Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Informacja o autoryzowaniu przez PIMOT Stacji Monitorowania Pojazdów

Printer Friendly and PDF
Od dnia 1 lipca 2006 roku pierwsze trzy stacje monitorowania pojazdów (SMP) rozpoczęły działalność jako stacje autoryzowane przez PIMOT. Są to stacje znanych na rynku firm, które od wielu lat zajmują się monitorowaniem pojazdów samochodowych użytkowników indywidualnych, jak również całych flot firmowych. Autoryzacja działalności SMP stanowi rozszerzenie systemu oceny skuteczności zabezpieczeń przed kradzieżą i włamaniami do pojazdów samochodowych - wdrożonego przez PIMOT dla potrzeb towarzystw ubezpieczeniowych w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W ostatnich latach, zarówno w Polsce jak i w całej Europie, bardzo dynamicznie rozwijają się samochodowe elektroniczne zabezpieczenia przed kradzieżą, klasyfikowane w systemie oceny skuteczności PIMOT jako systemy lokalizacji i alarmowania pojazdów. Rozwój tej dziedziny zabezpieczeń stał się możliwy dzięki wdrożeniu do zastosowań cywilnych wykorzystywanych już dawno w wojsku technik satelitarnego lokalizowania obiektów. Współpraca urządzeń satelitarnej lokalizacji z nowoczesnymi systemami telefonii komórkowej GSM i transmisji danych GPRS umożliwiła wdrożenie systemów lokalizacji pojazdów samochodowych z możliwością transmisji ogromnej ilości danych do stacji monitorowania, które nadzorują, kontrolują i często zarządzają całymi flotami pojazdów. Dla użytkowników indywidualnych szczególne znaczenie ma monitorowanie ochronne, zwiększające bezpieczeństwo w przypadku awarii pojazdu, zagrożenia życia i zdrowia, włamań i kradzieży.

W celu zapewnienia klientom indywidualnym oraz firmom usług monitorowania najwyższej jakości, szczególnie w zakresie ochrony przed kradzieżą i bezpieczeństwa użytkowania pojazdów oraz w związku ze wzrastającymi wymaganiami klientów i wymogami nakładanymi przez obowiązujące przepisy i normy, prace mające na celu opracowanie warunków technicznych i autoryzacji stacji monitorowania pojazdów podjął PIMOT. Prace te, prowadzone przy współpracy z wybranymi firmami monitorującymi pojazdy, doprowadziły do opracowania systemu autoryzacji. SMP może być autoryzowana w jednej z trzech kategorii: podstawowej (P), rozszerzonej (R) i specjalnej (S). Aby otrzymać autoryzację PIMOT, SMP musi spełniać określone wymagania: techniczne, prawne i organizacyjne.

Zakres autoryzacji jest zależny od kategorii i może obejmować: pojazdy osobowe użytkowników indywidualnych, pojazdy ciężarowe, floty (osobowe, ciężarowe, mieszane), łodzie, maszyny robocze i budowlane (jezdne). SMP mogą prowadzić monitorowanie tylko pod warunkiem przestrzegania aktualnych przepisów prawa, a szczególnie rozporządzeń MSWiA w zakresie koncesji i licencji, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (DzU nr 114/1997 z poźn. zm.). SMP muszą mieć wdrożone instrukcje wewnętrzne, dotyczące zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych osobowych, na podstawie ustaw: o ochronie informacji niejawnych (DzU nr 11/1997 z poźn. zm.) i danych osobowych (DzU nr 133/1997 z poźn. zm.).

Wymagania techniczne dla SMP obejmują m.in. zagadnienia obszaru i dokładności lokalizacji, zasięgu grup interwencyjnych, czasu monitorowania, sposobu ochrony transmisji danych, ochrony dostępu do pomieszczeń stanowisk monitorowania, aktualizacji planów i map, sygnalizacji bezpieczeństwa, warunków technicznych wyposażenia stacji, warunków technicznych instalowania i użytkowania systemów lokalizacji i alarmowania w pojazdach. Wymagania organizacyjne dotyczą m.in. wdrożenia i stosowania procedur ochrony pojazdów, ustalania wiarygodności danych klienta i pojazdu, zakresu usług monitorowania, zgłaszania kradzieży, sposobu obsługi klienta, współpracy z policją i innymi służbami porządkowymi, jakości obsługi klientów, szkoleń okresowych, działań w sytuacjach awaryjnych. Szczegółowy zakres praw i obowiązków SMP i wzajemnych zobowiązań z PIMOT określa umowa autoryzacyjna. W okresie autoryzacji SMP są kontrolowane przez jednostkę nadającą autoryzację.

System autoryzacji SMP jest systemem otwartym i dobrowolnym. Oznacza to, że stacje monitorowania mogą zgłosić swój udział w procesie autoryzacji i uzyskać ją po spełnieniu określonych wymagań.

Największe korzyści z autoryzacji SMP powinni czerpać klienci, gdyż autoryzowane stacje zapewniają najwyższy poziom usług i bezpieczeństwo w zakresie monitorowania samochodów i innych obiektów mobilnych. Systemy lokalizacji i alarmowania GPS/GSM stosowane w monitorowaniu stanowią najnowszą i najskuteczniejszą generację zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony