Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

System kontroli dostępu MATRIX firmy dormakaba

Printer Friendly and PDF

dormakaba jest firmą o globalnym zasięgu. Oferuje rozwiązania z zakresu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, terminale ewakuacyjne, zamki elektryczne, elektrozaczepy, zwory, okucia do szkła, okucia antypaniczne, automatyczne drzwi przesuwne, bramki sensoryczne, drzwi obrotowe, szklane ściany przesuwne, mobilne ściany przesuwne, a także wkładki mechaniczne i zamki hotelowe.

Jednym z oferowanych przez firmę dormakaba systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy jest MATRIX. Można go dostosować do niemal każdych wymogów bezpieczeństwa oraz wielkości przedsiębiorstwa. Na system ten składa się oprogramowanie MATRIX do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy oraz sprzęt do kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy i zarządzania czasem pracy.

Oprogramowanie MATRIX

Oprogramowanie MATRIX służy do kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy i zarządzania drogami ewakuacyjnymi. Jest nowoczesne i skalowalne, to znaczy w zależności od potrzeb można dobrać potrzebne moduły oprogramowania. Mogą z niego korzystać zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa. W biurowcach, w których pomieszczenia wynajmują różne firmy, można na przykład wydzielić w ramach jednego systemu kilka podsystemów, do których będą mieć dostęp tylko określeni wynajmujący, z zachowaniem wspólnego wejścia głównego lub przejścia z bramkami sensorycznymi (które również są w ofercie) przy recepcji. 

Fot. 1. Interfejs oprogramowania MATRIX (responsywny interfejs, widok administratora, widok użytkownika)

 

Użytkownik ma dostęp do oprogramowania poprzez standardową przeglądarkę internetową (np. MS Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), co upraszcza obsługę systemu. Wystarczy, że komputer jest w sieci firmowej, a użytkownik ma odpowiednie uprawnienia. Ponadto wszelkie aktualizacje oprogramowania realizowane są tylko na serwerze, a nie na każdym komputerze użytkownika.

Kolejną zaletą jest to, że interfejs użytkownika jest responsywny (fot. 1c.), czyli wyświetlana w przeglądarce zawartość zmienia się w zależności od urządzenia, na którym dane są wyświetlane. Dzięki temu można korzystać z oprogramowania zarówno na standardowym komputerze, jak i na tablecie czy smartfonie.

Językiem w interfejsie oprogramowania jest domyślnie ustawiony język w przeglądarce. Oczywiście do dostępnych w oprogramowaniu języków należy język polski.

Po zalogowaniu się administrator widzi wszystkie dostępne w menu funkcje (fot. 1a. – widok administratora). Użytkownik widzi tylko te elementy menu, do których powinien mieć dostęp (fot. 1b. – widok użytkownika). Jeżeli użytkownik użyje przycisku „ulubione”, to bardzo szybko może wyświetlić to okno dialogowe, z którego korzysta najczęściej.

W mniejszych firmach, w których pracuje maksymalnie 100 osób i w których potrzebna jest obsługa maksymalnie 100 drzwi, administrator może zezwalać na dostęp do pomieszczeń, korzystając z uproszczonego planu zamykania. W oknie „plan zamykania” wyświetlą się nagłówki kolumn, które są nazwami pomieszczeń, oraz nagłówki wierszy, które są imionami i nazwiskami osób wprowadzonymi do systemu kontroli dostępu. W każdej komórce jest pole wyboru (check box). Zaznaczenie właściwego pola na styku nazwy pomieszczenia oraz imiona i nazwiska, a następnie zapisanie tego działania będzie skutkowało zezwoleniem na dostęp. Odznaczenie pola poskutkuje cofnięciem zgody na dostęp. Nieprzypisane nikomu pomieszczenia będą oznakowane kolorem czerwonym. Dla większych przedsiębiorstw wygodniejsze będzie wykorzystywanie profili dostępu. Na profile dostępu składają się informacje o dostępie do poszczególnych drzwi (np. drzwi do pomieszczenia działu IT), stref pomieszczeń użytkowych (np. hali produkcyjnej), czasie, w którym możliwy jest dostęp (zgodnym z ustalonym planem dostępu, np. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00). Jeżeli jest to potrzebne, dla wybranej osoby można dodać specjalne uprawnienia do dostępu do danej strefy, pomieszczenia lub do drzwi.

Architektura oprogramowania zapewnia przedsiębiorstwu bezpieczeństwo. Obsługiwane są bazy danych H2 i MS SQL Express w przypadku firm mniejszych oraz MS SQL lub Oracle w przypadku większych przedsiębiorstw. Środowiskiem serwera jest MS Windows, a serwerem Apache Tomcat.

Dla partnerów i integratorów systemów ważne jest to, że instalacja oprogramowania jest bardzo prosta i trwa kilka minut.

Warto wspomnieć o możliwości integracji z systemami bezpieczeństwa i automatyki budynkowej poprzez serwer OPC (otwarty standard komunikacyjny), interfejsy do systemów sygnalizacji włamania i napadu (OII – od ang. open intrusion interface) oraz interfejsy do nadrzędnych systemów zarządzania zasobami firmy (ERP – od ang. enterprise resource planning), takie jak na przykład certyfikowany interfejs do systemu SAP ERP.

Rys. LEGIC connect

 

Można rejestrować czas pracy pracowników w firmie, zarówno w biurowym, zmianowym, jak i mieszanym trybie pracy, lub przesyłać nieobrobione dane dotyczące rejestracji czasu pracy do innych systemów, gdzie będą one podlegały dalszej obróbce.

REST API (REST – od ang. representational state transfer, API – od ang. application programming interface) zaimplementowany w systemie MATRIX umożliwia innym firmom komunikowanie się z nim w prosty sposób.

Prawie każdy z nas posiada smartfon. Dlaczego nie używać go jak karty zbliżeniowej? Można otwierać przejścia za pomocą telefonu. Z oprogramowaniem MATRIX i sprzętem dormakaba jest to możliwe. 

dormakaba ma funkcję LEGIC connect do bezpiecznego przesyłania uprawnień do dostępu na smartfony. Dzięki aplikacji Door by dormakaba użytkownik, który ma odpowiednie uprawnienia dostępowe, może jednym naciśnięciem otworzyć wybrane pomieszczenie. Możliwe jest wysyłanie użytkownikom uprawnień do dostępu do poszczególnych pomieszczeń w dowolnym miejscu na świecie, w jednej chwili.

Sprzęt firmy dormakaba i nie tylko

Oprogramowanie jest jednym z elementów systemu. Innym równie ważnym elementem jest wydajny i bezpieczny sprzęt. 

Należy pamiętać o właściwym połączeniu oprogramowania i sprzętu. dormakaba ma różne możliwości, zależne od sytuacji:

  • połączenie online, czyli wykorzystanie okablowania, w różnych wariantach i topologiach, np. RS485, LAN;
  • połączenie bezprzewodowe, z użyciem bezpiecznego łącza ZigBee, wykorzystujące bramki bezprzewodowe i okucia lub czytniki bezprzewodowe;
  • możliwość przenoszenia uprawnień na karcie AoC (Access on Card); informacje o punktach dostępu oraz czasie, przez który dostęp jest możliwy, zapisywane są na karcie zbliżeniowej przez czytnik nabiurkowy, czytnik podłączony online, terminal aktualizujący uprawnienia lub terminal systemu do rejestracji czasu pracy Terminale do rejestracji czasu pracy są podłączane poprzez LAN. 

Na sprzęt dormakaba składają się okucia i wkładki elektroniczne, wkładki mechatroniczne, zamki szafkowe, czytniki i kontrolery, terminale do rejestracji czasu pracy i terminale ewakuacyjne.

Kontrolery do systemu MATRIX można zamówić w wersji do montażu w racku lub w wersji naściennej. Mają one bardzo istotną funkcję – w przypadku utraty połączenia z serwerem komunikują się między sobą, dzięki czemu np. funkcja anti-passback jest cały czas realizowana w danej strefie, nawet jeżeli czytniki są podłączone do kilku różnych kontrolerów.

Czytniki online są dostępne w różnych wariantach, np. czytnik przystosowany do pracy na zewnątrz, o klasie szczelności IP66, lub tzw. czytnik zdalny, w przypadku którego elektronika montowana jest po stronie bezpiecznej, wewnątrz pomieszczenia chronionego, a głowica czytająca na zewnątrz pomieszczenia.

Okucia i wkładki cyfrowe można zamówić w różnych wersjach w zależności od rodzaju drzwi, bardzo dobrze sprawdzają się wszędzie tam, gdzie prowadzenie okablowania może być kłopotliwe, np. w zabytkowym budynku podlegającym konserwatorowi zabytków czy w biurowcu, podczas reorganizacji, jeżeli takie prace mogą być uciążliwe dla innych.

Terminale do rejestracji czasu pracy można skonfigurować w zależności od potrzeb. Różnią się one wymiarami i funkcjami.

Wszystkie oferowane urządzenia cechuje ponadczasowe wzornictwo, niezawodność i bezpieczeństwo.

Firma dormakaba nie zmusza klientów do stosowania tylko jej własnych urządzeń. Poprzez konwertery można podłączyć do kontrolerów dormakaba czytniki innych producentów, a oprogramowanie do obsługi czytników PGH (niemieckiego producenta komponentów systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy) jest zainstalowane bezpośrednio w kontrolerach z firmwarem TP4 (TP4 to oprogramowanie sprzętowe do kontrolerów w systemie MATRIX).

Terminale ewakuacyjne dormakaba są zintegrowane w oprogramowaniu MATRIX. Można sterować drogami ewakuacyjnymi z jednego miejsca. 

Fot. 2. Terminal ewakuacyjny SafeRoute

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w firmie dormakaba Polska, na stronie www.dormakaba.pl lub na firmowym stoisku na konferencji SPIN.

Rafał Tamborski
dormakaba Polska
e-mail: rafal.tamborski@dormakaba.com
tel. kom.: 663 379 001

 

Zabezpieczenia 4/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony