Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

II Konferencja Razem Bezpieczniej

Printer Friendly and PDF
W dniach 4-6 października 2006 w Pogorzylicy odbyła się kolejna, II Konferencja "Razem Bezpieczniej" zorganizowana przez Komendę Wojewódzka Policji w Szczecinie, Zarząd Wojewódzki Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Systemów Zabezpieczeń Polalarm, Zarząd Wojewódzki Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia oraz Fundację "Razem Bezpieczniej".
Coroczna konferencja stała się już w zachodniopomorskim tradycją i cieszy się dużym uznaniem firm zajmujących się ochrona osób i mienia.
W tym roku w konferencji oprócz firm zajmujących się ochroną osób i mienia uczestniczyli także we wspólnych panelach Komendanci Komend Miejskich i Powiatowych.
Konferencję rozpoczął komendant wojewódzki Policji insp. Tadeusz Pawlaczyk w Szczecinie, który podziękował za tak liczne przybycie przedstawicieli firm ochrony osób i mienia oraz wyraził nadzieję, ze dalsza współpraca na odcinku poprawy bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Szczecina i województwa zachodniopomorskiego będzie się rozwijała i umacniała. następnie życząc owocnych obrad przekazał prowadzenie konferencji koordynatorowi Krzysztofowi Borowemu.

W czasie Konferencji omawiano następujące tematy i problemy:

  • współdziałanie policji oraz firm ochrony osób i mienia na rzecz bezpieczeństwa na terenie województwa zachodniopomorskiego - przytoczony przykłady pozytywnego codziennego współdziałania oraz udział w wielu programach przygotowywanych i realizowanych wspólnie z Fundacją Razem Bezpieczniej i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Polalarm;
  • podstawowe regulacje prawne dotyczące zasad i warunków obrotu wyrobami pirotechnicznymi omówił główny specjalista Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA Rajmund Przepióra;
  • rolę samorządu gospodarczego w działaniach na rzecz firm ochrony osób i mienia przedstawił prezes zarządu Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia Sławomir Wagner, który jednocześnie w swoim wystąpieniu wzywał do szerszego udziału firm w izbie, ponieważ tylko szeroka reprezentacja daje możliwość oddziaływania na legislacje prawne;
  • o roli i miejscu stowarzyszeń branżowych w działaniach na rzecz rozwoju technicznej ochrony mienia mówił w swoim wystąpieniu członek zarządu Polalarm Krzysztof Borowy;
  • problematykę dotyczącą kształcenia w zakresie fizycznej ochrony osób mienia omówił przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zygmunt Krasnodębski, który jednocześnie w swoim wystąpieniu omówił wyniki kontroli placówek kształcących pracowników ochrony prowadzonej w 2006 roku. Zwrócił uwagę szczególnie na braki dokumentacyjne i związane z tym naruszenia obowiązujących przepisów;
  • sprawozdanie z realizacji nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością sufo oraz najczęściej występujące uchybienia w sposób niebywale fachowy przedstawiła w swoim wystąpieniu podinsp. Hanna Lewandowska - radca Wydziału Nadzoru nad Formacjami Ochronnymi i Strażami Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, wspomagana technicznie przez mł. insp. Jarosława Karabina - naczelnika Wydziału Nadzoru nad Formacjami Ochronnymi i Strażami Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. W swoim wystąpieniu posiłkowała się doskonale przygotowanymi w formie prezentacji komputerowej wykresami statystycznymi;
  • problematykę doskonalenia zawodowego pracowników ochrony osób i mienia przedstawił, jak zwykle w sposób kontrowersyjny - czym zawsze wywołuje szeroką dyskusję i "ożywia salę" - Wojciech Stawski;
  • o roli pracownika ochrony w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie szkoły mówiła lubiana przez wszystkich st. sierż. Marzena Maćkowiak z KWP w Szczecinie. Zaprezentowała i omówiła także organizowane corocznie na terenie szkół akcje związane z bezpieczeństwem placówek;
  • st. sierż. Marzena Maćkowiak z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP oraz podinsp. Waldemar Palejko z Fundacji Razem Bezpieczniej zaprezentowali i omówili jako swoją propozycję, skierowaną do firm ochrony, program kształcenia pracowników ochrony w zakresie rozpoznawania niebezpiecznych przedmiotów oraz postępowania w przypadku powzięcia wiadomości o takich przedmiotach lub ich zlokalizowania.

Obradom towarzyszyły liczne dyskusje oraz wiedziono spory na temat różnych propozycji firm ochrony osób i mienia. Wielokrotnie zabierali głos, odpowiadając na pytania, przedstawiciele WPA KW Policji - naczelnik wydziału mł. insp. Stanisław Merecki oraz Zastępca Naczelnika podinsp. Piotr Ostrowski.
Uczestnicy Konferencji otrzymali wszystkie referaty na płytach CD.

W czasie Konferencji odbyła się prezentacja zabezpieczeń technicznych przygotowana przez firmy: Afla-Alarm ze Szczecina, Telsat z Gryfic i Alpol oddział w Szczecinie.
W ostatnim dniu konferencji uczestniczył komendant główny Policji Marek Bieńkowski, który w podsumowaniu wyraził zadowolenie, że tyle podmiotów zajmujących się ochroną osób i mienia wspiera policję zachodniopomorską w działaniach na rzecz umacniania bezpieczeństwa obywateli na terenie województwa. Poinformował uczestników o zmianach w przepisach prawa dotyczących ochrony osób i mienia i rosnących wymaganiach w stosunku do podmiotów gospodarczych podejmujących się tego trudnego zadania.
Na koniec obrad uczestnicy wyrazili pogląd, ze konferencja Razem Bezpieczniej powinna odbywać się każdego roku i zobowiązali się do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu programu konferencji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony