Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Pomiary natężenia ruchu przechodniów dla celów statystycznych

Printer Friendly and PDF

Trudno powiedzieć, w ilu dużych obiektach w Polsce prowadzony jest zadowalający monitoring natężenia ruchu przechodniów, ale jeśli nawet takie systemy próbuje się wdrożyć, to najczęściej bazują one na, powiedzmy, klasycznych metodach detekcji przechodniów.

Do takich można zaliczyć głównie bramki mechaniczne, bariery świetlne i mikrofalowe, czujki podczerwieni pasywne lub aktywne, dywaniki naciskowe oraz najbardziej wymagające systemy CCTV. Można spróbować wyliczyć ważne cechy powyższych metod, ale najczęściej zwraca się uwagę na momenty, w których ich używanie jest kłopotliwe. Zwróćmy na przykład uwagę na fakt, że ludzie często czują się zaniepokojeni, przechodząc przez bramkę mechaniczną (a co będzie działo się w przypadku szybkiej ewakuacji?). Nierzadko zdarza się, że bariera świetlna zlicza jako jedną kilka idących razem osób. Z kolei montaż mało stylowej belki z dużą liczbą czujek podczerwieni (nisko, nad schodami ruchomymi) może być rozwiązaniem estetycznie przykrym i zostać odrzucone przez architekta. Dla poprawnej pracy kamer trzeba będzie zapewnić w miarę stabilne oświetlenie i stałe tło obrazu. Zanim dojdzie do wyboru najkorzystniejszej technologii, należy zapewnić prawidłowe i wygodne zliczanie ludzi, na przykład przechodzących w obie strony korytarzem szerokim na kilkanaście metrów lub więcej, do tego w nowoczesnym i wysokim holu, oświetlonym za dnia słonecznym światłem przenikającym przez przeszklony dach.

Image
Skaner LD PeCo firmy Sick

Chociaż można sobie wyobrazić naprawdę wiele powodów, dla których należy znać w miarę dokładnie liczbę osób przebywających w obiekcie, to jednak sprawy bezpieczeństwa zbiorowego są bezwzględnie najważniejsze. I nie chodzi tu tylko o szybką ewakuację w sytuacji skrajnego zagrożenia, np. pożarem, skażeniem terenu lub terroryzmem. Trzeba po prostu kontrolować rzeczywisty ruch osób w każdej części budynku i wiedzieć na bieżąco, jaki plan ewakuacji jest optymalny. Trzeba wiedzieć, czy pracownicy ochrony są właściwie rozlokowani, czy schody ruchome mają właściwą prędkość, dzięki czemu w przejściu podziemnym lub tunelu można się swobodnie przemieszczać itd.

Być może przy projektowaniu skutecznego systemu monitorującego ruch ludzi w ciągach komunikacyjnych warto wiedzieć, że istnieje technologia, która pozwala pozbyć się dotychczasowych ograniczeń – można skorzystać ze sprawdzonego w takich warunkach urządzenia PeCo (People Counter). Za przykład obiektów strategicznych mogą służyć lotniska w Paryżu lub Frankfurcie, gdzie skanery PeCo są włączone do sieci systemu ochrony i dostarczają na bieżąco informacji o ruchu podróżnych w kluczowych miejscach portu. W podobnych instalacjach wspomniane skanery używane są na terenie dworców kolejowych, na stadionach, w parkach rozrywki, w halach, w których odbywają się ważne imprezy targowe, lub w centrach handlowych. Główną cechą skanera PeCo, która umożliwia zliczanie ludzi przemieszczających się w obu kierunkach, jest to, że tworzy on dwie równoległe płaszczyzny laserowe, oczywiście niewidzialne i w pełni bezpieczne dla przechodniów (+laser klasy pierwszej). Dzięki 90-stopniowemu kątowi widzenia oraz zasięgowi do 15 metrów (jest to maksymalna wysokość montażu, minimalna to 2,5 m) pojedyncze urządzenie może monitorować pomieszczenie o szerokości nawet do 26 metrów. W jeszcze szerszych pomieszczeniach buduje się zwykle system bazujący na zespole kilku skanerów. Komunikację z systemem komputerowym budynku zapewnia przemysłowy port szeregowy RS422, którym skaner przesyła informację o całkowitej liczbie przechodniów przemieszczających się w obu kierunkach, liczonej od ostatniego wyzerowania liczników wewnętrznych, w określonych odstępach czasu lub na życzenie systemu nadrzędnego. Jednocześnie każde zliczenie sygnalizowane jest impulsem na wyjściach przełączających IN i OUT.

Skaner PeCo jest unikatowym rozwiązaniem na rynku. Jego budowa pozwala na sprawny montaż, wygodne przystosowanie do lokalnych warunków topograficznych i szybkie uruchomienie systemu, który czuwa i pracuje niezależnie od oświetlenia, widoczności i w szerokim zakresie temperatury (od 0° do 40ºC), bez konserwacji i przeglądów serwisowych. PeCo potrafi wykryć osoby biegnące z prędkością nawet 2,4 m/s, a jednocześnie ignorować dzieci, zwierzęta, wózki bagażowe itp. Rozróżnia poszczególne osoby na podstawie tworzonych laserem kolejnych profili – wprowadzając odpowiednie parametry można z powodzeniem rozróżnić ludzi idących w objęciach lub blisko siebie w rzędzie, na całej szerokości korytarza.

To wszystko jest możliwe dzięki jednemu urządzeniu. Instalacja skanera PeCo nie wymaga przeróbek konstrukcyjnych obiektu, pozostawiając pełną przepustowość przejść. Skaner jest umieszczony w estetycznej, zwartej obudowie, a możliwość montażu punktowego na dużej wysokości daje swobodę wyboru dyskretnej lokalizacji. Do urządzenia dołączany jest przykładowy program demonstracyjny, a stałe wsparcie techniczne i możliwość przetestowania sprzętu przed każdą instalacją gwarantują bezpieczeństwo decyzji inwestycyjnej. PeCo to także cenne źródło informacji dla kierownictwa obiektów komercyjnych. Dzięki temu urządzeniu wiadomo na przykład, które powierzchnie są najczęściej odwiedzane i jak w związku z tym powinno się określić wysokość czynszu dla poszczególnych lokali handlowych.

Sławomir Demaniuk
SICK

Zabezpieczenia 5/2006 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony