Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Nowy sposób ochrony placówek bankowych

Printer Friendly and PDF

leadNapady na placówki bankowe są ogromnym i stale rosnącym problemem na całym świecie. Banki szukają coraz to lepszych sposobów zabezpieczania swoich oddziałów, a także coraz skuteczniejszych sposobów odstraszania przestępców. Trendy światowe wskazują, iż to właśnie odstraszanie, oczywiście w połączeniu z najnowocześniejszymi zabezpieczeniami, przynosi najlepsze rezultaty. W końcu taniej jest zapobiegać niż leczyć.

Przełomową innowacją w budowaniu systemów odstraszania przestępców jest system, który w roku 2011 wprowadził Bank of New Zealand (BNZ) do ochrony swoich 181 placówek na terenie całego kraju. Eksperci do spraw bezpieczeństwa banku poszukiwali takiego rozwiązania, które uzupełniałoby już istniejące systemy zabezpieczeń poprzez redukcję liczby samych napadów, a więc nie tylko ograniczało straty finansowe, ale przede wszystkim chroniło zarówno pracowników banku, jak i klientów. Wybrano SelectaDNA Hydra Spray służący do znakowania przedmiotów i ludzi, będący tzw. syntetycznym DNA. Kompleksowy system informacyjny ma zwiększyć skuteczność tego rozwiązania. Rolą akcji informacyjnej jest uświadomienie przestępcom istnienia tego nowego typu ochrony mienia.

fot_1

Fot. 1. Oddziały Bank of New Zealand zostały specjalnie oznakowane w ramach kampanii odstraszania przed napadami

SelectaDNA to rozwiązanie mające ograniczyć przestępczość poprzez wykorzystanie tzw. syntetycznego DNA, które umożliwia identyfikację mienia lub osób. Dzięki niemu można zidentyfikować sprawcę napadu i udowodnić jego winę w sądzie.

Przedstawiciele BNZ, pierwszego banku, który wprowadził taki system, stwierdzili, że jest on idealnym uzupełnieniem standardowych bankowych systemów bezpieczeństwa. Banki poszukują rozwiązań, które można łatwo dostosować do różnych pomieszczeń i istniejących systemów alarmowych. Takie rozwiązanie musi też być pod każdym względem bezpieczne, zarówno dla pracowników, jak i klientów.

– Większość ludzi, która wejdzie do oddziału, nie będzie wiedziała, że jest w nim spray hydra – powiedział Owen Loeffellechner, manager ds. zabezpieczeń i ochrony w BNZ.

Przed instalacją bank przeprowadził własne badania zagrożeń, które mogłyby wiązać się z użyciem sprayu zawierającego DNA. Wzięto pod uwagę między innymi kwestie nietykalności osobistej, prawa pracy czy regulacje związane z ochroną zdrowia i środowiska. Przed podjęciem decyzji bank uzyskał pewność, że rozwiązanie to jest nie
tylko zgodne z prawem, ale przede wszystkim bezpieczne.

fot_2

Fot. 2. Montaż systemu znakującego jest bardzo łatwy i szybki

Zgodnie z opinią Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego produkty SelectaDNA mogą stanowić dowód w polskich sądach, a stosowanie pułapek z ich wykorzystaniem jest prawnie dopuszczalne.

Na wybór rozwiązania miały wpływ koszty zakupu, utrzymania i serwisowania systemu. Analizy ekonomiczne przeprowadzone przez BNZ wykazały, że SelectaDNA Hydra Spray spełnia wyśrubowane wymogi bankierów, które wynikają z oczekiwania przez nich rzeczywistej value for money.

Przeprowadzając analizę, bank wziął pod uwagę koszty wyceny zrabowanego majątku, koszty naprawy systemów zabezpieczających, koszty związane z koniecznością zamknięcia placówki, przynajmniej na czas wykonywania czynności procesowych, utratę korzyści finansowych, zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz klientów, konsekwencje wynikające z utraty przez kogoś zdrowia albo życia, negatywne konsekwencje stresu związanego z zagrożeniem, a także straty finansowe związane z utratą reputacji i koniecznością jej odbudowy.

Jak już wspomniałem, odpowiednia akcja informacyjna ma duży wpływ na efektywność rozwiązania Hydra Spray. BNZ umieścił cały system oznaczeń ostrzegawczych w swoich placówkach, które informują potencjalnych napastników, że pomieszczenia są chronione przez SelectaDNA. Kwestia odstraszania przestępców była jedną z najważniejszych przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu projektu.

Po aktywacji SelectaDNA spryskuje przestępcę specjalnym sprayem (Hydra Spray) w momencie, gdy opuszcza on budynek banku. Spray utrzymuje się na skórze do dwóch tygodni, a na ubraniach do sześciu miesięcy. W każdym pojemniku znajduje się spray zawierający syntetyczne DNA o unikatowym kodzie przypisanym do danego banku lub jego placówki. Oznakowana skóra lub odzież świeci na niebiesko.

Bank zwraca uwagę nie tylko na bezpieczeństwo powierzonych mu pieniędzy, ale także na unikanie zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników oraz klientów, jakie pojawia się w trakcie napadu. Testy i analizy wykazały, że SelectaDNA spełnia te wymagania. Loeffellechner zwrócił uwagę także na to, że zastosowanie Hydra Sprayu przy drzwiach wyjściowych wiąże się z minimalnym ryzykiem eskalacji zagrożenia dla ludzi przybywających w banku, gdyż mogą oni swobodnie wydostać się z budynku. Dodał, że należy zwrócić uwagę na oczywisty fakt, iż celem numer jeden napastnika jest ucieczka, która jest ważniejsza nawet od pieniędzy. Uwzględniono to podczas wybierania miejsc do montażu urządzeń znakujących.

Zalety systemu SelectaDNA Hydra Spray:

  • łatwo zintegrować go z istniejącymi systemami chroniącymi placówki,
  • uzupełnia zastosowane systemy zabezpieczeń,
  • jest bezpieczny dla pracowników, klientów oraz środowiska naturalnego,
  • umożliwia policji identyfikację sprawców i udowodnienie ich winy,
  • koszty wprowadzenia i późniejszej obsługi systemu są niskie,
  • zapobiega przestępstwom, odstrasza potencjalnych napastników.
fot_3

Fot. 3. Czujnik ruchu aktywujący system SelectaDNA Hydra

Inne stosowane do tej pory rozwiązania, takie jak generatory dymu, mogą zdezorientować ludzi lub wywołać panikę, co może przełożyć się na zwiększenie zagrożenia.

Podstawą sukcesu opisanego projektu jest ścisła współpraca banku, policji oraz mediów, a także zrozumienie, iż system SelectaDNA Hydra Spray jest przede wszystkim narzędziem prewencji. Wyobraźmy sobie, że montujemy system w oddziale banku, który znajduje się w miejscu o złej sławie. Czynności, jakie musimy w związku z tym wykonać, to ustalenie z policją zasad współpracy, dokonanie prezentacji działania systemu oraz ewentualne przeszkolenie funkcjonariuszy. Gdy ten etap mamy już za sobą, musimy przygotować i przeprowadzić akcję informacyjną skierowaną de facto zarówno do pracowników banku, jak i kręgów przestępczych. Należy wytłumaczyć zasady działania systemu i uświadomić, jakie konsekwencje będzie miało odnalezienie u przestępcy śladów hydra sprayu. W różnych krajach wykorzystywano różne metody informowania w podobnych przypadkach, ale jak dotąd najlepsze rezultaty przynosi akcja medialna wsparta przez policję. Co istotne, ważne jest okresowe powtarzanie akcji medialnych. Dzięki temu potencjalny napastnik może zrezygnować z napadu.

W swoich wystąpieniach BNZ promuje wykorzystanie hydra sprayu, gdyż jego głównym celem jest całkowite wyeliminowanie napadów na banki. Powodzenie projektu będzie zależeć w dużej mierze od zaangażowania banków. Z pewnością można na nie liczyć – tym bardziej, że od czasu, gdy rozwiązanie SelectaDNA Hydra Spray zostało zastosowane w placówce BNZ, nie odnotowano tam żadnego napadu. Jest to najlepsze potwierdzenie nie tylko skuteczności rozwiązania, ale także właściwych założeń dotyczących wybrania właśnie jego oraz stałego nadzoru.

– Musimy przejść do ataku, musimy być o krok przed przestępcami – powiedział Loeffellechner. – Podjęliśmy ogromne wyzwanie. W całej Nowej Zelandii nie ma tak innowacyjnych rozwiązań, jakie zastosowaliśmy, i nic nie zniechęca do włamań i kradzieży tak skutecznie jak SelectaDNA.

Andrzej. P. Kublik
APK Security Systems

Zabezpieczenia 2/2012

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony