Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Zmiany w Zarządzie spółki Robert Bosch

Printer Friendly and PDF

boschPo 50 latach pracy i pełnieniu wielu ważnych funkcji w firmie Robert Bosch GmbH, prof. dr inż. Hermann Scholl ustąpi ze stanowiska szefa Rady Nadzorczej spółki z dniem 30 czerwca 2012 r.

 

Bosch_prof._dr_in._Hermann_Scholl__350

prof. dr inż. Hermann Scholl         

Jego funkcję w Radzie Nadzorczej z dniem 1 lipca 2012 r. przejmie dotychczasowy Prezes Zarządu Robert Bosch GmbH, Franz Fehrenbach. Wiąże się to z odejściem Franza Fehrenbacha z obecnie zajmowanego stanowiska z dniem 30 czerwca 2012 r. Nowym Prezesem Zarządu Robert Bosch GmbH z dniem 1 lipca 2012 r. zostanie dr Volkmar Denner.

Bosch_dr._Volkmar_Denner_350

dr Volkmar Denner

Prof. Hermann Scholl został młodszym członkiem zarządu Robert Bosch GmbH w 1973 r., a w 1975 r. stał się jego pełnoprawnym członkiem. Do roku 2003 Scholl był prezesem Zarządu spółki, a po ustąpieniu ze stanowiska, został przewodniczącym jej Rady Nadzorczej. W 1993 r. stał się udziałowcem Robert Bosch Industrietreuhand KG, a w 1995 r. został wspólnikiem w tej instytucji. Hermann Scholl jest od 2000 r. również przewodniczącym zgromadzenia udziałowców. Udziałowcy oraz Rada Nadzorcza wyrazili ogromne uznanie dla jego wybitnego dorobku i podjęli decyzję o przyznaniu mu tytułu „Honorowego Prezesa Grupy Bosch”.

Z dniem 30 czerwca 2012 r. Franz Fehrenbach ustąpi ze stanowiska Prezesa Zarządu Robert Bosch GmbH, którą to funkcję pełni od roku 2003. Zgodnie z uchwałą udziałowców spółki Robert Bosch GmbH, z dniem 1 lipca 2012 r. Franz Fehrenbach stanie się członkiem Rady Nadzorczej, która wybrała go na stanowisko jej przewodniczącego. Funkcję tę będzie pełnił od 1 lipca 2012 r. Franz Fehrenbach jest udziałowcem Robert Bosch Industrietreuhand KG od roku 2003, a docelowo stanie się on wspólnikiem tej instytucji oraz przejmie funkcję przewodniczącego zgromadzenia udziałowców.

Bosch_Franz_Fehrenbach

Franz Fehrenbach

Zgromadzenie udziałowców oraz Rada Nadzorcza złożyły podziękowania Franzowi Fehrenbachowi za dziewięć niezwykle udanych lat, podczas których pełnił on funkcję Prezesa Zarządu firmy Robert Bosch GmbH.

Z dniem 1 lipca 2012 r. dr Volkmar Denner (lat 55) zostanie nowym prezesem Rady Nadzorczej firmy Robert Bosch GbmH. Volkmar Denner pracuje w firmie Bosch od roku 1986 r., a od 2006 r. jest także członkiem Zarządu spółki. Przed wstąpieniem do Zarządu, Volkmar Denner, który posiada doktorat z fizyki, był od roku 2003 dyrektorem działu elektroniki samochodowej (Automotive Electronics). Jako członek Zarządu, był on początkowo odpowiedzialny za działy elektroniki samochodowej, samochodowych systemów multimedialnych (Car Multimedia), rozruszników i alternatorów (Starter Motors and Generators) oraz za dział napędów elektrycznych (Electrical Drives). Od 2010 r. był on odpowiedzialny za obszar badań i rozwoju (Corporate Sector Research and Advance Engineering), planowanie wprowadzania nowych produktów oraz koordynację technologii. Denner jest ponadto odpowiedzialny za dział elektroniki samochodowej oraz dział samochodowych systemów multimedialnych.
Z dniem 1 lipca 2012 r. Volkmar Denner stanie się również udziałowcem Robert Bosch Industrietreuhand KG.

Volkmar Denner koncentrował się przez ostatnie lata na kwestii dynamicznego rozwoju technologii oraz możliwości płynących z usług i rozwiązań firmy Bosch opartych na rozwiązaniach internetowych.

Z dniem 1 lipca 2012 r. dr inż. Dirk Hoheisel (lat 53) zostanie członkiem Zarządu firmy Bosch. Dirk Hoheisel jest zatrudniony w Bosch od 1990 r. i jako wykwalifikowany elektryk zajmował wiele stanowisk inżynieryjnych. Obecnie pełni on funkcję wicedyrektora ds. technicznych działu systemów kontroli podwozia (Chassis Systems Control) w Abstatt niedaleko Stuttgartu. Od 1 lipca 2012 r. Dirk Hoheisel będzie w Zarządzie odpowiadał za dział elektroniki samochodowej i dział samochodowych systemów multimedialnych.

Bosch_dr_in._Dirk_Hoheisel_350

dr inż. Dirk Hoheisel

Bezpośr. inf. Dział PR
Robert Bosch

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony