu na oddzielną obsługę programową oraz konieczność włączania kamer sygnałami NO/NC z wyjść sterujących kontrolerów. Pełna integracja systemów KD i CCTV powinna być na tyle elastyczna, aby kamery mogły być zlokalizowane w różnych miejscach obiektu lub w różnych obiektach i dołączone do najbliższego rejestratora cyfrowego, a obserwacja obrazów wideo mogła się odbywać niezależnie na wielu stanowiskach. Obrazy powinny być przesyłane przez sieć Ethernet. Sterowanie przełączaniem obrazów z kamer oraz sterowanie kamerami obrotowymi również powinno dokonywać się przez Ethernet, za pośrednictwem myszy i przycisków wyświetlanych w oknie wideo. Także wymiana informacji pomiędzy systemami kontroli dostępu i telewizji dozorowej powinna być realizowana poprzez sieć komputerową.

ImageFot. 1. DVR 500

 

Tak skonstruowany system jest bardzo wygodny dla operatora, ponieważ uniezależnia sprzętowo systemy KD i CCTV. Operator systemu KD otrzymuje poprzez sieć komputerową tylko to, co go w danej chwili interesuje, czyli odpowiedni zestaw obrazów z kamer, wyświetlany na monitorze systemu KD.

Zintegrowane poprzez sieć komputerową systemy KD i CCTV zwiększają znacznie funkcjonalność systemu zabezpieczenia obiektu i skuteczność jego ochrony. Oprócz wyżej wymienionych sposobów wizualizacji stanu obiektu dodają możliwość bezpośredniej obserwacji obrazów z kamer zlokalizowanych w newralgicznych punktach chronionego obiektu. Służby ochrony mogą szybko i pewnie zweryfikować (bez konieczności osobistego udania się na miejsce powstania alarmu), czy sytuacja alarmowa była wynikiem faktycznego działania intruza, czy był to alarm fałszywy. Możemy więc zapobiec sytuacji, w której intruz celowo wywołuje alarm w określonej lokalizacji, by odciągnąć służby ochrony od faktycznego miejsca swojego pobytu.

 

 

 

Funkcje realizowane dzięki integracji KD z CCTV

Jak już wcześniej wspomniano, integracja KD z CCTV znacznie zwiększa funkcjonalność całego systemu zabezpieczenia obiektu. Podstawowe cechy tak zintegrowanego systemu są następujące:

- współpraca z cyfrowymi rejestratorami wideo (DVR) poprzez sieć Ethernet i protokół TCP,

- wyświetlanie „na żywo" na stacji operatora systemu KD obrazów z dowolnej kamery lub zestawu kamer - 1x1, 2x2 lub 3x3,

- możliwość sterowania kamerami obrotowymi bezpośrednio z pulpitu operatora KD, za pośrednictwem programu Integra32,

- możliwość przypisania kamery do elementu systemu - czytnika, linii dozorowej lub wyjścia sterującego,

- automatyczne wyświetlanie „na żywo" obrazu z kamery przypisanej do danego elementu w przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego związanego z tym elementem,

- możliwość przypisania pliku wideo do zdarzeń związanych z danym elementem, z określeniem czasu nagrania przed i po zdarzeniu,

- wysyłanie opisu zdarzenia do rejestratora DVR,

- szybki dostęp alarmowych plików wideo do archiwum,

- eksport zdjęć i plików wideo z archiwum DVR na dysk systemu KD.

Aktualna lista producentów rejestratorów cyfrowych DVR, których urządzenia można integrować z systemem kontroli dostępu RBH-Integra32:

- Altek,

- Bosch,

- Camtech (RBH),

- Dallmeier,

- Elite,

- Inegral,

- Novus,

- Panasonic,

- Pelco,

- Watchnet.

W systemie może pracować więcej niż jeden rejestrator DVR. Każdy rejestrator może mieć do 32 kamer.

Procedura integracji systemów KD i CCTV

Aby wyżej wymienione funkcje działały prawidłowo, należy dokonać konfiguracji sprzętowej i programowej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach instalacji poszczególnych systemów. W skrócie wygląda to następująco:

- instalacja rejestratora cyfrowego DVR (ustawienie parametrów kamer oraz ustalenie adresu TCP),

- instalacja kamer wideo - przynajmniej część kamer powinna zostać zainstalowana w miejscach objętych kontrolą dostępu (aby można było np. zaobserwować sforsowanie drzwi),

- konfiguracja parametrów rejestratora DVR w programie Integra32 po uprzednim zainstalowaniu opcji Integracja z DVR oraz plików sterujących dla rejestratora wybranego producenta,

- testowanie połączenia programu Integra32 z rejestratorem DVR połączone z wyświetleniem obrazu z kamer,

- przypisanie wybranych kamer do poszczególnych elementów systemu KD,

- przetestowanie powiązań logicznych elementów systemu KD z kamerami systemu CCTV. 

INTEGRACJA Z CCTV

    Integracja systemu KD z systemem telewizji dozorowej odbywa się poprzez sieć LAN/WAN lub Internet. Możliwa jest równoczesna współpraca z wieloma rejestratorami różnych producentów (m.in. Pelco, Bosch, Panasonic).

 Image

 

Integracja umożliwia:

- wyświetlanie obrazów z wybranych kamer na pulpicie stacji operatora systemu KD w dowolnej chwili

- automatyczne wyświetlanie obrazu z kamery przypisanej np. do drzwi lub innego elementu systemu w sytuacji alarmowej (np. sforsowanie drzwi)

- sterowanie kamerami obrotowymi z menu w oknie wideo

- programowane nagrania alarmowe obejmujące również okres przed wystąpieniem alarmu

Jak to działa w praktyce?

Obsługa zintegrowanego systemu KD Integra32 firmy RBH z rejestratorami cyfrowymi firmy Novus jest bardzo prosta i intuicyjna dla użytkownika:

- podgląd obrazu z wybranej kamery przypisanej do elementu systemu uzyskujemy bezpośrednio poprzez menu kontekstowe na ekranie (w przypadku kamery obrotowej istnieje możliwość pełnego sterowania obrotem, ostrością i przysłoną oraz wyboru dowolnego ustawienia wstępnego);

- menu kontekstowe umożliwia również dostęp do archiwum zdarzeń wideo (zdarzenie alarmowe z przypisanym plikiem wideo) związanych z danym elementem systemu KD (kliknięcie pozycji wybranej z listy powoduje wyświetlenie sekwencji wideo obejmującej czas przed i po zdarzeniu alarmowym (można w ten sposób np. zobaczyć, jak doszło do sforsowania drzwi);

- w sytuacji alarmowej może być wyświetlony automatycznie obraz z kamery przypisanej do danego elementu, co znacznie przyspiesza reakcję służb ochrony;

- po otwarciu okna wideo w trybie przeglądarki możliwe jest przeglądanie archiwum nagrań wideo z wybranego przedziału czasowego, przewijanie nagrań w obu kierunkach, oglądanie ich klatka po klatce oraz zapis wybranych fragmentów lub pojedynczych obrazów na dysku.

Funkcje te są realizowane za pośrednictwem rejestratorów różnych producentów w podobny sposób, jednak najbardziej atrakcyjnie pod względem cenowym wypada integracja z rejestratorami serii NV-DVR5000 firmy Novus, które można nabyć za dużo niższą cenę niż sprzęt innych producentów.

Powyższy opis nie zawiera oczywiście wszystkich szczegółów. Zainteresowanych czytelników odsyłam jak zwykle do materiałów źródłowych, czyli do dokumentacji dostępnej na CD i na stronie http://www.aat.pl w dziale Instrukcje KD RBH. Zapraszamy również na szkolenie i prezentacje prowadzone w oddziałach naszej firmy, na których można zobaczyć, jak działają zintegrowane w ten sposób systemy

Ryszard Sobierski

AAT-T

Zabezpieczenia 1/2007

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony