Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Operator drona – zawód z potencjałem

Printer Friendly and PDF

Bezzałogowe pojazdy latające, czyli drony, jeszcze do niedawna były w Polsce rzadkością. Obecnie urządzenia te zyskują coraz większą popularność. Ich ceny stają się przystępne, a liczba zastosowań w najróżniejszych dziedzinach życia stale rośnie. Eksperci przewidują, że sterowanie dronem może stać się zawodem przyszłości, dlatego warto zdobyć odpowiednie uprawnienia już dziś, zwłaszcza że w niedługim czasie szykują się zmiany w przepisach.

Jak jest obecnie?

Uzyskanie świadectwa kwalifikacji UAVO (ang. Unmanned Aerial Vehicle Operator – „operator bezzałogowego statku powietrznego”) jest konieczne, jeżeli dron ma być wykorzystywany w celach komercyjnych, np. do robienia zdjęć i kręcenia filmów czy do obserwacji jakichś terenów. Aby uzyskać odpowiednie uprawnienia, przyszły pilot drona musi zdać państwowy egzamin przed egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Ponadto należy wykupić ubezpieczenie OC związane z użytkowaniem urządzeń latających (dronów). Obecnie nie jest wymagane odbycie specjalistycznego kursu.

Zgodnie z polskim prawem użytkowanie rekreacyjne nie wymaga posiadania uprawnienia do sterowania – autorzy zdjęć lub filmów wykonywanych dronami, którzy nie czerpią z takiego użytkowania żadnych korzyści finansowych, mogą pilotować bez urzędowej legitymizacji. Cały czas obowiązuje ich przestrzeganie kilku ważnych zasad – waga maszyny z ekwipunkiem nie może przekroczyć 25 kg, a lot musi odbywać się w zasięgu wzroku operatora statku powietrznego. Niezależnie od tego, czy dron lata zarobkowo czy rekreacyjnie, wszystkie loty poza powietrznymi strefami G (powyżej 3000 metrów n.p.m.) wymagają zgody zarządzającego daną przestrzenią powietrzną.

W ramach UAVO występują trzy uprawnienia podstawowe: VLOS (ang. Visual Line Of Sight, czyli uprawnienie do sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym znajdującym się w zasięgu wzroku), BVLOS (ang. Beyond Visual Line Of Sight, czyli uprawnienie do pilotowania bezzałogowego statku powietrznego znajdującego się poza zasięgiem wzroku), a także INS, czyli uprawnienia instruktorskie.

Uprawnienia

Według Prawa lotniczego osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji UAVO powinna mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie o braku przeciwwskazań do pilotowania bezzałogowych statków powietrznych wydawane przez lekarza znajdującego się na liście Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do egzaminu można przygotować się na specjalistycznym kursie, ale według obowiązujących obecnie przepisów nie ma takiego obowiązku. – Szkolenie przygotowujące do egzaminu trwało trzy dni – opowiada uczestnik kursu przygotowawczego, który w styczniu zdobył uprawnienia UAVO. – Zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy. Podczas kursu zdobyłem potrzebną do sterowania dronem wiedzę teoretyczną. Uczestniczyłem także w zajęciach praktycznych – pod okiem specjalistów ćwiczyłem pilotowanie według reguł, które obowiązują na egzaminie. Opanowanie sterowania dronem jest proste, jeśli panują sprzyjające warunki atmosferyczne, a stabilizacją lotu zajmuje się GPS. Loty w trybie manualnym, czyli takim, w którym parametry lotu są kontrolowane przez operatora, wymagają doświadczenia i umiejętności. Niezależnie od tego, jaki tryb sterowania zostanie wybrany, operator musi być skoncentrowany i cały czas kontrolować drona. Trzeba także pamiętać, że bezzałogowe urządzenia latające muszą ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym statkom powietrznym.

Pierwsza część egzaminu polega na zaliczaniu testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną kandydatów ubiegających się o uprawnienia do sterowania dronem. Test składa się z pięciu modułów, z których cztery są wspólne dla wszystkich kategorii dronów. Każdy z nich zawiera 12 pytań. Pierwsza część testu dotyczy podstaw prawa lotniczego. Druga jest zatytułowana „Człowiek jako pilot i operator bezzałogowych statków powietrznych”. Kolejne to „Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne” oraz „Sprawdzenie wiedzy na temat zasad wykonywania lotów”. Moduł piąty to pytania, które są różne w zależności od rodzaju drona, który ma być pilotowany. – Przygotowując się do części teoretycznej egzaminu, korzystałem z materiałów otrzymanych na kursie przygotowawczym. Czytałem również „Prawo lotnicze” oraz stosowne rozporządzenia. Egzamin uznaje się za zdany w przypadku udzielenia poprawnych odpowiedzi na 75% pytań w każdym z modułów. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uprawnia do przystąpienia do egzaminu praktycznego – opowiada uczestnik kursu.

Część praktyczna trwa zaledwie kilka minut. To sprawdzenie podstawowych umiejętności operatora. Poszczególne etapy to przelot dronem po kwadracie na niezmiennej wysokości, przelot dronem po kwadracie ze zmianą wysokości, przelot po okręgu, a także wykonanie „ósemki”. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, część praktyczna odbywa się tego samego dnia co egzamin teoretyczny. Podczas przygotowywania drona do startu egzaminator może sprawdzić znajomość procedur przygotowawczych przed lotem. Należy również pamiętać, że na egzaminie praktycznym trzeba dysponować własnym lub wypożyczonym dronem – egzaminator nie udostępnia sprzętu.

Zmiany w przepisach

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w porozumieniu z Urzędem Lotnictwa Cywilnego opracowuje nowe przepisy dotyczące korzystania z bezzałogowych obiektów latających, zgodnie z którymi każdy użytkownik drona – bez względu na to, czy będzie wykorzystywał urządzenie do celów komercyjnych czy prywatnych, będzie musiał posiadać specjalne uprawnienia. Egzamin będzie podzielony na dwie kategorie – dla osób, które chcą wykorzystywać drony w celach zawodowych, oraz dla pozostałych, którzy będą z nich korzystać tylko dla rozrywki. Fundamentalną zmianą w przepisach będzie także wprowadzenie obowiązku odbycia specjalnego kursu. Zmienić mają się także kategorie wagowe dronów. Nowe przepisy mają wejść w życie w pierwszej połowie tego roku.

Operator drona – zawód przyszłości?

Można przypuszczać, że wykwalifikowani operatorzy dronów zostaną docenieni na rynku pracy. Firmy oferujące usługi fotografowania i filmowania z powietrza są coraz bardziej popularne i jest ich coraz więcej. Bezzałogowe urządzenia latające znajdują zastosowanie również w wielu innych dziedzinach – już dziś wykorzystuje się je do obserwacji terenu, w poszukiwaniach zaginionych czy do badania jakości powietrza. Lista ta ciągle się wydłuża, dlatego już dziś warto pomyśleć o zdobyciu kwalifikacji pozwalających na wykonywanie zawodu przyszłości. 

Tomasz Kierul

 

Zabezpieczenia 3/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony