Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

KaDe Premium Plus II. Integracja z rejestratorami IP marki NOVUS i systemem wind

Printer Friendly and PDF

Program KaDe Premium Plus II, przeznaczony do stosowania w małych i średnich systemach kontroli dostępu, jest nieustannie rozwijany i wzbogacany w nowe funkcje. W najbliższym czasie zostanie udostępniona kolejna jego wersja. Oprócz kilku drobnych, ale bardzo użytecznych funkcji oferuje ona integrację z rejestratorami IP serii 6000 marki NOVUS i z prostym systemem kontrolującym pracę wind.

Integracja z systemem telewizji dozorowej

Poprzednie wersje tego programu (KaDe Premium i KaDe Premium Plus) również umożliwiały prostą integrację z systemem telewizji dozorowej, ale dotyczyła ona rejestratorów współpracujących z kamerami analogowymi. Ze względu na to, że generacja wspomnianych urządzeń nie jest już oferowana przez AAT HOLDING, konieczna stała się integracja z nowymi modelami rejestratorów (typu NVR), kompatybilnymi z kamerami IP.

Fot. 1. Interfejs programu KaDe Premium Plus II

 

W ramach integracji umożliwiono skonfigurowanie połączenia IP z rejestratorem, który obsługuje pewną liczbę kamer (zależną od modelu). Po nawiązaniu komunikacji z rejestratorem IP program KaDe Premium Plus II pobiera z jego pamięci dane dotyczące liczby kamer i wyświetla symbole kamer w postaci ikon w specjalnym oknie pojawiającym się na pulpicie operatora. Eliminuje to konieczność powtórnej konfiguracji kamer. Po pobraniu listy kamer można przetestować komunikację z nimi, klikając poszczególne ikony i obserwując obraz w specjalnym okienku.

Kolejnym krokiem jest umieszczenie ikon kamer na mapie obiektu w miejscach faktycznej lokalizacji kamer. W trybie monitorowania operator może klikać te ikony w celu wyświetlenia obrazów z poszczególnych kamer. Podwójne kliknięcie otwiera okienko wizyjne – oddzielne dla każdej z kamer. Integracja umożliwia również stworzenie powiązań pomiędzy obrazami z kamer a elementami systemu kontroli dostępu, takimi jak czytniki i monitorowane linie dozorowe. Powiązanie powoduje automatyczne wyświetlenie obrazu z kamery przypisanej do danego elementu. Ta funkcja jest bardzo pożyteczna, ponieważ umożliwia operatorowi szybką weryfikację przyczyn zdarzenia.

W ramach opisywanej integracji umożliwiono również wyświetlanie obrazów z wielu kamer równocześnie. Operator ma do wyboru kilka opcji podziału ekranu monitora na okienka o różnej wielkości i możliwość szybkiego powiększenia wybranego obrazu.

Kolejnym elementem osiągniętym dzięki integracji jest sekcja raportów dotyczących zdarzeń i alarmów w trybie monitorowania w czasie rzeczywistym. W tej sekcji, oprócz listy zdarzeń lub alarmów, wyświetlane jest okienko wizyjne. Po wskazaniu wybranego zdarzenia lub alarmu kliknięciem w okienku tym odtwarzany jest materiał archiwalny zapisany przez rejestrator, tzn. obraz z kamery przypisanej do elementu związanego z tym zdarzeniem (np. odczyt karty przez czytnik w systemie kontroli dostępu powoduje wyświetlenie nagranego obrazu z kamery przypisanej do danego przejścia). Odtwarzanie nagrania rozpoczyna się w momencie wystąpienia zdarzenia.

Fot. 2. Panel sterujący w kabinie windowej

 

Integracja z systemem sterowania pracą wind

System kontroli dostępu spełnia swoje zadanie tylko wówczas, gdy jest szczelny. W związku z tym należy pamiętać również o zabezpieczeniu wind, jeżeli znajdują się one w danym budynku.

Najczęściej spotykane rozwiązania to:

  • czytnik zainstalowany przed wejściem do windy,
  • czytnik zainstalowany na panelu sterującym w kabinie windowej,
  • czytnik zainstalowany na specjalnym panelu w holu windowym.

Za pomocą nowej wersji programu KaDe Premium Plus II można zrealizować pierwsze lub drugie rozwiązanie.

Pierwsze rozwiązanie działa analogicznie jak w przypadku czytnika kontrolującego wejście do chronionego pomieszczenia. Różnica polega tylko na tym, że przekaźnik kontrolera nie steruje zamkiem lecz zamyka obwód przycisku przywołania windy.

W przypadku drugiego rozwiązania potrzebny jest nowy kontroler windy KDH-KS2000-IP-ELV wraz z modułem czterech przekaźników. Kontroler ten jest podobny do standardowego modelu KDH-KS2024-IP, ale ma inne oprogramowanie producenta (firmware). Wyposażony jest w pięć przekaźników, a moduł KDH-MOD2000-ELV w dodatkowe cztery. W sumie umożliwia to kontrolę dostępu do dziewięciu pięter. Wyjścia przekaźnikowe należy podłączyć przewodami do układu sterowania windą. Po odczycie karty w czytniku umieszczonym na panelu w kabinie windy do sterownika przesyłana jest informacja o tym, do których pięter użytkownik ma przydzielony dostęp. Układ sterowania windą aktywuje odpowiednie przyciski i użytkownik może wybrać piętro, na które chce się udać. W ustawieniach konfiguracyjnych programu znajduje się nowa pozycja służąca do przydzielania użytkownikom uprawnień dotyczących dostępu do wybranych pięter.

Pozostałe funkcje

Jak już wspomniałem, oprócz opisanych powyżej dwóch nowych funkcji integrujących w programie pojawiło się kilka nowych opcji.

Pierwsza z nich to opcja automatycznego dodawania kontrolerów IP do bazy danych systemu. W poprzednich wersjach programu należało wykonać dwie czynności w celu ich dodania. Na początku należało wyszukać kontrolery w sieci i przypisać im docelowe adresy IP. Następnie trzeba było ręcznie dodać każdy kontroler do systemu, wpisując ponownie adresy IP kontrolerów. W nowej wersji programu, po wybraniu opisywanej opcji, wyświetlana jest tabela z wyszukanymi kontrolerami IP. Podany jest w niej model każdego kontrolera, adres MAC oraz status – dodany/niedodany. Poza tym możliwe jest wpisanie docelowego adresu IP w kontrolerach, które chcemy dodać, i zapisanie całego zestawu adresów w bazie danych systemu. To znacznie przyspiesza i ułatwia konfigurowanie systemu przez instalatora.

Kolejną nową opcją jest możliwość generowania raportów dotyczących informacji o tym, do których drzwi dany użytkownik ma dostęp oraz informacji o tym, kto ma uprawnienia do korzystania z danego przejścia.

Nowością, o której warto wspomnieć, są też domyślne nazwy kontrolerów i użytkowników przypisywane im w procesie ich dodawania. Nazwy te w każdej chwili można zmienić na inne.

Polecam nową wersję oprogramowania wszystkim instalatorom i klientom, gdyż nowe możliwości, jakie stwarza, są bardzo użyteczne.

Ryszard Sobierski
AAT HOLDING

 

Zabezpieczenia 2/2018

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony