Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Transmisja w centralach serii Comfort

Printer Friendly and PDF

W kolejnym artykule poświęconym serii Comfort przybliżę Państwu moduł CS7002 z dwukierunkową komunikacją GSM/GPRS. Jako jeden z niewielu produktów na rynku umożliwia zarówno wysyłanie komunikatów, jak i zdalne zarządzanie pracą centrali.

Za pomocą modułów CS7002 i CS534 można zdalnie sterować systemem i korzystać z 2-kierunkowego powiadamiania audio. Dostępna jest także funkcja zdalnego sterowania systemem dzięki usłudze SMS. Instalatorzy mogą także zdalnie programować panel centrali, wykorzystując oprogramowanie UDx75 służące do ładowania danych i ich pobierania.

Centrale Serii Comfort mają możliwość łączenia się i przekazywania informacji na pięć sposobów, a mianowicie przez:

a) łącze modemowe,

b) łącze modemowe z funkcją PAS (pominięcie automatycznej sekretarki),

c) połączenie bezpośrednie - port szeregowy,

d) sieć TCP/IP,

e) GSM/GPRS.

Informacje podstawowe

CS7002 jest modułem GPRS, który można dodać do pa­nelu CSX75. Funkcje modułu CS7002 są następujące:

- bezprzewodowe powiadamianie o zdarzeniach,

- powiadamianie za pośrednictwem sieci PSTN lub ISDN,

- rozwiązania zapasowe dla sieci PSTN/ISDN,

- powiadamianie SIA za pomocą protokołu TCP/IP w sieci GPRS,

- powiadamianie XSIA za pomocą protokołu TCP/IP w sieci GPRS,

- przesyłanie identyfikatora kontaktu za pomocą protokołu TCP/IP w sieci GPRS,

- powiadamianie przez SMS w systemie HomeText (jawnym tekstem),

- powiadamianie SIA opcjonalnymi modyfikatorami obszaru dzięki SMS-om,

- powiadamianie XSIA przez SMS-y,

- ładowanie/pobieranie bezprzewodowe z wykorzystaniem połączenia CSD w sieci GSM,

- opcjonalne automatyczne sesje pobierania (są one zazwyczaj zwane wywołaniami próbnymi),

- zapas dla dialerów zewnętrznych.

Moduł CS7002 umożliwia:

a) skonfigurowanie 12 docelowych miejsc wysyłania raportów,

b) wybór zdarzeń z ośmiu obszarów, o których będzie powiadamiał system,

c) wykorzystywanie nie tylko sieci PSTN, ale także sieci GSM przez panel sterowania (informacja o wszystkich protokołach obsługiwanych przez panel za pomocą sieci GSM),

d) zdalną i lokalną aktywację ładowania/pobierania danych.

Konfiguracja systemu

Moduł GPRS CS7002 działa w systemie zawierającym poniższe elementy:

- centrala z serii CSX75,

- co najmniej jedna klawiatura podłączona do magistrali rozszerzania panelu sterowania,

- moduł CS5500 w wersji 2 lub nowszej i oprogramowanie panelu obsługujące moduł CS7002.

    Elementy opcjonalne:

a) moduł odsłuchu CS534 i moduł głosowy CS535,

b) dialer ISDN CS7501,

c) inne opcjonalne moduły podłączone do magistrali rozszerzania panelu sterowania.

Uwaga! Aby skonfigurować raportowanie HomeText dla wiadomości SMS, użytkownik musi dysponować telefonem komórkowym.

Raporty

Informacje podstawowe

Przy wystąpieniu zdarzenia, w zależności od sposobu zaprogramowania modułu CS7002, jest ono formatowane jako zdarzenie XSIA, SIA lub Contact ID. Możne je następnie wysłać za pomocą protokołu TCP/IP, wiadomości e-mail lub SMS. Raportowanie TCP/IP może być przeprowadzane w sieci GPRS (PPP). Raportowanie SMS może być przeprowadzane w sieci GSM.

Instalator ma do dyspozycji dwanaście miejsc docelowych raportowania. Raportowanie SMS może używać maksymalnie dwóch miejsc docelowych, raportowanie TCP/IP także maksymalnie dwóch, a raportowanie HomeText - ośmiu.

Dostępnych jest sześć konfigurowalnych kontrolerów ra­portowania. Każdemu kontrolerowi można przypisać główne i zapasowe miejsce docelowe.

Dostępne są trzy protokoły raportowania, a każdemu przypisana jest maksymalna liczba wystąpień.

Moduł CS7002 może wysyłać powiadomienia główne, dodatkowe i zapasowe.

HomeText

HomeText to nowy protokół raportowania, który wysyła wiadomość SMS o odnotowanych zdarzeniach pod numer telefoniczny. Raporty HomeText są podobne do raportów w dzienniku zdarzeń wyświetlanych na klawiaturze.

Raportowanie HomeText korzysta z wiadomości SMS do wysyłania raportów w wybranym języku. Może używać do sześciu miejsc docelowych raportowania.

Każde miejsce docelowe raportowania składa się z:

- podstawowej opcji transportu raportu (grup raportowania HomeText 1-8, SMS 1, SMS 2 itp.), oraz

- listy zdarzeń.

Przy raportowaniu HomeText można zapisać do 16 numerów telefonów. Każdy numer może należeć do dowolnego połączenia ośmiu grup raportowania HomeText i należy przypisać mu jeden z 12 dostępnych języków. Grupa raportowania HomeText może zostać wysłana do jednego z miejsc docelowych raportowania, które raportują określone zdarzenia. Wszystkie numery telefonów należące do grupy raportowania HomeText będą odbierać wiadomości SMS zdarzeń tej grupy.

Kontrola raportowania HomeText 

Raportowanie HomeText umożliwia użytkownikowi wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS z telefonu komórkowego w celu kontroli systemu zabezpieczeń. Wiadomości mogą zawierać hasło, polecenia i wartości (system można skonfigurować do używania hasła; w takim przypadku hasło należy wprowadzać przed poleceniem, czyli instrukcjami przesyłanymi do systemu zabezpieczeń).

Metody raportowania

SMS

Raporty SMS można wysyłać w formatach SIA, XSIA oraz Contact ID. Dla każdego miejsca docelowego można skonfigurować jedną listę zdarzeń.

TCP/IP

Raporty TCP/IP można wysyłać w formatach SIA, XSIA oraz Contact ID. Dla każdego miejsca docelowego można skonfigurować jedną listę zdarzeń.

Połączenie GSM CSD (oddzwanianie dla przekazywania/pobierania danych z audio)

Połączenie GSM CSD to funkcja umożliwiająca przekazywanie/pobieranie danych bez ponoszenia dodatkowych kosztów numeru telefonu/usługi CSD. Zamiast tego można zadzwonić pod numer telefonu, aby rozpocząć sesję przekazywania/pobierania danych.

Połączenie GPRS

Połączenie jest nawiązywane w sieci TCP/IP. Zamiast numeru telefonu ustawiany jest adres IP. Pomijane są opcje Call Back Req'd (oddzwanianie przed połączeniem) i Allow Calls From (akceptuj numer telefonu).

Test automatyczny

Okresowy test automatyczny można uruchamiać w celu sprawdzenia, czy system działa prawidłowo. Panel sterowania można skonfigurować tak, aby uruchamiał testy automatyczne i umieszczał zdarzenia testu automatycznego w dzienniku zdarzeń bez raportowania o nich. Następnie można skonfigurować moduł GPRS CS7002, aby powiadamiał o zdarzeniach testu automatycznego.

Nowe rozwiązania z dwukierunkową komunikacją dają ogromne możliwości zarówno instalatorom, jak i użytkownikowi. Możliwość połączenia się z centralą zainstalowaną w obiekcie z dowolnego miejsca i oprogramowanie jej, a także sprawdzenie stanu obszarów, włączenie czy wyłączenie ich z dozoru, nie stanowi już bariery. Łatwy i szybki dostęp do informacji to przecież podstawowa zasada w dzisiejszych czasach.

Witold Bach

GE Security

Zabezpieczenia 4/2007 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony