Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

AVA Pro. Nowy system sygnalizacji włamania i napadu firmy EBS

Printer Friendly and PDF

System AVA Pro powstał z myślą o uproszczeniu procesów i czynności związanych z obsługą systemu sygnalizacji włamania i napadu przy jednoczesnym zachowaniu dużej liczby możliwych do uzyskania funkcji i sterowań. Podstawową cechą tego systemu, odróżniającą go od wielu podobnych, jest brak klasycznej klawiatury służącej do programowania i zmiany parametrów systemu, a także do obsługiwania go przez użytkowników. Zastąpiła ją uproszczona klawiatura bezprzewodowa, która współdziała z bezdotykowymi identyfikatorami użytkowników.

System AVA Pro ma budowę modułową, dzięki czemu można go łatwo dostosować do potrzeb zarówno użytkowników indywidualnych, jak i firm. Jego podstawowymi elementami są:

 • płyta główna CPX300W,
 • moduł komunikacyjny (do wyboru MOD-GSM do łączności poprzez sieć GSM lub MOD-ETH do łączności poprzez sieć Ethernet),
 • obudowa z zasilaczem OBDNA,
 • klawiatura KP3W,
 • identyfikator użytkownika STAG-30,
 • pilot RC-30.

Jako specjalne elementy detekcyjne systemu służą czujki ruchu PIR-30, czujki ruchu z wbudowaną kamerą PIR-CAM-30 i czujki magnetyczne MC-30. Do systemu można przyłączyć również inne czujki i elementy firmy EBS.

 

 

 

Do konfigurowania i programowania systemu służy aplikacja EBS Config 2.0 (w wersji na komputer PC lub mobilnej). Dla użytkownika przeznaczona jest aplikacja mobilna EBS Security. Dzięki niej użytkownik otrzymuje pełne informacje o zdarzeniach w obiekcie, uzyskuje podgląd (jeśli zainstalowano czujki PIR-CAM-30) i może sterować przyłączonymi urządzeniami.

Do centrali można przyłączyć do ośmiu klawiatur bezprzewodowych KP3W, czujki przewodowe na ośmiu liniach dozorowych, 64 czujki bezprzewodowe (PIR, PIR-CAM, MC-30), 32 inteligentne identyfikatory użytkowników STAG-30 (AVA KEY) oraz 32 piloty do sterowania bezprzewodowego RC-30. Na czterech liniach można zainstalować urządzenia wyjściowe, przy czym dla urządzeń wymagających zasilania (np. sygnalizatorów) przeznaczone są dwie linie.

Fot. 1. Pilot bezprzewodowy RC30 (biały) do systemu AVA Pro

 

Uproszczona klawiatura bezprzewodowa, wyposażona tylko w pięć przycisków, w połączeniu z identyfikatorami użytkowników rozwiązuje problem pomyłek podczas wprowadzania kodów PIN, które mogą wywoływać fałszywe alarmy. Funkcje poszczególnych przycisków klawiatury to:

 • pełne włączenie systemu w dozór (włączenie w dozór wszystkich linii dozorowych i czujek);
 • dzienne włączenie systemu w dozór – w taki sposób, że system sygnalizuje tylko naruszenie linii (czujek) obwodowych i wyjściowych;
 • nocne włączenie systemu w dozór – w taki sposób, że naruszenie linii i czujek zdefiniowanych jako nocne nie powoduje sygnalizowania alarmu;
 • rozbrojenie – wyłączenie systemu z dozoru;
 • sygnalizacja napadu (dyskretny, umieszczony z boku obudowy przycisk napadowy – panic).

Wykorzystując te przyciski, użytkownik może w prosty sposób, bez wpisywania PIN-u, jednym przyciskiem włączyć system w dozór w pożądanym trybie lub wyłączyć go z dozoru. Aby to było możliwe, musi mieć przy sobie przypisany do niego identyfikator STAG-30 (AVA KEY). Klawiatura wykrywa zbliżanie się użytkownika z identyfikatorem, na podstawie danych podanych podczas konfiguracji i programowania identyfikuje go (oraz ustala jego uprawnienia), wyświetla jego numer na ekranie i pozwala mu użyć przycisku. W przypadku nieposiadania identyfikatora klawiatura nie zareaguje na naciśnięcie przycisku. Wbudowany w identyfikator czujnik przyśpieszenia umożliwia uśpienie go podczas bezruchu, co umożliwia oszczędzanie baterii i uniemożliwia sterowanie centralą w przypadku pozostawienia identyfikatora w pobliżu klawiatury.

Fot. 2. Klawiatura AVA Pro (biała)

 

Zastosowanie maksymalnie ośmiu klawiatur KP3W umożliwia podział systemu na cztery partycje.

Poza identyfikatorami AVA KEY użytkownicy mogą używać pilotów do włączania systemu w dozór, wyłączania go (jak na klawiaturze bezprzewodowej) lub uruchamiania sygnalizacji napadu.

Czujki PIR-30 i PIR-CAM-30 są przeznaczone specjalnie do stosowania w systemie AVA Pro. Są to czujki bezprzewodowe o dwukierunkowej łączności z centralą, co umożliwia użytkownikowi nie tylko odbieranie sygnałów o naruszeniu dozorowanego obszaru, lecz także wysyłanie poleceń do czujki (na przykład zablokowanie jej w razie potrzeby). Czujka PIR-CAM-30 umożliwia dodatkowo zrobienie zdjęć dozorowanego obszaru w razie naruszenia (również w ciemności dzięki podświetlającej diodzie LED) dla celów dokumentacyjnych i referencyjnych (fotoweryfikacja jest możliwa przy zastosowaniu specjalnego serwera OSM.Vision).

 

Fot. 3. Bezprzewodowa czujka ruchu z kamerą PIR-CAM-30

 

Moduły MOD-GSM oraz MOD-ETH zapewniają łączność zewnętrzną centrali poprzez sieć GSM lub Ethernet.

Aby umożliwić wykorzystanie innych czujek i elementów bezprzewodowych EBS z serii Callisto, należy zainstalować moduł MOD-RF 433 MHz zapewniający jednokierunkową łączność czujek z centralą. Takie czujki zmniejszają odpowiednio możliwą do zainstalowania liczbę czujek serii AVA Pro.

W centrali alarmowej zaimplementowano bezpośrednio protokół Z-Wave. Jest to międzynarodowy standard wykorzystywany do obsługi urządzeń współtworzących Internet rzeczy lub inteligentny dom. Po zainstalowaniu w centrali modułu Z-Wave użytkownik uzyskuje możliwość sterowania urządzeniami inteligentnego domu – np. włączania lub wyłączania gniazd sieciowych, regulacji termostatów lub ściemniaczy oświetlenia itd. Centrala AVA Pro z modułem Z-Wave może sterować maksymalnie 16 urządzeniami łączącymi się z wykorzystaniem protokołu Z-Wave. AVA Pro jest systemem alarmowym, który ma możliwość obsługi urządzeń inteligentnego domu. Został stworzony z myślą o prostocie instalacji i użytkowania. Jest wyjątkowo intuicyjny w obsłudze i przyjemny dla oka.

 

Rys. 1. Zalety systemu AVA PRO

 

System ma służyć do ochrony obiektów, w których wymagany jest nie wyższy niż drugi wg PN-EN 50131-1 stopień ochrony.

EBS

 

Zabezpieczenia 6/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony