Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Nadchodzą zmiany

Printer Friendly and PDF

Po raz pierwszy od wielu lat możemy spodziewać się zmiany przybliżającej panujące u nas zasady rynkowe do tych, które obowiązują w krajach rozwiniętych. Proszę mnie źle nie zrozumieć – nie chodzi o zmianę, która zmusza do natychmiastowego odnalezienia się w nowych realiach. Nie przenosi nas w nową rzeczywistość biznesową, ale zapoczątkowuje przekształcenie branży.

Fot. 1. Arrow Duo

 

Pierwszy krok (obciążenie umów o dzieło składkami odprowadzanymi do ZUS-u) zburzył istniejący porządek. Klienci są jednak w stanie płacić więcej, a rynek ochrony wytrzymał podwyżkę bez większych zawirowań. Kolejne, już bardzo wyraźne zwiększenie kosztów może okazać się znacznie trudniejsze do zaakceptowania, czego bezpośrednim efektem uderzającym w agencje ochrony będzie rezygnacja części klientów z ich usług. Na razie trwa przeciąganie liny i nie do końca wiadomo, jaki będzie rezultat. Moje osobiste refleksje są jednak dalekie od katastroficznych scenariuszy. Być może czeka nas również podwyżka stawek za abonamentowe usługi dozorowe, która jest oczekiwana, przy czym powinniśmy mieć nadzieję, że przyniesie ona realne korzyści i dochody o odpowiedniej wysokości.

Fot. 2. Arrow Mini

 

Nadchodzą jednak ważniejsze zmiany będące konsekwencją wzrostu kosztów zatrudnienia. Zmienia się struktura zatrudnienia i pojawiają się nowe stacje monitorowania. Nie jest to skutek szaleństwa, lecz racjonalnej kalkulacji. Owe stacje wykorzystują zdobycze techniki jako zamiennik standardowej ochrony fizycznej. Firmy, które niedawno likwidowały nierentowne działy zajmujące się nadzorem wizyjnym i rezygnowały ze współpracy z naszą firmą, dziś ponownie „zaprzyjaźniają się” z systemem Kronos NET. Połączenie systemów dozoru wizyjnego, ochrony obwodowej, telemetrii, zarządzania mobilnymi patrolami oraz kilku innych rozwiązań pozwoli na świadczenie złożonych technicznie i organizacyjnie usług, za które nagrodą będą nieporównywalnie wyższe niż w przypadku ochrony fizycznej marże. Zmiany spowodują, że coraz ważniejsze będą rozwiązania techniczne, wzrośnie także rola personelu zajmującego się ich obsługą. Poszukiwania nowych rozwiązań są intensywne. Świadczy o tym choćby duże zainteresowanie tegoroczną konferencją KRONOS Polska 2016 (liczba uczestników była rekordowa).

Fot. 3. Arrow Solo

 

Możliwości naszego oprogramowania są znane, gdyż ma ono ugruntowaną pozycję na rynku, natomiast warto zwrócić uwagę czytelników na nasze rozwiązania sprzętowe. Są one odpowiedzią na opisany powyżej trend. Wykwalifikowana kadra techniczna to dobro deficytowe, którego wartość jeszcze wzrasta ze względu na potrzebę przydzielania jej zadań związanych z budową złożonych systemów. Prostsze montaże i podłączenia w tradycyjnych systemach dozorowych muszą być zadaniem nowych pracowników (których trzeba pozyskać i wyszkolić – i to szybko). W takiej sytuacji – gdy instalacją zajmuje się osoba dopiero zdobywająca doświadczenie – pomocne może być zastosowanie naszego transmitera Arrow Mini. Urządzenie to, w połączeniu z funkcjami systemu Kronos NET, pozwala ograniczyć rolę instalatora do podpięcia przewodów zasilających i instalacji dialera DTMF. Ergonomia wynika z zastosowania odpowiedniego typu złączy kodowanych kolorami. Montaż sprowadza się do osadzenia urządzeń w obudowie metalowej za pomocą magnesów. Diagnostyka jest prosta. Przeprowadza się ją z wykorzystaniem diody LED. System można skonfigurować i uruchomić zdalnie, za pomocą oprogramowania Kronos NET. Taka organizacja pracy pozwala na wykorzystanie zasobów kadrowych i kompetencji najbardziej doświadczonych pracowników tam, gdzie wymagania są najwyższe, co per saldo obniża koszt całego procesu. Wykwalifikowany specjalista może zacząć zajmować się tym, czym powinien, a proste zadania montażowe mogą wykonywać nowi, przyuczeni pracownicy.


Potrzebne są też pomiary, sterowanie i komunikacja dwukierunkowa. Zastąpienie dotychczasowego sposobu weryfikacji parametrów pracy infrastruktury u klienta, tzn. weryfikacji dokonywanej przez pracownika fizycznie obecnego na danym terenie, może być realizowane na kilka sposobów – od najprostszego, polegającego na porównywaniu obrazu w Kronos NET (widoczny jest obraz oczekiwany oraz faktyczny, widziany na żywo), przez pomiary telemetryczne, po złożone zarządzanie bazujące na własnej logice.

Fot. 4. Telemetria w Kronos 3.0

 

Arrow Duo pozwala nam zdalnie mierzyć cztery rożne parametry środowiskowe i sterować urządzeniami lub realizować transmisję GPRS/LAN. Znacznie większe możliwości mają rozwiązania, w których wykorzystuje się Xamelo. Poza dużą liczbą złącz do podłączania urządzeń peryferyjnych Xamelo umożliwia zbudowanie wewnętrznego, niezależnego, zindywidualizowanego systemu sterowania.

Naturalną konsekwencją wdrożenia powyższego rozwiązania jest przejście w dziedzinę telemetrii i wsparcia zarządzania infrastrukturą. To z kolei umożliwia wykorzystanie istniejących zasobów na rynku, gdzie panują zupełnie inne warunki.

Fot. 5. Xamelo

 

Opisane możliwości to opis kilku spośród wielu rozwiązań i pomysłów na dopasowanie się do nowych warunków rynkowych. Zgodnie z naszymi obserwacjami tendencja do wzrostu kosztów zatrudnienia i rozdzielania kompetencji będzie się umacniała, co w ostatecznym rozrachunku jest dobrą prognozą na przyszłość – zwłaszcza dla nas i dla klientów korzystających z wyżej opisanych rozwiązań. Zapraszamy do konsultacji.

Sławomir Piela
Next!

 

Zabezpieczenia 6/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony