Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

NIST rekomenduje specyfikację ONVIF jako nowy standard dla FBI

Printer Friendly and PDF

ONVIF jest globalną organizacją zajmującą się standaryzacją urządzeń przeznaczonych do stosowania w wizyjnych systemach dozorowych opartych na protokole IP. Organizacja ta ogłosiła, że format plików stosowany do eksportowania materiału wizyjnego z rejestratorów sieciowych zgodnych z najnowszą specyfikacją ONVIF jest standardowym formatem zalecanym przez Narodowy Instytut Norm i Technologii (NIST) do eksportowania i odtwarzania nagrań z wizyjnych z systemów dozorowych.

W projekcie badawczym zleconym przez FBI, mającym na celu usprawnienie działań organów ścigania w dochodzeniach kryminalistycznych, NIST współpracował z ONVIF w celu ujednolicenia formatu plików przeznaczonych do eksportu obrazów, który spełniałby nowe minimalne wymagania FBI w zakresie interoperacyjności podczas korzystania z materiałów wizyjnych pochodzących z różnych systemów dozorowych. Pliki te są często eksportowane w różnych zastrzeżonych formatach, co utrudnia organom ścigania gromadzenie, korelowanie i analizowanie materiałów dowodowych. Taka sytuacja miała miejsce na maratonie bostońskim w 2013 r., w czasie którego nastąpił terrorystyczny atak bombowy. Ponad 120 analityków FBI przeanalizowało ponad 13 000 filmów przed odkryciem kluczowych dowodów. Rekomendacja NIST jest opublikowana jako NISTIR 8161 wersja 1, która zastępuje wersję 0.

Ujednolicony format plików zalecany przez ONVIF umożliwi organom ścigania, a także użytkownikom prywatnym, szybsze i skuteczniejsze przeprowadzanie badań kryminalistycznych z wykorzystaniem materiałów wizyjnych dokumentujących zaistniałe incydenty, pochodzących z różnych źródeł, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Ujednolicony format eksportowanych plików będzie również częścią nowych globalnych standardów, które zostaną opublikowane w tym roku przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

Jest to duży krok w kierunku wykorzystania obszernych materiałów dowodowych gromadzonych przez wizyjne systemy dozorowe oparte na protokole IP. W przypadku poważnych incydentów materiały te mogą być udostępnione organom ścigania oraz innym użytkownikom oczekującym szybkiego i łatwego dostępu do plików wizyjnych – powiedział Per Björkdahl, przewodniczący komitetu sterującego ONVIF. – Byliśmy bardzo zadowoleni z tego, że mogliśmy zaoferować nasze kompetencje, zwłaszcza specjalistyczną wiedzę naszych ekspertów technicznych, dra Hansa Buscha i Stefana Andersona, i że nasza praca na rzecz interoperacyjności została doceniona przy tworzeniu globalnych standardów wykorzystywanych przez służby bezpieczeństwa i prawników.

Per Björkdahl

 

Raport NIST dotyczy szczegółów technicznych, takich jak zalecenie używania MP4 jako standardowego formatu plików, oraz opisuje obsługę kodeków wizyjnych H.264, jak przyszłych wariantów tych kodeków, co ma na celu zachowanie odpowiedniej jakości obrazu. Wyeksportowane pliki muszą zawierać znormalizowane znaczniki czasu UTC, które odpowiadają każdej klatce wizyjnej, wraz z dodatkowymi informacjami pochodzącymi z wiarygodnego źródła określającego czas rejestracji i eksportu plików. Ujednolicony format plików pozwoli na eksportowanie danych dotyczących sprzętu, na którym zostało utworzone nagranie, nazwy operatora eksportującego pliki itp., a także na umieszczenie w pliku wizyjnym cyfrowego podpisu w celu uwiarygodnienia materiału dowodowego.

Organizacja ONVIF została założona w 2008 roku i jest czołowym, uznanym forum branżowym dbającym o interoperacyjność urządzeń wizyjnych opartych na protokole IP. Organizacja ma zasięg globalny i zrzesza znane firmy zajmujące się produkcją kamer i innych składników wizyjnych systemów dozorowych, a także systemów kontroli dostępu. Dotychczas ponad 12 000 produktów uzyskało certyfikat zgodności ze specyfikacją ONVIF. Wśród tych certyfikatów rozróżnić można profil S dla standardowych urządzeń wizyjnych, profil G dla urządzeń peryferyjnych, profil C dla urządzeń służących do kontroli ruchu pieszego i zarządzania zdarzeniami, profil Q dla urządzeń przeznaczonych do szybkiej instalacji, profil A dla urządzeń stosowanych w systemach kontroli dostępu i profil T dla zaawansowanych technicznie urządzeń wizyjnych. ONVIF kontynuuje współpracę ze swoimi członkami w celu dalszej poprawy interoperacyjności sieciowych urządzeń wizyjnych pochodzących od różnych dostawców.

Szczegółowe informacje na temat produktów zgodnych ze specyfikacją ONVIF oraz firm członkowskich biorących udział w pracach tej organizacji są dostępne na stronie www.onvif.org.

Andrea Gural
Eclipse Media Group on behalf of ONVIF
Tłumaczenie: Andrzej Walczyk

 

Zabezpieczenia 4/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony