Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Depozytor kluczy w ofercie firmy ROGER

Printer Friendly and PDF

Depozytor kluczy RKD32 jest elementem elektronicznego systemu dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy. Każdy klucz znajdujący się w depozytorze podlega monitorowaniu i jest trwale zespolony z brelokiem zawierającym niepowtarzalny identyfikator zbliżeniowy RFID. Zespolenie klucza z brelokiem jest dokonywane przez użytkownika systemu i nie wymaga dodatkowych narzędzi ani zewnętrznych plomb. Klucze są przechowywane w 32 gniazdach z mechaniczną blokadą wyjęcia. Tylko uprawnieni użytkownicy mogą pobrać klucz w przedziale czasowym określonym w Harmonogramach czasowych. Użytkownicy systemu są identyfikowani po przyłożeniu kart zbliżeniowych lub podaniu kodów PIN. W Trybie biurowym depozytora można swobodnie pobierać i zwracać klucze bez konieczności identyfikacji użytkownika. Użytkownicy systemu mogą zarezerwować klucze na określony dzień i godzinę. System może powiadamiać o rezerwacji klucza lub blokować jego pobranie. W przypadku awarii depozytora możliwe jest komisyjne otwarcie obudowy i odblokowanie wszystkich kluczy za pomocą przycisku awaryjnego. System rejestruje czas pobrania i zwrotu klucza, a także to, kto wykonał daną czynność. Otwarcie drzwi depozytora z pominięciem identyfikacji użytkownika, a także próba ingerencji w jego wnętrze są rejestrowane i mogą być sygnalizowane przez sygnalizator optyczno-akustyczny systemu alarmowego. Program zarządzający ma prosty i czytelny interfejs użytkownika, który umożliwia prawidłową obsługę urządzenia po krótkim instruktażu. Depozytory RKD32 mogą pracować autonomicznie lub być elementem systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5. Depozytory RKD32 można łączyć w grupy, które są obsługiwane za pomocą tego samego panelu kontrolnego. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony