Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Podsumowanie działalności ONVIF w 2019 r. podczas dorocznego spotkania członkowskiego

Printer Friendly and PDF

ONVIF, czołowa globalna organizacja normalizacyjna zajmująca się zabezpieczeniami fizycznymi opartymi na protokole IP, odbyła w listopadzie swoje doroczne spotkanie członkowskie. Na spotkaniu omówiono ważne działania w roku 2019 i cele na kolejny rok. Uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat rozwoju ONVIF, a także planów dotyczących opracowania nowej specyfikacji ONVIF.

Przewodniczący ONVIF, Per Björkdahl, podkreślił osiągnięcia tej organizacji w ciągu ostatniego roku, w szczególności utrzymywanie ciągłego kontaktu z producentami sprzętu. Pod koniec bieżącego roku liczba produktów zgodnych ze specyfikacją ONVIF przekroczyła 13 000. Dzięki możliwości wyboru między sześcioma profilami ONVIF i dodatkowym, siódmym, który jest w fazie rozwoju, profile te są coraz częściej włączane do różnych procesów przetargowych i specyfikacji projektowych na całym świecie. Björkdahl podkreślił również ciągłe zaangażowanie ONVIF w prace normalizacyjne Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej mające na celu zapewnienie interoperacyjności między różnymi systemami.

Zarząd ONVIF docenił wkład wielu osób z różnych komitetów ONVIF w tworzenie nowych profili. Steve Wolf, który zasiadał w kilku komitetach w imieniu Pelco, otrzymał nagrodę ONVIF Service Award, która jest przyznawana osobom, które długoterminowo zaangażowały się w pracę w dla organizacji. Podczas pracy w Komitecie Technicznym Wolf kierował Grupą Roboczą ds. Bezpieczeństwa, a także był aktywnym uczestnikiem Grupy Roboczej ds. Ulepszania Systemów Wizyjnych i przyczynił się do wprowadzenia wielu poprawek w systemach tego typu.

Andreas Schneider z Sony otrzymał nagrodę ONVIF Distinguished Service Award, która wyróżnia osoby, które przez wiele lat miały znaczący wkład w działania ONVIF na wielu stanowiskach. Długoterminowe usługi Schneidera w Komitecie ds. Usług Technicznych sprawiły, że jest on głównym koordynatorem organizacji ONVIF i przyczynił się do powstania wielu profili ONVIF.

– Nadrzędnym celem ONVIF jest wprowadzenie na rynek jednego interfejsu, za pomocą którego można obsłużyć każdy system – powiedział Björkdahl. – Wyróżnieni przedstawiciele wykazali znaczące i długoterminowe zaangażowanie w prace naszej organizacji, co przybliżyło realizację tego celu. Dziękujemy obu wyróżnionym za innowacyjność, ciężką pracę i zaangażowanie.

Przewodniczący Komitetu Technicznego ONVIF, Hans Busch z firmy Bosch, rozmawiał z członkami o planach dotyczących rozwoju specyfikacji ONVIF, tworzeniu nowych profili i kontynuacji prac w ramach grup roboczych IEC TC 79 – Grupy Roboczej ds. Wizyjnych Systemów Dozorowych i Grupy Roboczej ds. Systemów Kontroli Dostępu. Busch mówił zwłaszcza o tym, jakie specyfikacje są badane pod kątem przyszłych profili oraz w jaki sposób uzupełniają i dalej ulepszają istniejące profile ONVIF.

Andreas Schneider jako przewodniczący Komitetu ds. Usług Technicznych przedstawił przegląd prac komitetu nad nowymi i istniejącymi profilami, narzędziami do testowania stacji roboczych i urządzeń wchodzących w skład systemów, a także nad aktualizacjami dotyczącymi zgodności i narzędzi oraz organizacji spotkań roboczych dla programistów. Shi-lin Chan z Axis Communications, który pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Komunikacyjnego ONVIF, przedstawił podsumowanie działań komunikacyjnych ONVIF w 2019 r. i omówił plany organizacji dotyczące uruchomienia chińskojęzycznej strony internetowej pod koniec tego roku.

Założona w 2008 r. organizacja ONVIF jest czołowym i uznanym forum branżowym mającym na celu zwiększenie interoperacyjności zabezpieczeń technicznych opartych na protokole IP. Organizacja ma globalną bazę członków uznanych firm z branży wizyjnych systemów zarządzania i kontroli dostępu oraz ponad 13 000 produktów zgodnych z profilami. Profil S dotyczy strumieniowego przesyłania obrazów z kamer, Profil G – rejestracji i przechowywania obrazów, Profil C – systemów kontroli dostępu, Profil Q – urządzeń gotowych do użycia od razu po wyjęciu z opakowania, Profil A – rozszerzonej konfiguracji systemów kontroli dostępu, a Profil T – zaawansowanego, strumieniowego przesyłania danych. ONVIF kontynuuje współpracę ze swoimi członkami w celu zwiększenia liczby rozwiązań interoperacyjnych, które są zapewniane przez produkty zgodne z ONVIF. 

Więcej informacji na temat produktów zgodnych z ONVIF, w tym urządzeń dostarczanych przez firmy członkowskie, jest dostępnych na stronie internetowej www.onvif.org.

Bezpośr. inf. Andrea Gural
Eclipse Media Group
Tłumaczenie: Andrzej Walczyk

 

Zabezpieczenia 6/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony