Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Kongres Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych - podsumowanie

Printer Friendly and PDF

Ostatnie lata obfitują w wiele niepokojących wydarzeń, które miały miejsce w przestrzeni publicznej, w tym również centrach handlowych. Polska Rada Centrów Handlowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku zorganizowała pierwszy w Polsce Kongres Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych podczas którego eksperci z policji, straży pożarnej i innych instytucji zaangażowanych w bezpieczeństwo wymieniali się poglądami na temat zabezpieczeń galerii handlowych.


Organizowanie spotkań takich jak Kongres Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych jest niezwykle istotne z punktu widzenia integracji i poprawy komunikacji pomiędzy stronami. Stałe polepszanie standardów w zakresie bezpieczeństwa centrów i sklepów, a przede wszystkim ich pracowników i klientów, to konieczność. Potrzebny jest dialog ekspertów, praktyków z przedstawicielami odpowiednich służb aby właściwie oszacować ryzyko, zagrożenia i finalnie, odpowiednio się do nich przygotować – powiedział Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Zdecydowana większość obiektów ma specjalne procedury bezpieczeństwa oraz plany zabezpieczenia obiektów, które w pierwszej kolejności podporządkowane są bezpieczeństwu osób przebywających na ternie obiektu tj. zarówno klientów, jak i zatrudniony personel czy pracowników najemców. Wraz ze wzrostem świadomości i zmieniającego się otoczenia są one sprawdzane i aktualizowane.


Konieczne jest systematyczne prowadzenie przeglądów obowiązujących procedur bezpieczeństwa przez kontrolę i organizację ćwiczeń. Edukacja personelu jest tu kluczem, stąd też działania podejmowane przez Polską Radę Centrów Handlowych, takie jak Kongres Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych czy szkolenia z zakresu zabezpieczeń antyterrorystycznych oraz systematyczne ewaluacje istniejących procedur przez zarządców centów handlowych – dodał Radosław Knap.

Podczas kongresu, który odbył się 9 listopada w warszawskim hotelu Marriott, ponad 150-osobowe grono specjalistów reprezentujące wszystkie zaangażowane strony takie jak zarządcy i najemcy centrów, policja, straż pożarna, przedstawiciele firm ochrony i eksperci branżowi, rozmawiali między innymi o wyzwaniach i zagrożeniach jakie czekają współczesne obiekty handlowe, priorytetach w systemie bezpieczeństwa, czy roli firmy ochrony w systemie bezpieczeństwa obiektu handlowego.


Zebrani uczestnicy zgodnie doszli do wniosku, że kluczowa jest prewencja, działania proaktywne. Firmy zarządzające centrami handlowymi powinny wypracować i monitorować plany ochrony oraz specjalne procedury postępowania na różne wypadki i nadzwyczajne sytuacje, od zagrożenia terrorystycznego, ataku samotnego strzelca, sytuacji z udziałem zakładników, nietypowej przesyłki, telefonu z informacją o bombie w obiekcie lub pożaru czy katastrofy budowlanej. Opracowane i dobrze skomunikowne procedury działania wraz z dobrze przeszkolonymi pracownikami to nieocenione źródło pomocy dla służb, ale także dla klientów przebywających w obiekcie. Bardzo duża odpowiedzialność spoczywa też na firmach ochrony i ich pracownikach, którzy są obecni w obiekcie. To oni są na pierwszym froncie, ich odpowiednie przeszkolenie może zaowocować zwróceniem uwagi na nietypowe zachowania wśród klientów, czy odpowiednim pokierowaniem tłumu w trakcie zdarzenia i ewakuacji.

Kontakt:
Łukasz Marynowski
Communication & PR Coordinator
lmarynowski@prch.org.pl
Telefon: +48 500 433 918

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony