Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

25 lat Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

Printer Friendly and PDF

Fot. Grzegorz Sawicki

Polski Związek Pracodawców Ochrona to dobrowolne, samorządne i niezależne zrzeszenie czołowych pracodawców z branży bezpieczeństwa w Polsce. Reprezentujemy firmy zatrudniające w sumie ponad 100 tysięcy pracowników. Już od 25 lat szczególną uwagę zwracamy na fakt, że ochrona osób i mienia jest nie tylko istotnym elementem życia gospodarczego, ale także ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.

Podstawowe cele PZPO to:

  1. Ochrona praw oraz reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych członków wobec instytucji i administracji publicznej, związków zawodowych, mediów oraz samorządu terytorialnego, a także zleceniodawców i kontrahentów.
  2. Tworzenie rozwiązań prawnych uwzględniających zarówno interesy zrzeszonych firm, jak i potrzeby i interesy usługobiorców oraz ich popularyzowanie.
  3. Inicjowanie i rozpowszechnianie przedsięwzięć sprzyjających poprawie publicznego i indywidualnego bezpieczeństwa obywateli oraz ich mienia.
  4. Wykazywanie stałej troski o jakość usług świadczonych przez przedsiębiorców zrzeszonych w Związku (profesjonalizm, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki i etyki zawodowej).
  5. Wspieranie inicjatyw mających na celu ugruntowanie zaufania do pracodawców zrzeszonych w związku i ich pracowników, a także przekonania o wysokiej jakości usług świadczonych przez te przedsiębiorstwa.

Na stałe współpracujemy z Wydziałem Nadzoru nad SUFO Komendy Głównej Policji. Jesteśmy członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich. Związek posiada także Mobilny Punkt Konsultacyjny, w którym udziela pomocy prawnej i organizacyjnej członkom oraz prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.

W ramach kreowania standardów, po analizie wnioskujących firm przez specjalnie powołaną komisję, wydajemy Certyfikat Jakości Usług Ochrony. Opracowaliśmy swój kodeks etyczny. Członkowie związku zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim zasad. Ponadto bierzemy aktywny udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności oraz systemów alarmowych włamania i napadu.


Walne zgromadzenie i obchody 25-lecia działalności

Większość firm członkowskich, członkowie wspierający oraz liczni wystawcy i goście spotkali się 6 czerwca tego roku w hotelu Warszawianka w Jachrance na walnym zgromadzeniu i obchodach 25-lecia działalności Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

W pierwszej z trzech części programu dokonano podsumowania działań organów PZPO z ostatnich dwunastu miesięcy. Swoje sprawozdania przedstawili:

  • prezes Tomasz Wojak (w imieniu zarządu);
  • przewodniczący komisji rewizyjnej Rafał Stelmaszczyk (w imieniu komisji rewizyjnej; odczytał Adam Walenciak – członek tej komisji);
  • przewodniczący Jerzy Leporowski (w imieniu komisji etyki).

W związku z brakiem uwag uczestników oraz pozytywną rekomendacją komisji rewizyjnej udzielono absolutorium zarządowi PZPO, a także zatwierdzono ww. sprawozdania oraz sprawozdanie finansowe organizacji.

Wśród kwestii merytorycznych omawianych w drugiej części dnia znalazły się statystyki i wnioski z kontroli Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, przedstawione przez mł. insp. Katarzynę Olejnik (naczelnik wydziału) oraz podinspektor Agnieszkę Jabłońską (eksperta wydziału). Odczytano także list Dariusza Minkiewicza, dyrektora Biura Prewencji KGP, dotyczący jubileuszu działalności związku. Ponadto delegaci mogli indywidualnie konsultować się z przedstawicielkami KGP przy stoliku eksperckim.

Zaproszenie do udziału w tej części spotkania przyjęli także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy – Anna Martuszewicz, wicedyrektor Departamentu Prawnego, i Wojciech Gonciarz, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji. Anna Martuszewicz przedstawiła podsumowanie kontroli przedsiębiorstw z branży ochrony przeprowadzonych przez Inspekcję Pracy w latach 2015, 2016 oraz 2017. Kontrole dotyczyły przede wszystkim czasu pracy, braku stosunku pracy i wynagrodzeń dla pracowników oraz ustalania wynagrodzeń dla pracowników wykonawców zamówień publicznych. Uczestnicy walnego zgromadzenia zwrócili uwagę na naruszanie przepisów przez zamawiających, którzy akceptują ceny usług ochrony w przetargach publicznych nie obejmujące nawet podstawowych kosztów zatrudnienia pracowników realizujących usługę. Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy poinformowali jednak, że inspekcja nie jest uprawniona do weryfikacji procesu udzielania zamówień publicznych, i podkreślili, że obecnie kontrole przeprowadzane są także u wykonawców zamówień publicznych, między innymi w wyniku interwencji PZPO oraz innych organizacji pracodawców i pracowników. Wojciech Gonciarz przekazał uczestnikom treść listu Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy, skierowanego do uczestników spotkania z okazji 25-lecia PZPO. Następnie prezes PZPO Tomasz Wojak i członek zarządu Łukasz Koch omówili aktualną sytuację w branży ochrony. Ich wystąpienie miało interesującą formę interaktywnej prezentacji. Ostatnim punktem w tej części spotkania było omówienie działań i planów Federacji Przedsiębiorców Polskich przez Elizę Misiecką. Później odbyły się prezentacje rozwiązań technicznych przeznaczonych do wykorzystania w branży bezpieczeństwa.

Końcową częścią spotkania były uroczyste obchody 25-lecia działalności PZPO. Podczas wieczornej gali wyróżniono firmy członkowskie obchodzące jubileusze swojej działalności na rynku lub w związku oraz firmy wspierające, które także przyczyniają się do kreowania sukcesu organizacji. Spotkanie uatrakcyjnił występ skrzypaczki i pokaz barmański, a chętni mogli wziąć udział w walce o statuetkę Milionera Wieczoru przy stołach krupierskich. Nie zabrakło tortu i życzeń.

Jeszcze raz dziękujemy za udział zaangażowanym firmom członkowskim, firmom wspierającym, wystawcom oraz gościom. Zapraszamy do współtworzenia kolejnych organizowanych przez związek spotkań!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

Barbara Bujak-Kowerczuk
sekretarz generalny PZPO

 

Zabezpieczenia 4/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony