Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Remote Services firmy Bosch usługi zdalnego nadzoru i konserwacji

Printer Friendly and PDF

Internet rzeczy (ang. Internet of things – IoT) podlega dynamicznemu rozwojowi i obejmuje coraz szerszy zakres urządzeń. Inteligentne urządzenia pomiarowe czy linie produkcyjne, a nawet sprzęty domowe stają się współczesnym standardem. Zdalny dostęp do informacji, na którym oparta jest koncepcja IoT, pozwala podejmować szybkie i trafne decyzje, zwiększa wydajność pracy oraz poprawia jej komfort. Wszystko to po to, aby zoptymalizować przebieg różnych procesów i wykonywane zadania oraz szybciej podejmować właściwe decyzje na podstawie aktualnych danych.

Systemy bezpieczeństwa stanowią podstawę automatyki nowoczesnych budynków. Aby w pełni efektywnie nimi zarządzać, potrzebne są narzędzia do łatwej analizy danych. Obecnie zadanie to pełnią systemy BMS (Building Management System) oraz SMS (Security Management System), ale wymagają one obsługi i ciągłej obecności obsługujących je osób. Udostępnianie bieżących informacji firmom zewnętrznym – zajmującym się instalacją czy konserwacją systemu – było dotychczas zaniedbywane. Związane z tym wydłużenie czasu instalacji czy opóźnienie reakcji serwisowej może spowodować niezadowolenie klienta końcowego. Czy można temu zaradzić?

Remote Services to pakiet trzech usług zapewniających stały dostęp do aktualnych informacji dotyczących m.in. systemów sygnalizacji pożarowej.

Remote Connect

Remote Connect to usługa zdalnego połączenia się z centralą systemu sygnalizacji pożarowej. Dzięki niej z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do sieci można połączyć się i uzyskać bieżące informacje na temat pracy systemu (pełny podgląd ekranu kontrolera). Narzędzie to znajduje zastosowanie na każdym z etapów życia systemu. Podczas instalacji umożliwia programowanie centrali pożarowej nie tylko w bezpośrednim kontakcie z nią, ale również zdalnie, w dowolnym miejscu – przez Internet. Dzięki temu w przypadku powiększenia instalacji i objęcia nią kolejnych stref budynku aktualizację i testy programu centrali można przeprowadzić na obszarze, którego te zmiany dotyczą. W znacznym stopniu przyśpiesza to programowanie centrali. Dostępna jest również funkcja Automatyczne sczytywanie, dzięki czemu ponowne sczytywanie i wykrywanie błędów w okablowaniu pętli dozorowej jest możliwe w dowolnym miejscu w budynku, bez konieczności przemieszczania się do pomieszczenia, w którym znajduje się centrala, i z powrotem. Dziękiusłudze Remote Connect i funkcji Zapal diodę LED możliwa jest również ręczna aktywacja diody w wybranej czujce. Dzięki temu łatwo można zweryfikować czy opis czujki w programie jest zgodny z miejscem jej instalacji. Narzędzie to ułatwia również konserwację systemu. W razie wystąpienia awarii pracownik serwisu może w dowolnym miejscu przeanalizować problem zgłaszany przez centralę dzięki możliwości zdalnego wglądu w szczegóły dotyczące usterki. Umożliwia to ograniczenie wyjazdów, dotychczas potrzebnych ze względu na konieczność ustalenia przyczyny problemu, i przygotowanie się do naprawy już podczas pierwszej wizyty w obiekcie. Modyfikacje istniejącego systemu – np. dodawanie czujek w środku pętli dzięki wymienionym narzędziom instalacyjnym – również stają się szybsze.

Rys. 1. Remote Connect

 

Remote Maintenance

Usługa zdalnego serwisu to narzędzie dostępne w chmurze przez portal WWW. Szczegółowe informacje na temat systemu, obejmujące między innymi listę zainstalowanych urządzeń wraz ze szczegółami dotyczącymi ich aktualnego stanu, są dostępne za pośrednictwem dowolnych urządzeń typu smartfon czy tablet i przeglądarki internetowej. Użytkownik może uzyskiwać raporty serwisowe, które są generowane na podstawie informacji automatycznie zbieranych przez system, m.in. zawierających numery seryjne czujek i dotyczących stopnia ich zabrudzenia. Znacznie ogranicza to czas potrzebny na tworzenie dokumentacji i raportów, a użytkownik końcowy zyskuje wiarygodne i aktualne dane.

Rys. 2. Remote Maintenance

 

Remote Alert

Remote Alert to usługa, która zapewnia stały i natychmiastowy dostęp do informacji na temat pracy systemu. W przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego, awarii lub utraty łączności z chmurą danych określeni użytkownicy otrzymują automatyczne powiadomienia SMS oraz e-mail. Serwis jest w stanie zareagować natychmiast po wystąpieniu problemu, niezależnie od obecności obsługi w budynku. Użytkownik końcowy wie, czy system pracuje poprawnie, a w przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego natychmiast otrzymuje informacje.

Rys. 3. Remote Alert

 

Jakub Bednarz
Bosch Security Systems

 

Zabezpieczenia 4/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony