Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Callisto. Systemowa integracja na wysokim poziomie

Printer Friendly and PDF

W niniejszym artykule chcemy przedstawić centralę Callisto opracowaną z myślą o właścicielach domów i małych przedsiębiorstw. Centrala ta może być podstawą bardzo elastycznego hybrydowego systemu łączącego zabezpieczenia i automatykę domową, a także umożliwiającego wyrafinowany sposób sterowania.

Centrala Callisto pozwala uzyskać żądaną konfigurację systemu. Użyte w niej układy i obwody służące do transmisji danych i powiadomień telefonicznych bazują na znanych i od lat docenianych konstrukcjach nadajników GSM/GPRS firmy EBS.

Fot. 1. Klawiatura KP-16

 

Ze względu na stale rosnącą popularność systemów bezprzewodowych w centrali zastosowano rozwiązanie pozwalające na zamianę istniejących (i w wersji fabrycznej aktywnych) siedmiu linii przewodowych na linie bezprzewodowe, i to w dowolnej proporcji. Przy pełnym wykorzystaniu tej funkcji instalator uzyskuje system o 16 liniach bezprzewodowych. 

Podział systemu na dwie partycje oraz możliwość zdefiniowania dla każdej z nich odrębnej strefy nocnej to kolejna funkcja, która nie zawsze jest dostępna w podobnych systemach. Właściciele obiektów mieszkalnych docenią tryby całkowitego lub częściowego załączenia w dozór (Home/Away). 

Fot. 2. Aplikacja AVA do zdalnej obsługi centrali

 

Do udogodnień, które docenią użytkownicy, należy zaliczyć sposób sterowania centralą. Do tego celu przewidziano przede wszystkim klawiatury LED, które mogą być rozmieszczone w dogodnych miejscach w obiekcie (można zastosować trzy klawiatury). Są one wzajemnie równoważne, dlatego nie wymagają od instalatora (a następnie od użytkownika) żadnych dodatkowych czynności, co upraszcza procedurę montażu i programowania. To rozwiązanie również wyróżnia się na tle innych. Mamy tu na myśli zarówno trzy przyciski funkcyjne do sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji napadu oraz wezwania pomocy (np. medycznej), jak i dyskretne sygnalizowanie w przypadku wprowadzenia kodu pod przymusem. Do sterowania systemem można używać także pilotów (maksymalnie ośmiu sztuk). W tym celu wykorzystywany jest zintegrowany odbiornik radiowy – ten sam, którego system używa do współpracy z detektorami bezprzewodowymi.

Odpowiedzią na aktualne wymagania dotyczące sterowania jest aplikacja mobilna AVA. Użytkownik może ją zainstalować w swoim smartfonie i po zalogowaniu się uzyskać zdalny dostęp do centrali. W zależności od posiadanych uprawnień będzie miał możliwość załączania i wyłączania partycji lub zmiany stanu wyjść programowalnych. Obecnie system ma trzy wyjścia programowalne do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Ich cechą szczególną jest funkcja alarm i chirp, czyli akustyczne potwierdzanie przez sygnalizator faktu załączenia w dozór/wyłączenia z dozoru centrali (partycji). W najbliższym czasie zostanie dodana funkcja smart home, która znacznie rozszerzy możliwości w tym zakresie.

Projektując system Callisto, nie zapomniano o jego stosownym zabezpieczeniu przed nieautoryzowanym dostępem. Wprowadzono cztery poziomy dostępu – dwa dla instalatora (kod serwisowy i kod serwisowy instalatora) i dwa dla użytkownika (kod administratora, czyli właściciela, oraz osiem kodów dla użytkowników). W zależności od użytego kodu dostępu centrala pozwala na wykonanie określonych czynności w zakresie programowania lub sterowania.

Produkujemy urządzenia do systemów alarmowych od wielu lat, dlatego zdajemy sobie sprawę, że czasami potrzebna jest diagnostyka czy kontrola. W tym celu zapewniono odpowiednią pojemność pamięci zdarzeń. Podstawowy bufor jest w stanie przechować 500 ostatnich zdarzeń. Ponadto jest możliwość pobrania z pamięci urządzenia pełnej historii, która może zawierać do 5000 rekordów. Taka ilość informacji jest niezwykle pomocna w analizie zgłaszanych problemów czy nieprawidłowości, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji centrali. 

Fot. 3. Zestaw startowy Callisto

 

Parametry systemu powinny być odpowiednio dobrane, aby można było w pełni wykorzystać jego funkcje.

Całościowe programowanie systemu odbywa się za pomocą komputera z zainstalowanym tzw. konfiguratorem nadajników GPRS, przy czym może zostać przeprowadzone zarówno lokalnie (łącze RS232 i moduł GD-PROG lub SP-PROG), jak i zdalnie (łącze TCP/IP lub kanał CSD). Instalator ma również możliwość dokonania częściowego zaprogramowania za pomocą klawiatury lub komendami SMS. Są to metody, które wykorzystuje się do wybiórczej zmiany niektórych parametrów lub też w celu szybkiego uzyskania przez centralę dostępu do serwera stacji monitorującej. Po połączeniu centrali z serwerem dalsza część programowania przeprowadza się zdalnie – konfiguratorem nadajników GPRS. Każda metoda programowania wymaga autoryzacji za pomocą odpowiedniego kodu dostępu.

Skuteczność działania systemu zależy także od odpowiedniej metody komunikacji pomiędzy nim a stacją monitorowania lub użytkownikiem. Callisto komunikuje się poprzez wbudowany moduł GSM/GPRS. Dzięki niemu mamy możliwość określenia dwóch grup odbiorców informacji – stacji monitorowania oraz użytkowników.

Transmisja do obu grup odbywa się niezależnie od siebie, a więc instalator, w porozumieniu z użytkownikiem, musi zaprogramować dla nich oddzielne parametry komunikacji. W przypadku stacji monitorowania należy podać adres IP i port serwera odbiorczego stacji oraz punkt dostępu (APN) do sieci Internet (opcjonalnie można określić łączność z dwoma serwerami – podstawowym i zapasowym). Dodatkowo można także podać numer telefonu, który na stacji monitorującej będzie odbierał powiadomienia SMS z centrali. Obiema tymi metodami transmisji (GPRS i SMS) przekazywane są informacje zakodowane i nie są one przeznaczone dla użytkownika. Dla niego przewidziano bądź powiadomienia poprzez CLIP lub SMS (czytelna wiadomość zapisana w centrali), bądź też aplikację mobilną. Aby możliwe było powiadamianie SMS-em, należy zapisać w centrali uprawnione numery telefonów. Aplikacja mobilna wymaga natomiast zalogowania się do odpowiedniego serwera.

Fot. 4. Hybrydowa centrala alarmowa Callisto

 

Centrala Callisto jest oferowana w postaci ustalonego zestawu urządzeń, który jest tzw. podstawowym systemem zabezpieczeń. Czas instalacji ma być skrócony do minimum, dlatego instalator otrzymuje niezbędne elementy, czyli płytę główną wraz z obudową i transformatorem. Do sterowania służą klawiatura LED oraz dwa czteroprzyciskowe piloty. Zestaw promuje rozwiązania bezprzewodowe, dlatego elementami dozorowymi są dwie czujki PIR i kontaktron. Całość jest uzupełniona zewnętrzna anteną GSM. Oczywiście instalator może dowolnie rozbudować system (w ramach oferowanych możliwości).

Firma EBS, należąca do czołowych producentów urządzeń stosowanych w systemach zabezpieczeń, stale rozwija swoje produkty tak, aby były dostosowane do aktualnych wymagań użytkowników i instalatorów. O wszelkich nowościach z tego zakresu możecie Państwo dowiedzieć się w naszym biurze w Warszawie lub ze strony www.ebs.pl.

 

Włodzimierz Garwacki
EBS

 

Zabezpieczenia 2/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony