Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Aplikacje mobilne dla agencji ochrony

Printer Friendly and PDF

Smartfony i aplikacje mobilne, których jest coraz więcej, ułatwiają nam życie w bardzo wielu dziedzinach. Ich głównym zadaniem jest przede wszystkim umożliwienie natychmiastowego skontaktowania się z wybraną osobą lub systemem informatycznym i zdobycie potrzebnych informacji.

Dla branży ochrony komunikacja jest kluczowa do świadczenia usług. Radiotelefon lub telefon komórkowy jest podstawowym wyposażeniem każdego pracownika. W agencjach ochrony telefony komórkowe są wykorzystywane do szybkiego komunikowania się, przesyłania i potwierdzania komunikatów oraz wydawania poleceń. W Polsce już dziesięć lat temu w telefonach Nokia z systemem Symbian instalowano aplikację przeznaczoną dla grup interwencyjnych, pracowników serwisu i konwojów, co było unikatowe na skalę światową.

Wraz z upowszechnieniem się systemów Android i iOS możliwości smartfonów i tabletów znacznie zwiększyły się, co poszerzyło zakres zastosowań i przyczyniło się do powstania nowych aplikacji dla usług ochrony. Aplikacje te można podzielić na kilka grup, które są opisane niżej.

Aplikacje dla patroli

Jedną z pierwszych aplikacji mobilnych była aplikacja dla patroli pokazująca zlecenia z centrum monitorowania. Patrol mógł natychmiast odebrać zlecenie i przekazać informacje o swojej sytuacji. Wcześniej takie zlecenia były przekazywane telefonicznie. Należało dokładnie wytłumaczyć, gdzie dojechać, co się stało, opisać obiekt itd. Było to utrudnione, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych i przy złej słyszalności. Traciliśmy cenny czas na wytłumaczenie celu interwencji i wysłanie potwierdzenia, mimo że należało dojechać na miejsce w ciągu kilku minut.

Obecnie dostępne aplikacje zapewniają połączenie z centrum monitorowania. Alarm z obiektu jest natychmiast przekazywany do najbliższego patrolu. Centrum monitorowania obserwuje jedynie przebieg interwencji i w razie potrzeby odpowiednio reaguje. Jedną z największych korzyści płynącą z wykorzystania aplikacji jest cicha praca. Nie trzeba dzwonić, powiadamiać i słuchać.

Po odebraniu zlecenia patrol ma dostęp do dodatkowych informacji, takich jak zgodny z umową czas dojazdu, adres osoby, z którą można się skontaktować, do sygnałów z obiektu itp. Może także uzyskać informacje nawigacyjne dotyczące dojazdu do wskazanego do punktu. W razie nieprzewidzianych zdarzeń, np. korka ulicznego, jest możliwość przekazania jednym kliknięciem informacji do centrum monitorowania. Na miejscu patrol może poinformować, jak zdarzenie zostało obsłużone (możliwe jest np. odwołanie przez właściciela obiektu, sprawdzenie obiektu, ujęcie sprawcy).

Bardzo istotne jest potwierdzanie każdej wysłanej wiadomości niezależnie od tego, czy jest ona przesyłana przez centrum monitorowania czy przez patrol. Mamy dzięki temu całkowitą pewność, że komunikaty zostały odebrane i zrozumiane.

W podstawowym trybie pracy systemu operator decyduje o tym, gdzie ma pojechać załoga interwencyjna. W drugim trybie (w tak zwanym trybie burzy), gdy liczba zdarzeń alarmowych jest duża, załoga widzi, gdzie w jej rejonie potrzebna jest interwencja, i może sama decydować o kolejności obsługi.

Korzyści z wyposażenia załóg interwencyjnych w terminale z aplikacjami mobilnymi dotyczą nie tylko firmy, dla której one pracują. Dzięki systemowi terminali także inne, współpracujące stacje monitorowania mają możliwość bezpośredniego, automatycznego przekazywania informacji o zdarzeniach alarmowych załogom oraz bezpośredniej komunikacji i nadzoru nad pracą danej załogi.

Aplikacje dla pracowników serwisu agencji ochrony

Ważnym elementem usług agencji ochrony jest instalacja urządzeń alarmowych, kamer lub innych urządzeń monitorujących. Jeżeli do tego dodamy serwisy i konserwacje, zleceń jest naprawdę dużo. Także w tej dziedzinie aplikacje mobilne są bardzo pomocne i ułatwiają pracownikom serwisu zaplanowanie i wykonanie prac.

Centrum monitorowania lub nadrzędna jednostka w systemie zapisuje informacje o pracach do wykonania, a następnie przydziela je odpowiedniemu pracownikowi serwisu. Jeżeli zlecenie zostało przez niego przyjęte, operator widzi to natychmiast i może podać potwierdzony termin klientowi końcowemu.

Pracownik techniczny w centrali ma przed sobą interfejs do kierowania pracownikami serwisu. Widzi plan pracy każdego z nich na dany dzień i kolejne dni. Może potwierdzić otrzymanie zlecenia, przydzielić zadanie lub ustalić termin z klientem. Po potwierdzeniu musi raportować poszczególne etapy pracy, takie jak przyjazd na miejsce, rozpoczęcie wykonywania usługi i jej zakończenie. Każde działanie jest widoczne w centrum monitorowania jako zdarzenie serwisowe w obiekcie, a wszystkie czynności współtworzą historię obsługi zdarzenia.

W przypadku zlecenia można sprawdzić ostatnie otrzymane informacje i ustalić, jaki jest adres obiektu i co jest w nim zainstalowane. Dla pracownika serwisu bardzo istotną funkcją aplikacji jest możliwość ustanowienia czasowego trybu testowego dla obiektu, aby centrum monitorowania chwilowo nie reagowało na przychodzące sygnały alarmowe. Gdy będzie zbliżał się czas zakończenia okresu testowego, smartfon powiadomi o tym. Należy wówczas podjąć odpowiednie działania.

Producenci central alarmowych zaczęli udostępniać dodatkowe aplikacje do szybkiej konfiguracji swoich produktów, co jest szczególnie przydatne podczas prowadzenia prac instalacyjnych w wielu obiektach jednocześnie. Dane konfiguracyjne mogą być przesłane do telefonów. Następnie plik konfiguracyjny z aplikacji w telefonie przesyłany jest do centrali alarmowej.

Aplikacje wspomagające ochronę obiektu

W każdym chronionym obiekcie konieczne są obchody i wykonuje się różne czynności w określonym czasie. Wprawdzie w pewnym zakresie można stosować w tym celu specjalistyczne urządzenia, ale w przypadku bardziej skomplikowanych zadań trzeba skorzystać z aplikacji. Aplikacja jest nieodzowna, jeżeli chcemy mieć pewność, że pracownik ochrony jest dobrze poinformowany o tym, jakie czynności ma wykonać.

Nowoczesne aplikacje umożliwiają potwierdzanie wykonania zadań w postaci odczytu punktów NFC i tagów QR, a także raportu z opisem i zdjęciem w określonym miejscu. Weryfikacja czynności może być dokonywana także dzięki pozycji ustalanej na podstawie danych z GPS. W dowolnym momencie można wezwać pomoc, gdy jest to potrzebne.

Pracownik ochrony będący użytkownikiem aplikacji ma określone uprawnienia dostępu. Sposób postępowania w określonych sytuacjach, np. w przypadku ewakuacji, zadymienia czy awarii zasilania, może być z góry narzucony w postaci procedur. Pracownik nie musi znać tych procedur, gdyż wszystkie są przekazywane za pośrednictwem aplikacji i na bieżąco, zdalnie aktualizowane.

Jeśli pracownik ochrony raportuje wydarzenie lub incydent, do raportu może dołączyć fotografię. To bardzo pomaga w obsłudze wydarzeń nadzwyczajnych i pozwala na uniknięcie reklamacji ze strony klienta.

Początek i koniec pracy użytkownik aplikacji rejestruje za pomocą karty zbliżeniowej NFC naklejonej na swój identyfikator, a telefon przesyła informacje do systemu centralnego. Naturalnym uzupełnieniem jest także wysyłanie SMS-ów lub e-maili do przełożonych, jeżeli dany użytkownik aplikacji mobilnej nie wykonuje swoich zadań.

Aplikacje dla konwojów

Transport gotówki wymaga szczególnych procedur i odpowiedniej jakości wykonywania usług. Aplikacje dla konwojów są jeszcze bardziej zaawansowane. Konwojenci mogą otrzymywać z centralnego systemu informacje o odpowiednich trasach przejazdu do poszczególnych punktów. W celu poprawy bezpieczeństwa na każdy dzień może być zaplanowana inna trasa. Odbiór pakietów gotówki ze sklepów lub wpłatomatów jest potwierdzany przez odczyt kodów kreskowych lub QR. Informacje są natychmiast przesyłane do centralnego systemu. W trakcie przejazdów trasa jest monitorowana, a każdy przestój musi być raportowany.

Aplikacje dla klientów końcowych

Agencje ochrony często udostępniają swoim klientom aplikacje do wzywania pomocy w przypadku zagrożenia lub umożliwiają sterowanie systemem alarmowym, co jest coraz bardziej powszechne. Za pomocą aplikacji można włączyć centralę alarmową w dozór, wyłączyć ją z dozoru lub sprawdzić, jakie sygnały zostały wysłane.

Coraz większą popularność zyskują aplikacje do podglądu obrazów z kamer zainstalowanych w obiektach. Każdy producent kamer stosuje swoje aplikacje i zazwyczaj jest to wykorzystywane przez użytkowników do samodzielnego dozoru wizyjnego.

Kierunki rozwoju

Firmy ochrony coraz częściej wykorzystują aplikacje mobilne, aby podwyższyć poziom swoich usług oraz ograniczać koszty. Tendencja ta jest widoczna na rynku od kilku lat. Agencje traktują te aplikacje również jako narzędzie do zmniejszenia kosztów dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu czasu pracy przez pracowników i automatyzacji wielu wykonywanych przez nich zadań. Koszty można ograniczyć również dzięki możliwości zastąpienia papierowych dokumentów raportami z aplikacji.

Przełomem jest stworzenie możliwości wysyłania ankiet za pomocą aplikacji zainstalowanej w telefonie raportów zawierających wyniki kontroli obiektów, do których można dołączyć dane lokalizacyjne z systemu GPS oraz zdjęcia ukazujące wszystkie stwierdzone nieprawidłowości.

Marek Rekosz

 

Zabezpieczenia 4/2018

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony