Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Nowe oprogramowanie systemowe do central alarmowych Honeywell Galaxy

Printer Friendly and PDF

Od maja tego roku dostępne jest w wersji polskiej nowe oprogramowanie systemowe V6.93 do central Galaxy Dimension, natomiast od sierpnia dostępne są centrale Galaxy Flex+ z oprogramowaniem V3.37. Wraz z nowym oprogramowaniem do oferty firmy Honeywell wprowadzono również Galaxy TouchCenter Plus – multimedialną klawiaturę z ekranem dotykowym. Pełną kompatybilność w zakresie programowania, serwisowania oraz monitorowania systemu zapewnia oprogramowanie dla instalatora – Galaxy Remote Servicing Suite (R056) – oraz dla administratora systemu – Galaxy User Management Suite (R058) w wersji V3.37.

Galaxy Dimension 

Galaxy Dimension to w pełni zintegrowane systemy sygnalizacji napadu i włamania oraz kontroli dostępu przeznaczone do zastosowania w średnich lub dużych obiektach. Klient otrzymuje wysokiej jakości system, który jest łatwy w obsłudze, ma funkcje komunikacji bezprzewodowej, można nim zarządzać zdalnie, jest korzystny pod względem kosztów, dostosowany do obiektów, w których prowadzona jest działalność handlowa lub przemysłowa, oraz w pełni zgodny z wymaganiami normy PN-EN50131 dla trzeciego stopnia zabezpieczenia. 

Fot. 1. Galaxy Dimension 

 

Nowe oprogramowanie systemowe (wersja 6.9) wydatnie poprawia współpracę z aplikacją mobilną GX Remote Control. Zredukowano czas logowania, a także umożliwiono obsługę systemu za pomocą zestawu ikon i sterowanie wyjściami systemu za pomocą aplikacji mobilnej. 

W celu zapewnienia pełnego wsparcia dla czujek sejsmicznych (np. SC100 i SC105) oraz współpracy z testerami tych czujek (np. SC113 i SC115) wprowadzono nowe funkcje linii dozorowych, wyjść oraz parametry systemu. Parametr systemowy „Opcja 33=Test sejsmiczny” umożliwia ręczne przetestowanie czujek sejsmicznych zainstalowanych w systemie. Po wybraniu tej opcji następuje rozpoczęcie testu i aktywacja wszystkich wyjść zaprogramowanych do działania podczas testu sejsmicznego. Przyłączone do wyjść testery powodują aktywację czujek sejsmicznych bez aktywacji alarmu w systemie. Wynik testu jest zapisywany w rejestrze zdarzeń i przesyłany do programu służącego do wizualizacji lub stacji monitorującej, zaś błędny wynik testu jest też wyświetlany na klawiaturze, za pomocą której rozpoczęto test. Za pomocą parametru „76=Test sejsmiczny” można zaprogramować automatyczne wykonanie testu czujek sejsmicznych według harmonogramu czasowego. 

Fot. 2. Galaxy TouchCenter Plus

 

Kolejne zmiany dotyczą poprawek i aktualizacji protokołu SIA, który jest używany do współpracy z systemami wizualizacji, BMS, zapisu i odczytu konfiguracji (za pomocą klucza SPI) służącego do przechowywania kopii programu centrali oraz dostosowania niektórych jej parametrów w celu uzyskania pełnej zgodności z wymaganiami najnowszej wersji normy EN50131 dla trzeciego stopnia zabezpieczenia. 

TouchCenter Plus 

Klawiatura graficzna Galaxy TouchCenter Plus z ekranem dotykowym jest wielofunkcyjnym interfejsem umożliwiającym zarządzanie systemem i jednocześnie pogląd w celu sprawdzania jego aktualnego stanu. Jest dostępna w wersji standardowej (CP045) oraz w wersji z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym (CP046). W komplecie znajduje się zestaw do montażu podtynkowego. Opcjonalnie oferowana jest ramka do montażu natynkowego (A045). 

Podstawowe cechy i zalety Galaxy TouchCenter Plus to: 

 • spersonalizowany ekran powitalny (do personalizacji wykorzystuje się dane z karty SD umieszczanej w zewnętrznym gnieździe),
 • duży kolorowy wyświetlacz,
 • intuicyjnie obsługiwany ekran dotykowy z ikonami oraz rozwijanym menu,
 • opcja załączania i wyłączania grup systemu z jednoczesnym podglądem ich stanu,
 • wyświetlanie licznika czasu na wejście/wyjście,
 • dodawanie, usuwanie i edycja kodów użytkowników,
 • przegląd stanu linii dozorowych,
 • przegląd statusu grup systemu,
 • przegląd rejestru zdarzeń,
 • tryb konsoli (emulacja standardowej klawiatury),
 • sterowanie wyjściami systemu,
 • wbudowana karta Ethernet oraz Wi-Fi,
 • wbudowany mikrofon i głośnik,
 • centrum wiadomości głosowych,
 • odtwarzanie multimediów,
 • wbudowany czytnik kart (CP046).

Klawiatura TouchCenter Plus umożliwia: 

 • przegląd rejestru zdarzeń w celu sprawdzania, kiedy system został załączony albo wyłączony,
 • sprawdzenie aktualnego stanu systemu,
 • podgląd obrazu z kamer IP dzięki wbudowanej karcie sieciowej,
 • sprawdzenie, jakie operacje w systemie wykonali użytkownicy,
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

Aplikacja multimedialna klawiatury TouchCenter Plus umożliwia wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów oraz odtwarzanie plików wizyjnych, które można wczytać do klawiatury za pośrednictwem dołączonej do zestawu karty SD lub SDHC. Karta służy również do aktualizacji oprogramowania systemowego oraz personalizacji komunikatów wyświetlanych na ekranie. 

Dzięki funkcji sterowania można łatwo, za pomocą ikon, zarządzać systemami automatyki budynku – np. sterować oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, bramami i szlabanami. Aby użyć tej funkcji, należy nacisnąć ikonę Sterowanie, a następnie wybrać z listy ikonę odpowiadającą danemu urządzeniu. 

Fot. 3. Galaxy Flex+

 

Galaxy Flex+ 

Galaxy Flex+ jest w pełni zintegrowanym hybrydowym systemem sygnalizacji napadu i włamania oraz kontroli dostępu, który zapewnia optymalną ochronę małych i średnich obiektów. Galaxy Flex+ 20 jest potężnym i funkcjonalnym systemem dostosowanym do małych obiektów (maksymalnie 20 linii dozorowych). Flex+ 50 zapewnia większą elastyczność. Można go zastosować w małych lub średnich obiektach, w których łatwość instalacji i funkcjonalność są szczególnie ważne. Flex+ 100 to bardzo elastyczny, funkcjonalny i niezwykle konkurencyjny system, w którym może być do 100 linii dozorowych. 

Dzięki możliwości zmiany wartości parametrów (mogą być zgodne z wymaganiami dla drugiego lub trzeciego stopnia zabezpieczenia) trzy centrale z serii Flex+ pozwalają stworzyć systemy dostosowane do większości małych i średnich obiektów, w których prowadzona jest działalność handlowa lub przemysłowa. Każda centrala ma na płycie 12 linii dozorowych, które można dowolnie konfigurować i rozbudowywać dzięki modułowej budowie. 

Galaxy Flex+ zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, zgodny z lokalnymi normami oraz deklaracją zgodności, i automatycznie konfiguruje się, by dostosować się do wybranego stopnia zabezpieczenia. Zgodność z wymaganiami odnoszącymi się do trzeciego stopnia zabezpieczenia jest możliwa dzięki wielotorowej komunikacji (m.in. za pośrednictwem GSM lub GPRS) oraz kontroli toru transmisji sygnału do stacji monitorującej. Linie dozorowe można zaprogramować do obsługi bankomatów oraz czujek sejsmicznych i zapewnić w ten sposób wysoki poziom zabezpieczenia takich obiektów jak banki, stacje benzynowe i urzędy pocztowe. 

W przypadku obiektów wymagających drugiego stopnia zabezpieczenia Flex+ pozwala na zarządzanie dostępem przez wielu użytkowników systemu, często zlokalizowanych w różnych miejscach. Dodatkowe funkcje można uzyskać dzięki programowalnym wyjściom do sterowania oświetleniem, szlabanami, temperaturą i innymi systemami elektrycznymi. Funkcje te znakomicie sprawdzą się w średniej wielkości supermarketach i centrach dystrybucyjnych. 

W wersji oprogramowania 3.37 wprowadzono szereg nowych funkcji oraz poprawek. Powiększono liczbę potencjalnych użytkowników, połączeń programowych, harmonogramów czasowych, rejestr zdarzeń oraz rejestr kontroli dostępu. Liczba grup została zwiększona do maksymalnie 16 w centrali FX100+. 

W celu ulepszenia współpracy z aplikacją mobilną umożliwiono monostabilne sterowanie wyjściami systemu oraz wyświetlanie nazw wraz z numerem grupy. 

Na życzenie użytkowników umożliwiono także równoległe stosowanie modułów komunikacyjnych innych producentów. Wraz z modułami Honeywell GPRS IB2 oraz Ethernet IB2 zainstalowanymi na magistrali Intelibus możemy przyłączyć do magistrali RS485 moduły innych firm (np. Chiron, Webway One, CLS Dualcom oraz Emizon). Lista kompatybilnych modułów komunikacyjnych będzie systematycznie powiększana.

Przemysław Maćkowiak 
TAP – Systemy Alarmowe

 

Zabezpieczenia 5/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony