Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

III Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2019 – podsumowanie

Printer Friendly and PDF

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej „Dobre praktyki cywilne i wojskowe”.

W dniach 19-20 listopada 2019 roku w Hotelu Windsor w Jachrance k. Warszawy odbył się trzeci Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2019 "Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki cywilne i wojskowe". To cykliczne wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz spotkań teoretyków i praktyków z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Grono uczestników w porównaniu do lat przeszłych zwiększyło się, co świadczy o merytorycznej sile wydarzenia, które rok rocznie przyciąga nowe instytucje do współpracy. Ponadto trzecia edycja SAFE PLACE poszczycić się może patronatem honorowym Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz wsparciem merytorycznym ze strony Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i DG Home Komisji Europejskiej.


Organizatorzy wydarzenia, czyli Uniwersytet Wrocławski – Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie oraz Safety Project Stelmach Jarosław – od początku istnienia Kongresu SAFE PLACE dokładają wszelkich starań, by osiągnąć jak najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia. Jest to możliwe dzięki współpracy z instytucjami naukowymi, które pełniły rolę współorganizatorów naukowych, spośród których należy wymienić Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu oraz Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Grono naukowe tychże instytucji stanowiło istotny głos w debacie na tematy podejmowane w trakcie Kongresu. Kluczowym było także wsparcie ze strony współorganizatorów instytucjonalnych, do grona których należeli: Służba Ochrony Państwa, Komenda Stołeczna Policji, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Polskie Koleje Państwowe, Polska Izba Ochrony, Polska Izba Systemów Alarmowych, Związek Banków Polskich, Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego oraz firma UTC Fire & Security. Co ważne, w roli ekspertów udział wzięli przedstawiciele Centrum Antyterrorystycznego (CAT ABW) oraz Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CPT ABW), DG Home Komisji Europejskiej oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Wydawnictwo Adam Marszałek, Wydawnictwo DIFIN, Magazyn Zabezpieczenia, Grupa Wydawnicza Euro-Media – czasopismo – Ochrona Mienia i Informacji, Defence24.pl, InfoSecurity24.pl, Special OPS oraz Alarmy.org.


Trzeci Kongres SAFE PLACE kontynuując założenia poprzednich edycji, był okazją do skonfrontowania wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego z praktycznymi rozwiązaniami technicznymi. By było to możliwe, wydarzenie przebiegało w formie paneli tematycznych, debat eksperckich, dyskusji oraz prezentacji sprzętu technicznego, których dokonali przedstawiciele firm wiodących na rynku polskim i zagranicznym. Dzięki zaangażowaniu organizacyjnemu Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie oraz Służby Ochrony Państwa, uczestnicy mogli zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem i uzbrojeniem kontrterrorystycznym wykorzystywanym podczas zadań specjalnych.
SAFE PLACE 2019 skupił się na kilku elementarnych obszarach z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Poruszono kwestie ochrony infrastruktury krytycznej oraz obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Odwołano się także do problematyki dotyczącej bezpieczeństwa banków oraz innych obiektów sektora finansowego. Ponadto w związku z zaangażowaniem się w organizację Kongresu Polskich Kolei Państwowych, oddzielną sesję poświecono bezpieczeństwu na kolei. W ramach różnotematycznych paneli wystąpili przedstawiciele instytucji naukowych oraz bezpieczeństwa publicznego, odwołując się do wymiaru teoretycznego oraz praktycznego. Tematyka wystąpień została podsumowana i rozbudowana podczas debat eksperckich, kończących każdą sesję. Udział wzięli w niej eksperci z dziedziny bezpieczeństwa antyterrorystycznego, m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, Komendy Stołecznej Policji, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, CPT ABW oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.


Kongres SAFE PLACE 2019 przeszedł do historii, natomiast treści merytoryczne z obrad uwiecznione zostały w materiale filmowym, który jest opublikowany na kanale Safety Project You Tube. Dodatkowo, jak co roku zostanie wydana publikacja zawierająca szereg tekstów naukowo-praktycznych z tematu bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej. Organizatorzy SAFE PLACE cieszą się wspólnym sukcesem i już teraz zapraszają na kolejną edycję wydarzenia, tym razem o charakterze międzynarodowym. Niezmiernie miło nam poinformować, iż SAFE PLACE 2020 IV Międzynarodowy Kongres Naukowo-Techniczny "Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej dobre praktyki – wymiar międzynarodowy i krajowy" odbędzie się w dniach 19-21 października 2020 roku w Hotelu Windsor w Jachrance k. Warszawy. Swoją obecność potwierdzili światowej klasy eksperci z USA, Izraela oraz obszaru Unii Europejskiej, co podniesie wydarzenie do rangi światowej.Bezpośr. inf. mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach
przewodniczący komitetu organizacyjnego kongresu
Malwina Wach – członek komitetu organizacyjnego kongresu

Kontakt: konferencja@safetyproject.pl
tel. 531 419 151, http://safetyproject.pl/

Obejrzyj film z kongresu SAFE PLACE 2019: https://www.youtube.com/watch?v=S5We2YmI00Q&t=142s

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: https://www.zabezpieczenia.com.pl/fotogalerie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony