Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

DSC Power - 100 nowych funkcji

Printer Friendly and PDF

Klawiatura LCD PK5500Firma DSC zaprezentowała nowe centrale alarmowe przeznaczone do małych i średnich obiektów. Trzy nowe centrale są kolejną generacją sprzedawanej obecnie serii Power.

Równocześnie do sprzedaży zostaną wprowadzone zupełnie nowe klawiatury.

Rodzina central PC1616/PC1832/PC1864 została zaprojektowana z wykorzystaniem centrali PC5020 wersja 3.2. Podstawowe parametry nowych central przedstawia tabela 1. Najmniejsza centrala PC1616 posiada sześć linii na płycie, z możliwością rozbudowy do 16 linii, i dwa podsystemy. PC1832 ma osiem linii na płycie, maksimum 32 linie i cztery podsystemy. Centrala PC1864 ma osiem linii na płycie, maksimum 64 linie i osiem podsystemów. Rozbudowa może się odbywać przez dodawanie ośmiowejściowych ekspanderów PC5108, modułu bezprzewodowego PC5132 lub użycie linii klawiaturowych. Centrale PC1616 i PC1832 są wyposażone w dwa wyjścia programowalne PGM oraz wyjście sygnalizacji alarmu BELL. Natomiast PC1864 jest wyposażona w cztery wyjścia programowalne PGM i wyjście alarmu BELL.

Nowe centrale mają zintegrowane zasilacze impulsowe o obciążalności 1,7 A. Producent zaleca stosowanie akumulatorów o pojemnościach 4-14 Ah. Parametryzacja linii w nowych centralach jest wybierana dla całego systemu, bez możliwości zmiany dla poszczególnych linii. Rejestr zdarzeń przechowuje 500 ostatnich zdarzeń.

Nowe klawiatury

Wraz z centralami zostaną wprowadzone do sprzedaży zupełnie nowe klawiatury: LCD PK5500, ikonową LCD PK5501 oraz LED PK5508, PK55016 i PK5532. Obudowy klawiatur są owalne i mają niższy profil od obecnie sprzedawanych (serii PC55xx).

Przyciski są większe, lepiej podświetlone i wygodniejsze w użyciu. Istnieją wersje ze zintegrowanym odbiornikiem bezprzewodowym. DSC reklamuje też nowoczesną klawiaturę zbudowaną na bazie ekranu dotykowego typu PK5590CL, która jest w znacznym stopniu konfigurowalna. W ofercie DSC będą też klawiatury serii ekonomicznej: ikonowa LCD5511 i LED5511, które mają niewielkie wymiary.

Moduły

Z nowymi centralami DSC współpracują te same moduły serii PC5xxx, które są obecnie używane z centralami serii Power. Zamiennie z modułem odbiornika bezprzewodowego PC5132 (do 32 czujek) będzie można używać odbiornika nowszej generacji RF5108-433, przystosowanego do współpracy z ośmioma brelokami i ośmioma czujkami bezprzewodowymi DSC. Odbiornik ten, zawiera dodatkowo dwa wyjścia PGM przeznaczone do lokalnego sterowania brelokami bezprzewodowymi. Zasilacze systemowe PC5204 i PC5200 będą mogły być stosowane do realizacji dodatkowego zasilania w rozbudowanych instalacjach.

Klawiatura diodowa PK5516Dodatkowe wyjścia programowalne w systemie można uzyskać przez zastosowanie modułów PC5208 i PC5204. Z nowymi centralami DSC współpracują również: moduł Escort 5580TC, moduł audio PC59xx oraz moduł RS-232 PC5400 stosowany do podłączenia drukarki szeregowej.

Monitorowanie

Centrale mogą przekazywać informacje o zdarzeniach alarmowych do ACO trzema drogami: telefoniczną, radiową GSM i przez sieć TCP/IP. Wbudowany dialer telefoniczny umożliwia komunikację w popularnych, szybkich formatach SIA oraz Contact ID. Oba wymienione formaty mają możliwość automatycznego ustawiania kodów raportujących. Obecne są nadal wolne formaty 10 bps/20 bps z synchronizacją 1400 Hz i 2300 Hz. Pojawiły się dodatkowe formaty niestosowane wcześniej w centralach DSC: Scantronics, Robofon i CESA200. Powiadomienie osobiste do klienta może odbywać się w jednym z dwóch formatów: powiadomienie osobiste powoduje emisję tonów alarmowych w słuchawce, natomiast private line powoduje emisję krótkich dźwięków w liczbie zgodnej z numerem linii, na której zarejestrowano alarm.

Drugim torem transmisji może być sieć TCP/IP. Nowe centrale DSC współpracują z kartą sieciową T-LINK, która umożliwia podłączenie centrali alarmowej do sieci TCP/IP. Stacja monitorowania musi być wyposażona w program REPORTER IP lub odbiornik SurGard MLR-2 z panelem DRL-IP. Dodatkowo łączność przez sieć może być używana do programowania i nadzoru technicznego systemu alarmowego przez instalatora (program DLS2002) oraz nadzoru i sterowania przez użytkownika (program DLS SA). Producent zaleca stosowanie tej drogi monitorowania w sieciach lokalnych (LAN).

Trzecim torem transmisji może być sieć GSM. Centrale mogą współpracować z nowym nadajnikiem GSM typu GS3050-IW, który pracuje w sieciach GSM o częstotliwościach 900 MHz i 1800 MHz. Formaty preferowane do przesyłania komunikatów tą drogą to Contact ID lub SIA. Nowy nadajnik GSM umożliwia także wysyłanie SMS-ów po naruszeniu przez centralę jednego z czterech wejść.

Nowe funkcje

DSC reklamuje swoje nowe centrale i klawiatury jako mające ponad 100 nowych funkcji i opcji. Brak pełnej dokumentacji nowych central w chwili pisania artykułu pozwolił rozpoznać tylko niektóre z nich. Niewątpliwe jednym z mankamentów central poprzedniej generacji był brak wyświetlania stanu wszystkich podsystemów na klawiaturze. Zostało to poprawione i teraz na klawiaturze LCD PK5500, po naciśnięciu przycisku [#], pojawia się informacja o stanie poszczególnych podsystemów. Wyświetlane są stany: włączenia, alarmu, gotowości i braku gotowości. Klawiatura LCD ikonowa oraz klawiatury LED nie mają takiej możliwości.

Dodano sześć nowych typów linii, m.in.: natychmiastowo-sypialnianą, nocną, 24-godzinną sabotażową niezatrzaskową, 24-godzinną głośną/brzęczykową, linię „przyciśnij, by włączyć". Centrale mają możliwość uaktywnienia funkcji weryfikacji alarmu.

Lista typów wyjść PGM została również powiększona. Dodano długo oczekiwany typ wyjścia „napad" w wersji niezatrzaskowej, z możliwością przydziału do podsystemów. Wprowadzono też typy wyjść: śledzenie linii, kod policyjny, test akumulatora, pamięć alarmu w podsystemie oraz otwarcie po alarmie. Wprowadzono opcję czasowej aktywacji (impuls) dla wyjść PGM typu: włączenie, gotowość, włączenie zwykłe, włączenie domowe. Nowe opcje dają większe możliwości programowania wyjść PGM do sterowania typowym ośmiowejściowym nadajnikiem radiowym.

Automatyczne włączenie podsystemów jest programowane odrębnie dla każdego dnia tygodnia. Nowe centrale mogą być programowane przy użyciu programu DLS2002 po zainstalowaniu odpowiednich sterowników do central i klawiatury LCD PK5500. Nowe centrale i klawiatury są kompatybilne z obecnie sprzedawanymi urządzeniami serii Power.

Parametry PC1616 PC1832 PC1864
Podsystemy248
Liczba linii na płycie centrali688
Maks. liczba linii przewodowych w systemie163264
Maks. liczba linii bezprzewodowych w systemie 163232
Linia dozorowa w klawiaturachtaktaktak
Wyjścia PGM na płycie centrali224
Maksymalna liczba wyjść PGM w systemie141414
Maksymalna liczba klawiatur888
Liczba kodów32+specjalne32+specjalne32+specjalne
Liczba zdarzeń w rejestrze500500500Norbert Góra

Zabezpieczenia 6/2006 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony