Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

System KaDe Premium Plus II - dobra zmiana (część 2)

Printer Friendly and PDF

W poprzednim numerze Zabezpieczeń przedstawiłem nową serię kontrolerów marki KaDe. W tym numerze zaprezentuję najnowszą wersję oprogramowania KaDe – KaDe Premium Plus II.

Nowa wersja programu nadzorczego do obsługi kontrolerów marki KaDe obsługuje więcej niż dotychczas kontrolerów (w tym nowe modele) i ma kilka nowych, ciekawych funkcji. Dotyczy to w szczególności trybów monitorowania systemu oraz zaawansowanych funkcji dostępnych podczas korzystania z kart.

Powiększony asortyment oferowanych kontrolerów

Obecnie, po wprowadzeniu nowych modeli, oferowanych jest w sumie 11 kontrolerów KaDe Premium Plus II. Lista obejmuje zarówno dotychczasowe modele z serii 10XX, jak również nowe wersje z serii 20XX. Dotychczasowe kontrolery z serii 10XX mają w dalszym ciągu te same funkcje związane z monitorowaniem stanu współpracujących z nimi elementów pomimo użycia  nowych ikon na mapie. Dlatego nie zaleca się instalowania systemów zbudowanych z wykorzystaniem starych i nowych kontrolerów, jeżeli ma być użyty tryb monitorowania on-line.

Rys. 1. Lista kontrolerów KaDe

 

Globalny anti-passback

W programie KaDe Premium Plus II została zaimplementowana funkcja globalnego anti-passbacku. Nowa opcja w konfiguracji pozwala tworzyć grupy drzwi objętych kontrolą dwustronną. Dodanie kontrolera do definiowanej grupy anti-passbacku globalnego automatycznie uaktywnia tę funkcję. Oznacza to, że użytkownik musi użyć karty na przemian w czytniku wejściowym i wyjściowym, ale może wejść dowolnym wejściem i wyjść dowolnym wyjściem przypisanym do tej grupy. Grupa może obejmować czytniki podłączone do wielu kontrolerów. Funkcja ta dotyczy tylko kontrolerów z portami IP i działa tylko gdy jest możliwa komunikacja z programem nadzorczym, który podejmuje decyzję o dostępie. Oprócz tego dla każdego kontrolera można uaktywnić funkcję anti-passbacku lokalnego. Dotyczy to wówczas czytników w obrębie jednego kontrolera i decyzje o dostępie podejmuje kontroler, bez konieczności komunikowania się z programem nadzorczym.

Włączanie i wyłączanie funkcji dodawania kart bez udziału programu

To nowa funkcja, bardzo przydatna na etapie instalacji i uruchamiania systemu, umożliwiająca dodawanie kart do pamięci kontrolera bez komunikacji z programem nadzorczym. W trakcie konfiguracji tej opcji konieczne jest zaprogramowanie karty administratora służącej do dodawania i usuwania kart użytkowników. Funkcję tę można wyłączyć w programie (w menu konfiguracji kontrolera) po nawiązaniu komunikacji z kontrolerem. W programie można również usuwać dodane tą metodą karty.

 

Rys. 2. Tryby pracy kontrolowanych drzwi

 

Ustalanie trybu pracy drzwi

W nowej wersji programu można wybrać jeden z czterech trybów działania drzwi. Dotyczy to sposobu odryglowywania. Dostępny jest nowy tryb, w którym odryglowywanie jest automatyczne, zgodne z terminarzem i w którym nie jest potrzebny odczyt ważnej karty w czytniku.

Nowe uprawnienia dla użytkowników kart

Użytkownicy kart mogą skorzystać z dwóch nowych funkcji. Pierwsza z nich to wyłączenie albo włączenie monitorowania linii dozorowych w danym kontrolerze. Funkcja ta jest dostępna tylko w czytnikach z klawiaturą. Po wpisaniu specjalnego kodu alarmowego na klawiaturze czytnika i odczycie ważnej karty (uprawnionej do tej operacji) następuje wyłączenie albo włączenie monitorowania linii dozorowych, co skutkuje wyłączeniem albo włączeniem alarmu. Funkcja działa sekwencyjnie. Kod alarmowy ustawia się w oknie konfiguracji kontrolera.

Drugą nową funkcją jest zaryglowanie i ponowne odryglowanie drzwi za pomocą karty, chodzi o drzwi, które – zgodnie z terminarzem – zostały odryglowane automatycznie na stałe lub na pewien czas. Użytkownik uprawniony do tej operacji (i do korzystania z tych drzwi) może po wyjściu z pomieszczenia zaryglować drzwi poprzez dwukrotny odczyt karty na czytniku. Wróciwszy, może je ponownie odryglować na stałe poprzez jednokrotny odczyt.

Trzy okna programu

Program KaDe Premium Plus II jest programem jednostanowiskowym. W stosunku do swojego poprzednika ma rozszerzony zakres funkcji. Trzy kanały komunikacyjne w kontrolerach serii 20XX z portem IP umożliwiają wykonywanie trzech różnych operacji w trzech uruchomionych niezależnie oknach programu. Dogodnym rozwiązaniem w przypadku takiego trybu pracy jest korzystanie z komputera z dwoma lub czterema monitorami. W jednym oknie można uruchomić monitorowanie na żywo, w drugim wykonywać operacje na kartach użytkowników lub modyfikować parametry urządzeń, a w trzecim można tworzyć raporty. Dane dotyczące zmian można następnie przesyłać do kontrolerów bez konieczności uprzedniego wyjścia z trybu monitorowania on-line systemu.

Rys. 3. Schemat blokowy systemu KaDe Premium Plus II

 

Nowe ikony i menu kontekstowe z wizualizacją elementów na mapie

Najważniejszą cechą nowej serii kontrolerów KaDe jest udostępnianie programowi nadzorczemu informacji o stanie wejść linii dozorowych oraz wyjść sterujących, co umożliwia poprawne wyświetlenie ich stanu na mapie obiektu za pomocą ikon. Poprzednia seria 10XX takich możliwości nie miała, co utrudniało ocenę stanu systemu. Najważniejszą linią dozorową jest linia czujnika stanu drzwi, która pokazuje stan skrzydła drzwi objętych systemem kontroli dostępu. Dzięki możliwości ciągłej kontroli tego stanu możliwe jest prawidłowe wyświetlenie odpowiedniej ikony sygnalizującej status drzwi. Na mapie widzimy teraz dokładnie, czy drzwi są zamknięte czy otwarte, zaryglowane czy odryglowane.

W nowej wersji programu animowana ikona drzwi składa się z kilku elementów, które obrazują:

  • stan skrzydła drzwi – zamknięte/otwarte,
  • stan zamka – zaryglowany/odryglowany,
  • stan urządzenia – normalny (kolor zielony)/alarmowy (kolor czerwony),
  • użycie przycisku wyjścia (kolor zielony/pulsowanie/kolor czerwony),
  • odczyt karty w czytniku (kolor biały/pulsowanie/kolor czerwony),
  • menu kontekstowe – odrygluj/zarygluj/odrygluj czasowo/zablokuj/odblokuj.

Szary kolor ikony oznacza utratę lub brak komunikacji z kontrolerem obsługującym dane drzwi. Dodane menu kontekstowe umożliwia wykonywanie na mapie operacji mających związek z drzwiami.

Rys. 4. Ikona drzwi w różnych stanach

 

W oknie konfiguracji dodany został terminarz monitorowania, którego włączenie jest sygnalizowane pojawieniem się „okularów” na ikonie. W takim stanie alarmy są aktywne. Poza okresem czuwania wynikającym z terminarza ikona sygnalizuje zmianę stanu linii nie wywołującą alarmu. Sygnalizowany jest początek i koniec stanu alarmowego. Ta ikona nie ma menu kontekstowego.

Ikona wyjścia sterującego nie występowała w poprzedniej wersji programu. Ikona ta ma menu kontekstowe, które umożliwia zmianę stanu przekaźników na mapie.

 

Rys. 5. Ikona linii dozorowej w różnych stanach

 

Rys. 6. Ikona wyjścia sterującego w różnych stanach

 

Integracja z oprogramowaniem VENO

Osoby wykorzystujące zaawansowane funkcje systemów zabezpieczeń zainteresuje z pewnością wiadomość, że nowa seria kontrolerów marki KaDe została zintegrowana z oprogramowaniem VENO służącym do wizualizacji i integracji systemów zabezpieczających mienie. Seria ta obejmuje modele standardowe – KDH-KS2012-IP (dwa porty czytników, 1–2 drzwi) i KDH-KS2024-IP (cztery porty czytników, 2–4 drzwi) – oraz modele zintegrowane – KDH-KZ2000-IP-U (wersja na karty Unique) i KDH-KZ2000-IP-M (wersja na karty Mifare). Wszystkie wymienione modele mają wbudowane porty IP do komunikacji z programem nadzorczym. Porty te są wykorzystywane również do bezpośredniej komunikacji z platformą VENO. Kontrolery są konfigurowane w programie KaDe Premium Plus II. Po przesłaniu bazy danych z programu do kontrolerów mogą one zostać dodane jako urządzenia zintegrowane do bazy platformy VENO. Na panelach zawierających plany poszczególnych fragmentów obiektu można dodać ikony drzwi objętych kontrolą dostępu. Dzięki temu możliwa jest pełna kontrola ich aktualnego stanu. Kontrolery należące do serii 2000 są wyposażone w szybkie 32-bitowe procesory, dzięki którym każdy z nich może udostępniać informacje na temat stanu elementów współpracujących – zamka elektrycznego (odryglowany/zaryglowany), skrzydła drzwi (otwarte/zamknięte) – oraz stanu drzwi (dzięki monitorowaniu czujnika stanu drzwi) w przypadku alarmu wywołanego na skutek ich sforsowania. Ponadto platforma VENO monitoruje stan połączenia z poszczególnymi kontrolerami KaDe oraz stan wejść linii dozorowych i wyjść sterujących. Monitorowane są również linie dozorowe i wyjścia sterujące na dodatkowych modułach z liniami dozorowymi i wyjściami przekaźnikowymi. Menu kontekstowe ikon na panelach graficznych umożliwia wykonywanie określonych operacji na elementach systemu kontroli dostępu KaDe (odryglowanie/zaryglowanie drzwi, zmiana stanu przekaźnika itp.). Wybrane operacje na elementach systemu mogą być wykonywane automatycznie, przez operatora lub zgodnie z przypisanym terminarzem. Wymienione powyżej funkcje gwarantują sygnalizowanie prawidłowych stanów elementów systemu kontroli dostępu na panelach graficznych VENO.

Aktualna wersja programu VENO ma także wbudowany interfejs do operacji mających związek z użytkownikami kart systemu KaDe. W oknie określania uprawnień możliwe jest wyświetlenie listy użytkowników kart pobranej z bazy programu KaDe Premium Plus II. Dzięki temu w VENO można dodawać nowych użytkowników, modyfikować ich uprawnienia dotyczące dostępu do poszczególnych pomieszczeń oraz blokować lub usuwać karty.

Program nadzorczy KaDe Premium Plus II jest przeznaczony do małych i średnich systemów kontroli dostępu, od których użytkownicy oczekują prostej, intuicyjnej obsługi oraz realizacji podstawowych funkcji. Możliwość włączenia trybu monitorowania on-line umożliwia personelowi odpowiedzialnemu za ochronę fizyczną skuteczne monitorowanie stanu systemu zarówno w oknie monitorowania w programie KaDe, jak i na platformie integrującej VENO.

Ryszard Sobierski
AAT HOLDING

 

Zabezpieczenia 3/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony