Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

25 lat największych w Polsce spotkań projektantów, rzeczoznawców, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej (część 2)

Printer Friendly and PDF

W poprzednim numerze Zabezpieczeń przybliżyłem Państwu genezę Ogólnopolskich Warsztatów „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP” i opisałem ich historię do roku 2000. Niniejszy artykuł przedstawia kolejne fakty.

Nowy wiek przyniósł kolejny wzrost zainteresowania warsztatami. W 2001 roku zaprezentowaliśmy przygotowaną do wdrożenia centralę POLON 4800 po badaniach certyfikacyjnych. Pokazano też następną centralę konwencjonalną przeznaczoną do sterowania automatycznymi systemami gaszenia pożaru – IGNIS 1520 z osprzętem przycisków sterujących. Przedstawiono kolejne czujki szeregu 40 – jonizacyjną czujkę dymu DIO-40 i czujkę ciepła TUP-40. Czujki szeregu 40 miały wyprzeć wersje szeregu 30, dlatego przygotowano gniazdo G-3840 dla centrali CSP-38 współpracujące z nowymi czujkami szeregu 40. Zaprezentowano nowość – autonomiczną optyczną czujkę dymu ADR-20N przeznaczoną do zainstalowania w mieszkaniach i domach.

Podczas warsztatów w roku 2002 przedstawiono ostatnią centralę z systemu IGNIS 1000 – wieloliniową centralę IGNIS 1240, już z kompletem czujek szeregu 40. Centrala POLON 4200, która zastąpiła centralę CSP-38, była przedmiotem prezentacji w 2003 roku. Wraz z centralą pokazano komplet czujek szeregu 4043 oraz czujkę wielosensorową DOT-4046, a także wielowyjściowy element sterujący EWS-4001 i sygnalizator adresowalny SAL-4001. Zestaw był uzupełniony przez terminal sygnalizacji równoległej TSR-4001.

W roku 2004 zaprezentowano centralę POLON 4500, czteroliniową centralę systemu POLON 4000, umożliwiającą automatyczne sterowanie gaszeniem maksymalnie czterech stref. Było to pierwsze rozwiązanie, w którym moduły sterujące gaszeniem zostały na stałe umieszczone w centrali sygnalizacyjnej. Zaprezentowano też pierwszą optyczną czujkę dymu DUR-40 wykorzystującą niebieską diodę LED jako nadajnik. W teście TF1 czujka ta wykazywała czułość zbliżoną do czujki jonizacyjnej. Podobne czujki były promowane przez konkurencyjne firmy później (UV lub Blu).

W 2005 roku pokazano centralę POLON 4900 (zmodernizowaną centralę POLON 4800) i centralę IGNIS 1520M, która miała zastąpić IGNIS 1520 w związku z wprowadzeniem w PN zmian zasad sterowania gaszeniem i organizacji koincydencji. Pokazano również nowe przyciski sterujące gaszeniem, współpracujące z IGNIS 1520M.

W 2006 roku zaprezentowano pierwszą centralę sterującą urządzeniami zabezpieczającymi – UCS 4000. UCS 4000 jest centralą uniwersalną, przeznaczoną do sterowania dowolnymi urządzeniami (oprócz gaszących), szczególnie klapami dymowymi. Przedstawiono także nowatorskie konstrukcje ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP-63 i ROP-4001M, a także przycisków gaszenia i oddymiania. Ostrzegacze nie mają szklanej szybki działającej jednorazowo, lecz poliwęglanową szybkę wielokrotnego użycia. Pod wpływem uderzenia szybka odskakuje do góry, umożliwiając użycie przycisku. Zmiana koloru strzałek wskazujących przycisk z czarnego na żółty informuje o zadziałaniu ostrzegacza. Przywrócenie go do pozycji dozorowania wymaga użycia specjalnego klucza.

W 2007 roku zaprezentowano pierwsze czujki wielodetektorowe szeregu 40 – czujki dymu i ciepła DOT-40 oraz ciepła i płomienia TOP-40. Czujki wielodetektorowe instalowano dotychczas głównie w systemach adresowalnych.

Podczas warsztatów w 2008 roku zademonstrowano centralę IGNIS 1030. Ma ona trzy konwencjonalne linie dozorowe i jest najmniejszą centralą sygnalizacji pożarowej, która zastąpiła centralę IGNIS 1020. W tym samym roku firma Polon-Alfa stała się częścią holdingu AAT, największego w Polsce dostawcy, i od tego czasu również producenta, zabezpieczeń elektronicznych.

W roku 2009 zaprezentowano najmniejszą centralę adresowalną POLON 4100 o dwóch liniach dozorowych (po 64 adresy w każdej). Centrala wyróżnia się spośród innych central systemu POLON 4000 oryginalną szatą graficzną.

W 2011 roku zaprezentowano pierwszą modułową uniwersalną centralę sterującą UCS 6000. Centrala ta ma ogromne możliwości konfiguracyjne (może występować w niemal 40 wersjach), duże moce sterujące (do 64 A) oraz może wysterować wszystkie dostępne rodzaje siłowników i napędów.


Podczas dwudziestych warsztatów przedstawiliśmy najnowszy system sygnalizacji pożarowej POLON 6000 z centralami o architekturze rozproszonej. System ten stał się w ostatnim czasie „motorem napędowym” firmy w ramach oferty produktowej. Gdy pojawił się system POLON 6000, firma Polon-Alfa bezsprzecznie wzmocniła swoją pozycję lidera w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej w Polsce. Cechy systemu sprawiają, że w niemalże każdym obiekcie, który podlega zabezpieczeniu tego typu instalacjami, można zastosować POLON 6000 i jego elementy liniowe.

Fot. 1. Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000

 

W 2013 roku również prezentowano urządzenia systemu POLON 6000 jako uniwersalnego systemu o architekturze rozproszonej. Poza tym przedstawiono wielosensorową czujkę DTC-6046 (wykrywającą dym, ciepło i tlenek węgla). Omówiono wprowadzenie nowego systemu VENO – specjalnego oprogramowania przeznaczonego do wizualizacji i integracji dostosowanego do systemów sygnalizacji pożarowej produkowanych przez firmę Polon-Alfa.

Podczas warsztatów w 2014 roku zaprezentowano trójpasmową czujkę podczerwieni PPW-40REx przeznaczoną do wykrywania płomieni w strefach zagrożonych wybuchem. Oficjalnie przedstawiono również system POLON 6000 – już po uzyskaniu certyfikatów, wprowadzony do sprzedaży. Uzupełnieniem był nowy szereg tonowych i głosowych sygnalizatorów akustycznych SAW-6000.

W następnym roku omówiono wiele przykładowych realizacji systemu POLON 6000 i zaprezentowano zastosowane rozwiązania, m.in. funkcje synchronizacji sterowań w realnych warunkach.

Na warsztatach w 2016 roku zaprezentowano nowe funkcje urządzeń, w tym warianty pracy czujek DOT-4046 przeznaczonych do wykorzystania w garażach, dodatkowe wykonanie elementu EKS-6222P umożliwiające obciążenie wyjść prądem aż 12 A przy napięciu 230 V, uzupełnienie zestawu radiowego o ręczne ostrzegacze w wersji bezprzewodowej. Zaprezentowano też nowe podstawowe dwusensorowe czujki dymu DUO-6046/6043. Po raz pierwszy podczas warsztatów pokazano najnowszy produkt firmy Polon-Alfa – system detekcji gazów SDG 6000, który będzie stanowił rozszerzenie naszej oferty i pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie obiektów.

Zaprezentowany przegląd ekspozycji wyrobów firmy Polon-Alfa podczas odbywających się od 25 lat warsztatów nie obejmuje wszystkich produktów, które były lub są produkowane w firmie. Ukazuje jednak historię produkcji i rozwijania urządzeń sygnalizacji pożarowej w firmie Polon-Alfa i jest dowodem intensywnych prac, które są stale prowadzone w dziale rozwoju.

Reakcja na aktualne problemy środowiska

Oprócz z góry ustalonych tematów na każdych warsztatach poruszano aktualne problemy nurtujące środowisko projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej. Oto niektóre z nich:

  • wprowadzenie wymogu przyłączania instalacji do monitorowania pożarowego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej;
  • zmiana przepisów dotyczących postępowania z czujkami jonizacyjnymi;
  • przygotowania firm projektowo-instalacyjnych do wprowadzania systemów zarządzania jakością ISO 9000;
  • wprowadzanie europejskiego systemu certyfikacji wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej;
  • przygotowanie projektów PN zgodnych z normami europejskimi, zwłaszcza w zakresie projektowania, instalowania i odbiorów;
  • certyfikacja usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  • aprobaty w certyfikacji urządzeń sygnalizacji pożarowej, których nie obejmują normy zharmonizowane;
  • integracja automatyki pożarowej umożliwiająca realizację scenariuszy pożarowych.

 

Fot. 2. Centrala POLON 6000 o architekturze rozproszonej

 

Podsumowanie

Organizowane od 25 lat przez firmę Polon-Alfa warsztaty mają bardzo wysoką rangę w środowisku specjalistów zajmujących się ochroną przeciwpożarową. Często byli na nich obecni najwyżsi funkcjonariusze PSP – z komendantami głównymi włącznie – oraz wybitni specjaliści z instytucji związanych z ochroną przeciwpożarową. Wysoki poziom merytoryczny referatów i nieograniczanie się do promowania produktów firmy Polon-Alfa sprawiły, że te ogólnopolskie warsztaty są opiniotwórcze w branży. Wystąpienia obejmowały i będą obejmować (także w tym roku) szeroką tematykę oraz przekazują uczestnikom ogromną wiedzę z dziedziny sygnalizacji i automatyki pożarowej. Miało to szczególne znaczenie, gdy na rynku brakowało literatury fachowej, nie było branżowych czasopism ani dostępu do zagranicznych norm. Nasi konkurenci zauważyli duże zainteresowanie warsztatami i w związku z tym próbowali organizować podobne spotkania, jednak to warsztaty firmy Polon-Alfa do dziś cieszą się największym zainteresowaniem.

Zapraszamy na kolejne edycje Ogólnopolskich Warsztatów „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP”.

mgr inż. Mariusz Radoszewski
Polon-Alfa

 

Zabezpieczenia 5/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony