Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Statut Klubu Europejskich Organizacji Branży Ochrony

Printer Friendly and PDF
W dniu 18 grudnia 2006 r. w Budapeszcie podpisano Statut Klubu Europejskich Organizacji Branży Ochrony.
Sygnatariuszami klubu są:
 • Polska Izba Ochrony Osób i Mienia,
 • Czeski Klub Służb Ochrony i Detektywów,
 • Słowacka Izba Ochrony Osób i Mienia,
 • Węgierska Izba Ochrony i Detektywów Prywatnych.
Pierwsze rozmowy, poprzedzające procedurę uzgodnień powołania klubu, nastąpiły z inicjatywy Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia we wrześniu 2005 r. i rozpoczęły się od spotkania w Kudowie Zdroju z przedstawicielami Czeskiego Klubu Służb Ochrony Osób i Detektywów. Na kolejnym spotkaniu, zorganizowanym przez Czechów w styczniu w Zlinie, brali już udział przedstawiciele Słowackiej Izby Ochrony Osób i Mienia, a w marcu 2006 r. odbyło się podczas targów wystawowych Securex w Poznaniu trzecie spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Węgierskiej Izby Ochrony i Detektywów Prywatnych.
Dnia 3 czerwca 2006 r. w Koszalinie, podczas V Strzeleckich Mistrzostw Polski Branży Ochrony, nastąpiło podpisanie deklaracji o współpracy pomiędzy organizacjami branżowymi wymienionych krajów, działającymi na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie ochrony osób i mienia. Utworzono wspólną platformę współpracy o nazwie Klub Europejskich Organizacji Branży Ochrony.
W §2 Deklaracji określono cele powołania i działania klubu, a są nimi:
 1. Wymiana informacji o rozwiązaniach prawnych i problemach występujących w krajach działania organizacji należących do klubu;
 2. Utrwalanie więzi środowiskowych organizacji sygnatariuszy;
 3. Określanie norm etyczno-zawodowych, których powinni przestrzegać członkowie klubu i zrzeszane przez nie firmy, oraz propagowanie postaw zgodnych z etyką zawodową krajów działania organizacji należących do klubu;
 4. Wyrażanie wspólnych interesów wobec organów Unii Europejskiej oraz innych instytucji publiczno-prawnych na rzecz rozwiązań istotnych dla branży ochrony;
 5. Prowadzenie wspólnie ustalonych przedsięwzięć oświatowych oraz szkoleniowych;
 6. Współpraca w zakresie szkolenia zawodowego;
 7. Wzajemne upowszechnianie osiągnięć organizacyjnych, technicznych i innych w środowisku branży ochrony członków klubu;
 8. Współpraca na rzecz pozyskiwania dostępu do funduszy unijnych i lokalizacji projektów, w tym szczególnie o charakterze ponadgranicznym;
 9. Współpraca w zakresie określania kierunków wpływania na procesy decyzyjne instytucji europejskich i procesy ustawodawcze prowadzone przez te instytucje;
 10. Podejmowanie inicjatyw określających standardy jakościowe w działalności branży ochrony;
 11. Podejmowanie współpracy z organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działania;
 12. Podejmowanie innych wspólnych działań, służących rozwojowi firm zrzeszonych w organizacjach działających w klubie.
Podpisanie w Budapeszcie statutu klubu zamyka etap przygotowań formalno-prawnych i stwarza podstawę do faktycznego działania tej organizacji.
Na kwiecień 2007 r. zaplanowano przyjęcie regulaminu działań klubu. Dzięki niemu klub będzie wspomagał działania i zwiększał możliwości branży ochrony osób i mienia w układzie międzynarodowym.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony