Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Centrala alarmowa PRiMA64. Hybrydowy system o interesujących funkcjach

Printer Friendly and PDF

Fot. 1. Aplikacja mobilna PRiMAgo!

 

Od kilku lat na polskim rynku dynamicznie zdobywa popularność rodzina nowoczesnych central alarmowych PRiMA produkowanych przez firmę GENEVO. Urządzeniem z tej serii, które ma największe możliwości, jest centrala PRiMA64.

Na rynku central alarmowych nie pojawia się w dzisiejszych czasach zbyt wiele innowacji. Na szczęście niektóre produkty nie są zgodne z tą tendencją. Jednym z nich jest niewątpliwie centrala alarmowa PRiMA64 firmy GENEVO.

Charakterystyka centrali PRiMA64

Centrala PRiMA64 jest przeznaczona do budowy systemów alarmowych w średniej wielkości i większych obiektach – w apartamentach, domkach, obiektach handlowo-usługowych, budynkach użyteczności publicznej: szkołach, bibliotekach, lecznicach. Umożliwia ona wykorzystanie do 64 linii dozorowych. Mogą to być zarówno tradycyjne urządzenia przewodowe, jak i czujki komunikujące się drogą radiową. System umożliwia również wykorzystanie do 16 wyjść programowalnych (również wyjść wirtualnych), które umożliwiają nie tylko powiadamianie o zagrożeniach, ale także sterowanie dowolnymi urządzeniami.

Wejścia systemu mogą być podzielone na cztery całkowicie niezależne strefy (podsystemy). Strefy mogą posiadać wejścia wspólne, dla których na etapie instalacji można wybrać rodzaj zależności – współzależność typu „AND” (typowo wykorzystywana, jeśli wystąpi „wspólny korytarz”) lub współzależność typu „OR” (np. włączanie w dozór pomieszczenia mającego dwóch różnych użytkowników). Każda z tych stref może mieć wejścia blokowane w trybie tzw. „czuwania domowego”. Jest to taki tryb załączenia strefy, w którym naruszenie części czujek systemu, wybranych przez instalatora podczas programowania, jest ignorowane przez centralę. W efekcie możliwa jest konfiguracja, zgodnie z którą domownicy załączają system na noc i mogą swobodnie poruszać się po wybranym obszarze, ale wtargnięcie z zewnątrz wywoła sygnalizację alarmu.

Fot. 2. Centrala PRiMA64

 

Do obsługi systemu PRiMA64 można wyznaczyć 32 użytkowników, a każdemu z nich można przyznać określone uprawnienia – zarówno do dostępu do stref, jak i do korzystania z wybranych funkcji centrali. Taki sposób zarządzania uprawnieniami użytkowników daje dużo swobody przy tworzeniu instalacji w obiektach komercyjnych.

System PRiMA64 ma budowę modułową. Sercem instalacji jest płyta centrali alarmowej, jednak w celu uzyskania wszystkich funkcji urządzenia należy je wyposażyć w moduły rozszerzające oraz urządzenia peryferyjne – manipulatory, ekspandery wejść, ekspandery wyjść programowalnych, a także hub umożliwiający bezprzewodową łączność z maksymalnie 64 urządzeniami alarmowymi EvoLiNK. Do komunikacji z tymi modułami służy inteligentna czteroprzewodowa magistrala, do której można łatwo przyłączać urządzenia metodą plug and play – bez konieczności ręcznego wpisywania adresów w poszczególnych urządzeniach. Maksymalna długość magistrali to 300 m w przypadku zastosowania typowego okablowania alarmowego YTDY z żyłami miedzianymi 0,5 mm. Ze względów bezpieczeństwa komunikacja między urządzeniami przyłączonymi do magistrali jest nadzorowana oraz szyfrowana.

Na płycie centrali PRiMA64 zainstalowany został komunikator GSM/GPRS. Umożliwia on m.in. powiadamianie (np. poprzez SMS) i zdalne sterowanie (z użyciem prostych komend SMS oraz za pomocą specjalnych aplikacji w systemach Android oraz iOS). Centrala PRiMA64 ma także możliwość przesyłania sygnałów w wielu formatach (w tym ContactID oraz we własnym formacie GPRS Kronos) do centrum monitorowania oraz zdalnego programowania poprzez łącze GPRS.

Głównym źródłem zasilania elementów systemu alarmowego z centralą PRiMA64 jest buforowy zasilacz o łącznej wydajności prądowej 2 A, umożliwiający pracę z akumulatorami do zasilania pomocniczego o pojemności 18 Ah (prąd ładowania 600 mA). Zasilacz ma liczne zabezpieczenia, m.in. przeciążeniowe oraz przed głębokim rozładowaniem akumulatora w przypadku przedłużającej się przerwy w dostawie energii.

Obsługa systemu i funkcje komunikacyjne

System PRiMA64 obsługuje się przede wszystkim za pomocą manipulatorów LCD. Centrala PRiMA64 umożliwia przyłączenie do maksymalnie ośmiu manipulatorów LCD, co ułatwia obsługę rozbudowanego systemu z wielu miejsc. Manipulatory mogą być skonfigurowane w taki sposób, by ułatwić obsługę pojedynczego systemu podzielonego na strefy albo wyodrębnienie praktycznie niezależnych podsystemów.

Dużym atutem manipulatorów systemu PRiMA jest graficzny interfejs użytkownika, którego obsługa przypomina korzystanie z bankomatu. Dzięki temu użytkownicy intuicyjnie radzą sobie z obsługą podstawowych funkcji systemu. Nawet korzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji nie wymaga ciągłego szukania instrukcji. Najważniejsze informacje na ekranie są przedstawiane za pomocą czytelnych piktogramów, a opisy tekstowe dodatkowo ułatwiają korzystanie z funkcji systemu.

Dzięki możliwościom wbudowanego komunikatora GSM/GPRS system PRiMA64 może również być obsługiwany zdalnie. Użytkownicy smartfonów i tabletów z systemem Android lub iOS mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji PRiMAgo! (która już jest dostępna w Google Play i wkrótce będzie dostępna w AppStore). Aplikacja ta umożliwia podstawową obsługę systemu alarmowego oraz zdalne sterowanie urządzeniami przyłączonymi do centrali (np. roletami, oświetleniem, podlewaniem ogrodu). Użytkownicy innych telefonów mogą skorzystać z funkcji sterowania za pośrednictwem SMS, które – dzięki unikatowej funkcji autoryzacji kodami potwierdzającymi – może być bezpieczniejsze niż w innych systemach.

Oprócz funkcji zdalnego sterowania wbudowany komunikator umożliwia również szczegółowe powiadamianie. Użytkownik systemu otrzymuje na telefon szczegółową informację, np. – w przypadku alarmów – o tym, które wejście wywołało alarmowanie, a w przypadku awarii – o jej przyczynie, np. braku zasilania 230 V.

Centrale serii PRiMA od początku zapewniały szereg ułatwień dla użytkowników korzystających z kart prepaid. Oprócz możliwości sprawdzenia stanu konta (za pomocą manipulatora lub zdalnie) jest też możliwość jego zasilenia przez wpisanie kodu z kuponu zasilającego (tzw. zdrapki).

Fot. 3. Menu Easy Home Control w manipulatorze

 

Nie tylko system alarmowy – nowe funkcje Easy Home Control

Centrala PRiMA64 została zaprojektowana jako urządzenie mające dbać o bezpieczeństwo i zarazem komfort domowników. Pierwotnie umożliwiała proste sterowanie wyjściami, ale w miarę rozwoju oprogramowania i sprzętu pojawiły się nowe możliwości.

Centrala PRiMA64 ma teraz funkcję Easy Home Control, która umożliwia bardzo wygodny sposób sterowania. W ramach Easy Home Control instalator może zdefiniować do sześciu spersonalizowanych ekranów sterowania, na których dostępne są przyciski szybkiego dostępu sterujące wybranymi urządzeniami. Tytuł każdego z takich ekranów ułatwia pogrupowanie funkcji, a możliwość określenia nazw wyjść oraz wyboru piktogramu dla każdego przycisku funkcyjnego z osobna daje praktycznie nieograniczone możliwości dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Urządzenia przyłączone do centrali mogą być sterowane również za pomocą aplikacji, a także automatycznie, z wykorzystaniem timerów. Centrala PRiMA64 umożliwia realizowanie funkcji logicznych dla wyjść, dzięki czemu można za jej pomocą realizować bardziej złożone sterowanie, łączące działania automatyczne (według timerów, w reakcji na sygnały z różnych czujek) ze sterowaniem ręcznym (z wykorzystaniem manipulatorów lub aplikacji mobilnej).

Przewodowo i bezprzewodowo

Centrala PRiMA64 umożliwia utworzenie spójnego hybrydowego systemu alarmowego zawierającego urządzenia przewodowe i bezprzewodowe urządzenia EvoLiNK. Część czujek systemu może wykorzystywać ekspandery wejść przewodowych, a część z nich łączyć się drogą radiową. Aby wykorzystać w systemie urządzenia bezprzewodowe, wystarczy wyposażyć centralę PRiMA64 w moduł bezprzewodowy EvoHUB. Moduł ten umożliwia obsługę do 64 urządzeń bezprzewodowych, zapewniając w pełni dwukierunkową, szyfrowaną i bezpieczną komunikację w pasmie 868 MHz. System EvoLiNK wykorzystuje nowoczesne, zaawansowane komponenty charakteryzujące się doskonałym zasięgiem komunikacji (w terenie otwartym ponad 0,5 km). Pobór prądu przez składowe urządzenia zasilane bateryjnie jest niski. EvoHUB jest wyposażony w system dwóch anten zapewniających dobrą jakość odbioru wewnątrz budynków, a centrala PRiMA64 może wykorzystać do czterech modułów EvoHUB w celu zapewnienia optymalnego sygnału w rozległych instalacjach. W przypadku zastosowania większej liczby modułów system automatycznie wybiera najkorzystniejszą drogę dla sygnału radiowego (podobnie jak w systemach telefonii GSM), co dodatkowo poprawia niezawodność jego działania. Praca każdego urządzenia bezprzewodowego jest indywidualnie nadzorowana, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do pełnej informacji o poziomie sygnału radiowego czy stanie baterii w konkretnym urządzeniu bezprzewodowym. Warto również podkreślić, że czułość czujek systemu EvoLiNK można regulować zdalnie.

Dla ułatwienia instalacji i późniejszej konserwacji systemu centrala PRiMA64 oraz moduły EvoHUB są wyposażone w szereg narzędzi diagnostycznych, m.in. skaner pasma radiowego (umożliwiający ocenę jakości łączności) czy wskaźnik poziomu sygnału (wbudowany w czujki, ułatwiający dobór miejsca ich montażu, uruchamiany zworką podczas instalacji).

Łatwa konfiguracja i konserwacja

Centrala PRiMA64 jest przyjazna nie tylko dla użytkowników systemu alarmowego. Została zaprojektowana tak, by maksymalnie ułatwić pracę instalatora. Z tego właśnie powodu wyposażono ją w szereg funkcji ułatwiających jej konfigurację, a także późniejszą konserwację systemu.

System można programować za pomocą manipulatora lub komputera. W tym pierwszym przypadku pracę ułatwia czytelne menu trybu serwisowego na dużym wyświetlaczu. Interfejs do programowania jest zbudowany w postaci menu wyborów, dzięki czemu nie trzeba zapamiętywać sekwencji kodów sterujących czy adresów poszczególnych ustawień.

W przypadku bardziej złożonych systemów ułatwieniem jest możliwość programowania z użyciem komputera. Bezpłatny program konfiguracyjny PRiMAtool jest wszechstronnym narzędziem, które pozwala nie tylko na programowanie, ale również na aktualizację firmware'u we wszystkich urządzeniach czy korzystanie z dodatkowych narzędzi diagnostycznych.

Komputer i centrala PRiMA64 mogą być połączone za pomocą specjalnego kabla CUSB-PIN3. Do pracy z centralą można też wykorzystać popularne w branży interfejsy RS-TTL z zakończeniem PIN3.

Połączenie między centralą PRiMA64 i komputerem może też być zrealizowane zdalnie, za pośrednictwem GPRS. W tym przypadku komputer, za pomocą którego programowana jest centrala, powinien mieć dostęp do Internetu zapewniający publicznie dostępny port IP. Ułatwieniem w nawiązaniu takiej łączności jest funkcja programu PRiMAtool weryfikująca prawidłową konfigurację połączenia.

Rys. 1. Struktura systemu PRiMA64

 

Nie tylko duże systemy

Oprócz centrali PRiMA64 w ofercie firmy GENEVO można znaleźć prostsze centrale alarmowe przeznaczone do mniejszych systemów alarmowych, w których najważniejsze są prosta obsługa i niezawodna komunikacja. Takie centrale jak PRiMA6 czy PRiMA16 mają już ugruntowaną pozycję na rynku i świetnie sprawdzają się w systemach alarmowych o podstawowych, lecz ważnych funkcjach. Bardzo istotna jest pełna unifikacja – w przypadku sprzętu GENEVO wszystkie centrale (od najmniejszej do najbardziej rozbudowanej) wykorzystują wspólne, jednolite oprogramowanie oraz wyposażenie, co ułatwia precyzyjne dopasowanie sprzętu do indywidualnych potrzeb inwestora i nie wymaga od instalatora zmiany przyzwyczajeń.

Warto zwrócić uwagę również na jakość wsparcia technicznego, które firma GENEVO oferuje swoim Klientom i które jest szczególnie ważne dla instalatorów. Świetną okazją do poznania sprzętu firmy GENEVO są prowadzone w całej Polsce – we współpracy z dystrybutorami – szkolenia w formie warsztatów. Dzięki nim można później w pełni wykorzystać potencjał urządzeń.

Michał Konarski
GENEVO
e-mail: info@genevo.pl
www.genevo.pl

 

Zabezpieczenia 5/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony