Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Czujki ochrony zewnętrznej REDWALL firmy Optex

Printer Friendly and PDF

Już od kilku lat na polskim rynku dostępne są czujki zewnętrzne dalekiego zasięgu REDWALL. Te solidne i niezawodne urządzenia zmodernizowano, w wyniku czego podniesiono ich i tak już wysokie walory użytkowe.

Czujki ochrony zewnętrznej Redwall firmy Optex

 

Czujki REDWALL to urządzenia, które zaprojektowano do współpracy z systemami telewizji dozorowej CCTV. Ich podstawowym zadaniem było aktywowanie nagrywania sekwencji wideo w przypadku pojawienia się intruza w obszarze detekcji czujki. W segmencie telewizji dozorowej znalazły one zastosowanie głównie jako urządzenia wyzwalające określone działanie systemu telewizji dozorowej lub inicjujące powiadamianie stacji monitorowania z wizyjną weryfikacją alarmów. Solidna budowa oraz niezawodność pracy urządzeń serii LRP spowodowały rosnące zainteresowanie instalatorów i projektantów. Jak bowiem pokazuje doświadczenie ostatnich lat, spisały się w tej roli znakomicie.

Własności użytkowe oraz duży wybór detektorów o różnorodnych charakterystykach pola detekcji, od modeli kurtynowych do szerokokątnych przestrzennych, powodują, że detektory serii LRP są z powodzeniem stosowane w systemach zabezpieczeń zewnętrznych. Podstawowe czujki tej serii to:

  • detektor LRP-3020 o przestrzennej charakterystyce pola detekcji (30 x 20 m);
  • detektor LRP-4010 o przestrzennej charakterystyce pola detekcji (40 x 10 m);
  • detektor LRP-404 o kurtynowej charakterystyce pola detekcji (40 x 4 m).

Pola detekcji wymienionych czujek przedstawia rys. 1.

 

Charakterystyka czujek LRP-3020, LRP-4010, LRP-404
Rys. 1. Charakterystyki czujek LRP-3020, LRP-4010, LRP-404

Charakterystyczne dla tych modeli są: zwarta, niewielka i solidna budowa oraz system optyczny oparty na technologii soczewkowej. Ze względu na proporcje wielkości sylwetki człowieka, rozmiarów sensora promieniowania podczerwonego oraz wymiarów głowic czujek LRP zasięg 40 m jest swego rodzaju granicą zastosowania technologii soczewkowej. Modele o większym zasięgu są wyposażone w skomplikowane lustrzane układy optyczne lub mieszane, lustrzano-soczewkowe. Lustrzane układy optyczne są wykonywane z materiałów o niskiej absorpcji energii z promieniowania podczerwonego (poliwęglany).

Pokrycie złotem zapewnia im wieloletnią stabilność parametrów. Również w przypadku tych detektorów są to modele do zastosowań zarówno ochrony kurtynowej, jak i przestrzennej:

  • detektor LRP-100Q o kurtynowej charakterystyce pola detekcji (100 x 5 m) i lustrzano-soczewkowym systemie optycznym;
  • detektor LRP-5030 o przestrzennej charakterystyce pola detekcji (50 x 30 m), podobnie jak poprzedni model o mieszanym, lustrzano-soczewkowym systemie optycznym;
  • detektor LRP-180Q o kurtynowej charakterystyce pola detekcji (180 x 5 m) i lustrzanym systemie optycznym.

Charakterystyki wymienionych czujek przedstawia rys. 2.

Charakterystyki czujek LRP-100Q, LRP-5030, LRP-180Q
Rys. 2. Charakterystyki czujek LRP-100Q, LRP-5030, LRP-180Q

Na szczególną uwagę zasługuje detektor o największym zasięgu - LRP-180Q. Z całej rodziny czujek serii LRP jest to najbardziej skomplikowane urządzenie, zawierające dwie czujki o torach optycznych zestrojonych tak, że współpracują ze sobą, pokrywając odpowiednio bliski (do 100 m) i odległy (powyżej 100 m) obszar pola detekcji. Czujki składowe mają nie tylko niezależne tory optyczne, ale również tory detekcji i formowania sygnałów alarmowych. Wspólne są tylko układy sterowania wyjściem alarmowym oraz zasilania. Taki rozdział funkcjonalny pozwala na uzyskanie dwóch niezależnych sygnałów alarmowych - odpowiednio ze strefy bliskiej i dalekiej. Stosowanie tego urządzenia pozwala na znaczną redukcję kosztów systemu ochrony obwodowej, eliminując co drugie urządzenie w linii prostej ogrodzenia.

Opisane wyżej urządzenia mogą być dostarczone w jednej z czterech wersji, dobranej ze względu na napięcie zasilania (12 V i 24 V) i na dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych (-10°C i -40°C).

Wszystkie wersje urządzeń charakteryzują się solidną metalową obudową oraz hermetycznie zamkniętą głowicą detekcyjną, w której umieszczono najbardziej wrażliwe elementy czujki: układ optyczny, pyroelementy i część analogową torów detekcji.

Uzyskany w ten sposób wysoki poziom ochrony przed czynnikami środowiskowymi takimi jak kurz, pył, woda, temperatura, oraz szczególnie istotnymi zakłóceniami elektromagnetycznymi i elektrostatycznymi, pozwolił na uzyskanie stabilnych warunków pracy układów elektronicznego i optycznego. Pozostałe elementy detektora, czyli procesory decyzyjne obydwu kanałów detekcji, układy logiczne oraz sterowanie przekaźnikiem wyjściowym, znajdują się w obudowie podstawy czujnika.

Ze względu na postęp technologiczny oraz wymagania rynku najlepsze nawet urządzenia należy okresowo modernizować. Takiej modernizacji dokonano ostatnio w urządzeniach serii LRP, wprowadzając szereg udoskonaleń poprawiających ich użyteczność. Nowe ulepszone wersje czujników wyróżnia litera „S" w kodzie produktów.

Układ optyczny

Układ optyczny czujek LRP został wzbogacony o filtr promieniowania podczerwonego, wykonany w technologii Double Conductive Shielding, znanej z innych czujek firmy OPTEX. Ta sprawdzona technologia filtracji zwiększa odporność czujki na działanie źródeł światła białego do 50000 lx i jest stosowana z powodzeniem np. w detektorach wewnętrznych serii CX (klasa „S").

Część analogowa torów detekcji

Zastosowane filtry Double Conductive Shielding oprócz filtracji fal z zakresu światła widzialnego posiadają również własności filtracji fal elektromagnetycznych. Pozwala to na skuteczne ekranowanie pyroelementów oraz wzmacniaczy analogowych, tak wrażliwych na działanie zakłóceń elektromagnetycznych. W nowych układach zastosowano również osiągnięcia współczesnej mikroelektroniki, wprowadzając dedykowane scalone układy analogowe, co wydatnie zmniejszyło liczbę używanych komponentów. Ma to duży wpływ na powtarzalność parametrów i długoterminową niezawodność urządzeń. Dopełnieniem zmian jest zastosowanie wielowarstwowych obwodów drukowanych, wpływających na skrócenie długości ścieżek oraz dodatkowe ekranowanie obwodów warstwami o potencjale 0 V.

Procesory decyzyjne, układy logiczne

Rozwój technologii mikroprocesorowej pozwolił na zastosowanie w torach analizy sygnału dedykowanych procesorów 4-bitowych, niezależnych dla każdego z kanałów detekcji. Zwiększenie wydajności kanałów decyzyjnych pozwoliło na dodanie ustawienia czułości urządzenia (H - high - 100%, L - low - 80%), co pozwala zmniejszyć czułość urządzenia w przypadku instalacji w wyjątkowo trudnych warunkach. Większa wydajność procesorów pozwoliła również zastosować bardziej zaawansowaną kompensację temperatury otoczenia. Algorytmy kompensacji temperatury wprowadza się, aby zwiększyć czułość czujek PCP w otoczeniu temperatury ciała człowieka (tj. 36,6°C) i w ten sposób uzyskać zwiększenie kontrastu pomiędzy promieniowaniem podczerwonym tła i ciała człowieka. Zapobiega to w znacznym stopniu tzw. ślepnięciu czujek PCP w zakresie temperatur od 35°C do 38°C. Dodatkowo każda czujka LRP posiada selektor funkcji logicznej, wyznaczającej stan wyjścia alarmowego na podstawie sygnałów z obu torów detekcji (AND - iloczyn, OR - suma).

Ulepszono również obwody zasilania czujki. Mogą być one teraz zasilane zarówno ze źródła napięcia stałego, jak i przemiennego. Natomiast zastosowanie wysokiej jakości nowoczesnych komponentów pozwoliło na zmniejszenie mocy elementów grzewczych w urządzeniach przeznaczonych do pracy w niskich temperaturach (oznaczenie „H"). Pozwoliło to na znaczne obniżenie poboru prądu, co jest niezmiernie istotne ze względu na koszty wykonania systemu zasilania systemu alarmowego.

Dotychczas unowocześnieniu zostały poddane następujące modele: LRP-3020S, LRP-4010S, LRP-404S, LRP-100QS.
Obecnie trwają prace nad modernizacją pozostałych modeli czujek serii LRP.

Podsumowanie

Aby coraz lepiej służyć klientom w ochronie ich własności i prywatności, od początków istnienia firma OPTEX wsłuchuje się w potrzeby rynku zabezpieczeń oraz ciągle udoskonala swoje produkty. Dbałość o oferowane rozwiązania jest wpisana w sposób funkcjonowania firmy OPTEX, której motto brzmi: Product Ecellence for Peace of Mind. Opisane w niniejszym artykule czujki stanowią konsekwencję tego procesu. Prowadzone obecnie prace badawcze pozwalają oczekiwać dobrych wieści z firmy OPTEX już w niedalekiej przyszłości.

Wszystkie opisane w tym artykule urządzenia są do nabycia w przedstawicielstwach firmy AAT Trading Company, autoryzowanego dystrybutora firmy OPTEX w Polsce.

Jarosław Gibas
Optex Security

Zabezpieczenia 6/2006

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony